Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2018
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..159      >>

înregistrări găsite: 159
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
2. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 425/2015
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
-
3. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 210/2016
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
-
4. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 453/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene
-
5. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 455/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
-
6. 13.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
7. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 409/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008
-
8. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 417/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
-
9. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
10. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 385/2018
Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice
-
11. 30.08.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 29.08.2018, 30.08.2018
-
12. 10.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 567/2008
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
13. 10.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
14. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Buget
Administrație
15. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 407/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
Buget
16. 05.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2018, 03.07.2018, 04.07.2018, 05.07.2018
-
17. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 213/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
18. 27.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 509/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
19. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 573/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Agricultură
20. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
21. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 221/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
22. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 223/2018
Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
23. 27.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 244/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
24. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 376/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
-
25. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 318/2018
Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
-
26. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 359/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României
-
27. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 364/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
28. 19.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 198/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
-
29. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 115/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
30. 14.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
31. 13.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 110/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
32. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 338/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
33. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 341/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
34. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 24/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
Juridică
35. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 128/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
Buget
36. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 331/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
-
37. 07.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
38. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 236/2018
Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative
-
39. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 283/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
-
40. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 284/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Agricultură
41. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 344/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
42. 03.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 334/2018
Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
-
43. 31.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 271/2010
Propunere legislativă "Legea holdingului"
Economică
44. 31.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 305/2010
Proiect de Lege privind holdingurile
Economică
45. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 203/2016
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
46. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 94/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Juridică
47. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 151/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016
Juridică
48. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 208/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Juridică
49. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 244/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
50. 31.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
51. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Juridică
52. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
53. 29.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 299/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
54. 24.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
55. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 454/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
56. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 555/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
57. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2017
Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă
Muncă
58. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 117/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
59. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 149/2018
Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
60. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 311/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017
-
61. 23.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
62. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 509/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
63. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 58/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Agricultură
Administrație
64. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Juridică
65. 15.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
66. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 270/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
-
67. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 129/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Administrație
68. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 234/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie
Agricultură
Juridică
69. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 230/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016
-
70. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 232/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
-
71. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 237/2018
Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare
-
72. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
73. 09.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
74. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
75. 04.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 224/2018
Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării
-
76. 04.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 225/2018
Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal
-
77. 04.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 226/2018
Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal
-
78. 04.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 227/2018
Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
79. 04.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
80. 03.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 190/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes național
-
81. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
82. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
83. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
84. 02.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
85. 26.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 178/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
-
86. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 590/2017
Propunere legislativă privind marcarea calității produselor
Agricultură
87. 19.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 100/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
-
88. 18.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 143/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
89. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 75/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
90. 12.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 153/2018
Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
-
91. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 533/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
92. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 563/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
93. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 17/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
94. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 130/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
-
95. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 69/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
96. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 147/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană
-
97. 03.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018
-
98. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 95/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
99. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 386/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 septembrie 2018, 15:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro