Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2022
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..167      >>

înregistrări găsite: 167
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2022
-
2. 22.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 730/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Juridică
3. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 198/2022
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Juridică
4. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 225/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative
Administrație
Apărare
5. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 350/2022
Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
6. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 351/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Economică
7. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 151/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Muncă
8. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Economică
Industrii
Muncă
9. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 301/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Administrație
10. 20.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 261/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene
-
11. 20.06.2022 asupra PL nr. 301/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
-
12. 20.06.2022 asupra PL nr. 350/2022
Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
13. 20.06.2022 asupra PL nr. 351/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
-
14. 16.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2022
-
15. 15.06.2022 asupra PL nr. 199/2022
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale
-
16. 14.06.2022 asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
17. 14.06.2022 asupra PL nr. 198/2022
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
18. 14.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 08.06.2022
-
19. 09.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 221/2022
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
Economică
20. 09.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 233/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
Economică
21. 08.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 74/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
22. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 270/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
-
23. 08.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 285/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
24. 06.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 197/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
Administrație
25. 02.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 581/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala
-
26. 02.06.2022 asupra PL nr. 221/2022
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
-
27. 02.06.2022 asupra PL nr. 233/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
-
28. 02.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.05.2022
-
29. 30.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 480/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Sănătate
30. 30.05.2022 asupra PL nr. 197/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
-
31. 30.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 253/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor
-
32. 30.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2022
-
33. 26.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 212/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Învățământ
34. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 115/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Muncă
35. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 434/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
Administrație
36. 24.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 37/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
Muncă
37. 23.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2022, 18.05.2022
-
38. 18.05.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 42/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
39. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 115/2022
Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
-
40. 18.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 196/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare
-
41. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 385/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
42. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 590/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.1332 din 31 decembrie 2020
Muncă
43. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 173/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.
Economică
Industrii
44. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 262/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Industrii
45. 17.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2022, 10.05.2022
-
46. 16.05.2022 asupra PL nr. 606/2021
Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale
-
47. 12.05.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 418/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
Administrație
48. 12.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 145/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991
-
49. 12.05.2022 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, COSILIUL EUROPEAN , CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Garantarea securitații alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare [COM (2022) 133] -
50. 11.05.2022 asupra PL nr. 173/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.
-
51. 10.05.2022 asupra PL nr. 418/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
-
52. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 553/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A.
Economică
53. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 134/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
-
54. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 135/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului
-
55. 09.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 555/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
Sănătate
56. 05.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022
-
57. 03.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 667/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
-
58. 03.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 231/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Sănătate
59. 03.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 511/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
Economică
60. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 159/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
-
61. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 185/2022
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile
-
62. 28.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2022
-
63. 26.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2022
-
64. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 558/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii în dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea
Industrii
Juridică
Tehnologia informației
65. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 42/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
66. 19.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
Muncă
Sănătate
67. 19.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 110/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
68. 14.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 418/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
Administrație
69. 14.04.2022 asupra PL nr. 58/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.145/2021 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
70. 14.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 160/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
71. 14.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022
-
72. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 517/2020
Proiect de Lege privind măsuri economice și fiscal-bugetare
Industrii
73. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 330/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
74. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 35/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Agricultură
Muncă
75. 11.04.2022 asupra PL nr. 511/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
-
76. 08.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 596/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
-
77. 07.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 25/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
78. 07.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 106/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2022 privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar
-
79. 07.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 133/2022
Proiect de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
-
80. 06.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2022, 05.04.2022
-
81. 05.04.2022 asupra PL nr. 18/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare
Agricultură
82. 04.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 542/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
Muncă
Învățământ
83. 04.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 151/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, la 11 februarie 2022
-
84. 31.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 577/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. și Societății Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19
-
85. 31.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.03.2022
-
86. 30.03.2022 asupra PL nr. 74/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
-
87. 30.03.2022 asupra PL nr. 18/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare
-
88. 30.03.2022 asupra PL nr. 523/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism
-
89. 30.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 617/2020
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal
-
90. 30.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 443/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2021 privind completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
91. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 97/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
-
92. 29.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 33/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revoluției - Decembrie 1989” din municipiul Timișoara ansamblu de interes național
Administrație
93. 29.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 124/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen
-
94. 28.03.2022 asupra PL nr. 82/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
95. 28.03.2022 asupra PL nr. 509/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
96. 28.03.2022 asupra PL nr. 511/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
97. 28.03.2022 asupra PL nr. 82/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
-
98. 28.03.2022 asupra PL nr. 85/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
99. 28.03.2022 asupra PL nr. 420/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 iunie 2022, 15:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro