Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2009
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..138

înregistrări găsite: 138
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 314/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
102. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 379/2008
Proiect de Lege privind finanțarea de la bugetul de stat a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
-
103. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 500/2008
Propunere legislativă privind stimularea investițiilor
-
104. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 519/2008
Propunere legislativă privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului
Tehnologia informației
105. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 601/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de SocietateaComercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A.
-
106. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 54/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială ,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Craiova"- S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
107. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 59/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de ,,țară parteneră" la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism ,,Caravan Motor Turism Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009
-
108. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 112/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorgenizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni
-
109. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 121/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
-
110. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 124/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare"
-
111. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 127/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
-
112. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 128/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
-
113. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 281/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
114. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 311/2008
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice
-
115. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 401/2008
Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviației civile
-
116. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 503/2008
Propunere legislativă pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
117. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 603/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
-
118. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 49/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
119. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 102/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani
-
120. 03.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 280/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
121. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 687/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
122. 02.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 602/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
123. 02.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2009, 26.02.2009
-
124. 26.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 73/2009
Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naționale a României pentru dezvoltarea și modernizarea turismului
-
125. 26.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 85/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
-
126. 18.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 525/2008
Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România
Juridică
127. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 117/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
128. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 540/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
-
129. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 20/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 și a Protocolului privind un amendament al Convenției privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 și, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 și a Protocolului privind un amendament al Convenției privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
-
130. 16.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2009, 11.02.2009, 12.02.2009
-
131. 12.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 44/2009
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009
-
132. 11.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 853/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și a Legii petrolului nr.238/2004
-
133. 10.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 4/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice
-
134. 09.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2009, 04.02.2009, 05.02.2009
-
135. 05.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 627/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
-
136. 03.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 608/2008
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2009, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
137. 03.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 636/2008
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001
-
138. 29.01.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.01.2009, 27.01.2009, 28.01.2009, 29.01.2009
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 decembrie 2018, 3:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro