Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din anul 2017
Comisia:Comisia pentru transporturi și infrastructură
Documente: din anul 2017

înregistrări găsite: 68
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 241/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora
-
2. 11.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
3. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 201/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere
Industrii
4. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 250/2017
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001
Juridică
5. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 270/2017
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum și a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970
Juridică
6. 28.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 339/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
7. 27.09.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 628/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
8. 27.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 551/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
9. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 206/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
10. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 373/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
11. 22.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
12. 21.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 269/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București, la 21 aprilie 2016
Apărare
13. 20.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 251/2017
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995
-
14. 20.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 271/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internațională și a Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiate și semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
-
15. 15.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
16. 08.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
17. 06.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2017, 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017
-
18. 30.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
19. 29.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 232/2017
Proiect de Lege privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944
-
20. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Alexandru-Razvan Cuc, candidat la functia de ministru al transporturilor Economică
21. 27.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 235/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile -teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
-
22. 26.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 115/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
Învățământ
23. 20.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
24. 16.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
25. 15.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 205/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Admnistrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea
Juridică
26. 09.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
27. 31.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 379/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere
Industrii
28. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 222/2015
Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă
Industrii
29. 24.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 409/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
Industrii
Administrație
30. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 725/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
31. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 178/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
32. 18.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
33. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 333/2016
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Industrii
Juridică
34. 16.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
35. 10.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 92/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
-
36. 10.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 167/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
37. 04.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 477/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
38. 20.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 144/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
Industrii
Administrație
39. 19.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 138/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România
-
40. 17.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017
-
41. 12.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 201/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
Juridică
42. 12.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 313/2016
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
Juridică
43. 11.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 409/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
Industrii
Administrație
44. 06.04.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 477/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
45. 04.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
46. 29.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 361/2016
Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România
Buget
Juridică
47. 24.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
48. 09.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 109/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară
-
49. 09.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2017
-
50. 08.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2017
-
51. 07.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 142/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
52. 02.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 306/2015
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
53. 02.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 452/2015
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
54. 01.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 120/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România
-
55. 28.02.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 423/2016
Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
Industrii
56. 24.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2017
-
57. 22.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 110/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
58. 21.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2017, 16.02.2017
-
59. 20.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 298/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
60. 20.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 460/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
-
61. 20.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 480/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
62. 20.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 507/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
-
63. 14.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 3/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
64. 14.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 5/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
65. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
-
66. 03.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2017
-
67. 31.01.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.01.2017, 31.01.2017
-
68. 04.01.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Alexandru-Razvan Cuc, candidat la functia de Ministru al Transporturilor Economică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 19 octombrie 2017, 3:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro