Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2021
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2021

înregistrări găsite: 51
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 579/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern
-
2. 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 582/2019
Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
-
3. 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 359/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
4. 14.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2021, 08.04.2021
-
5. 14.04.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021
-
6. 14.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2021, 08.04.2021
-
7. 14.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021
-
8. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 121/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Buget
9. 08.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 41/2019
Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal
-
10. 08.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 339/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
-
11. 07.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 351/2016
Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR
Administrație
Învățământ
12. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 36/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
13. 31.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 25.03.2021
-
14. 31.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
15. 31.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2021, 25.03.2021
-
16. 31.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.03.2021, 18.03.2021
-
17. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 278/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
18. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 20/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
Muncă
19. 24.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 81/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2
Muncă
20. 17.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 366/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
Administrație
21. 17.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 94/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
Apărare
22. 17.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 112/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
23. 16.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 11.03.2021
-
24. 16.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2021, 11.03.2021
-
25. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 25/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Apărare
26. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 33/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
Apărare
27. 09.03.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2021, 24.02.2021, 25.02.2021
-
28. 09.03.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.02.2021, 24.02.2021, 25.02.2021
-
29. 25.02.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 389/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
30. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-
31. 25.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2021, 18.02.2021
-
32. 25.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2021, 18.02.2021
-
33. 24.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 171/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
34. 24.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 363/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
35. 24.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 82/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
36. 24.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 95/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
37. 23.02.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.02.2021, 10.02.2021, 11.02.2021
-
38. 23.02.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2021, 10.02.2021, 11.02.2021
-
39. 18.02.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 220/2016
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
40. 18.02.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 441/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
41. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 633/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Buget
42. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
43. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 19/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
44. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 22/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
45. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 26/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
-
46. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 31/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
-
47. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 37/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
48. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 66/2021
Proiect de Lege pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor din familiile active
-
49. 10.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 358/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
50. 10.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 282/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
Muncă
51. 10.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 496/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Învățământ
Apărare

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 aprilie 2021, 0:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro