Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din anul 2020
Comisia:Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..120      >>

înregistrări găsite: 120
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.06.2020 AVIZ COMUN privind numirile a sapte membri în Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Drepturile omului
Juridică
2. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 275/2020
Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românesc
-
3. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 344/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
4. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 358/2020
Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
-
5. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 359/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
6. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 366/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
-
7. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 370/2020
Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
8. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 371/2020
Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice
-
9. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 374/2020
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale și restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
10. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 254/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
11. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 255/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale
-
12. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 306/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
13. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 317/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
-
14. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 323/2020
Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor
-
15. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 325/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
16. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 333/2020
Proiect de Lege privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
-
17. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 334/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
18. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 338/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
19. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 342/2020
Propunere legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor
-
20. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 62/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Juridică
21. 27.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 257/2018
Proiect de Lege privind alăptarea în spații publice
Sănătate
22. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 263/2020
Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii 254/2013 prvind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
23. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 265/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
24. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 268/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
25. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 272/2020
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
-
26. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 278/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
27. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 282/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
28. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 284/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
29. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 285/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
30. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 295/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
31. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 140/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
-
32. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 228/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
33. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 230/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
34. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 233/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
35. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 237/2020
Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie "
-
36. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 248/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal
-
37. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 257/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
38. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 259/2020
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286 / 2009 privind Codul penal
-
39. 19.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 260/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
40. 12.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 356/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Drepturile omului
Muncă
Juridică
41. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 211/2020
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România
-
42. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 212/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
43. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 214/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată
-
44. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 215/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
45. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 216/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
46. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 217/2020
Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță
-
47. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 221/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare
-
48. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 227/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
49. 12.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 239/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
-
50. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 170/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
51. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 175/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
-
52. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 181/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
53. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 189/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
54. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 197/2020
Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020
-
55. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 199/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat.
-
56. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 202/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
-
57. 11.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 203/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor
-
58. 06.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 75/2020
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
59. 04.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 126/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.70 și art.94 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
-
60. 04.05.2020 Proiectul de opinie asupra COMUNICARII COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR - O Uniune a egalitatii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 - COM(2020)152 -
61. 29.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
62. 28.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 147/2020
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
63. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 120/2020
Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
64. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 122/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
65. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 123/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
66. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 124/2020
Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
67. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 144/2020
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19
-
68. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 77/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
69. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 85/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
70. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 94/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
71. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 95/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
72. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 101/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
73. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 135/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
74. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 399/2017
Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România
-
75. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 17/2020
Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011
-
76. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 71/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
77. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 90/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
78. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 102/2020
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
-
79. 16.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Alexandru Victoria Violeta, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale Muncă
80. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 13/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
81. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 25/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
-
82. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 28/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
83. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 31/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
84. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 32/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
85. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 33/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
86. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 37/2020
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul
-
87. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 43/2020
Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă
-
88. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 47/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
89. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 50/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
90. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 51/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetățenilor români foști rezidenți pe teritoriul României, care se întorc în țară
-
91. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 52/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
92. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 55/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice
-
93. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 59/2020
Proiect de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România
-
94. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 60/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
95. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 61/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
96. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 67/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
97. 19.02.2020 Aviz comun consultativ privind audierea doamnei Victoria Violeta ALEXANDRU, candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale Muncă
98. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 653/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
99. 11.02.2020 AVIZ asupra PL nr. 660/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 iulie 2020, 14:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro