Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2017

Numar înregistrari gasite: 28
  Numar Titlu Stadiu
1. BP50/21.02.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici * Republicată și a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici la Senat
21.02.2017
2. BP69/28.02.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Senat
06.03.2017
3. BP142/12.04.2017 Propunere legislativă privind combaterea ambroziei la Senat
18.04.2017
4. BP166/04.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman la Senat
08.05.2017
5. BP224/30.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
19.12.2017
6. BP233/31.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.348/2003 la Senat
06.06.2017
7. BP255/14.06.2017 Propunere legislativă privind completarea art.287 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal la Senat
19.06.2017
8. BP257/14.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil la Senat
19.06.2017
9. BP258/15.06.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
19.06.2017
10. BP265/19.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice la Senat
20.06.2017
11. BP300/29.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie la Senat
01.09.2017
12. BP307/29.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice la Senat
01.09.2017
13. BP310/30.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale la Senat
01.09.2017
14. BP332/05.09.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea art.291 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 la Senat
12.09.2017
15. BP333/05.09.2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu la Senat
12.09.2017
16. BP342/06.09.2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol la Senat
12.09.2017
17. BP343/06.09.2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a crescătorillor de suine pentru activitatea de reproducție la Senat
12.09.2017
18. BP344/06.09.2017 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară la Senat
12.09.2017
19. BP346/06.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice la Senat
12.09.2017
20. BP377/20.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la Senat
25.09.2017
21. BP378/25.09.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
26.09.2017
22. BP422/11.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
29.11.2017
23. BP490/19.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale la Senat
23.10.2017
24. BP546/01.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
06.11.2017
25. BP674/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului raport
depus
18.04.2018
26. BP714/07.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor la Senat
11.12.2017
27. BP750/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la Senat
20.12.2017
28. BP772/22.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
01.02.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 15 noiembrie 2018, 23:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro