Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2018
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..304      >>

înregistrări găsite: 304
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 457/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Juridică
101. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 462/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
102. 09.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 482/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
103. 09.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 485/2017
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 41 alineatul (1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
104. 09.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 487/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
105. 09.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 490/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturior persoanelor cu handicap
-
106. 04.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 852/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
Juridică
107. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 522/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
108. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 63/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994
Juridică
109. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 426/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Juridică
110. 03.10.2018 asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Buget
Industrii
111. 03.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 427/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
-
112. 26.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 453/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene
-
113. 19.09.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 574/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României
-
114. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 433/2018
Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
-
115. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 434/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
-
116. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 436/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
-
117. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 439/2018
Proiect de Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc
-
118. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 442/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
119. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 444/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
120. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 445/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
121. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 446/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
122. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 451/2018
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanță de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
-
123. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 458/2018
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
124. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 464/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
125. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 467/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
126. 17.09.2018 asupra PL nr. 183/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Juridică
Tehnologia informației
127. 13.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 275/2018
LEGE Anti-birocrație
-
128. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 81/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național și pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil
-
129. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 417/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
-
130. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 419/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
-
131. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 420/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
-
132. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 320/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
133. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 392/2018
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
134. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 397/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești"
-
135. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Buget
Industrii
136. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 388/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
137. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 390/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Apărare
138. 09.07.2018 AVIZ asupra PL nr. 407/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
-
139. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 282/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
140. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 291/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Buget
141. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 366/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
142. 03.07.2018 AVIZ asupra PL nr. 377/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
143. 03.07.2018 AVIZ asupra PL nr. 386/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
144. 03.07.2018 AVIZ asupra PL nr. 402/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
-
145. 03.07.2018 AVIZ asupra PL nr. 405/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
-
146. 28.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 376/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
Juridică
147. 27.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Buget
148. 27.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 244/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
149. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 250/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare
Juridică
150. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 262/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
151. 26.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 313/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
152. 26.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 371/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
153. 26.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 378/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
-
154. 26.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 389/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
-
155. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 125/2018
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Agricultură
156. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 472/2017
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Juridică
157. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 375/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
158. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 45/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare
Juridică
159. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 335/2018
Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
-
160. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 338/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
161. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 344/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
162. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 345/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
-
163. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 337/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
164. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 339/2018
Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică
-
165. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 341/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
166. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 351/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
167. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 352/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
168. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 355/2018
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene
-
169. 12.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
170. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 44/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Buget
171. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Buget
172. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 214/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Buget
173. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 247/2018
Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Sănătate
174. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 265/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Buget
175. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 317/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
176. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 321/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
-
177. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
178. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 323/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
179. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 328/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
-
180. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 329/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
181. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 574/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României
-
182. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 198/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
183. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 222/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
184. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 244/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
185. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 270/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
Cultură
186. 29.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 228/2018
Propunere legislativă pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 și a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
187. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Juridică
188. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 205/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
189. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 206/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
190. 24.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 281/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
-
191. 24.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 284/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
192. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 186/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
193. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
194. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 287/2018
Proiect de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
-
195. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 288/2018
Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
196. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 292/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
197. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 293/2018
Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
-
198. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 295/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice
-
199. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 302/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 25 mai 2019, 2:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro