Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2019
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2019

înregistrări găsite: 20
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 11.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 237/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
2. 11.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 329/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
3. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 569/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
4. 06.03.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 590/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
5. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 1/2019
Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
Juridică
6. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 63/2019
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
Juridică
7. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 16/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
8. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 17/2019
Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii
-
9. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 19/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
10. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 29/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
11. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 35/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
-
12. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 42/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art 85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
13. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 46/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia
-
14. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 47/2019
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
-
15. 25.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 707/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Juridică
16. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 719/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
17. 19.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 9/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
18. 14.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 574/2018
Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
-
19. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
-
20. 06.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 746/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 18 martie 2019, 19:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro