Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2018
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..151      >>

înregistrări găsite: 151
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2018, 04.10.2018
-
2. 16.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2018, 04.10.2018
-
3. 15.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
4. 15.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
5. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 392/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
6. 03.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
7. 03.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
8. 02.10.2018 asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
9. 02.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 203/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
10. 02.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 451/2018
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
-
11. 02.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 464/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
12. 26.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 524/2017
Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale
-
13. 25.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
14. 25.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
15. 19.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
16. 19.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
17. 17.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 429/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
18. 17.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 29.08.2018, 30.08.2018
-
19. 17.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 29.08.2018, 30.08.2018
-
20. 13.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 392/2018
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
21. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 279/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
Buget
22. 04.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.07.2018, 25.07.2018
-
23. 04.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.07.2018, 25.07.2018
-
24. 04.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
25. 04.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
26. 10.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
27. 04.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2018
-
28. 04.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.07.2018
-
29. 04.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
30. 04.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
31. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 235/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
32. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 337/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
33. 02.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
34. 02.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
35. 28.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
36. 28.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
37. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 573/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Industrii
38. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 391/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Învățământ
39. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 516/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
Juridică
40. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 79/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană
-
41. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 80/2018
Proiect de Lege privind Legea muntelui
-
42. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 125/2018
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Administrație
43. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 327/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
44. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 352/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
45. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 353/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
46. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 375/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
47. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 165/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
48. 18.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
49. 18.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
50. 14.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 288/2018
Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
51. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 303/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Buget
52. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 347/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
53. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
54. 11.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
55. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 55/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
-
56. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 211/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
57. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 284/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
58. 04.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
59. 04.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
60. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 256/2018
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
61. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 264/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004
-
62. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 154/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
63. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 238/2018
Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol
-
64. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 273/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
65. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 289/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
66. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 200/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
67. 22.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
68. 22.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
69. 22.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
70. 22.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
71. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 58/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Industrii
Administrație
72. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 134/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
-
73. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 147/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană
-
74. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 234/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie
Industrii
Juridică
75. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 428/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș
Învățământ
Juridică
76. 07.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
77. 07.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
78. 07.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
79. 07.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
80. 02.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 261/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din adminstrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
81. 02.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 18.04.2018, 19.04.2018
-
82. 02.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 18.04.2018, 19.04.2018
-
83. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 586/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
Muncă
84. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 70/2018
Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România
Buget
85. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 432/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
86. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 590/2017
Propunere legislativă privind marcarea calității produselor
Industrii
87. 25.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
88. 25.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
89. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 109/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
90. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 450/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Sănătate
91. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 494/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
-
92. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 8/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
-
93. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 105/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană
-
94. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 106/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană
-
95. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 107/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
-
96. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 110/2018
Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
-
97. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 146/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
-
98. 16.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 82/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
-
99. 16.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 95/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 19 octombrie 2018, 1:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro