Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2017
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2017

înregistrări găsite: 82
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
2. 16.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 231/2017
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
-
3. 13.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 312/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
-
4. 13.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 314/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
5. 13.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 315/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
6. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 160/2013
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Juridică
7. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 424/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
8. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 290/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
9. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 400/2017
-
10. 12.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 28.09.2017
-
11. 12.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 21.09.2017
-
12. 12.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017, 15.09.2017
-
13. 12.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 07.09.2017
-
14. 12.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 28.09.2017
-
15. 12.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 21.09.2017
-
16. 12.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2017, 15.09.2017
-
17. 12.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 07.09.2017
-
18. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 769/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Administrație
19. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 106/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
Juridică
20. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 224/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Administrație
21. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 139/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate
-
22. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 171/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Buget
23. 12.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 231/2017
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
-
24. 11.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 241/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora
-
25. 03.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
26. 03.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
27. 03.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 25.05.2017
-
28. 03.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 25.05.2017
-
29. 03.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
30. 03.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
31. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Doina Adriana Pana, candidat la functia de ministru al apelor si padurilor -
32. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Gratiela Leocadia Gavrilescu, candidat la functia de ministru al mediului -
33. 21.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 208/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
34. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 837/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Juridică
35. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 103/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
Juridică
36. 16.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 172/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
37. 12.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 538/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
38. 12.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 113/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
39. 31.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 270/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Agricultură
Muncă
40. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 455/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
41. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 485/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
42. 16.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 27.04.2017
-
43. 16.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 27.04.2017
-
44. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 134/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
45. 08.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
46. 08.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
47. 20.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 13.04.2017
-
48. 20.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 13.04.2017
-
49. 20.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 06.04.2017
-
50. 20.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 06.04.2017
-
51. 20.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 30.03.2017
-
52. 20.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 30.03.2017
-
53. 20.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 23.03.2017
-
54. 20.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 23.03.2017
-
55. 05.04.2017 AVIZ asupra PL nr. 165/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
56. 31.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 16.03.2017
-
57. 31.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 16.03.2017
-
58. 31.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 09.03.2017
-
59. 31.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 09.03.2017
-
60. 30.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 460/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
Administrație
61. 28.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 457/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
62. 28.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 23/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
63. 22.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 151/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
-
64. 09.03.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 434/2012
Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara.
-
65. 08.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 211/2015
Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
66. 06.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2017, 23.02.2017
-
67. 06.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2017, 23.02.2017
-
68. 06.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.02.2017, 16.02.2017
-
69. 06.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.02.2017, 16.02.2017
-
70. 17.02.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.01.2017, 05.01.2017
-
71. 17.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.01.2017, 27.01.2017
-
72. 13.02.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.02.2017, 03.02.2017
-
73. 07.02.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.01.2017, 27.01.2017
-
74. 06.02.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.01.2017, 03.01.2017
-
75. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
-
76. 03.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2017
-
77. 10.01.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.01.2017, 05.01.2017
-
78. 10.01.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.01.2017, 05.01.2017
-
79. 04.01.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.12.2016, 29.12.2016
-
80. 04.01.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.12.2016, 29.12.2016
-
81. 04.01.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Adriana Petcu, candidat la functia de ministru al apelor si padurilor -
82. 04.01.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Daniel Constantin, candidat la functia de ministru al mediului -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 20 octombrie 2017, 8:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro