Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2018
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..304      >>

înregistrări găsite: 304
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 307/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
-
201. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 308/2018
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene
-
202. 20.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 80/2018
Proiect de Lege privind Legea muntelui
-
203. 16.05.2018 asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
Juridică
204. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 58/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Industrii
Agricultură
205. 16.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 87/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
206. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 131/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
207. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 260/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată
-
208. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 269/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
-
209. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 235/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
210. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 242/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
211. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 248/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
212. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 259/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
213. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 261/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
-
214. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 266/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
215. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 267/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
216. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 271/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
-
217. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 272/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
218. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 279/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
219. 14.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 146/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
Învățământ
220. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 87/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
221. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 129/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Industrii
222. 09.05.2018 asupra PL nr. 183/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Tehnologia informației
223. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 76/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
-
224. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 172/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
-
225. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 180/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
226. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 189/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
-
227. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 192/2018
Proiect de Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
228. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 193/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată
-
229. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 195/2018
Propunere legislativă privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu
-
230. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 196/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
231. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 201/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
232. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 202/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale
-
233. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 203/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
234. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 208/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
-
235. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 210/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
-
236. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 218/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
237. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 232/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
-
238. 08.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
239. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 232/2016
Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului
Cultură
240. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 135/2018
Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România
-
241. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 191/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
-
242. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 4/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
Învățământ
243. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 160/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
-
244. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 171/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
245. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 174/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare
-
246. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 197/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
247. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 216/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
248. 24.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 219/2018
Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău
-
249. 18.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 525/2017
Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor
Cultură
250. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 108/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
251. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 137/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat
-
252. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 141/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007
-
253. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 143/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
254. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 145/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii
-
255. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 151/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016
-
256. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 152/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
257. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 153/2018
Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
-
258. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 154/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
259. 11.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 13/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Juridică
260. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 376/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
Juridică
261. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 53/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Învățământ
262. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 62/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Sănătate
263. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 90/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Sănătate
264. 27.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 466/2016
Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918"
Cultură
265. 27.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 64/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale cetățenilor români
-
266. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 94/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
-
267. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 100/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
-
268. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 102/2018
Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
-
269. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 104/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
270. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
271. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 113/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
272. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 114/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
273. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 117/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
274. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 118/2018
Proiect de Lege privind precursorii de droguri
-
275. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 119/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
276. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 124/2018
Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă
-
277. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 5/2018
Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc
-
278. 19.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 577/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
Juridică
279. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 52/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
280. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 55/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
-
281. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 69/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
282. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 570/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Muncă
283. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 581/2017
Propunere legislativă "LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE "
-
284. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 32/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
285. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
-
286. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 38/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale
-
287. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 39/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
-
288. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 40/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
289. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 41/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
290. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 433/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
Juridică
291. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 10/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
Juridică
292. 01.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 448/2017
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative
Apărare
293. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 446/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare
Juridică
294. 21.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 487/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
Muncă
295. 20.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 290/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
Învățământ
296. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
297. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 495/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
298. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 538/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”
Apărare
Tehnologia informației
299. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 541/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
Sănătate
Apărare

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 27 mai 2019, 5:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro