Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din anul 2018
Comisia:Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..131      >>

înregistrări găsite: 131
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 13.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 386/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
2. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 411/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro
-
3. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 423/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
4. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 436/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
-
5. 05.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2018
-
6. 05.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
7. 05.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.07.2018
-
8. 05.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
9. 03.07.2018 asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
Economică
Juridică
10. - 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
Economică
Juridică
11. 03.07.2018 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor in domeniul tineretului, educatiei si culturii COM (2018) 268 -
12. 03.07.2018 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O nou? agenda europeana pentru cultura COM (2018) 267 -
13. 02.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 343/2018
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice
Cultură
Juridică
14. 28.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 21.06.2018
-
15. 28.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 21.06.2018
-
16. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 314/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
17. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 391/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Agricultură
18. 20.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 14.06.2018
-
19. 20.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 14.06.2018
-
20. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 315/2018
Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I"
-
21. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 358/2018
Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri
-
22. 19.06.2018 PROIECT DE OPINIE asupra propunerii de Recomandare a Consiliului privind sisteme de inalta calitate de educatie si ingrijire a copiilor prescolari COM (2018) 271 -
23. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 169/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
24. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 355/2018
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene
-
25. 12.06.2018 asupra PL nr. 377/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
26. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 839/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
27. 11.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
28. 11.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 07.06.2018
-
29. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 07.06.2018
-
30. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
31. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 294/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București
-
32. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 157/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
33. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 199/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
34. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
35. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 308/2018
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene
-
36. 22.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 26.04.2018
-
37. 22.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 10.05.2018
-
38. 22.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 17.05.2018
-
39. 22.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 26.04.2018
-
40. 22.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 10.05.2018
-
41. 22.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 17.05.2018
-
42. 15.05.2018 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Muncă
Juridică
43. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 255/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
44. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 269/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
-
45. 15.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
46. 15.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
47. 14.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 146/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
Administrație
48. 09.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 29/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
49. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 174/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare
-
50. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
51. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 428/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș
Agricultură
Juridică
52. 25.04.2018 asupra PL nr. 181/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
53. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 75/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
54. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 4/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
Administrație
55. 23.04.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 599/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant
-
56. 23.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 31/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale
-
57. 23.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 43/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
58. 18.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
59. 18.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
60. 18.04.2018 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educatiei favorabile incluziunii si a dimensiunii europene a predarii COM (2018) 23 -
61. 18.04.2018 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de Recomandare a Consiliului privind competentele-cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii COM (2018) 24 -
62. 18.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
63. 18.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 29.03.2018
-
64. 18.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 22.03.2018
-
65. 18.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 29.03.2018
-
66. 18.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 22.03.2018
-
67. 18.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
68. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 29/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
69. 17.04.2018 RAPORT COMUN privind Raportul de activitate al Agentiei Nationale Anti-Doping pe anul 2017 -
70. 16.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 73/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
71. 11.04.2018 -
72. 11.04.2018 -
73. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 53/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Administrație
74. 04.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 54/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen
-
75. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 580/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
76. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 18/2018
Proiect de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
-
77. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 65/2018
Proiect de Lege privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș
-
78. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 66/2018
Proiect de Lege privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov
-
79. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 67/2018
Proiect de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București
-
80. 28.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
81. 27.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 15.03.2018
-
82. 27.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 08.03.2018
-
83. 27.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 08.03.2018
-
84. 27.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 15.03.2018
-
85. 22.03.2018 asupra PL nr. 274/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
86. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 463/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și sportului
-
87. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 86/2018
Proiectul Legii manualului școlar
-
88. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 566/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
89. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 578/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
90. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 599/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant
-
91. 14.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 80/2018
Proiect de Lege privind Legea muntelui
-
92. 12.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018
-
93. 12.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018
-
94. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 462/2017
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) și a articolului 105 (1) din Legea educației naționale nr.1/2011
-
95. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 503/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
96. 07.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 22.02.2018
-
97. 07.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 22.02.2018
-
98. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
Economică
99. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 50/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 18 septembrie 2018, 17:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro