Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2009
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..326      >>

înregistrări găsite: 326
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 26.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 148/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
201. 26.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 155/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
-
202. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 84/2009
Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii
-
203. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 137/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
-
204. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 139/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
205. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 151/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
206. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 158/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
-
207. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 159/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate
-
208. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 168/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
-
209. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 173/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
-
210. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 175/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
-
211. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 180/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
212. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 181/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice
-
213. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 185/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
214. 24.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2009, 11.03.2009, 12.03.2009
-
215. 24.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.03.2009, 19.03.2009
-
216. 24.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2009, 11.03.2009, 12.03.2009
-
217. 24.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2009, 19.03.2009
-
218. 19.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 290/2008
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței
Industrii
219. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 257/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreților sau executanți din România
Cultură
220. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 290/2008
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței
Industrii
221. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 508/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
Cultură
222. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 509/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
Cultură
223. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 452/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
224. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 528/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
225. 17.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 563/2008
Propunere legislativă privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat"
-
226. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 21/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
-
227. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 81/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
-
228. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 82/2009
Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari
-
229. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 83/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implantare a acestor standarde
-
230. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 85/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
-
231. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 86/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
232. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 87/2009
Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
233. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 88/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
234. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 95/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
235. 17.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 115/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
-
236. 16.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.03.2009, 04.03.2009, 05.03.2009
-
237. 16.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2009, 04.03.2009, 05.03.2009
-
238. 11.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 666/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
-
239. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 319/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
240. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 326/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
241. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 443/2008
Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
242. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 451/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
243. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 453/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
244. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 454/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
-
245. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 455/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
246. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 456/2008
Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani
-
247. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 457/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
248. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 43/2009
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
-
249. 10.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 52/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
250. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 459/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
-
251. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 506/2008
Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
252. 09.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2009, 26.02.2009
-
253. 06.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 444/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
254. 06.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 64/2009
Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
-
255. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 51/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
-
256. 04.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 837/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
-
257. 04.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 405/2008
Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române
Învățământ
258. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 497/2008
Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
Buget
259. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 617/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Buget
260. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 22/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008
Învățământ
261. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 70/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal din 22/12/2003
-
262. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 92/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
263. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 93/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
264. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 94/2009
Propunere legislativă privind gratuități la asistența medicală, medicamente și proteze
-
265. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 106/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
-
266. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 114/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
-
267. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 131/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activități la nivelul Guvernului
-
268. 03.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 88/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
-
269. 03.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 255/2008
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Drepturile omului
270. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 599/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
-
271. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 607/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
272. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 611/2008
Propunere legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor aflate pe așa numitele liste de chiaburi
-
273. 03.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 618/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei IV (2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci
-
274. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 648/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
275. 03.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 651/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
-
276. 03.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 30/2009
Proiect de Lege privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"
-
277. 03.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 38/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
278. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 56/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
279. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 61/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea și completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
280. 03.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 98/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
-
281. 02.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 548/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964
-
282. 02.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 549/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției nr.102/1952 a Organizației Internaționale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii
-
283. 27.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 396/2008
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată)
-
284. 27.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 421/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
285. 27.02.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2009, 26.02.2009
-
286. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 846/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare
-
287. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 87/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007
-
288. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 123/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
289. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 194/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
290. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 291/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-
291. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 292/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată
-
292. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 293/2008
Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea nr.54/2003 sindicatelor
-
293. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 322/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonanței nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
294. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 331/2008
Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
295. 26.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 417/2008
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
-
296. 23.02.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.02.2009, 11.02.2009, 12.02.2009
-
297. 23.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2009, 11.02.2009, 12.02.2009
-
298. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 650/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
299. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 185/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Învățământ

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 9 decembrie 2018, 23:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro