Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2019
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2019

înregistrări găsite: 70
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 9/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
2. 14.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 85/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
3. 14.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2019
-
4. 14.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2019
-
5. 14.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2019
-
6. 14.03.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2019
-
7. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 751/2018
Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu
-
8. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 82/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public
-
9. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 84/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
10. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 90/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
11. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 91/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
12. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 93/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
13. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 96/2019
Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
14. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 98/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
15. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 99/2019
Propunere legislativă privind dialogul social
-
16. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 100/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
17. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 106/2019
Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor
-
18. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 107/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
19. 06.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 49/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
-
20. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 3/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
21. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 6/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
-
22. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 28/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
23. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 55/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
-
24. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 57/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
25. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 61/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
26. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 64/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
27. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 66/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
28. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 67/2019
Proiect de Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Românești"
-
29. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 68/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
30. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 69/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
-
31. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 73/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
32. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 74/2019
Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorț"
-
33. 28.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2019
-
34. 28.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.02.2019
-
35. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 2/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
36. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 46/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia
-
37. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 47/2019
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
-
38. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 48/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
39. 21.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2019
-
40. 21.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.02.2019
-
41. 21.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2019
-
42. 21.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2019
-
43. 21.02.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2019
-
44. 21.02.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2019
-
45. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 749/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
46. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 754/2018
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri"
-
47. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 13/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
48. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 14/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
49. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 22/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
50. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 24/2019
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
51. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 29/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
52. 20.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 31/2019
Proiectul Legii arhivelor
-
53. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 719/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
54. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 720/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
-
55. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 752/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
56. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 4/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
-
57. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 10/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
58. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 12/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991
-
59. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 21/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
60. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 23/2019
Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
-
61. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 25/2019
Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale
-
62. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 32/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
-
63. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 36/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război
-
64. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 38/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
65. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 41/2019
Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal
-
66. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 42/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art 85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
67. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 43/2019
Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
68. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
-
69. 29.01.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2018
-
70. 29.01.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 martie 2019, 23:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro