Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2004
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2004

<<      1..99 | 100..199 | 200..271

înregistrări găsite: 271
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 76/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor, nr.270/2003
-
201. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 78/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003
-
202. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 81/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
-
203. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 89/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
204. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 90/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
205. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 91/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "MELANA IV" - S.A. Săvinești
-
206. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 92/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași
-
207. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 96/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
-
208. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 97/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureș și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
-
209. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 98/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
-
210. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 101/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
211. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 103/2004
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
-
212. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 104/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004
-
213. 17.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 107/2004
Proiect de Lege privind modificarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
-
214. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 111/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerțului cu anumite specii de pești și produse din pește, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
-
215. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 113/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
-
216. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 114/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
-
217. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 117/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
218. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 119/2004
Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
-
219. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 121/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
220. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 122/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă
-
221. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 124/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2004 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
222. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 125/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2004 pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
223. 17.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 138/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
-
224. 16.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 358/2003
Proiectul Legii Codului Penal
-
225. 11.03.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.03.2004, 11.03.2004
-
226. 03.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 326/2003
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
227. 03.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 506/2003
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
228. 23.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 52/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
229. 23.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 53/2004
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
-
230. 23.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 54/2004
Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție socială acordate, ca urmare a restructurării Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A., personanlului aeronautic civil
-
231. 23.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 55/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
232. 23.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 61/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 19 noiembrie 2003
-
233. 19.02.2004 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 727/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală
-
234. 16.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 32/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
Buget
235. 16.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 33/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
Buget
236. 16.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 38/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructuare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
237. 16.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 39/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
238. 16.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 42/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordată cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș
-
239. 16.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 43/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, pentru finanțarea Proiectului privind Reabilitarea infrastructurii educaționale în București, semnat la București la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003
-
240. 16.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 49/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
-
241. 11.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 10/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea "Acordului-cadru între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon " (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București, la 12 mai 2003 și la Washington, la 11 iunie 2003
Buget
242. 10.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 737/2003
Proiect de Lege privind organizarea judiciară
-
243. 09.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 744/2003
Proiectul Legii îmbunătățirilor funciare
-
244. 09.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 746/2003
Proiect de Lege privind statutul magistraților
-
245. 09.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 749/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice și biologice
-
246. 09.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 750/2003
Proiect de Lege privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii George Enescu din București
-
247. 05.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 1/2004
Proiect de Lege privind înființarea de comune noi, prin reorganizarea unor comune și a unui oraș existente
-
248. 05.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 3/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului, semnat la București, la 16 iulie 2003 și la Paris, la 25 august 2003
-
249. 05.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 4/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta, la 9 aprilie 2003
-
250. 05.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 5/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg, la 23 iunie 2003
-
251. 05.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 7/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava, la 5 martie 2003
-
252. 05.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 8/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb, la 26 mai 2003
-
253. 05.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 9/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Comunității Europene la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației europene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, astfel cum a fost modificată de mai multe ori, iar apoi, armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles, la 8 octombrie 2002
-
254. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 741/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
-
255. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 745/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
256. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 751/2003
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
-
257. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 752/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel Internațional Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov - Cluj - Borș
-
258. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 19/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
-
259. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 22/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor autovehiculelor care efectuează transporturi rutiere
-
260. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 23/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000
-
261. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 24/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2004 pentru ratificarea Addendumurilor dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România RO 01.10, semnat la București la 19 decembrie 2001
-
262. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 27/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
-
263. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 28/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 RO0104 - RO0109, semnat la București la 4 decembrie 2001
-
264. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 29/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000
-
265. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 30/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național 1998 RO9803 - RO9807, semnat la București la 30 septembrie 1998
-
266. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 31/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere
-
267. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 34/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere
-
268. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 35/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2004 privind acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România
-
269. 28.01.2004 AVIZ asupra PL nr. 585/2003
Propunere legislativă privind înființarea comunei Mitrofani Județul Vâlcea
-
270. 27.01.2004 AVIZ asupra PL nr. 742/2003
Proiect de Lege privind declararea ca orașe a unor comune
-
271. 25.01.2004 AVIZ asupra PL nr. 706/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2004 privind modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 decembrie 2018, 17:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro