Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2001
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2001

<<      1..99 | 100..199 | 200..212      >>

înregistrări găsite: 212
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 31.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 603/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului.
-
101. 30.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 230/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral.
-
102. 30.05.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2001
-
103. 29.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 293/2001
Proiect de Lege privind evaluarea conformității produselor.
-
104. 28.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 290/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor.
-
105. 25.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 235/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București la 24 decembrie 1999 și la Luxemburg la 27 decembrie 1999.
-
106. 25.05.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.05.2001
-
107. 24.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 291/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat.
-
108. 17.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 12/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului Special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale.
-
109. 17.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 287/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
-
110. 17.05.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2001
-
111. 16.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 250/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului București, etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000.
-
112. 14.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 213/2001
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori.
-
113. 14.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 249/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale.
-
114. 10.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 164/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva.
-
115. 10.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 263/2001
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Poliției Române.
-
116. 10.05.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2001
-
117. 09.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 261/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2001.
-
118. 05.05.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 184/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.
-
119. 04.05.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2001
-
120. 26.04.2001 RAPORT asupra PL nr. 128/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea Publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote părți.
-
121. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 243/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2001 privind constituirea Comisiei de Privatizare la Societatea Comercială SIDEX - S.A. Galați.
-
122. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 247/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, semnat la București, la 8 decembrie 2000.
-
123. 25.04.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2001
-
124. 19.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 653/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privați pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, cu plata în produse agricole.
-
125. 19.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 160/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării.
-
126. 19.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 173/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităților de producție militară în producție civilă.
-
127. 11.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 223/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2001 privind prelungirea valabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import.
-
128. 11.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 230/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. privind finanțarea Proiectului pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 și la București la 8 decembrie 2000.
-
129. 11.04.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2001
-
130. 09.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 274/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantități de gaze naturale provenite din import.
-
131. 02.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 208/2001
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001.
-
132. 28.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 445/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale ROMAN S.A.Brașov și TRACTORUL UTB S.A. Brașov.
-
133. 28.03.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2001
-
134. 27.03.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 189/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
Buget
135. 26.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 543/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
-
136. 26.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 124/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
-
137. 26.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 125/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă.
-
138. 26.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 147/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
-
139. 26.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 161/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994, privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
-
140. 26.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 163/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare.
-
141. 26.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 184/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.
-
142. 22.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 169/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile.
-
143. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 189/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
144. 21.03.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2001
-
145. 19.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 358/1999
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului.
-
146. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 129/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor.
-
147. 14.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 135/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2000 privind restituirea sumelor reținute cu titlu de penalizări de 2%, pentru nerealizarea parametrilor garantați pentru blocul energetic nr.2 la Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW - Pucheng - Republica Populară Chineză.
-
148. 14.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 138/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea Legii nr.95/1993 privind continuarea participării României la constituirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare.
-
149. 14.03.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2001
-
150. 12.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 72/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2000 pentru modificarea art.8 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.
-
151. 08.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 68/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
152. 08.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 90/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism.
-
153. 08.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 94/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2000 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism.
-
154. 08.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 112/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism.
-
155. 07.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 93/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Naționale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietății de Stat prin Banca de Import-Export a României (EXIMBANK) S.A. pentru asigurarea finanțării parțiale a importurilor de păcură, gaze naturale și cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000.
-
156. 07.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 96/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere.
-
157. 07.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 108/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul Calea Ferată Trans-Europeană (TER), privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992.
-
158. 07.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 120/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații Romtelecom - S.A.
-
159. 06.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 211/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale.
-
160. 06.03.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2001
-
161. 05.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 695/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.300/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobată prin Legea nr.99/2000.
-
162. 01.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 605/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare.
-
163. 01.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 67/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989.
-
164. 01.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 91/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităților economice.
-
165. 01.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 92/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/1999 privind exceptarea unor societăți comerciale de la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome.
-
166. 01.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 95/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice.
-
167. 28.02.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2001
-
168. 22.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 49/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.
-
169. 22.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 70/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje și echipamente pentru realizarea proiectului Instalația de anhidridă ftalică și plastifianți la Societatea Comercială OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea.
-
170. 22.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 71/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităților de 1000 tone de benzină și 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova.
-
171. 21.02.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2001
-
172. 15.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 575/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO9911, semnat la București la 30 decembrie 1999.
-
173. 15.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 576/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO9912, semnat la București la 30 decembrie 1999.
-
174. 15.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 617/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici.
-
175. 15.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 642/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.213/2000 privind suspendarea la plată a taxei pe valoarea adăugată și a scutirii de la plata taxei vamale și a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei, Guvernului României.
-
176. 15.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 663/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
-
177. 15.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 673/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.263/2000 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale C.U.G. S.A. Cluj-Napoca
-
178. 15.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 685/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al societății de Strategie pentru Piața de Gros S.R.L. București.
-
179. 15.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 14/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la București la 12 iunie 2000 .
-
180. 15.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 15/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000.
-
181. 15.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 24/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, privind transportul rutier internațional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000.
-
182. 15.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 58/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de Înțelegere dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui Avans de 100.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru finanțarea Proiectului Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei, în valoare de 17,1 milioane dolari SUA.
-
183. 15.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 61/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid.
-
184. 15.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 62/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare - BANKOOP S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995.
-
185. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 661/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I.
-
186. 14.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 680/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială Termoelectrica - S.A.
-
187. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 681/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare.
-
188. 14.02.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.02.2001
-
189. 12.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 56/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
-
190. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 29/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2000 privind ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare și salvare pe mare între statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara, la 27 noiembrie 1998.
-
191. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 33/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia, 21 decembrie 1992.
-
192. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 34/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului nr.4 referitor la definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România pe de o parte și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora pe de altă parte.
-
193. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 35/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.278/2000 pentru ratificarea Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare și Cooperare, semnat la București la 11 octombrie 2000
-
194. 08.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 38/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia.
-
195. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 41/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condesatului și etanului.
-
196. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 42/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.
-
197. 08.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 52/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate S.A. către stat cu contravaloarea energiei livrate în Republica Moldova.
-
198. 08.02.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.02.2001, 08.02.2001
-
199. 17.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 691/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 9 martie 2021, 4:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro