Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: pe ordinea de zi

Numar înregistrari gasite: 48
  Numar Titlu pe ordinea de zi din data
1. L202/30.05.2001 Propunere legislativă privind exploatațiile agricole 24.09.2001
2. L334/03.05.2004 Proiect de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical 09.02.2006
3. L194/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării nr. 679/2002 14.05.2007
4. L523/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului 16.12.2009
5. L322/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 04.10.2010
6. L667/12.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 15.11.2010
7. L417/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 03.10.2011
8. L169/13.05.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 04.05.2016
9. L491/07.09.2009 Proiectul Legii - Legea educației naționale 04.05.2016
10. L242/08.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu completările ulterioare 04.05.2016
11. L616/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010 04.05.2016
12. L617/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010 04.05.2016
13. L120/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 04.05.2016
14. L122/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (4) ale articolului 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 04.05.2016
15. L393/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 04.05.2016
16. L394/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 04.05.2016
17. L241/11.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 04.05.2016
18. L546/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012 04.05.2016
19. L547/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2012 04.05.2016
20. L568/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2013 04.05.2016
21. L569/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2013 04.05.2016
22. L137/19.02.2018 Propunere legislativă pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public județean și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău 07.05.2019
23. L213/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.06.2019
24. L183/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România 16.09.2019
25. L124/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea și contrafacerea) 26.11.2019
26. L550/11.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 19.02.2020
27. L304/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 19.02.2020
28. L565/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 19.02.2020
29. L391/10.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 19.02.2020
30. L498/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională 19.02.2020
31. L549/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011 19.02.2020
32. L602/02.12.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 19.02.2020
33. L608/02.12.2019 Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011 19.02.2020
34. L609/02.12.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 19.02.2020
35. L614/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011 19.02.2020
36. L615/02.12.2019 Propunere legislativă legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 26.02.2020
37. L605/02.12.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 02.03.2020
38. L633/29.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 09.03.2020
39. L131/22.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților 29.03.2021
40. L565/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 29.03.2021
41. L90/02.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 29.03.2021
42. L295/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 29.03.2021
43. L373/15.06.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii Cadru nr.69/2000 29.03.2021
44. L530/20.08.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al Orașului Odobești, județul Vrancea 29.03.2021
45. L599/14.09.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învă?ământ pe întreaga durată a stării de alertă ?i urgen?ă, ca urmare a riscului răspândirii coronavirusului COVID-19 29.03.2021
46. L616/05.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică 29.03.2021
47. L38/01.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 29.03.2021
48. L50/08.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 29.03.2021