Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2017
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..136      >>

înregistrări găsite: 136
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 380/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Administrație
Juridică
2. 18.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 328/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
3. 18.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 330/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
-
4. 17.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 238/2017
Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază
Buget
5. 17.10.2017 -
6. 11.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 305/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 24 mai 2017
-
7. 11.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 308/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
-
8. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 201/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere
-
9. 10.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 110/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
10. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 304/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 31 mai 2017 și la Paris la 30 mai 2017
-
11. 05.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
12. 02.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 260/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
13. 21.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
14. 20.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 276/2017
Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc
-
15. 19.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 273/2017
Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
-
16. 19.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
17. 14.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 250/2017
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001
-
18. 14.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 252/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 8 februarie 2017
-
19. 14.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 265/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
-
20. 14.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 269/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București, la 21 aprilie 2016
-
21. 12.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017
-
22. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Ilan Laufer, candidat la functia de ministru pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat Economică
23. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Mircea Titus Dobre, candidat la functia de ministru al turismului Economică
24. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Toma -Florian Petcu, candidat la functia de ministru al energiei Economică
25. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Mihai Viorel Fifor, candidat la functia de ministru al economiei Economică
26. 28.06.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 334/2014
Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație
Juridică
27. 28.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2017
-
28. 28.06.2017 RAPORT COMUN asupra Raportului anual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei pe anul 2015 Buget
29. 28.06.2017 RAPORT COMUN asupra Raportului anual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei pe anul 2016 Buget
30. 27.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2017
-
31. 21.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 271/2010
Propunere legislativă "Legea holdingului"
Economică
32. 21.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 305/2010
Proiect de Lege privind holdingurile
Economică
33. 21.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 110/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
34. 21.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 224/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 4 august 2016
-
35. 21.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 227/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
36. 21.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 229/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 decembrie 2016
-
37. 20.06.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 640/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
-
38. 20.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2017
-
39. 15.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 512/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
Juridică
40. 13.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 200/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
41. 13.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2017
-
42. 13.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2017
-
43. 12.06.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 356/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Agricultură
44. 12.06.2017 asupra PL nr. 413/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile
Juridică
45. 07.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 97/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
Buget
46. 31.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 379/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere
-
47. 31.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 167/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
48. 29.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2017
-
49. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 418/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
50. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 222/2015
Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă
-
51. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 409/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
Administrație
52. 24.05.2017 Raportul comun suplimentar cu privire la candidatii ce urmeaza a fi numiti in comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei -
53. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 105/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
54. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 499/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
-
55. 23.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2017
-
56. 23.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017
-
57. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 333/2016
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Juridică
58. 11.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 796/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică
-
59. 11.05.2017 Raport comun cu Comisia economica industrii și servicii din Senat cu privire la candidatii ce urmeaza a fi numiți in comitetul de reglementare al Autoritatii Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei. -
60. 09.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 239/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
-
61. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 539/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată
-
62. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 173/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Agricultură
Juridică
63. 09.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017
-
64. 02.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2017
-
65. 25.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 830/2007
Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
Apărare
66. 25.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2017
-
67. 21.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 164/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
68. 20.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 144/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
Administrație
69. 19.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 522/2016
Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite
Juridică
70. 19.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 74/2017
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Juridică
71. 18.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2017
-
72. 11.04.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 280/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012
-
73. 11.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 409/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
Administrație
74. 11.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 05.04.2017, 06.04.2017
-
75. 04.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
76. 30.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 716/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
77. 28.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
78. 27.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 174/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
-
79. 23.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 22/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
Administrație
80. 23.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 156/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
-
81. 22.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 122/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
82. 22.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 146/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
83. 22.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 159/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
84. 21.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 52/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei și gazelor naturale nr.123/2012
-
85. 21.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 79/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
86. 21.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 84/2017
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică
-
87. 21.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017
-
88. 16.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 80/2017
Proiect de Lege pentru mdificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
Administrație
89. 14.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 08.03.2017, 09.03.2017
-
90. 13.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 103/2017
Propunere legislativă privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire
-
91. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 509/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
92. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 520/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
93. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 113/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
94. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 141/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
95. 08.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 143/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
96. 07.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 308/2013
Propunere legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A
-
97. 07.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 481/2014
Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș
Economică
98. 07.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 704/2015
Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor
Buget
99. 07.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 98/2017
Proiect de Lege privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 21 octombrie 2017, 20:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro