Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din anul 2017
Comisia:Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..151      >>

înregistrări găsite: 151
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2017
-
2. 17.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2017
-
3. 16.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 236/2017
Proiect de Lege privind înființarea Universității Adventus din Cernica
-
4. 16.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 247/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
5. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 313/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
-
6. 09.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 225/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
-
7. 05.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 28.09.2017
-
8. 05.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 28.09.2017
-
9. 03.10.2017 asupra PL nr. 11/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
10. 27.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 242/2017
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
-
11. 26.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
12. 26.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 21.09.2017
-
13. 26.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 21.09.2017
-
14. 26.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
15. 25.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 268/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
-
16. 18.09.2017 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Muncă
17. 13.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 07.09.2017
-
18. 13.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 07.09.2017
-
19. 05.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 197/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
20. 05.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 248/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
-
21. 10.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.07.2017, 06.07.2017
-
22. 10.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2017, 06.07.2017
-
23. 06.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2017, 04.07.2017, 05.07.2017, 06.07.2017
-
24. 04.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 21.06.2017, 22.06.2017
-
25. 04.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 21.06.2017, 22.06.2017
-
26. 03.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 29.06.2017
-
27. 03.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 29.06.2017
-
28. 29.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 627/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Sănătate
29. 29.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 235/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile -teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
-
30. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Liviu Marian Pop, candidat la functia de ministru al educatiei nationale -
31. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Lucian Puiu Georgescu, candidat la functia de ministru al cercetarii si inovarii -
32. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Marius Alexandru Dunca, candidat la functia de ministru al tineretului si sportului -
33. 26.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 115/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
-
34. 21.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
35. 21.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
36. 20.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 207/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
37. 13.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 222/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
38. 13.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2017, 07.06.2017
-
39. 13.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.06.2017, 07.06.2017
-
40. 07.06.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 617/2015
Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare
Cultură
41. 06.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
42. 06.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
43. 30.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 645/2013
Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial
Administrație
44. 30.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 409/2014
Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAȚIONALE
Cultură
45. 30.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 25.05.2017
-
46. 30.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 25.05.2017
-
47. 24.05.2017 asupra PL nr. 615/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
48. 22.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 47/2017
Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României
-
49. 22.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2017, 18.05.2017
-
50. 22.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2017, 18.05.2017
-
51. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 146/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
Sănătate
Juridică
52. 16.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 186/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
-
53. 15.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 287/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
54. 15.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 161/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
55. 15.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
56. 15.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
57. 15.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
58. 15.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
59. 02.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 291/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
Juridică
60. 02.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 27.04.2017
-
61. 02.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 27.04.2017
-
62. 26.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 172/2014
Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice
Buget
63. 26.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 112/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
Agricultură
64. 26.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 149/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
65. 20.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 347/2015
Proiect de Lege privind medicina școlară
Sănătate
66. 19.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 13.04.2017
-
67. 19.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 13.04.2017
-
68. 11.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 143/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Agricultură
69. 11.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 89/2017
Proiect de Lege pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui
Juridică
70. 11.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 06.04.2017
-
71. 10.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 05.04.2017, 06.04.2017
-
72. 05.04.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 620/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate
-
73. 05.04.2017 asupra PL nr. 588/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995
-
74. 05.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 150/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 educației naționale
-
75. 04.04.2017 AVIZ asupra PL nr. 162/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului
-
76. 04.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
77. 03.04.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 32/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
78. 03.04.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 257/2015
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului
-
79. 03.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 66/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Juridică
80. 03.04.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 287/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
81. 03.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Muncă
82. 03.04.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 20/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
83. 03.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 117/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Administrație
84. 03.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
85. 03.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
86. 03.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
87. 29.03.2017 Raport comun privind Raportul de activitate al Agentiei Nationale Anti-Doping pe anul 2016 Sănătate
88. 28.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 304/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Juridică
89. 24.03.2017 Proiect de opinie asupra comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Urmatorii pasi catre un viitor European durabil. Actiunea europeana pentru durabilitate COM(2016)739 -
90. 23.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 258/2015
Propunere legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ
Administrație
91. 23.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 174/2016
Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat
Administrație
Sănătate
92. 23.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 290/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
Administrație
93. 22.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 471/2016
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România
-
94. 22.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 16.03.2017
-
95. 22.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 16.03.2017
-
96. 21.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 157/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
97. 21.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 158/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
98. 15.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 08.03.2017, 09.03.2017
-
99. 15.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 08.03.2017, 09.03.2017
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 17 octombrie 2017, 19:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro