Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: cu rapoarte depuse urmând a fi incluse pe ordinea de zi

Numar înregistrari gasite: 58
  Numar Titlu Stadiu
1. L143/1995 Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat raport
depus
14.03.1996
2. L158/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1996 privind regularizarea influențelor financiare înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. , ca urmare a reorganizării și restructurării Regiei Autonome ROMCEREAL - R.A. raport
depus
10.09.1996
3. L544/22.09.1997 Proiect de Lege privind remunerarea persoanelor alese sau numite precum și a unor categorii de personal din cadrul autorității publice. raport
depus
17.05.1999
4. L652/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice raport
depus
23.04.2015
5. L350/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 raport
depus
29.06.2016
6. L251/04.05.2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
21.06.2017
7. L115/09.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor raport
depus
21.06.2017
8. L488/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice raport
depus
12.03.2020
9. L174/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
18.04.2018
10. L175/26.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor raport
depus
18.04.2018
11. L506/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice raport
depus
08.04.2020
12. L674/12.11.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art.8 indice 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat raport
depus
18.12.2018
13. L78/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice raport
depus
08.04.2020
14. L184/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
10.04.2020
15. L321/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale raport
depus
02.04.2020
16. L525/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
17. L526/24.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
18. L604/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 raport
depus
02.04.2020
19. L606/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare raport
depus
03.03.2020
20. L83/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
02.04.2020
21. L87/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
08.04.2020
22. L92/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene raport
depus
02.04.2020
23. L145/24.03.2020 Propunere legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari raport
depus
15.04.2020
24. L147/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice raport
depus
15.04.2020
25. L148/24.03.2020 Propunere legislativă privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii raport
depus
15.04.2020
26. L149/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală raport
depus
14.04.2020
27. L150/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
15.04.2020
28. L151/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal raport
depus
07.04.2020
29. L155/24.03.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea unor dispozi?ii legale în domeniul subven?ionării partidelor politice din Legea nr.334/2006 privind finan?area activită?ii partidelor politice ?i a campaniilor electorale raport
depus
07.04.2020
30. L156/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor raport
depus
15.04.2020
31. L157/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor raport
depus
07.04.2020
32. L158/24.03.2020 Propunere legislativă pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) raport
depus
08.04.2020
33. L159/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.231 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal raport
depus
31.03.2020
34. L161/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice raport
depus
21.04.2020
35. L162/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
15.04.2020
36. L163/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice raport
depus
23.04.2020
37. L164/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 raport
depus
15.04.2020
38. L165/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr.155/2010 raport
depus
14.04.2020
39. L167/30.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribu?ii pentru finan?area unor cheltuieli în domeniul sănătă?ii raport
depus
15.04.2020
40. L171/30.03.2020 Propunere legislativă privind modificarea ?i completarea Legii nr.16/1991 pentru sanc?ionarea faptelor de încălcare a unor norme de convie?uire socială, a ordinii ?i lini?tii publice raport
depus
14.04.2020
41. L172/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă raport
depus
07.04.2020
42. L173/30.03.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor ?i concesiunea Companiei Na?ionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, ?i în administrarea Consiliului Local Sector 5 raport
depus
08.04.2020
43. L174/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.16/2017 privind deta?area salaria?ilor în cadrul prestării de servicii transna?ionale raport
depus
15.04.2020
44. L176/30.03.2020 Propunere legislativă pentru promovarea identită?ii culturale a regiunilor istorice din România raport
depus
22.04.2020
45. L177/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea pct.21 al Anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic raport
depus
28.04.2020
46. L178/30.03.2020 Propunere legislativă privind preven?ia ?i depistarea precoce a diabetului raport
depus
15.04.2020
47. L187/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu ?i regimul stării de urgen?ă raport
depus
23.04.2020
48. L188/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgen?ă instituite prin Decretul Pre?edintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României raport
depus
22.04.2020
49. L189/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică raport
depus
27.04.2020
50. L192/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici ?i mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum ?i pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 raport
depus
28.04.2020
51. L194/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli?istului, cu modificările ?i completările ulterioare raport
depus
14.04.2020
52. L201/06.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătă?irea ?i reorganizarea activită?ii Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative raport
depus
23.04.2020
53. L202/06.04.2020 Propunere legislativă privind consolidarea monedei na?ionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României raport
depus
23.04.2020
54. L205/09.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgen?ă raport
depus
23.04.2020
55. L206/09.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum ?i modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ raport
depus
14.04.2020
56. L209/14.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei raport
depus
22.04.2020
57. L213/14.04.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului ?i Sportului, în administrarea Federa?iei Române de Rugby raport
depus
21.04.2020
58. L214/14.04.2020 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea ?i completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor ?i finan?ării terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i prin modificarea Ordonan?ei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii raport
depus
21.04.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 28 octombrie 2020, 15:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro