Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2018
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..197      >>

înregistrări găsite: 197
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 415/2018
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
-
2. 18.10.2018 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Comunicare privind o noua Alianta Africa-Europa pentru investitii si locuri de munca sustenabile: sa ducem parteneriatul pentru investitii si locuri de munca la un nivel superior -
3. 18.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
4. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 323/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
5. 17.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 491/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2001
-
6. 13.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
7. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 211/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
8. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 428/2018
Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
9. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 475/2018
Proiect de Lege pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative
-
10. 09.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 404/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
11. 09.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 484/2018
Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
-
12. 08.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 483/2018
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
13. 02.10.2018 asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Agricultură
14. 02.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 458/2018
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
15. 02.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 465/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
-
16. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 423/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Apărare
17. 27.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
18. 26.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 179/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
19. 26.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 474/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
-
20. 25.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 122/2018
Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu
Buget
21. 25.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 440/2018
Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
22. 25.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 442/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
23. 25.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 444/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
24. 25.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 455/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
-
25. 20.09.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 403/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
26. 19.09.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 393/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
27. 19.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 83/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
28. 19.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 139/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
29. 19.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 349/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
30. 19.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 420/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
-
31. 19.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 443/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
32. 19.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 29.08.2018, 30.08.2018
-
33. 13.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 170/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați
Sănătate
34. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 400/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
35. 10.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 144/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
36. 04.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 290/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
37. 04.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2018
-
38. 04.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2018, 04.07.2018, 05.07.2018
-
39. 02.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 245/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.3, al art.1691din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010
-
40. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 189/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Sănătate
41. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 396/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
-
42. 26.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
43. 26.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
44. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 750/2015
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale
-
45. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 161/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Buget
46. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 210/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
-
47. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 212/2018
Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
48. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 254/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
49. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 314/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
50. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 315/2018
Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I"
-
51. 20.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
52. 18.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 358/2018
Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri
-
53. 14.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
54. 14.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 362/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
-
55. 14.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
56. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 562/2017
Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților
-
57. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 171/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Egalitatea de șanse
58. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 252/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
59. 11.06.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 71/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
-
60. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 521/2017
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
61. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 532/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
62. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 114/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
63. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 192/2018
Proiect de Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
64. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 248/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
65. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 306/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social
-
66. 11.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 335/2018
Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
-
67. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
68. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
69. 08.06.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 310/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
-
70. 08.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 124/2018
Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă
-
71. 08.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 159/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
-
72. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 6/2018
Proiect de Lege privind internshipul
-
73. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 22/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
74. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 102/2018
Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
-
75. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 199/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
76. 05.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
77. 04.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 317/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
78. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 30/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Sănătate
79. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 205/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
80. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 206/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
81. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2017
Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă
Industrii
82. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 148/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
83. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 271/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
-
84. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 276/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
85. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 281/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
-
86. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
87. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 231/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
-
88. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 269/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
-
89. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 291/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
90. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 298/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
91. 16.05.2018 asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
Juridică
92. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 138/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Buget
93. 15.05.2018 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Învățământ
Juridică
94. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 94/2017
Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă
-
95. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 23/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
-
96. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 120/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
97. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 267/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
98. 15.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
99. 15.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 19 octombrie 2018, 7:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro