Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: pe ordinea de zi

Numar înregistrari gasite: 78
  Numar Titlu pe ordinea de zi din data
1. L202/30.05.2001 Propunere legislativă privind exploatațiile agricole 24.09.2001
2. L648/29.09.2004 Propunere legislativă privind Statutul autonomiei personale a comunității maghiare din România 15.11.2004
3. L650/29.09.2004 Propunere legislativă privind Legea cadru a autonomiei personale a comunitățiilor naționale 15.11.2004
4. L334/03.05.2004 Proiect de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical 09.02.2006
5. L194/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării nr. 679/2002 14.05.2007
6. L523/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului 16.12.2009
7. L322/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 04.10.2010
8. L667/12.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 15.11.2010
9. L417/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 03.10.2011
10. L169/13.05.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 04.05.2016
11. L491/07.09.2009 Proiectul Legii - Legea educației naționale 04.05.2016
12. L242/08.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu completările ulterioare 04.05.2016
13. L616/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010 04.05.2016
14. L617/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010 04.05.2016
15. L120/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 04.05.2016
16. L122/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (4) ale articolului 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 04.05.2016
17. L393/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 04.05.2016
18. L394/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 04.05.2016
19. L241/11.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 04.05.2016
20. L546/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012 04.05.2016
21. L547/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2012 04.05.2016
22. L568/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2013 04.05.2016
23. L569/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2013 04.05.2016
24. L155/02.04.2012 Propunere legislativă privind completarea alin.(1) al art.264 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.11.2017
25. L400/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educația națională 14.11.2017
26. L467/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum și a Legii nr.504/2002 a audiovizualului 14.11.2017
27. L361/12.09.2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului 14.11.2017
28. L367/18.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 14.11.2017
29. L140/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 20.11.2017
30. L379/03.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 20.11.2017
31. L263/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 21.11.2017
32. L469/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale republicată 21.11.2017
33. L566/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și modificarea unor acte normative 21.11.2017
34. L43/13.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 21.11.2017
35. L229/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore 21.11.2017
36. L233/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România 21.11.2017
37. L264/04.09.2017 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomuniști) 21.11.2017
38. L272/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.131 din Legea nr.31/1990 privind societătile comerciale 21.11.2017
39. L274/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 21.11.2017
40. L283/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.11.2017
41. L286/04.09.2017 Propunere legislativă privind câinii salvamontiști 21.11.2017
42. L287/04.09.2017 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași - Târgu Mureș "AUTOSTRADA UNIRII" 21.11.2017
43. L291/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 21.11.2017
44. L292/04.09.2017 Propunere legislativă pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri 21.11.2017
45. L294/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completare art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 21.11.2017
46. L296/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe dreptului de autor 21.11.2017
47. L298/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 21.11.2017
48. L299/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.11.2017
49. L303/04.09.2017 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 21.11.2017
50. L305/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 21.11.2017
51. L307/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 21.11.2017
52. L309/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 21.11.2017
53. L311/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății 21.11.2017
54. L312/04.09.2017 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale 21.11.2017
55. L313/04.09.2017 Propunere legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice 21.11.2017
56. L314/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată 21.11.2017
57. L316/04.09.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 45 din Legea minelor nr.85/2003 21.11.2017
58. L317/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău 21.11.2017
59. L321/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 21.11.2017
60. L329/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 21.11.2017
61. L332/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 21.11.2017
62. L333/04.09.2017 Propunere legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților 21.11.2017
63. L334/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr.564/2001 21.11.2017
64. L337/04.09.2017 Propunere legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată 21.11.2017
65. L341/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie ?Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății 21.11.2017
66. L342/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.11.2017
67. L343/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit. c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.11.2017
68. L344/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 21.11.2017
69. L348/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 21.11.2017
70. L349/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice 21.11.2017
71. L350/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice 21.11.2017
72. L351/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art 65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.11.2017
73. L354/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură 21.11.2017
74. L373/25.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 21.11.2017
75. L393/16.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a popula?iei în situa?ii de urgen?ă ?RO-ALERT? 21.11.2017
76. L395/16.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Odonan?ei Guvernului nr.38/2015 privind solu?ionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori ?i comercian?i 21.11.2017
77. L413/30.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 21.11.2017
78. L112/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 22 noiembrie 2017, 0:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro