Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2019
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2019

înregistrări găsite: 56
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.03.2019 asupra PL nr. 35/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
Juridică
2. 20.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 422/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
3. 20.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 642/2018
Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională
Sănătate
4. 20.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2019, 06.03.2019, 07.03.2019
-
5. 20.03.2019 Document de reflectie - Catre o Europa durabila pana in 2030 – COM (2019) 22 -
6. 19.03.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 602/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
7. 19.03.2019 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 148/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
8. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 255/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
9. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 55/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
Buget
10. 18.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 76/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
-
11. 18.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 83/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
12. 14.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 518/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
-
13. 14.03.2019 asupra PL nr. 661/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
14. 13.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 49/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
-
15. 13.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 56/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
16. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 751/2018
Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu
-
17. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 28/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
18. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 57/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
19. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 84/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
20. 11.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 315/2018
Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I"
-
21. 11.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 61/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
22. 11.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2019
-
23. 11.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2019, 20.02.2019, 21.02.2019
-
24. 11.03.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2019, 28.02.2019
-
25. 27.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 496/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
Învățământ
26. 27.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 749/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
27. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 720/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
-
28. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 25/2019
Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale
-
29. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 31/2019
Proiectul Legii arhivelor
-
30. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 32/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
-
31. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 34/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
-
32. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 281/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016
-
33. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
34. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 303/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
-
35. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 483/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
36. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 484/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
-
37. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 498/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017
-
38. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 499/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
39. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 500/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.Guvernului nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
-
40. 18.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 750/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
-
41. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 26/2019
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019
Egalitatea de șanse
42. 11.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 27/2019
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
-
43. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 332/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
44. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 362/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
45. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 519/2017
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
46. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 526/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
47. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 535/2017
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
48. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 204/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
49. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 209/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
50. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 466/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
51. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 619/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
52. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 621/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
53. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 627/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
54. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 628/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
55. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 631/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
56. 05.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 636/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 martie 2019, 23:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro