Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

Numar înregistrari gasite: 72
  Numar Titlu la Secretarul general din data
1. L493/25.08.2004 LEGE pentru modificarea alin (1) al art. 285 din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal 13.06.2005
2. L653/24.11.2009 LEGE pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 21.05.2012
3. L244/21.05.2012 LEGE pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență 29.10.2012
4. L158/12.06.2017 LEGEA LEGEA prevenirii 05.12.2017
5. L177/19.06.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) ?i d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii 05.12.2017
6. L182/19.06.2017 LEGE pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii 05.12.2017
7. L214/04.09.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 05.12.2017
8. L240/2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 05.12.2017
9. L244/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 05.12.2017
10. L246/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 05.12.2017
11. L404/23.10.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016 11.12.2017
12. L410/30.10.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 24 mai 2017 11.12.2017
13. L416/06.11.2017 LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu acazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985 11.12.2017
14. L417/06.11.2017 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017 11.12.2017
15. L165/12.06.2017 LEGE pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 14.12.2017
16. L226/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinan?ării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 14.12.2017
17. L245/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 14.12.2017
18. L441/06.11.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei ?Delta Dunării?, în administrarea Consiliului Județean Tulcea 14.12.2017
19. L499/27.11.2017 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 14.12.2017
20. L501/27.11.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului 14.12.2017
21. L150/06.06.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 20.12.2017
22. L241/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA 20.12.2017
23. L253/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria na?ională de apărare, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative 20.12.2017
24. L360/12.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum ?i unele măsuri fiscal-bugetare 20.12.2017
25. L379/03.10.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 20.12.2017
26. L525/11.12.2017 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 20.12.2017
27. L21/11.02.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 22.12.2017
28. L23/02.02.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor 22.12.2017
29. L143/22.02.2016 LEGE privind promovarea transportului ecologic 22.12.2017
30. L434/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național 22.12.2017
31. L450/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români 22.12.2017
32. L451/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 22.12.2017
33. L454/05.09.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 22.12.2017
34. L505/05.09.2016 LEGEA Lege pentru înființarea Muzeului Locomotivelor 22.12.2017
35. L632/27.12.2016 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative 22.12.2017
36. L68/10.04.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 22.12.2017
37. L93/02.05.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 22.12.2017
38. L94/02.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 22.12.2017
39. L96/02.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 22.12.2017
40. L126/15.05.2017 LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov 22.12.2017
41. L159/12.06.2017 LEGE privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 22.12.2017
42. L161/12.06.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 22.12.2017
43. L166/12.06.2017 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.28 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și alin.(3) al art.90 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative 22.12.2017
44. L168/12.06.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 22.12.2017
45. L200/26.06.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 22.12.2017
46. L213/04.09.2017 LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român 22.12.2017
47. L221/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală 22.12.2017
48. L228/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe 22.12.2017
49. L239/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză 22.12.2017
50. L242/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate 22.12.2017
51. L247/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele 22.12.2017
52. L249/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea agen?iilor pentru întreprinderi mici ?i mijlocii, atragere de investi?ii ?i promovare a exportului 22.12.2017
53. L250/04.09.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonan?a Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ?i a tarifului de trecere pe re?eaua de drumuri na?ionale din România 22.12.2017
54. L258/04.09.2017 LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel național 22.12.2017
55. L268/04.09.2017 LEGE pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 22.12.2017
56. L289/04.09.2017 LEGE pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 22.12.2017
57. L322/04.09.2017 LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ?Construire Spital Clinic de Urgență? în Municipiul Brașov 22.12.2017
58. L324/04.09.2017 LEGE pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003 22.12.2017
59. L335/04.09.2017 LEGE privind anularea unor obligații fiscale 22.12.2017
60. L336/04.09.2017 LEGEA Lege pentru modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 22.12.2017
61. L359/12.09.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 22.12.2017
62. L385/10.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 22.12.2017
63. L389/10.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe 22.12.2017
64. L392/10.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 22.12.2017
65. L405/23.10.2017 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 22.12.2017
66. L443/06.11.2017 LEGE privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 22.12.2017
67. L444/06.11.2017 LEGE privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 22.12.2017
68. L492/20.11.2017 LEGE pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 22.12.2017
69. L515/04.12.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 22.12.2017
70. L521/07.12.2017 LEGEA - Legea bugetului de stat pe anul 2018 22.12.2017
71. L522/07.12.2017 LEGE privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 22.12.2017
72. L546/14.12.2017 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 22.12.2017

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 22 februarie 2018, 2:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro