Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: la comisii pentru raport cu termen de depunere raport depasit
Comisia sesizata în fond:

Numar înregistrari gasite: 68
  Numar Titlu Comisia Termen
depunere
raport
1. L441/09.05.2006 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Juridică
pt. raport
14.06.2005
2. L602/26.10.2005 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații Apărare
Controlul SRI
pt. raport
14.12.2005
3. L519/05.10.2005 Propunere legislativă privind comunitatea de informații pentru securitatea națională a României Apărare
pt. raport
15.02.2006
4. L771/21.12.2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 cu modificările și completările ulterioare Economică
pt. raport
21.02.2006
5. L730/12.09.2006 Propunere legislativă privind concordatul preventiv Juridică
pt. raport
25.10.2006
6. L1025/22.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin(2) al art.131 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară Juridică
pt. raport
14.03.2007
7. L124/07.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Juridică
pt. raport
27.02.2008
8. L122/11.02.2010 Proiect de Lege privind "Constituirea, organizarea și funcționarea Zonei Metropolitane București" Administrație
pt. raport
17.03.2010
9. L340/26.05.2010 Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar Învățământ
pt. raport
18.06.2010
10. L341/26.05.2010 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic Învățământ
pt. raport
18.06.2010
11. L342/26.05.2010 Propunere legislativă - Legea învățământului superior Învățământ
pt. raport
18.06.2010
12. L343/26.05.2010 Propunere legislativă - Legea educației naționale Învățământ
pt. raport
18.06.2010
13. L719/09.11.2010 Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire și educare a copiilor pe timpul zilei Învățământ
pt. raport
15.12.2010
14. L378/09.05.2011 Propunere legislativă privind comunicațiile electronice Economică
pt. raport
25.05.2011
15. L680/14.11.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității naționale Drepturile Omului
Juridică
pt. raport
26.03.2012
16. L700/21.11.2011 Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Drepturile Omului
Juridică
pt. raport
24.04.2012
17. L299/12.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.277 al Legii nr.1/2011 a educației naționale Învățământ
pt. raport
26.06.2012
18. L307/21.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Juridică
pt. raport
privind decizia
Curtii
Constitutionale
18.07.2012
19. L317/25.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Învățământ
pt. raport
27.08.2012
20. L393/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 Buget
pt. raport
06.11.2012
21. L99/15.04.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Învățământ
pt. raport
07.05.2013
22. L55/11.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 Învățământ
pt. raport
21.05.2013
23. L336/03.09.2013 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Cultură
pt. raport
08.10.2013
24. L502/30.09.2013 Proiect de Lege privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale către autoritățile administrației publice locale Administrație
pt. raport
15.10.2013
25. L507/30.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea unor acte normative Economică
Buget
pt. raport
16.10.2013
26. L225/10.06.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu modificările și completările ulterioare Administrație
pt. raport
05.11.2013
27. L558/04.11.2013 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiția al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 Drepturile Omului
Juridică
pt. raport
26.11.2013
28. L642/18.11.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Economică
Buget
pt. raport
10.12.2013
29. L169/03.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului Învățământ
pt. raport
12.03.2014
30. L136/17.02.2014 Propunere legislativă privind practica elevilor și studenților Învățământ
pt. raport
18.03.2014
31. L118/10.02.2014 Propunere legislativă privind înființarea Consiliului Național pentru Prevenirea și Combaterea Torturii Drepturile Omului
Juridică
pt. raport
24.03.2014
32. L171/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului Juridică
pt. raport
26.03.2014
33. L194/31.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative Apărare
Administrație
pt. raport
15.04.2014
34. L218/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Muncă
pt. raport
06.05.2014
35. L236/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal Juridică
pt. raport
06.05.2014
36. L275/28.04.2014 Propunere legislativă de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Juridică
pt. raport
27.05.2014
37. L638/15.11.2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică Juridică
pt. raport
privind decizia
Curtii
Constitutionale
01.06.2014
38. L304/12.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Muncă
pt. raport
03.06.2014
39. L509/02.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării Învățământ
pt. raport
privind cererea
de reexaminare
a Presedintelui
României
06.06.2014
40. L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României Statut
pt. raport
07.06.2014
41. L296/12.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Administrație
pt. raport
09.06.2014
42. L246/22.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Apărare
pt. raport
10.06.2014
43. L295/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Muncă
pt. raport
10.06.2014
44. L309/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Juridică
pt. raport
10.06.2014
45. L311/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Juridică
pt. raport
10.06.2014
46. L352/02.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 Învățământ
pt. raport
16.06.2014
47. L320/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice Juridică
pt. raport
17.06.2014
48. L335/27.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Juridică
pt. raport
17.06.2014
49. L347/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 Juridică
pt. raport
17.06.2014
50. L355/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia Juridică
pt. raport
17.06.2014
51. L356/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice Muncă
pt. raport
17.06.2014
52. L267/28.04.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Istoriei Totalitarismului Cultură
pt. raport
18.06.2014
53. L344/27.05.2014 Propunere legislativă privind instituirea timbrului cultural Cultură
pt. raport
18.06.2014
54. L266/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.55 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Muncă
pt. raport
24.06.2014
55. L286/05.05.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor Muncă
pt. raport
24.06.2014
56. L288/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Muncă
pt. raport
24.06.2014
57. L291/12.05.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitare a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Privatizare
pt. raport
24.06.2014
58. L327/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Juridică
pt. raport
24.06.2014
59. L345/27.05.2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Apărare
pt. raport
24.06.2014
60. L358/02.06.2014 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale Muncă
Administrație
pt. raport
24.06.2014
61. L372/02.06.2014 Propunere legislativă - Legea antreprenorului social Muncă
pt. raport
24.06.2014
62. L393/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Muncă
pt. raport
24.06.2014
63. L394/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Muncă
pt. raport
24.06.2014
64. L399/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii Muncă
pt. raport
24.06.2014
65. L382/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Juridică
pt. raport
25.06.2014
66. L392/10.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Agricultură
pt. raport
30.06.2014
67. L196/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Juridică
pt. raport
01.07.2014
68. L384/03.09.2013 Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice Muncă
pt. raport
privind cererea
de reexaminare
a Presedintelui
României
25.08.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 3 septembrie 2014, 7:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro