Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2017
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..113      >>

înregistrări găsite: 113
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 263/2017
Propunere legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
Învățământ
2. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 424/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
3. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 106/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
4. 04.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
5. 04.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
6. 27.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 261/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din adminstrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
7. 25.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
8. 25.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
9. 19.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
10. 19.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
11. 12.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.07.2017, 04.07.2017, 05.07.2017, 06.07.2017
-
12. 12.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017
-
13. 12.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2017, 04.07.2017, 05.07.2017, 06.07.2017
-
14. 12.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017
-
15. 07.09.2017 asupra PL nr. 455/2011
Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă"
Juridică
16. 06.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 208/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
17. 05.07.2017 AVIZ asupra PL nr. 241/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora
-
18. 05.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
19. 05.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
20. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Petre Daea, candidat la functia de ministru al agriculturii si dezvoltarii rurale -
21. 27.06.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 542/2011
Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
-
22. 27.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 129/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
23. 27.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017
-
24. 27.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017
-
25. 21.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 220/2017
Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
26. 21.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 230/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
27. 21.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
28. 21.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
29. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 837/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
30. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 103/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
31. 20.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
32. 20.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
33. 16.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 172/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
34. 14.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 181/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
35. 13.06.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 49/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate
-
36. 13.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
37. 12.06.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 356/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
38. 12.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
39. 07.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 220/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri
Juridică
40. 07.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 179/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și închiderea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Buget
41. 06.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 49/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate
-
42. 06.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 187/2017
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești
-
43. 31.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 270/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
44. 30.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-
45. 30.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-
46. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 455/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
47. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 485/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
48. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 127/2014
Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
Administrație
49. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 395/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
-
50. 22.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017
-
51. 22.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017
-
52. 22.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
53. 22.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
54. 17.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 151/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
Muncă
Juridică
55. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 162/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
56. 11.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 178/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești
Buget
57. 11.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
58. 11.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
59. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 529/2016
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița
Juridică
60. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 134/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
61. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 173/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
Juridică
62. 03.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 188/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
63. 03.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 26.04.2017, 27.04.2017
-
64. 03.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 26.04.2017, 27.04.2017
-
65. 26.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 112/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
Învățământ
66. 24.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2017, 20.04.2017
-
67. 24.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2017, 20.04.2017
-
68. 19.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 12.04.2017, 13.04.2017
-
69. 19.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 12.04.2017, 13.04.2017
-
70. 11.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 143/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
71. 10.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 05.04.2017, 06.04.2017
-
72. 10.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 05.04.2017, 06.04.2017
-
73. 05.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 165/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
74. 04.04.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 722/2015
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar
Sănătate
75. 04.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 48/2017
Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice
-
76. 04.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
77. 04.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
78. 29.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
79. 29.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
80. 28.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 457/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
81. 21.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017
-
82. 21.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017
-
83. 16.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 535/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri
Juridică
84. 14.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 371/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
85. 14.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 08.03.2017, 09.03.2017
-
86. 13.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 139/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate
-
87. 13.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 141/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
88. 13.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 08.03.2017, 09.03.2017
-
89. 08.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 211/2015
Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
90. 07.03.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 99/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
Administrație
91. 06.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 462/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală
-
92. 06.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017
-
93. 06.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017
-
94. 06.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2017
-
95. 06.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2017
-
96. 06.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017
-
97. 28.02.2017 RAPORT asupra PL nr. 437/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
Industrii
98. 20.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2017, 16.02.2017
-
99. 20.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2017, 16.02.2017
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 19 octombrie 2017, 8:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro