Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2018
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..159      >>

înregistrări găsite: 159
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 02.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 245/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.3, al art.1691din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010
-
2. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 189/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Sănătate
3. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 396/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
-
4. 26.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
5. 26.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
6. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 750/2015
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale
-
7. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 161/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Buget
8. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 210/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
-
9. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 212/2018
Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
10. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 254/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
11. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 314/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
12. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 315/2018
Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I"
-
13. 20.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
14. 18.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 358/2018
Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri
-
15. 14.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
16. 14.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 362/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
-
17. 14.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
18. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 562/2017
Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților
-
19. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 171/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Egalitatea de șanse
20. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 252/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
21. 11.06.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 71/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
-
22. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 521/2017
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
23. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 532/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
24. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 114/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
25. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 192/2018
Proiect de Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
26. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 248/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
27. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 306/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social
-
28. 11.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 335/2018
Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
-
29. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
30. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
31. 08.06.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 310/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
-
32. 08.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 124/2018
Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă
-
33. 08.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 159/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
-
34. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 6/2018
Proiect de Lege privind internshipul
-
35. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 22/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
36. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 102/2018
Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
-
37. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 199/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
38. 05.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
39. 04.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 317/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
40. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 30/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Sănătate
41. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 205/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
42. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 206/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
43. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2017
Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă
Industrii
44. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 148/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
45. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 271/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
-
46. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 276/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
47. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 281/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
-
48. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
49. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 231/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
-
50. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 269/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
-
51. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 291/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
52. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 298/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
53. 16.05.2018 asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
Juridică
54. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 138/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Buget
55. 15.05.2018 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Învățământ
Juridică
56. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 94/2017
Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă
-
57. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 23/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
-
58. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 120/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
59. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 267/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
60. 15.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
61. 15.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
62. 15.05.2018 Propunere de Recomandare a Consiliului privind accesul la protectie sociala pentru lucratori si pentru persoanele care desfasoara o activitate independenta – COM (2018) 132 -
63. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 157/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
64. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 202/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale
-
65. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 207/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
66. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 232/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
-
67. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
68. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 258/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
69. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 586/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
Agricultură
70. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 376/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Sănătate
71. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 267/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
72. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 488/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant
-
73. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 93/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
74. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 116/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
75. 23.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 88/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
76. 23.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 175/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
77. 23.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 176/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
78. 23.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 181/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
79. 23.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018
-
80. 23.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018
-
81. 23.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
82. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 46/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
83. 16.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 47/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
84. 12.04.2018 Proiect de opinie asupra propunerii de Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educatiei favorabile incluziunii si a dimensiunii europene a predarii - COM (2018) 23 -
85. 12.04.2018 Proiect de opinie asupra propunerii de Recomandare a Consiliului privind competentele-cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii - COM (2018) 24 -
86. 12.04.2018 Proiect de opinie asupra propunerii de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana – COM (2017) 797 -
87. 04.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 601/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii
-
88. 04.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 602/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
89. 03.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 127/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2017 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
-
90. 03.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 131/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
91. 03.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
92. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 787/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
93. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 92/2017
Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate
Sănătate
94. 28.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018, 01.03.2018
-
95. 28.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 07.03.2018, 08.03.2018
-
96. 28.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 14.03.2018, 15.03.2018
-
97. 26.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 91/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
98. 26.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 92/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
-
99. 26.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 97/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 15 august 2018, 17:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro