Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2017
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..199 | 200..247      >>

înregistrări găsite: 247
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 185/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 și a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
2. 17.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
3. 17.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
4. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 253/2017
Propunere legislativă privind Garda Civilă și realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat
-
5. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 299/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
6. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 300/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
7. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 318/2017
Proiect de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
8. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 872/2015
Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale
Administrație
9. 12.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 237/2017
Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informații
-
10. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 323/2017
Proiect de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
11. 11.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 561/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
12. 11.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 45/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
13. 10.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 732/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
14. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 783/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/190 privind acordarea unor drepruri persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
15. 10.10.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 838/2015
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
16. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 403/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
17. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 429/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
18. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 266/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014
-
19. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 285/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016
-
20. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 297/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
21. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 262/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
22. 04.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
23. 04.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
24. 04.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017
-
25. 04.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
26. 04.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017
-
27. 04.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
28. 04.10.2017 Propunere de Recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolventilor – COM (2017) 249 -
29. 03.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 274/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
30. 27.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 68/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
31. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 60/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
-
32. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 147/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
-
33. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 42/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
Juridică
34. 26.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
35. 26.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
36. 21.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 81/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
37. 18.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 463/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
38. 18.09.2017 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Învățământ
39. 18.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 61/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
40. 18.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 225/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
-
41. 18.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 249/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernulului nr.50/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
42. 18.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 251/2017
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995
-
43. 18.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 259/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
-
44. 18.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 263/2017
Propunere legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
-
45. 18.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 264/2017
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate
-
46. 13.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 210/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
-
47. 12.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 83/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
-
48. 12.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 550/2015
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
49. 12.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 491/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii
-
50. 12.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 162/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului
Buget
51. 12.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 213/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
Buget
52. 05.09.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 603/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) nr.61 din 22/09/1993
-
53. 04.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.07.2017, 06.07.2017, 07.07.2017
-
54. 04.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017
-
55. 04.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.07.2017, 06.07.2017, 07.07.2017
-
56. 04.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017
-
57. 10.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
58. 10.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
59. 29.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 3/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
60. 29.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 4/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
-
61. 29.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 5/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
62. 29.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 6/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
-
63. 29.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 192/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015
-
64. 29.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2017, 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
65. 29.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017
-
66. 29.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2017, 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
67. 29.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017
-
68. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Petrea Gabriel, candidat la functia de ministru pentru consultare publica si dialog social Egalitatea de șanse
69. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Lia Olguta Vasilescu, candidat la functia de ministru al muncii si justitiei sociale Egalitatea de șanse
70. 29.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.06.2017, 07.06.2017, 08.06.2017
-
71. 29.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2017, 07.06.2017, 08.06.2017
-
72. 19.06.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 489/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
73. 19.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 27/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
74. 19.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 184/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
75. 19.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 218/2017
Proiect de Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
-
76. 19.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 222/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
77. 19.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
78. 19.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
79. 19.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.05.2017, 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017
-
80. 19.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-
81. 19.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.05.2017, 30.05.2017, 31.05.2017
-
82. 19.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
83. 19.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
84. 19.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2017, 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017
-
85. 19.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-
86. 19.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.05.2017, 30.05.2017, 31.05.2017
-
87. 19.06.2017 Document de reflexie privind dimensiunea sociala a Europei – COM (2017) 206 -
88. 19.06.2017 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale – COM (2017) 250 -
89. 19.06.2017 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – O initiativa pentru sprijinirea echilibrului dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor care lucreaza – COM (2017) 252 -
90. 19.06.2017 Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor si de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului – COM (2017) 253 -
91. 13.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 126/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
92. 13.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 186/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
-
93. 13.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 195/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016
-
94. 13.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 203/2017
Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
95. 12.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2017, 25.04.2017, 26.04.2017, 27.04.2017
-
96. 12.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2017, 25.04.2017, 26.04.2017, 27.04.2017
-
97. 07.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 209/2017
Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
98. 31.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 270/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Agricultură
99. 30.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 442/2016
Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
Buget

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 21 octombrie 2017, 15:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro