Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2018

Numar înregistrari gasite: 95
  Numar Titlu Stadiu
1. BP4/17.01.2018 Proiect de Lege privind modificarea Regulamenului Camerei Deputaților la comisii
01.02.2018
2. BP79/21.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
26.02.2018
3. BP312/24.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.30 din 23 iunie 1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune pemanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații la comisii
25.04.2018
4. BP487/14.06.2018 Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
18.06.2018
5. BP537/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la Senat
03.09.2018
6. BP538/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România la Senat
03.09.2018
7. BP541/28.06.2018 Propunere legislativă pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare la Senat
03.09.2018
8. BP542/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
03.09.2018
9. BP543/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare la Senat
03.09.2018
10. BP578/10.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice la Senat
03.09.2018
11. BP581/11.07.2018 Propunere legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal la Senat
03.09.2018
12. BP602/04.09.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat la Senat
05.09.2018
13. BP603/05.09.2018 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii la Senat
11.09.2018
14. BP615/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate la Senat
11.09.2018
15. BP626/06.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora la Senat
11.09.2018
16. BP627/07.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la Senat
11.09.2018
17. BP633/11.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la Senat
12.09.2018
18. BP637/17.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
19.09.2018
19. BP638/17.09.2018 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 la Senat
19.09.2018
20. BP639/17.09.2018 Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare la Senat
19.09.2018
21. BP640/18.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații la comisii
03.10.2018
22. BP649/19.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
24.09.2018
23. BP650/19.09.2018 Propunere legislativă privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor la Senat
24.09.2018
24. BP654/24.09.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Estului" la Senat
26.09.2018
25. BP664/27.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 la Senat
02.10.2018
26. BP665/27.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea la Senat
02.10.2018
27. BP666/27.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
02.10.2018
28. BP673/02.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală la Senat
03.10.2018
29. BP674/03.10.2018 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor la Senat
08.10.2018
30. BP689/04.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice la Senat
08.10.2018
31. BP690/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la Senat
08.10.2018
32. BP691/08.10.2018 Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorț" la Senat
08.10.2018
33. BP692/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare la Senat
10.10.2018
34. BP693/09.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
10.10.2018
35. BP714/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
15.10.2018
36. BP715/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la Senat
15.10.2018
37. BP725/12.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 la Senat
15.10.2018
38. BP726/15.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la Senat
17.10.2018
39. BP744/16.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
17.10.2018
40. BP746/17.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 la Senat
22.10.2018
41. BP747/17.10.2018 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic la Senat
22.10.2018
42. BP748/17.10.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate la Senat
22.10.2018
43. BP749/17.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice la Senat
22.10.2018
44. BP765/18.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români la Senat
22.10.2018
45. BP767/18.10.2018 Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale la Senat
22.10.2018
46. BP811/23.10.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat la Senat
24.10.2018
47. BP837/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative la Senat
29.10.2018
48. BP870/31.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității la Senat
05.11.2018
49. BP871/31.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii la Senat
05.11.2018
50. BP890/01.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere la Senat
05.11.2018
51. BP891/01.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici la Senat
05.11.2018
52. BP892/01.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice la Senat
05.11.2018
53. BP893/06.11.2018 Propunere legislativă privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" la Senat
07.11.2018
54. BP894/06.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
07.11.2018
55. BP895/06.11.2018 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România la Senat
07.11.2018
56. BP896/07.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.17 și alin.(2) al art.24 din Ordonanța de urgență nr.44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale la Senat
12.11.2018
57. BP897/07.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecuatte din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Senat
12.11.2018
58. BP898/07.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la Senat
12.11.2018
59. BP899/07.11.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București-Brașov la Senat
12.11.2018
60. BP900/07.11.2018 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România la Senat
12.11.2018
61. BP902/07.11.2018 Propunere legislativă privind statutul polițistului local la Senat
12.11.2018
62. BP911/08.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece la Senat
12.11.2018
63. BP912/08.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
12.11.2018
64. BP929/14.11.2018 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice la Senat
19.11.2018
65. BP931/14.11.2018 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
19.11.2018
66. BP932/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" la Senat
19.11.2018
67. BP936/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
19.11.2018
68. BP937/15.11.2018 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și talzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale la Senat
19.11.2018
69. BP938/15.11.2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" la Senat
19.11.2018
70. BP939/15.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
19.11.2018
71. BP940/15.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată la Senat
19.11.2018
72. BP941/19.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente la Senat
21.11.2018
73. BP942/20.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la Senat
21.11.2018
74. BP950/20.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3 ) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
21.11.2018
75. BP951/20.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la Senat
21.11.2018
76. BP953/20.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
21.11.2018
77. BP955/21.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România la Senat
27.11.2018
78. BP956/21.11.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele la Senat
26.11.2018
79. BP964/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului la Senat
28.11.2018
80. BP967/27.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război la Senat
28.11.2018
81. BP972/27.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții la Senat
28.11.2018
82. BP973/29.11.2018 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut la Senat
03.12.2018
83. BP974/29.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
03.12.2018
84. BP982/05.12.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice la Senat
10.12.2018
85. BP983/05.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului la Senat
10.12.2018
86. BP992/11.12.2018 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Senat
12.12.2018
87. BP998/12.12.2018 Propunere legislativă privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor la Senat
17.12.2018
88. BP999/12.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
17.12.2018
89. BP1001/13.12.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice la Senat
17.12.2018
90. BP1002/13.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice la Senat
17.12.2018
91. BP1003/13.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
17.12.2018
92. BP1004/13.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică la Senat
17.12.2018
93. BP1005/17.12.2018 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
19.12.2018
94. BP1006/17.12.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 la Senat
19.12.2018
95. BP1007/17.12.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015 la Senat
19.12.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 23 ianuarie 2019, 16:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro