Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2022
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..182      >>

înregistrări găsite: 182
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 402/2021
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
2. 28.06.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 413/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
3. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 78/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială
Economică
Industrii
4. 28.06.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 190/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
5. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
Economică
Industrii
6. 27.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 350/2022
Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
7. 27.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 352/2022
Proiect de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
-
8. 27.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 357/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
9. 27.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 358/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
10. 24.06.2022 asupra PL nr. 133/2022
Proiect de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
-
11. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 390/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
Sănătate
12. 22.06.2022 asupra PL nr. 78/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială
-
13. 22.06.2022 asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
-
14. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 320/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
15. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 323/2022
Proiectul Legii entru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
16. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 326/2022
Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre
-
17. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 327/2022
Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societățile și completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
18. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 329/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
19. 22.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 330/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
-
20. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 151/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Buget
21. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Economică
Buget
Industrii
22. 21.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 339/2022
Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
23. 21.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2022, 31.05.2022, 02.06.2022
-
24. 20.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 75/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
Economică
Industrii
25. 16.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 385/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Economică
Industrii
26. 15.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 207/2019
Propunere legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
27. 15.06.2022 asupra PL nr. 390/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
-
28. 15.06.2022 asupra PL nr. 53/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
-
29. 15.06.2022 asupra PL nr. 54/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
30. 15.06.2022 asupra PL nr. 287/2022
Proiect de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
31. 15.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022
-
32. 08.06.2022 asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
33. 08.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 515/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
34. 08.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 74/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
35. 31.05.2022 asupra PL nr. 606/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
36. 31.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 264/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
Industrii
37. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 270/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
-
38. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 279/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
-
39. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 282/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
-
40. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 283/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
-
41. 31.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 286/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
42. 30.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 449/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
43. 30.05.2022 asupra PL nr. 604/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 și a Legii nr.53/2003 Codul Muncii
-
44. 30.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 21/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
45. 30.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2022, 17.05.2022, 18.05.2022, 19.05.2022
-
46. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 110/2015
Propunere legislativă "Legea meșteșugarilor artizani"
Industrii
47. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 8/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Juridică
48. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 115/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Buget
49. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 60/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
50. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 152/2022
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Administrație
Juridică
51. 24.05.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 362/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
52. 24.05.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 204/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
53. 24.05.2022 asupra PL nr. 428/2018
Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
54. 24.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 514/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
55. 24.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 664/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
56. 24.05.2022 asupra PL nr. 713/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
57. 24.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 390/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
58. 24.05.2022 asupra PL nr. 412/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
-
59. 24.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 414/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
60. 24.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 37/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
Buget
61. 24.05.2022 asupra PL nr. 50/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare
-
62. 24.05.2022 asupra PL nr. 178/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
63. 24.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022, 05.05.2022
-
64. 24.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2022, 10.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022
-
65. 18.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 510/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
66. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 504/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
67. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 426/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții
-
68. 17.05.2022 asupra PL nr. 8/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
69. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 37/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
70. 17.05.2022 asupra PL nr. 318/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
71. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 590/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.1332 din 31 decembrie 2020
Buget
72. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 154/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
73. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 155/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea din Legea educației naționale nr.1/2011
-
74. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 167/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
75. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 233/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
-
76. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 156/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
77. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 68/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Administrație
78. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 83/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
-
79. 10.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 149/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
80. 10.05.2022 asupra PL nr. 152/2022
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
-
81. 10.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 190/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
82. 10.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 219/2022
Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public
-
83. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 138/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
84. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 194/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative
-
85. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 202/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.23 din Ordonanța Guvernului nr.58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în Romania
-
86. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 206/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
87. 03.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 212/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
88. 03.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
-
89. 03.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
90. 03.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022
-
91. 28.04.2022 asupra PL nr. 74/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
92. 28.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 118/2022
Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează
-
93. 28.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 148/2022
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
94. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 160/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
95. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 169/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
96. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 181/2022
Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice
-
97. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 183/2022
Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical
-
98. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 185/2022
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile
-
99. 27.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 iunie 2022, 15:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro