Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2018
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..165      >>

înregistrări găsite: 165
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 31.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2018
-
2. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 414/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011
-
3. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 499/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
4. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 509/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
5. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 511/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
6. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 513/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
7. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 514/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
8. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 526/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
9. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 527/2018
Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
-
10. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 528/2018
Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
-
11. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 540/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
12. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 550/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
13. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 551/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
14. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 554/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
15. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 563/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
16. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 370/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
17. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 374/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002
-
18. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 404/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
19. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 411/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro
-
20. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 441/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
21. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 466/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
-
22. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 479/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
23. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 491/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2001
-
24. 09.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2018
-
25. 09.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2018
-
26. 09.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2018
-
27. 09.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2018
-
28. 24.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 348/2018
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
29. 24.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 368/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
30. 24.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 398/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
31. 24.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 422/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
32. 24.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 458/2018
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
33. 24.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 465/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
-
34. 24.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 474/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
-
35. 19.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018
-
36. 19.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2018
-
37. 17.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 332/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
38. 17.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 349/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
39. 17.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 423/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
40. 17.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 425/2018
Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
41. 17.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 440/2018
Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
42. 17.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 444/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
43. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 316/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
44. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 320/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
45. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 333/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
46. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 386/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
47. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 399/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
48. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 400/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
49. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 401/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
-
50. 09.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018
-
51. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 352/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
52. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 362/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
-
53. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 363/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
54. 19.06.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 258/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
55. 18.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018
-
56. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 171/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Muncă
57. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 199/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
58. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 298/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
59. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 319/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
-
60. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 323/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
61. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
-
62. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 290/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
63. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 306/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social
-
64. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 309/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
65. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 93/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie
Juridică
66. 29.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.05.2018
-
67. 29.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018
-
68. 23.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2018
-
69. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Juridică
70. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 207/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Juridică
71. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 258/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
72. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 166/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale
-
73. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 170/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați
-
74. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 267/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
75. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 157/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
76. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 205/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
77. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 206/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
78. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 210/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
-
79. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 239/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
80. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 243/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
81. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 252/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
82. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 254/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
83. 07.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018
-
84. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018
-
85. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 29/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
86. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 30/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
87. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 31/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale
-
88. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 43/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
89. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 46/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
90. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 75/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
91. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 89/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
-
92. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 114/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
93. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 122/2018
Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu
-
94. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 139/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
-
95. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 148/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
96. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 150/2018
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
-
97. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 159/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
-
98. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 175/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
99. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 179/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 noiembrie 2018, 5:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro