Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2018

Numar înregistrari gasite: 96
  Numar Titlu Stadiu
1. BP4/17.01.2018 Proiect de Lege privind modificarea Regulamenului Camerei Deputaților la comisii
01.02.2018
2. BP9/02.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
05.02.2018
3. BP79/21.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
26.02.2018
4. BP82/22.02.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.21 al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției la Senat
26.02.2018
5. BP102/28.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcționarii publici la Senat
05.03.2018
6. BP161/13.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturior persoanelor cu handicap la Senat
14.03.2018
7. BP162/14.03.2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Meseriilor la Senat
19.03.2018
8. BP163/15.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România la Senat
19.03.2018
9. BP181/20.03.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
26.03.2018
10. BP188/21.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății la Senat
26.03.2018
11. BP205/27.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice la Senat
28.03.2018
12. BP215/27.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României la Senat
28.03.2018
13. BP222/29.03.2018 Propunere legislativă de modificare și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la Senat
03.04.2018
14. BP224/29.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la Senat
03.04.2018
15. BP242/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
10.04.2018
16. BP285/16.04.2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultații prenatale la Senat
18.04.2018
17. BP301/19.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
23.04.2018
18. BP311/24.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările și completările ulterioare la Senat
25.04.2018
19. BP312/24.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.30 din 23 iunie 1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune pemanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații la comisii
25.04.2018
20. BP313/24.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice la Senat
25.04.2018
21. BP331/25.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România la Senat
02.05.2018
22. BP332/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
02.05.2018
23. BP333/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
02.05.2018
24. BP334/25.04.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA la Senat
02.05.2018
25. BP335/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11, alin.(a) (vii) din Legea nr.229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România la Senat
02.05.2018
26. BP336/26.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la Senat
02.05.2018
27. BP353/03.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51 din 7 iunie 1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr.98 din 7 februarie 2011, respectiv a dispozițiilor art.62 alin.1) la Senat
07.05.2018
28. BP373/04.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 la Senat
07.05.2018
29. BP377/08.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la Senat
09.05.2018
30. BP378/08.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
09.05.2018
31. BP390/08.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile la Senat
09.05.2018
32. BP391/08.05.2018 Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală la Senat
09.05.2018
33. BP392/09.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale la Senat
14.05.2018
34. BP393/09.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni la Senat
14.05.2018
35. BP394/10.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
14.05.2018
36. BP396/10.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
14.05.2018
37. BP407/16.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților la Senat
22.05.2018
38. BP408/16.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
22.05.2018
39. BP409/17.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol la Senat
22.05.2018
40. BP421/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
23.05.2018
41. BP422/22.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006 la Senat
23.05.2018
42. BP424/22.05.2018 Propunere legislativă pentu modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii la Senat
23.05.2018
43. BP425/23.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii la Senat
29.05.2018
44. BP426/23.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 la Senat
29.05.2018
45. BP427/23.05.2018 Propunere legislativă privind anularea unor obligații fiscale la Senat
29.05.2018
46. BP428/23.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la Senat
29.05.2018
47. BP441/24.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
29.05.2018
48. BP457/31.05.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău la Senat
04.06.2018
49. BP467/05.06.2018 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic de Înmatriculare în cadrul RAR la Senat
06.06.2018
50. BP468/06.06.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie la Senat
11.06.2018
51. BP470/06.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la Senat
11.06.2018
52. BP471/06.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
11.06.2018
53. BP472/06.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
11.06.2018
54. BP473/07.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996 la Senat
11.06.2018
55. BP474/07.06.2018 Propunere legislativă privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare la Senat
11.06.2018
56. BP475/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare la Senat
13.06.2018
57. BP477/11.06.2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România la Senat
13.06.2018
58. BP479/12.06.2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 la Senat
13.06.2018
59. BP480/12.06.2018 Propunere legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA la Senat
13.06.2018
60. BP483/13.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la Senat
18.06.2018
61. BP486/13.06.2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române" la Senat
18.06.2018
62. BP487/14.06.2018 Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
18.06.2018
63. BP488/14.06.2018 Propunere legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României la Senat
18.06.2018
64. BP489/14.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996 la Senat
18.06.2018
65. BP490/14.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
18.06.2018
66. BP502/15.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
18.06.2018
67. BP506/19.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
20.06.2018
68. BP514/19.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare la Senat
20.06.2018
69. BP515/20.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
25.06.2018
70. BP516/20.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
25.06.2018
71. BP527/21.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Nașionale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Senat
25.06.2018
72. BP528/22.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 la Senat
25.06.2018
73. BP532/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
27.06.2018
74. BP533/26.06.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului la Senat
27.06.2018
75. BP535/27.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni la Senat
03.09.2018
76. BP537/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la Senat
03.09.2018
77. BP538/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România la Senat
03.09.2018
78. BP539/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
03.09.2018
79. BP541/28.06.2018 Propunere legislativă pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare la Senat
03.09.2018
80. BP542/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
03.09.2018
81. BP543/28.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare la Senat
03.09.2018
82. BP562/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invaliziloe, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 la Senat
03.09.2018
83. BP578/10.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice la Senat
03.09.2018
84. BP581/11.07.2018 Propunere legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal la Senat
03.09.2018
85. BP586/19.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului la Senat
03.09.2018
86. BP601/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
05.09.2018
87. BP602/04.09.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat la Senat
05.09.2018
88. BP603/05.09.2018 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii la Senat
11.09.2018
89. BP604/05.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală la Senat
11.09.2018
90. BP615/05.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate la Senat
11.09.2018
91. BP626/06.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora la Senat
11.09.2018
92. BP627/07.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la Senat
11.09.2018
93. BP633/11.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la Senat
12.09.2018
94. BP640/18.09.2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotrârii Parlamentului României nr.30 /1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune pemanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații -
95. BP649/19.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
24.09.2018
96. BP650/19.09.2018 Propunere legislativă privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor la Senat
24.09.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 24 septembrie 2018, 21:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro