Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2009

Numar înregistrari gasite: 722
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2008 pentru prorogarea unor termene Lege 100/2009
08.04.2009
2. PL-x 2/02.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut între KfW, Frankfurt am Main (KfW) și România, semnat la Frankfurt am Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la București, la 28 decembrie 2007 pentru finanțarea Programului privind Infrastructura Municipală Lege 102/2009
14.04.2009
3. PL-x 3/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă Lege 189/2009
26.05.2009
4. PL-x 4/02.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice Lege 190/2009
26.05.2009
5. PL-x 5/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne" Lege 17/2010
02.03.2010
6. PL-x 6/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 188/2009
26.05.2009
7. PL-x 7/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2008 pentru completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 185/2009
26.05.2009
8. PL-x 8/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat Lege 119/2009
24.04.2009
9. PL-x 9/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la București la 24 iulie 2008 Lege 103/2009
14.04.2009
10. PL-x 10/02.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr.2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la București la 30 mai 2008 și la Galați la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galați, la Contractul de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002 Lege 104/2009
14.04.2009
11. PL-x 11/02.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 333/2009
11.11.2009
12. PL-x 12/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2008 pentru ratificarea Contractului de Credit în cadrul facilității de cofinanțare CSNR între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București, la 24 noiembrie 2008 Lege 101/2009
08.04.2009
13. PL-x 13/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 182/2009
13.05.2009
14. PL-x 14/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției Lege 118/2009
24.04.2009
15. PL-x 15/02.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 Lege 82/2009
01.04.2009
16. PL-x 16/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 186/2009
26.05.2009
17. PL-x 17/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în reexaminare
la Senat
08.09.2009
18. PL-x 18/02.02.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului semnat la București, la 11 iulie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București, la 24 octombrie 1998 Lege 111/2009
14.04.2009
19. PL-x 19/02.02.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 Lege 112/2009
14.04.2009
20. PL-x 20/02.02.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 și a Protocolului privind un amendament al Convenției privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 și, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 și a Protocolului privind un amendament al Convenției privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 Lege 96/2009
08.04.2009
21. PL-x 21/02.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată Lege 161/2009
08.05.2009
22. PL-x 22/02.02.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008 Lege 57/2009
01.04.2009
23. Pl-x 23/02.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
17.03.2009
24. Pl-x 24/02.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
17.03.2009
25. Pl-x 25/02.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
17.03.2009
26. PL-x 26/02.02.2009 Proiect de Lege privind instituțiile financiare nebancare Lege 93/2009
08.04.2009
27. PL-x 27/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 48/2009
20.03.2009
28. PL-x 28/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 40/2009
13.03.2009
29. PL-x 29/02.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor Lege 99/2009
08.04.2009
30. PL-x 30/02.02.2009 Proiect de Lege privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" respins
definitiv
17.03.2009
31. Pl-x 31/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii respinsă
definitiv
03.03.2009
32. Pl-x 32/02.02.2009 Propunere legislativă privind raportul anual de activitate al Președintelui României respinsă
definitiv
03.03.2009
33. Pl-x 33/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice respinsă
definitiv
12.05.2009
34. Pl-x 34/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar respinsă
definitiv
12.05.2009
35. Pl-x 35/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsă
definitiv
26.05.2009
36. Pl-x 36/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsă
definitiv
17.03.2009
37. Pl-x 37/02.02.2009 Propunere legislativă privind completarea articolului 214¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.573/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
03.03.2009
38. Pl-x 38/02.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului respinsă
definitiv
17.03.2009
39. Pl-x 39/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsă
definitiv
20.10.2009
40. Pl-x 40/02.02.2009 Propunere legislativă privind creșterea capacității administrative și a performanțelor autorităților și instituțiilor publice respinsă
definitiv
17.03.2009
41. Pl-x 41/02.02.2009 Propunere legislativă privind Programul național vizând construirea unor dispensare medicale și locuințe pentru medici în mediul rural respinsă
definitiv
17.03.2009
42. PL-x 42/09.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională Lege 56/2009
01.04.2009
43. Pl-x 43/09.02.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsă
definitiv
17.03.2009
44. PL-x 44/09.02.2009 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 Lege 18/2009
26.02.2009
45. PL-x 45/09.02.2009 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 Lege 19/2009
26.02.2009
46. PL-x 46/11.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad, la 26 ianuarie 2009 Lege 179/2009
13.05.2009
47. PL-x 47/11.02.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații Lege 232/2009
10.06.2009
48. PL-x 48/11.02.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații Lege 233/2009
10.06.2009
49. PL-x 49/11.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 166/2009
08.05.2009
50. PL-x 50/11.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 129/2009
29.04.2009
51. PL-x 51/11.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare Lege 55/2009
01.04.2009
52. PL-x 52/11.02.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 70/2009
01.04.2009
53. PL-x 53/11.02.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea Lege 386/2009
17.12.2009
54. PL-x 54/11.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială ,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Craiova"- S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 54/2009
01.04.2009
55. PL-x 55/11.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 147/2009
05.05.2009
56. PL-x 56/11.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 139/2009
05.05.2009
57. PL-x 57/11.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române Lege 83/2009
01.04.2009
58. PL-x 58/11.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor Lege 219/2009
02.06.2009
59. PL-x 59/11.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de ,,țară parteneră" la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism ,,Caravan Motor Turism Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009 Lege 65/2009
01.04.2009
60. PL-x 60/11.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 254/2009
30.06.2009
61. PL-x 61/11.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea și completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 81/2009
01.04.2009
62. PL-x 62/11.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educației și Tineretului pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor Lege 159/2009
08.05.2009
63. Pl-x 63/11.02.2009 Propunere legislativă privind obligativitatea Consiliului General al Municipiului București cât și a consiliilor locale de a înființa piețe agroalimentare sociale la un număr de cel mult 20 000 de locuitori respinsă
definitiv
17.03.2009
64. Pl-x 64/11.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale respinsă
definitiv
17.03.2009
65. Pl-x 65/11.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsă
definitiv
17.03.2009
66. Pl-x 66/11.02.2009 Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic respinsă
definitiv
12.05.2009
67. PL-x 67/11.02.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap respins
definitiv
22.09.2009
68. PL-x 68/11.02.2009 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein" Lege 97/2009
08.04.2009
69. PL-x 69/11.02.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respins
definitiv
12.05.2009
70. Pl-x 70/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal din 22/12/2003 respinsă
definitiv
17.03.2009
71. Pl-x 71/11.02.2009 Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți respinsă
definitiv
12.05.2009
72. Pl-x 72/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
17.03.2009
73. Pl-x 73/11.02.2009 Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naționale a României pentru dezvoltarea și modernizarea turismului respinsă
definitiv
17.03.2009
74. Pl-x 74/11.02.2009 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.114/2007, modificată prin Legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia respinsă
definitiv
17.03.2009
75. Pl-x 75/11.02.2009 Propunere legislativă privind înălțarea de biserici pentru comunitățile românești din străinătate respinsă
definitiv
17.03.2009
76. Pl-x 76/11.02.2009 Propunere legislativă privind acordarea unor fonduri pentru înălțarea de biserici respinsă
definitiv
17.03.2009
77. Pl-x 77/11.02.2009 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru mânăstiri respinsă
definitiv
17.03.2009
78. Pl-x 78/11.02.2009 Propunere legislativă privind construirea unor case parohiale respinsă
definitiv
15.04.2009
79. Pl-x 79/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții respinsă
definitiv
05.05.2010
80. Pl-x 80/11.02.2009 Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor respinsă
definitiv
12.05.2009
81. Pl-x 81/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar respinsă
definitiv
15.04.2009
82. Pl-x 82/11.02.2009 Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari respinsă
definitiv
15.04.2009
83. Pl-x 83/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implantare a acestor standarde respinsă
definitiv
15.04.2009
84. Pl-x 84/11.02.2009 Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii respinsă
definitiv
15.04.2009
85. Pl-x 85/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale respinsă
definitiv
12.05.2009
86. Pl-x 86/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsă
definitiv
15.04.2009
87. Pl-x 87/11.02.2009 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsă
definitiv
15.04.2009
88. Pl-x 88/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
15.04.2009
89. Pl-x 89/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsă
definitiv
26.05.2009
90. Pl-x 90/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
26.05.2009
91. Pl-x 91/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
22.09.2009
92. Pl-x 92/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate respinsă
definitiv
03.03.2009
93. Pl-x 93/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
17.03.2009
94. Pl-x 94/11.02.2009 Propunere legislativă privind gratuități la asistența medicală, medicamente și proteze respinsă
definitiv
03.03.2009
95. Pl-x 95/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
15.04.2009
96. Pl-x 96/11.02.2009 Propunere legislativă privind introducerea șahului în școli respinsă
definitiv
17.03.2009
97. Pl-x 97/11.02.2009 Propunere legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi respinsă
definitiv
17.03.2009
98. PL-x 98/16.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Lege 379/2009
10.12.2009
99. PL-x 99/16.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Națională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrilești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilești, județul Galați Lege 66/2009
01.04.2009
100. PL-x 100/16.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorului la comisii
16.02.2009
101. PL-x 101/16.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Lege 143/2009
05.05.2009
102. PL-x 102/16.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani Lege 63/2009
01.04.2009
103. PL-x 103/16.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate Lege 69/2009
01.04.2009
104. PL-x 104/16.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 85/2009
08.04.2009
105. PL-x 105/16.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România Lege 165/2009
08.05.2009
106. PL-x 106/16.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Lege 79/2009
01.04.2009
107. PL-x 107/16.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale Lege 173/2009
11.05.2009
108. PL-x 108/16.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completartea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 276/2009
07.07.2009
109. PL-x 109/16.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național Lege 67/2009
01.04.2009
110. PL-x 110/16.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național Lege 136/2009
05.05.2009
111. Pl-x 111/18.02.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine procedură legislativă încetată
09.03.2009
112. PL-x 112/18.02.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorgenizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni Lege 150/2009
05.05.2009
113. PL-x 113/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 146/2009
05.05.2009
114. PL-x 114/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare Lege 138/2009
05.05.2009
115. PL-x 115/18.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale Lege 158/2009
08.05.2009
116. PL-x 116/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene Lege 153/2009
05.05.2009
117. PL-x 117/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 347/2013
18.12.2013
118. PL-x 118/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
24.02.2014
119. PL-x 119/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 171/2009
08.05.2009
120. PL-x 120/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 169/2009
08.05.2009
121. PL-x 121/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 89/2009
08.04.2009
122. PL-x 122/18.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2008 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului Lege 80/2009
01.04.2009
123. PL-x 123/18.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE Lege 132/2009
29.04.2009
124. PL-x 124/18.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare" Lege 141/2009
05.05.2009
125. PL-x 125/18.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. Lege 121/2010
30.06.2010
126. PL-x 126/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 134/2009
29.04.2009
127. PL-x 127/18.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel Lege 140/2009
05.05.2009
128. PL-x 128/18.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) Lege 142/2009
05.05.2009
129. PL-x 129/18.02.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare Lege 174/2009
13.05.2009
130. PL-x 130/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional Lege 220/2009
02.06.2009
131. PL-x 131/23.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activități la nivelul Guvernului Lege 187/2009
26.05.2009
132. Pl-x 132/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsă
definitiv
15.06.2009
133. Pl-x 133/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 14 al art.7 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare respinsă
definitiv
15.06.2009
134. Pl-x 134/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României respinsă
definitiv
11.11.2009
135. Pl-x 135/02.03.2009 Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații ca autoritate publică autonomă sub control parlamentar respinsă
definitiv
25.05.2009
136. PL-x 136/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 213/2009
02.06.2009
137. PL-x 137/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale Lege 174/2011
14.10.2011
138. PL-x 138/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 Lege 175/2012
18.10.2012
139. PL-x 139/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 228/2009
10.06.2009
140. PL-x 140/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i) din Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 126/2009
29.04.2009
141. PL-x 141/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 192/2009
27.05.2009
142. PL-x 142/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 122/2009
29.04.2009
143. PL-x 143/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2008 pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 298/2009
28.09.2009
144. PL-x 144/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996 Lege 310/2009
06.10.2009
145. PL-x 145/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 137/2009
05.05.2009
146. PL-x 146/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2008 privind modificarea anexei nr.1¹ la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București Lege 206/2009
02.06.2009
147. PL-x 147/02.03.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă Lege 121/2009
29.04.2009
148. PL-x 148/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 235/2009
10.06.2009
149. PL-x 149/02.03.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule Lege 335/2009
11.11.2009
150. PL-x 150/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 172/2009
08.05.2009
151. PL-x 151/02.03.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 149/2009
05.05.2009
152. PL-x 152/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara Lege 160/2009
08.05.2009
153. PL-x 153/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale Lege 217/2009
02.06.2009
154. PL-x 154/02.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 133/2009
29.04.2009
155. PL-x 155/02.03.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare Lege 202/2009
02.06.2009
156. PL-x 156/02.03.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat Lege 16/2010
02.03.2010
157. PL-x 157/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar Lege 145/2009
05.05.2009
158. PL-x 158/02.03.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane Lege 230/2010
29.11.2010
159. PL-x 159/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate Lege 265/2009
07.07.2009
160. PL-x 160/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare Lege 176/2009
13.05.2009
161. PL-x 161/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare Lege 177/2009
13.05.2009
162. PL-x 162/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007 Lege 87/2010
20.05.2010
163. PL-x 163/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 180/2009
13.05.2009
164. Pl-x 164/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată respinsă
definitiv
17.04.2013
165. Pl-x 165/04.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului procedură legislativă încetată
23.03.2009
166. PL-x 166/04.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 164/2009
08.05.2009
167. PL-x 167/04.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 117/2009
24.04.2009
168. PL-x 168/04.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Lege 168/2009
08.05.2009
169. PL-x 169/04.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 343/2009
11.11.2009
170. PL-x 170/04.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 155/2009
08.05.2009
171. PL-x 171/04.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule Lege 141/2011
05.07.2011
172. PL-x 172/04.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii Lege 167/2009
08.05.2009
173. PL-x 173/04.03.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției Lege 223/2011
29.11.2011
174. PL-x 174/09.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Lege 53/2014
17.04.2014
175. PL-x 175/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale Lege 204/2009
02.06.2009
176. PL-x 176/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 226/2013
15.07.2013
177. PL-x 177/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 34/2016
22.03.2016
178. PL-x 178/09.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2008 privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic Lege 193/2009
27.05.2009
179. PL-x 179/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 75/2011
06.06.2011
180. PL-x 180/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 205/2009
02.06.2009
181. PL-x 181/09.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice Lege 144/2009
05.05.2009
182. PL-x 182/09.03.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane Lege 313/2009
12.10.2009
183. PL-x 183/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor Lege 210/2009
02.06.2009
184. PL-x 184/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare Lege 223/2009
05.06.2009
185. PL-x 185/11.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Lege 198/2013
26.06.2013
186. Pl-x 186/11.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor Lege 272/2009
07.07.2009
187. PL-x 187/11.03.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
definitiv
08.09.2009
188. PL-x 188/16.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor Lege 38/2011
28.03.2011
189. PL-x 189/16.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 81/2010
06.05.2010
190. PL-x 190/16.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței Lege 277/2009
07.07.2009
191. PL-x 191/16.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale Lege 200/2009
02.06.2009
192. PL-x 192/16.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 261/2009
07.07.2009
193. PL-x 193/16.03.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate Lege 229/2009
10.06.2009
194. PL-x 194/16.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare Lege 258/2009
07.07.2009
195. Pl-x 195/18.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și a Legii nr.364 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare respinsă
definitiv
16.12.2009
196. PL-x 196/18.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public Lege 269/2009
07.07.2009
197. PL-x 197/18.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 237/2009
10.06.2009
198. PL-x 198/18.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal Lege 93/2010
21.05.2010
199. PL-x 199/18.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ Lege 25/2013
04.03.2013
200. PL-x 200/18.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 264/2009
07.07.2009
201. PL-x 201/18.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule Lege 142/2011
05.07.2011
202. PL-x 202/18.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate Lege 196/2009
29.05.2009
203. PL-x 203/18.03.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu Lege 208/2009
02.06.2009
204. PL-x 204/23.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 113/2010
16.06.2010
205. PL-x 205/23.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului Lege 297/2009
28.09.2009
206. Pl-x 206/23.03.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEȘTI, județul Dâmbovița respinsă
definitiv
08.03.2010
207. PL-x 207/25.03.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, semnat la București la 10 noiembrie 2008 Lege 278/2009
10.07.2009
208. Pl-x 208/25.03.2009 Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară retrasă
de către inițiator
29.04.2009
209. Pl-x 209/25.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsă
definitiv
21.05.2012
210. PL-x 210/25.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 183/2009
26.05.2009
211. PL-x 211/25.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare Lege 292/2009
28.09.2009
212. PL-x 212/25.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 9/2013
04.03.2013
213. PL-x 213/30.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar Lege 215/2009
02.06.2009
214. PL-x 214/30.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță Lege 94/2014
01.07.2014
215. PL-x 215/30.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia, către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr.308/2008 Lege 234/2009
10.06.2009
216. Pl-x 216/01.04.2009 Propunere legislativă modificarea și completarea art.15, litera g) din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești respinsă
definitiv
16.12.2009
217. PL-x 217/01.04.2009 Proiect de Lege privind completarea art.453 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură penală Lege 195/2009
27.05.2009
218. PL-x 218/06.04.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 mai 2008 Lege 279/2009
10.07.2009
219. PL-x 219/06.04.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București, la 21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 23 ianuarie 1998 Lege 280/2009
10.07.2009
220. PL-x 220/06.04.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 158/2011
11.07.2011
221. PL-x 221/06.04.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 Lege 225/2009
05.06.2009
222. PL-x 222/06.04.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare" Lege 222/2009
05.06.2009
223. PL-x 223/08.04.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab" Lege 231/2009
10.06.2009
224. PL-x 224/08.04.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI Lege 214/2009
02.06.2009
225. PL-x 225/08.04.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice Lege 346/2013
18.12.2013
226. PL-x 226/08.04.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice Lege 243/2009
23.06.2009
227. Pl-x 227/14.04.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsă
definitiv
07.12.2011
228. PL-x 228/14.04.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 236/2009
10.06.2009
229. PL-x 229/14.04.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 227/2009
10.06.2009
230. PL-x 230/15.04.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 și semnat de România la 3 iunie 2008 privind amendarea Anexei de Securitate la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006 Lege 281/2009
10.07.2009
231. PL-x 231/15.04.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între România și Republica Portugheză privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București 14 mai 2008 Lege 282/2009
10.07.2009
232. Pl-x 232/27.04.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsă
definitiv
08.03.2010
233. Pl-x 233/27.04.2009 Propunere legislativă privind Zona Metropolitană București retrasă
de către inițiator
13.05.2009
234. Pl-x 234/27.04.2009 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune respinsă
definitiv
16.06.2010
235. PL-x 235/27.04.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Lege 303/2009
06.10.2009
236. PL-x 236/27.04.2009 Proiect de Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice Lege 238/2009
10.06.2009
237. Pl-x 237/27.04.2009 Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci respinsă
definitiv
24.06.2009
238. Pl-x 238/27.04.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor raport
depus
20.03.2013
239. Pl-x 239/27.04.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 retrasă
de către inițiator
29.04.2009
240. Pl-x 240/27.04.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 retrasă
de către inițiator
04.05.2009
241. PL-x 241/29.04.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici semnat la București la 29 decembrie 2008 și la Darmstadt la 9 ianuarie 2009 pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la data de 17 iulie 2003 Lege 283/2009
10.07.2009
242. PL-x 242/29.04.2009 Proiect de Lege privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind statutul forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001 Lege 284/2009
10.07.2009
243. Pl-x 243/29.04.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 53 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală Lege 375/2009
26.11.2009
244. Pl-x 244/29.04.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării respinsă
definitiv
21.05.2012
245. PL-x 245/29.04.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
24.02.2014
246. PL-x 246/29.04.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 263/2009
07.07.2009
247. PL-x 247/29.04.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2009 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă Lege 255/2009
07.07.2009
248. PL-x 248/04.05.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 387/2009
17.12.2009
249. Pl-x 249/04.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate respinsă
definitiv
19.06.2012
250. PL-x 250/06.05.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008 Lege 285/2009
10.07.2009
251. Pl-x 251/06.05.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lungulețu, jud.Dâmbovița respinsă
definitiv
08.03.2010
252. PL-x 252/06.05.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului Lege 308/2009
06.10.2009
253. PL-x 253/06.05.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 270/2009
07.07.2009
254. PL-x 254/06.05.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 245/2009
23.06.2009
255. PL-x 255/06.05.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială Lege 268/2009
07.07.2009
256. PL-x 256/06.05.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 256/2009
07.07.2009
257. PL-x 257/06.05.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2009 pentru modificarea art.7 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 244/2009
23.06.2009
258. PL-x 258/06.05.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2009 pentru completarea art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României Lege 291/2009
28.09.2009
259. Pl-x 259/06.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsă
definitiv
24.06.2009
260. Pl-x 260/06.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice respinsă
definitiv
24.06.2009
261. PL-x 261/11.05.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar Lege 259/2009
07.07.2009
262. PL-x 262/11.05.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar Lege 260/2009
07.07.2009
263. PL-x 263/13.05.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008 Lege 307/2009
06.10.2009
264. Pl-x 264/13.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare respinsă
definitiv
21.06.2012
265. PL-x 265/13.05.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare Lege 312/2009
12.10.2009
266. Pl-x 266/13.05.2009 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
24.06.2009
267. PL-x 267/13.05.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respins
definitiv
24.06.2009
268. Pl-x 268/13.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
08.09.2009
269. Pl-x 269/13.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsă
definitiv
17.04.2013
270. Pl-x 270/18.05.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei respinsă
definitiv
07.12.2011
271. PL-x 271/20.05.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia Lege 257/2009
07.07.2009
272. PL-x 272/20.05.2009 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale Lege 246/2009
30.06.2009
273. PL-x 273/20.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață respins
definitiv
29.09.2009
274. PL-x 274/25.05.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 Lege 311/2009
06.10.2009
275. PL-x 275/25.05.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997 Lege 306/2009
06.10.2009
276. Pl-x 276/25.05.2009 Propunere legislativă privind învățământul superior respinsă
definitiv
21.05.2012
277. Pl-x 277/25.05.2009 Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar respinsă
definitiv
08.03.2010
278. Pl-x 278/25.05.2009 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic respinsă
definitiv
08.03.2010
279. PL-x 279/25.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România Lege 289/2009
05.08.2009
280. PL-x 280/25.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 al Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 266/2009
07.07.2009
281. PL-x 281/25.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 293/2009
28.09.2009
282. PL-x 282/25.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității Lege 294/2009
28.09.2009
283. PL-x 283/09.06.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008 Lege 304/2009
06.10.2009
284. Pl-x 284/09.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată respinsă
definitiv
16.12.2009
285. PL-x 285/09.06.2009 Proiect de Lege privind formularea de către România a unei declarații în baza art.35 alin.(2) din Tratatul privind Uniunea Europeană Lege 340/2009
11.11.2009
286. PL-x 286/09.06.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008 Lege 318/2009
13.10.2009
287. PL-x 287/09.06.2009 Proiect de Lege privind ratificarea Actelor adoptate la Congresul Uniunii Poștale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008) Lege 328/2009
27.10.2009
288. Pl-x 288/09.06.2009 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Cintei, județul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand respinsă
definitiv
08.03.2010
289. PL-x 289/09.06.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2009 pentru modificarea art.39 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale Lege 322/2009
20.10.2009
290. PL-x 290/09.06.2009 Proiect de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene Lege 275/2009
07.07.2009
291. PL-x 291/09.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora Lege 288/2009
05.08.2009
292. Pl-x 292/09.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor respinsă
definitiv
13.04.2010
293. PL-x 293/09.06.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar Lege 299/2009
28.09.2009
294. PL-x 294/10.06.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2009 pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 385/2009
17.12.2009
295. PL-x 295/15.06.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Actelor Finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din Regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006 Lege 378/2009
10.12.2009
296. PL-x 296/15.06.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur, la 28 aprilile 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 25 iunie 1996 Lege 326/2009
27.10.2009
297. PL-x 297/15.06.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cadrul instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007 Lege 353/2009
11.11.2009
298. PL-x 298/15.06.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 354/2009
12.11.2009
299. PL-x 299/15.06.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații Lege 301/2009
06.10.2009
300. PL-x 300/15.06.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 Lege 300/2009
06.10.2009
301. PL-x 301/15.06.2009 Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României respins
definitiv
16.09.2009
302. PL-x 302/15.06.2009 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui și a Zilei Mamei Lege 319/2009
13.10.2009
303. Pl-x 303/15.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, modificată prin Legea nr.32/2007 respinsă
definitiv
23.06.2010
304. PL-x 304/15.06.2009 Proiect de Lege privind Codul penal Lege 286/2009
17.07.2009
305. PL-x 305/15.06.2009 Proiect de Lege privind Codul civil Lege 287/2009
17.07.2009
306. Pl-x 306/17.06.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmbovița respinsă
definitiv
08.03.2010
307. PL-x 307/17.06.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice Lege 41/2010
12.03.2010
308. PL-x 308/17.06.2009 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 253/2009
30.06.2009
309. PL-x 309/17.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată Lege 302/2009
06.10.2009
310. Pl-x 310/17.06.2009 Propunere legislativă pentru abrogarea art.II din Legea nr.305/208 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsă
definitiv
08.09.2009
311. Pl-x 311/17.06.2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(11) al art III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsă
definitiv
23.02.2010
312. Pl-x 312/17.06.2009 Propunere legislativă "Legea comercializării produselor agroalimentare" Lege 321/2009
15.10.2009
313. Pl-x 313/17.06.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 295/2009
28.09.2009
314. PL-x 314/17.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respins
definitiv
08.09.2009
315. Pl-x 315/17.06.2009 Propunere legislativă privind stimularea elevilor care au primit distincții la olimpiadele școlare naționale respinsă
definitiv
08.09.2009
316. Pl-x 316/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
17.03.2010
317. Pl-x 317/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respinsă
definitiv
22.09.2009
318. Pl-x 318/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.239 din Codul penal respinsă
definitiv
20.10.2009
319. Pl-x 319/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsă
definitiv
08.09.2009
320. Pl-x 320/17.06.2009 Propunere legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical respinsă
definitiv
22.09.2009
321. Pl-x 321/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor respinsă
definitiv
19.06.2012
322. Pl-x 322/22.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României procedură legislativă încetată
01.09.2009
323. PL-x 323/22.06.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe Lege 309/2009
06.10.2009
324. PL-x 324/22.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 314/2009
12.10.2009
325. Pl-x 325/22.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsă
definitiv
08.09.2009
326. PL-x 326/22.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 305/2009
06.10.2009
327. Pl-x 327/22.06.2009 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri respinsă
definitiv
16.09.2009
328. Pl-x 328/22.06.2009 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești respinsă
definitiv
16.09.2009
329. PL-x 329/29.06.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 Lege 327/2009
27.10.2009
330. Pl-x 330/29.06.2009 Propunere legislativă "Legea învățământului preuniversitar" retrasă
de către inițiator
23.09.2009
331. Pl-x 331/29.06.2009 Propunere legislativă "Legea educației permanente" retrasă
de către inițiator
23.09.2009
332. Pl-x 332/29.06.2009 Propunere legislativă "Legea învățământului superior" retrasă
de către inițiator
23.09.2009
333. Pl-x 333/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
08.03.2010
334. PL-x 334/29.06.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat Lege 315/2009
12.10.2009
335. PL-x 335/29.06.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Lege 316/2009
12.10.2009
336. PL-x 336/29.06.2009 Proiect de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respins
definitiv
22.11.2011
337. Pl-x 337/29.06.2009 Propunere legislativă privind Camerele pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală respinsă
definitiv
23.06.2010
338. Pl-x 338/29.06.2009 Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole" Lege 283/2010
28.12.2010
339. PL-x 339/29.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere pe ordinea de zi
03.10.2017
340. PL-x 340/29.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respins
definitiv
20.10.2009
341. Pl-x 341/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsă
definitiv
20.10.2009
342. Pl-x 342/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 341/2009
11.11.2009
343. Pl-x 343/29.06.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
22.09.2009
344. Pl-x 344/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
20.10.2009
345. Pl-x 345/29.06.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
29.09.2009
346. Pl-x 346/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor Lege 344/2009
11.11.2009
347. Pl-x 347/29.06.2009 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsă
definitiv
29.09.2009
348. Pl-x 348/29.06.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine respinsă
definitiv
29.09.2009
349. Pl-x 349/29.06.2009 Propunere legislativă privind protecția infrastructurilor critice și înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Infrastructurilor Critice respinsă
definitiv
20.10.2009
350. PL-x 350/29.06.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Lege 36/2011
21.03.2011
351. Pl-x 351/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsă
definitiv
07.06.2010
352. PL-x 352/01.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 Lege 364/2009
20.11.2009
353. PL-x 353/01.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București, la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg, la 10 noiembrie 2008 Lege 347/2009
11.11.2009
354. PL-x 354/01.09.2009 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, precum și a altor autorități ale administrației publice centrale respins
definitiv
26.04.2011
355. PL-x 355/01.09.2009 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local respins
definitiv
08.03.2010
356. Pl-x 356/01.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsă
definitiv
13.04.2010
357. PL-x 357/01.09.2009 Proiect de Lege privind modificarea art.8 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994 Lege 58/2011
29.04.2011
358. PL-x 358/01.09.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 și la București la 17 martie 2009, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de Împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare", semnat la București la 19 decembrie 2005 Lege 357/2009
20.11.2009
359. PL-x 359/01.09.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 2 iulie 1992 Lege 346/2009
11.11.2009
360. PL-x 360/01.09.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 și 10 aprilie 2009, privind modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungaria, semnată la București la 28 noiembrie 1973 Lege 350/2009
11.11.2009
361. PL-x 361/01.09.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 8 mai 2009 Lege 356/2009
20.11.2009
362. PL-x 362/01.09.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008 Lege 352/2009
11.11.2009
363. PL-x 363/01.09.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21 - 23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 Lege 349/2009
11.11.2009
364. PL-x 364/01.09.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Garanțiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 Lege 348/2009
11.11.2009
365. PL-x 365/01.09.2009 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, și respectiv prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 5 mai 2008 Lege 365/2009
20.11.2009
366. Pl-x 366/01.09.2009 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO respinsă
definitiv
21.06.2012
367. Pl-x 367/01.09.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/2000, privind executorii judecătorești respinsă
definitiv
22.06.2011
368. Pl-x 368/01.09.2009 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Moșnița Veche din județul Timiș prin reorganizarea comunei Moșnița Nouă respinsă
definitiv
31.10.2011
369. Pl-x 369/01.09.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsă
definitiv
22.06.2011
370. Pl-x 370/01.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84 din 24/07/1995 respinsă
definitiv
08.03.2010
371. Pl-x 371/01.09.2009 Propunere legislativă pentru completarea Articolului 170 din Legea învățământului nr.84/1995 respinsă
definitiv
08.03.2010
372. PL-x 372/01.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă Lege 8/2011
01.03.2011
373. PL-x 373/01.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
26.11.2009
374. PL-x 374/01.09.2009 Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate respins
definitiv
12.11.2013
375. Pl-x 375/01.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 360/2009
20.11.2009
376. PL-x 376/01.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Lege 130/2012
16.07.2012
377. PL-x 377/02.09.2009 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor *(Împrumutat"), și KfW, Frankfurt pe Main ("KfW), pentru 8.000.000 euro, semnat la București, la 31 iulie 2008 și respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului - Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (etapa a 4-a) Lege 351/2009
11.11.2009
378. Pl-x 378/02.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsă
definitiv
21.06.2012
379. Pl-x 379/07.09.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru saluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale respinsă
definitiv
18.09.2012
380. PL-x 380/07.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Lege 63/2010
31.03.2010
381. PL-x 381/07.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare Lege 150/2010
12.07.2010
382. PL-x 382/07.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA Lege 342/2009
11.11.2009
383. PL-x 383/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România Lege 68/2010
16.04.2010
384. PL-x 384/07.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar Lege 283/2013
31.10.2013
385. PL-x 385/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. a obiectivului de investiție „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2” Lege 336/2009
11.11.2009
386. PL-x 386/07.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 Lege 325/2009
20.10.2009
387. PL-x 387/07.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă respins
definitiv
20.10.2009
388. PL-x 388/07.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 345/2009
11.11.2009
389. Pl-x 389/07.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Anexa la OUG nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală respinsă
definitiv
29.09.2009
390. Pl-x 390/07.09.2009 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ respinsă
definitiv
29.09.2009
391. Pl-x 391/07.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 și 3 și art.3 alin.1 și 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate respinsă
definitiv
16.02.2010
392. Pl-x 392/07.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsă
definitiv
29.09.2009
393. PL-x 393/07.09.2009 Proiectul Legii educației naționale raport
depus
20.11.2013
394. PL-x 394/07.09.2009 Proiect de Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 330/2009
05.11.2009
395. PL-x 395/07.09.2009 Proiect de Lege privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 329/2009
05.11.2009
396. PL-x 396/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2008 retras
de către inițiator
29.03.2010
397. PL-x 397/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2008 Lege 194/2010
21.10.2010
398. PL-x 398/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 Lege 126/2010
30.06.2010
399. PL-x 399/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 Lege 127/2010
30.06.2010
400. PL-x 400/09.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale Lege 332/2009
11.11.2009
401. PL-x 401/09.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale Lege 324/2009
20.10.2009
402. PL-x 402/09.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții Lege 320/2009
13.10.2009
403. PL-x 403/09.09.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic respins
definitiv
29.09.2009
404. Pl-x 404/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsă
definitiv
20.10.2009
405. Pl-x 405/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsă
definitiv
20.10.2009
406. PL-x 406/09.09.2009 Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război Lege 355/2009
20.11.2009
407. PL-x 407/09.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 359/2009
20.11.2009
408. Pl-x 408/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 respinsă
definitiv
05.03.2013
409. Pl-x 409/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
27.10.2009
410. Pl-x 410/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsă
definitiv
20.10.2009
411. PL-x 411/15.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 384/2009
10.12.2009
412. PL-x 412/15.09.2009 Proiect de Lege privind Codul de procedură penală Lege 135/2010
01.07.2010
413. PL-x 413/15.09.2009 Proiect de Lege privind Codul de procedură civilă Lege 134/2010
01.07.2010
414. Pl-x 414/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/16.04.2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale respinsă
definitiv
09.02.2010
415. Pl-x 415/15.09.2009 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsă
definitiv
20.10.2009
416. Pl-x 416/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură respinsă
definitiv
23.06.2010
417. PL-x 417/15.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare respins
definitiv
01.03.2011
418. PL-x 418/15.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor pe ordinea de zi
29.05.2017
419. PL-x 419/15.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respins
definitiv
20.10.2009
420. Pl-x 420/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987" la Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsă
definitiv
27.10.2009
421. Pl-x 421/15.09.2009 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei respinsă
definitiv
27.10.2009
422. Pl-x 422/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing Lege 383/2009
10.12.2009
423. Pl-x 423/15.09.2009 Propunere legislativă "Legea înființării unităților medicale ambulatorii mobile" respinsă
definitiv
23.06.2010
424. Pl-x 424/15.09.2009 Propunere legislativă privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local respinsă
definitiv
10.11.2009
425. Pl-x 425/15.09.2009 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social respinsă
definitiv
23.11.2010
426. Pl-x 426/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsă
definitiv
20.10.2009
427. Pl-x 427/15.09.2009 Propunere legislativă pentru acordarea de tichete cadou pentru pensionari respinsă
definitiv
16.02.2010
428. Pl-x 428/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală Lege 59/2010
31.03.2010
429. Pl-x 429/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare și completare a Hotărârii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și a Hotărârii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune la Senat
21.10.2009
430. PL-x 430/21.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare Lege 334/2009
11.11.2009
431. PL-x 431/21.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili Lege 337/2009
11.11.2009
432. PL-x 432/21.09.2009 Proiect de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale respins
definitiv
03.11.2009
433. Pl-x 433/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției retrimis
la comisii
18.02.2013
434. PL-x 434/21.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 133/2011
27.06.2011
435. Pl-x 435/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
23.11.2010
436. Pl-x 436/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
22.03.2011
437. Pl-x 437/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
27.10.2009
438. Pl-x 438/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
10.11.2009
439. Pl-x 439/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată respinsă
definitiv
10.11.2009
440. Pl-x 440/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
01.03.2011
441. Pl-x 441/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsă
definitiv
16.02.2010
442. Pl-x 442/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
23.05.2017
443. Pl-x 443/21.09.2009 Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării și dezvoltării unui turism durabil respinsă
definitiv
12.11.2013
444. PL-x 444/23.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009 Lege 390/2009
23.12.2009
445. PL-x 445/23.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană Lege 389/2009
23.12.2009
446. Pl-x 446/23.09.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frătești, jud. Giurgiu respinsă
definitiv
22.06.2011
447. Pl-x 447/23.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării respinsă
definitiv
21.12.2011
448. Pl-x 448/23.09.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru soluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale retrasă
de către inițiator
02.11.2009
449. PL-x 449/23.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București, la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009 Lege 37/2010
09.03.2010
450. PL-x 450/28.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 4/2010
06.01.2010
451. PL-x 451/28.09.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 60/2010
31.03.2010
452. Pl-x 452/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României respinsă
definitiv
21.04.2010
453. PL-x 453/28.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respins
definitiv
19.10.2010
454. PL-x 454/28.09.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului respins
definitiv
22.03.2011
455. PL-x 455/28.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței Lege 25/2010
02.03.2010
456. PL-x 456/28.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respins
definitiv
09.02.2010
457. PL-x 457/28.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
23.06.2010
458. Pl-x 458/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
09.02.2010
459. Pl-x 459/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsă
definitiv
16.11.2010
460. Pl-x 460/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
27.10.2009
461. Pl-x 461/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
27.10.2009
462. Pl-x 462/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
21.04.2010
463. PL-x 463/30.09.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul Multilateral de Înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, și a Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de Înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009 Lege 377/2009
10.12.2009
464. Pl-x 464/30.09.2009 Propunere legislativă privind completarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsă
definitiv
18.09.2012
465. Pl-x 465/30.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale respinsă
definitiv
22.06.2011
466. Pl-x 466/30.09.2009 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești respinsă
definitiv
08.03.2010
467. PL-x 467/30.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național Lege 35/2011
21.03.2011
468. PL-x 468/30.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 345/2013
18.12.2013
469. PL-x 469/30.09.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 374/2009
26.11.2009
470. Pl-x 470/05.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsă
definitiv
25.09.2012
471. PL-x 471/05.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" Lege 368/2009
26.11.2009
472. PL-x 472/05.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale Lege 373/2009
26.11.2009
473. Pl-x 473/05.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă respinsă
definitiv
23.11.2010
474. PL-x 474/05.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit Lege 369/2009
26.11.2009
475. PL-x 475/05.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 372/2009
26.11.2009
476. Pl-x 476/05.10.2009 Propunere legislativă privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal respinsă
definitiv
10.11.2009
477. PL-x 477/07.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare Lege 371/2009
26.11.2009
478. PL-x 478/07.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 361/2009
20.11.2009
479. PL-x 479/07.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare Lege 363/2009
20.11.2009
480. Pl-x 480/07.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 72/2011
03.06.2011
481. Pl-x 481/07.10.2009 Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare respinsă
definitiv
10.11.2009
482. Pl-x 482/07.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
22.11.2011
483. Pl-x 483/07.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 respinsă
definitiv
23.06.2010
484. PL-x 484/07.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2009 pentru abrogarea alin.(8) al art.19 din Ordonanța Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 Lege 122/2010
30.06.2010
485. Pl-x 485/08.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor respinsă
definitiv
17.04.2013
486. Pl-x 486/08.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și senatorilor respinsă
definitiv
17.04.2013
487. PL-x 487/12.10.2009 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare Lege 39/2010
09.03.2010
488. PL-x 488/12.10.2009 Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația Lege 388/2009
23.12.2009
489. Pl-x 489/14.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare Lege 106/2010
03.06.2010
490. Pl-x 490/14.10.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsă
definitiv
13.04.2010
491. Pl-x 491/14.10.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsă
definitiv
08.03.2010
492. PL-x 492/14.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 362/2009
20.11.2009
493. PL-x 493/14.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Lege 230/2011
05.12.2011
494. PL-x 494/14.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri Lege 89/2010
21.05.2010
495. PL-x 495/19.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 91/2010
21.05.2010
496. PL-x 496/19.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 382/2009
10.12.2009
497. PL-x 497/19.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate Lege 380/2009
10.12.2009
498. PL-x 498/19.10.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice Lege 3/2010
06.01.2010
499. PL-x 499/19.10.2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 62/2012
10.04.2012
500. PL-x 500/19.10.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar Lege 26/2010
02.03.2010
501. PL-x 501/19.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ respins
definitiv
13.04.2010
502. Pl-x 502/19.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 39/2011
30.03.2011
503. Pl-x 503/19.10.2009 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA respinsă
definitiv
09.02.2010
504. Pl-x 504/20.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96, din 21.04.2006, republicată, privind Statutul deputaților și senatorilor respinsă
definitiv
17.04.2013
505. Pl-x 505/20.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.11 din 7 ianuarie 2008 respinsă
definitiv
17.04.2013
506. PL-x 506/21.10.2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României Lege 98/2011
15.06.2011
507. PL-x 507/21.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal Lege 8/2010
11.01.2010
508. PL-x 508/21.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc Lege 246/2010
14.12.2010
509. PL-x 509/20.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 44/2010
19.03.2010
510. PL-x 510/21.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 165/2010
14.07.2010
511. PL-x 511/21.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice Lege 18/2010
02.03.2010
512. Pl-x 512/21.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsă
definitiv
23.02.2010
513. PL-x 513/21.10.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 40/2010
09.03.2010
514. PL-x 514/21.10.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
16.02.2010
515. Pl-x 515/21.10.2009 Propunere legislativă privind realizarea unui monument dedicat eroilor musulmani căzuți, pentru România, în cele două războaie mondiale Lege 27/2010
02.03.2010
516. Pl-x 516/28.10.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.84 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsă
definitiv
25.09.2012
517. PL-x 517/28.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 6/2010
06.01.2010
518. PL-x 518/28.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre Lege 45/2010
19.03.2010
519. PL-x 519/28.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.(1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 391/2009
28.12.2009
520. PL-x 520/28.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională Romtehnica - S.A. către Ministerul Apărării Naționale Lege 19/2010
02.03.2010
521. PL-x 521/28.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie Lege 20/2010
02.03.2010
522. PL-x 522/28.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative Lege 96/2011
06.06.2011
523. PL-x 523/28.10.2009 Proiect de Lege privind darea în administrarea municipiului Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" Lege 43/2010
18.03.2010
524. PL-x 524/28.10.2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava respins
definitiv
19.10.2010
525. PL-x 525/28.10.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice respins
definitiv
28.12.2016
526. Pl-x 526/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(5) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsă
definitiv
24.11.2010
527. Pl-x 527/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală Lege 177/2010
28.09.2010
528. PL-x 528/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor Lege 89/2011
06.06.2011
529. PL-x 529/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 358/2009
20.11.2009
530. PL-x 530/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 14/2010
02.03.2010
531. PL-x 531/02.11.2009 Proiect de Lege privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 Lege 226/2011
29.11.2011
532. Pl-x 532/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.68 alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii respinsă
definitiv
09.02.2010
533. Pl-x 533/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsă
definitiv
21.04.2010
534. PL-x 534/02.11.2009 Proiectul Legii Poliției Locale Lege 155/2010
12.07.2010
535. PL-x 535/02.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice Lege 66/2010
31.03.2010
536. PL-x 536/02.11.2009 Proiect de Lege privind accesibilizarea fondului forestier național Lege 56/2010
19.03.2010
537. PL-x 537/02.11.2009 Proiect de Lege privind împădurirea terenurilor degradate Lege 100/2010
03.06.2010
538. PL-x 538/02.11.2009 Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă Lege 38/2010
09.03.2010
539. PL-x 539/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea termenului privind sancționarea contravențiilor prevăzute la art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale Lege 28/2010
02.03.2010
540. PL-x 540/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g) din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia"- S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 13/2010
02.03.2010
541. PL-x 541/02.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului Lege 103/2012
04.07.2012
542. PL-x 542/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale Lege 244/2010
07.12.2010
543. PL-x 543/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate Lege 48/2010
19.03.2010
544. PL-x 544/02.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 289/2010
28.12.2010
545. PL-x 545/02.11.2009 Proiect de Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică Lege 75/2010
06.05.2010
546. PL-x 546/02.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respins
definitiv
23.06.2010
547. PL-x 547/02.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal Lege 22/2010
02.03.2010
548. PL-x 548/02.11.2009 Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, și pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
19.10.2010
549. PL-x 549/02.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 respins
definitiv
09.12.2014
550. PL-x 550/02.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ Lege 29/2010
02.03.2010
551. PL-x 551/02.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respins
definitiv
02.03.2010
552. Pl-x 552/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
16.02.2010
553. Pl-x 553/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea și funcționarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
16.02.2010
554. Pl-x 554/02.11.2009 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor speciale respinsă
definitiv
16.02.2010
555. Pl-x 555/02.11.2009 Propunere legislativă privind Poliția Locală respinsă
definitiv
23.06.2010
556. Pl-x 556/02.11.2009 Propunere legislativă privind Codul Deontologic al Judecătorilor și Procurorilor respinsă
definitiv
16.02.2010
557. Pl-x 557/02.11.2009 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților respinsă
definitiv
12.03.2013
558. Pl-x 558/02.11.2009 Propunere legislativă privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară respinsă
definitiv
08.11.2011
559. PL-x 559/04.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 222/2010
18.11.2010
560. PL-x 560/04.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 23/2010
02.03.2010
561. Pl-x 561/04.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
23.10.2017
562. Pl-x 562/04.11.2009 Propunere legislativă privind completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 80/2010
06.05.2010
563. PL-x 563/04.11.2009 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale Lege 49/2010
19.03.2010
564. PL-x 564/04.11.2009 Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" " Institutul de Cercetare " Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare " Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas " Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța" Lege 173/2010
16.07.2010
565. PL-x 565/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European Lege 30/2010
02.03.2010
566. PL-x 566/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare Lege 31/2010
02.03.2010
567. PL-x 567/04.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziție pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuția financiară a Facilității de tranziție pentru întărirea capacității instituționale din România Lege 32/2010
02.03.2010
568. PL-x 568/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității Lege 256/2011
05.12.2011
569. PL-x 569/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 Lege 33/2010
02.03.2010
570. PL-x 570/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană Lege 1/2010
06.01.2010
571. PL-x 571/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public Lege 50/2010
19.03.2010
572. PL-x 572/04.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții Lege 2/2010
06.01.2010
573. PL-x 573/04.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.28¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare Lege 7/2010
06.01.2010
574. PL-x 574/04.11.2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" -Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava Lege 174/2010
16.07.2010
575. PL-x 575/04.11.2009 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport retrimis
la comisii
29.05.2018
576. PL-x 576/04.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României Lege 24/2010
02.03.2010
577. PL-x 577/04.11.2009 Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală Lege 79/2010
06.05.2010
578. PL-x 578/04.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
21.04.2010
579. PL-x 579/04.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respins
definitiv
23.06.2010
580. Pl-x 580/04.11.2009 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor ale căror locuințe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și au devenit chiriași în imobilele retrocedate ulterior foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora respinsă
definitiv
16.02.2010
581. Pl-x 581/04.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsă
definitiv
15.12.2009
582. Pl-x 582/04.11.2009 Propunere legislativă "Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini" respinsă
definitiv
15.12.2009
583. Pl-x 583/09.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
13.04.2010
584. Pl-x 584/09.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Lege 376/2009
03.12.2009
585. Pl-x 585/11.11.2009 Propunere legislativă privind constituirea, organizarea și funcționarea Zonei Metropolitane București respinsă
definitiv
13.02.2017
586. Pl-x 586/11.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" Lege 136/2011
05.07.2011
587. Pl-x 587/11.11.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
23.06.2010
588. Pl-x 588/11.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(21) al art.6 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
02.03.2010
589. Pl-x 589/11.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 71/2010
16.04.2010
590. Pl-x 590/11.11.2009 Propunere legislativă pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora respinsă
definitiv
01.03.2011
591. PL-x 591/11.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 53/2010
19.03.2010
592. PL-x 592/11.11.2009 Proiect de Lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare Lege 102/2014
08.07.2014
593. PL-x 593/11.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respins
definitiv
01.03.2011
594. PL-x 594/11.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență Lege 85/2010
13.05.2010
595. PL-x 595/16.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor Lege 21/2010
02.03.2010
596. Pl-x 596/16.11.2009 Propunere legislativă pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr.193/2007 de modificare și completare a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
16.02.2010
597. Pl-x 597/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsă
definitiv
09.02.2010
598. PL-x 598/16.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 52/2010
19.03.2010
599. PL-x 599/16.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile Lege 55/2010
19.03.2010
600. PL-x 600/16.11.2009 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 11/2012
06.01.2012
601. PL-x 601/16.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România respins
definitiv
12.11.2013
602. PL-x 602/16.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor Lege 130/2010
30.06.2010
603. Pl-x 603/16.11.2009 Propunere legislativă privind ziua de desfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale respinsă
definitiv
22.03.2011
604. Pl-x 604/16.11.2009 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea activităților de turism în stațiuni turistice și zone turistice respinsă
definitiv
12.11.2013
605. Pl-x 605/16.11.2009 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsă
definitiv
09.02.2010
606. Pl-x 606/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
05.05.2010
607. Pl-x 607/16.11.2009 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
16.02.2010
608. Pl-x 608/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române respinsă
definitiv
16.02.2010
609. Pl-x 609/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
23.02.2010
610. Pl-x 610/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, modificată și completată respinsă
definitiv
19.10.2010
611. PL-x 611/14.12.2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" Lege 64/2010
31.03.2010
612. Pl-x 612/14.12.2009 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsă
definitiv
02.03.2010
613. Pl-x 613/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanța Guvernului nr.28/2009 privind registrul agricol respinsă
definitiv
02.03.2010
614. Pl-x 614/14.12.2009 Propunere legislativă privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi respinsă
definitiv
19.10.2010
615. Pl-x 615/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.7/2007 respinsă
definitiv
02.03.2010
616. Pl-x 616/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
23.11.2010
617. Pl-x 617/14.12.2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic Lege 54/2010
19.03.2010
618. Pl-x 618/14.12.2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
13.04.2010
619. Pl-x 619/14.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 160/2010
12.07.2010
620. PL-x 620/14.12.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate Lege 109/2017
19.05.2017
621. PL-x 621/14.12.2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" respins
definitiv
17.03.2010
622. PL-x 622/14.12.2009 Proiect de Lege privind Codul de etică al polițistului respins
definitiv
16.02.2010
623. PL-x 623/14.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES Lege 96/2010
21.05.2010
624. PL-x 624/14.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară Lege 214/2010
11.11.2010
625. PL-x 625/14.12.2009 Proiect de Lege privind medicina școlară respins
definitiv
13.04.2010
626. PL-x 626/14.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 34/2010
08.03.2010
627. PL-x 627/14.12.2009 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 145/2012
23.07.2012
628. PL-x 628/14.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înființarea , organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică respins
definitiv
16.04.2013
629. PL-x 629/14.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului și a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori Lege 161/2010
12.07.2010
630. PL-x 630/14.12.2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale în reexaminare
la Senat
05.04.2011
631. PL-x 631/14.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală respins
definitiv
16.02.2010
632. PL-x 632/14.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 65/2010
31.03.2010
633. Pl-x 633/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
23.11.2010
634. Pl-x 634/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
05.03.2013
635. Pl-x 635/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
23.11.2010
636. Pl-x 636/14.12.2009 Propunere legislativă pentru înființarea Direcției pentru medicină sportivă în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și pentru adoptarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Medicină Sportivă, a policlinicilor teritoriale și a cabinetelor de Medicină Sportivă respinsă
definitiv
02.03.2010
637. Pl-x 637/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural retrasă
de către inițiator
15.02.2010
638. Pl-x 638/14.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsă
definitiv
02.03.2010
639. Pl-x 639/14.12.2009 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naționale a portului popular respinsă
definitiv
16.02.2010
640. Pl-x 640/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe respinsă
definitiv
17.03.2010
641. Pl-x 641/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002 respinsă
definitiv
09.02.2010
642. Pl-x 642/14.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.5 al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsă
definitiv
02.03.2010
643. Pl-x 643/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale respinsă
definitiv
09.02.2010
644. Pl-x 644/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale respinsă
definitiv
09.02.2010
645. Pl-x 645/14.12.2009 Propunere legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naționale respinsă
definitiv
19.06.2012
646. Pl-x 646/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsă
definitiv
02.03.2010
647. Pl-x 647/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsă
definitiv
02.03.2010
648. Pl-x 648/14.12.2009 Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare respinsă
definitiv
13.04.2010
649. Pl-x 649/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat respinsă
definitiv
13.04.2010
650. Pl-x 650/14.12.2009 Propunere legislativă pentru înființarea Obștilor Agricole respinsă
definitiv
16.02.2010
651. Pl-x 651/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect respinsă
definitiv
16.02.2010
652. Pl-x 652/14.12.2009 Propunere legislativă legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 2008, precum și pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, și modificată Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006 respinsă
definitiv
19.10.2010
653. Pl-x 653/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință respinsă
definitiv
19.06.2012
654. Pl-x 654/14.12.2009 Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România la comisii
14.12.2009
655. Pl-x 655/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
05.03.2013
656. Pl-x 656/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
16.02.2010
657. Pl-x 657/14.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale respinsă
definitiv
02.03.2010
658. Pl-x 658/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 respinsă
definitiv
09.02.2010
659. Pl-x 659/14.12.2009 Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuți și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuți respinsă
definitiv
16.02.2010
660. Pl-x 660/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților respinsă
definitiv
12.03.2013
661. Pl-x 661/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) și c) ale art.19 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate respinsă
definitiv
02.03.2010
662. Pl-x 662/14.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 335 a camerelor de comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr.836 din 6 decembrie 2007 respinsă
definitiv
02.03.2010
663. Pl-x 663/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope respinsă
definitiv
13.04.2010
664. Pl-x 664/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.6 din 9 inuarie 2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
22.03.2011
665. Pl-x 665/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsă
definitiv
02.03.2010
666. Pl-x 666/14.12.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
23.06.2010
667. Pl-x 667/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsă
definitiv
22.03.2011
668. Pl-x 668/14.12.2009 Propunere legislativă pentru reactivarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina - persoană juridică de drept public respinsă
definitiv
16.02.2010
669. Pl-x 669/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificare și completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsă
definitiv
16.02.2010
670. Pl-x 670/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 respinsă
definitiv
22.03.2011
671. Pl-x 671/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
21.04.2010
672. Pl-x 672/14.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii respinsă
definitiv
23.06.2010
673. Pl-x 673/14.12.2009 Propunere legislativă de modificare a art.47 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
02.03.2010
674. Pl-x 674/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat respinsă
definitiv
21.04.2010
675. Pl-x 675/14.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respinsă
definitiv
12.05.2010
676. Pl-x 676/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, modificată și completată prin Legea nr.303/2007 respinsă
definitiv
21.04.2010
677. Pl-x 677/14.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsă
definitiv
21.04.2010
678. Pl-x 678/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente - Titlul VI - Modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
17.03.2010
679. Pl-x 679/16.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele respinsă
definitiv
21.06.2012
680. PL-x 680/16.12.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 208/2013
27.06.2013
681. PL-x 681/16.12.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2009 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD Lege 62/2010
31.03.2010
682. PL-x 682/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 158/2010
12.07.2010
683. PL-x 683/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 67/2010
31.03.2010
684. PL-x 684/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respins
definitiv
16.02.2010
685. PL-x 685/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
23.11.2010
686. PL-x 686/16.12.2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" la comisii
16.12.2009
687. PL-x 687/16.12.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creșterii economice și a menținerii puterii de cumpărare respins
definitiv
01.03.2011
688. Pl-x 688/16.12.2009 Propunere legislativă privind exceptarea de la compensare și plata taxelor prevăzute la art.37 și 41 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfășurării activității de interes startegic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija S.A. respinsă
definitiv
13.04.2010
689. PL-x 689/16.12.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv Lege 110/2010
03.06.2010
690. PL-x 690/16.12.2009 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical respins
definitiv
19.10.2010
691. PL-x 691/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
12.05.2010
692. PL-x 692/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
09.02.2010
693. PL-x 693/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
16.02.2010
694. PL-x 694/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 83/2010
13.05.2010
695. PL-x 695/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală respins
definitiv
16.02.2010
696. PL-x 696/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respins
definitiv
16.02.2010
697. PL-x 697/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici respins
definitiv
16.02.2010
698. PL-x 698/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
16.02.2010
699. PL-x 699/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respins
definitiv
16.02.2010
700. PL-x 700/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.04.2010
701. PL-x 701/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.04.2010
702. PL-x 702/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respins
definitiv
05.05.2010
703. PL-x 703/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modficarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 /2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule respins
definitiv
01.03.2011
704. PL-x 704/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 Codul fiscal respins
definitiv
13.04.2010
705. PL-x 705/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.04.2010
706. Pl-x 706/16.12.2009 Propunere legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democrație, drepturile omului și apărători ai valorilor spirituale și culturale românești respinsă
definitiv
16.02.2010
707. PL-x 707/21.12.2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind traficul de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009 Lege 10/2010
19.01.2010
708. Pl-x 708/21.12.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare Lege 86/2010
13.05.2010
709. PL-x 709/21.12.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local Lege 264/2010
22.12.2010
710. PL-x 710/21.12.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural Lege 36/2010
09.03.2010
711. Pl-x 711/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României respinsă
definitiv
02.03.2010
712. PL-x 712/21.12.2009 Proiect de Lege privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului Lege 42/2010
18.03.2010
713. PL-x 713/21.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 5/2010
06.01.2010
714. PL-x 714/21.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor respins
definitiv
09.06.2010
715. Pl-x 715/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte act normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsă
definitiv
05.05.2010
716. Pl-x 716/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent respinsă
definitiv
02.03.2010
717. Pl-x 717/21.12.2009 Propunere legislativă privind întărirea disciplinei contractuale între comercianți și furnizori respinsă
definitiv
02.03.2010
718. Pl-x 718/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
23.06.2010
719. Pl-x 719/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
23.06.2010
720. PL 720/21.12.2009 Proiect de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice, reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României Lege 189/2010
14.10.2010
721. PL-x 721/28.12.2009 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 Lege 11/2010
26.01.2010
722. PL-x 722/28.12.2009 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Lege 12/2010
26.01.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 noiembrie 2018, 5:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro