Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2017

Numar înregistrari gasite: 209
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/05.01.2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 4/2017
17.01.2017
2. PL-x 2/09.01.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative la promulgare
17.05.2017
3. PL-x 3/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
4. PL-x 4/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
5. PL-x 5/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
6. PL-x 6/10.01.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
7. PL-x 7/01.02.2017 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 Lege 6/2017
16.02.2017
8. PL-x 8/01.02.2017 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 Lege 7/2017
16.02.2017
9. PL-x 9/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne la promulgare
24.05.2017
10. PL-x 10/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Senat
21.03.2017
11. PL-x 11/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
07.03.2017
12. PL-x 12/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății la Senat
04.04.2017
13. PL-x 13/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru mediu 2014-2020) , semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 Lege 85/2017
28.04.2017
14. PL-x 14/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016 Lege 84/2017
28.04.2017
15. PL-x 15/01.02.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 Lege 101/2017
10.05.2017
16. PL-x 16/01.02.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București Lege 71/2017
14.04.2017
17. PL-x 17/01.02.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 Lege 100/2017
10.05.2017
18. PL-x 18/01.02.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București, la 4 iulie 2016 Lege 99/2017
09.05.2017
19. PL-x 19/01.02.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 Lege 98/2017
09.05.2017
20. Pl-x 20/01.02.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
04.04.2017
21. PL-x 21/01.02.2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 10/2017
01.03.2017
22. PL-x 22/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației Lege 73/2017
25.04.2017
23. PL-x 23/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice la comisii
01.02.2017
24. PL-x 24/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie la comisii
01.02.2017
25. PL-x 25/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională la comisii
08.02.2017
26. PL-x 26/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative la comisii
01.02.2017
27. PL-x 27/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la comisii
01.02.2017
28. PL-x 28/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației și sportului nr.69/2000 Lege 58/2017
10.04.2017
29. PL-x 29/01.02.2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptat
23.05.2017
30. PL-x 30/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completrea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 29/2017
24.03.2017
31. PL-x 31/01.02.2017 Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale respins
definitiv
16.05.2017
32. PL-x 32/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
01.02.2017
33. PL-x 33/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
03.04.2017
34. PL-x 34/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
19.04.2017
35. PL-x 35/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar pe ordinea de zi
10.04.2017
36. PL-x 36/01.02.2017 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României pe ordinea de zi
06.03.2017
37. PL-x 37/01.02.2017 Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar la comisii
01.02.2017
38. PL-x 38/01.02.2017 Proiect de Lege privind Codul aerian al României la comisii
01.02.2017
39. PL-x 39/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.110 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat la comisii
01.02.2017
40. PL-x 40/01.02.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate pe ordinea de zi
13.03.2017
41. PL-x 41/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale respins
definitiv
19.04.2017
42. PL-x 42/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare la comisii
01.02.2017
43. PL-x 43/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
01.02.2017
44. PL-x 44/01.02.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz și energie geotermală la comisii
01.02.2017
45. PL-x 45/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănății la comisii
01.02.2017
46. PL-x 46/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural " pe ordinea de zi
02.05.2017
47. PL-x 47/01.02.2017 Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României pe ordinea de zi
23.05.2017
48. PL-x 48/01.02.2017 Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice pe ordinea de zi
10.04.2017
49. PL-x 49/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate la comisii
01.02.2017
50. PL-x 50/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari pe ordinea de zi
03.04.2017
51. PL-x 51/01.02.2017 Proiect de Lege privind înființarea, la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pe ordinea de zi
06.03.2017
52. PL-x 52/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei și gazelor naturale nr.123/2012 pe ordinea de zi
27.03.2017
53. PL-x 53/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici pe ordinea de zi
18.04.2017
54. PL-x 54/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
01.02.2017
55. PL-x 55/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la comisii
01.02.2017
56. PL-x 56/01.02.2017 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare pe ordinea de zi
20.03.2017
57. PL-x 57/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru pe ordinea de zi
10.04.2017
58. PL-x 58/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 64/2017
13.04.2017
59. PL-x 59/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal bugetare Lege 47/2017
03.04.2017
60. PL-x 60/01.02.2017 Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down la comisii
01.02.2017
61. PL-x 61/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
01.02.2017
62. PL-x 62/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice pe ordinea de zi
22.05.2017
63. PL-x 63/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale pe ordinea de zi
18.04.2017
64. PL-x 64/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
03.04.2017
65. PL-x 65/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
01.02.2017
66. PL-x 66/01.02.2017 Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României la comisii
01.02.2017
67. PL-x 67/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
01.02.2017
68. PL-x 68/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la comisii
01.02.2017
69. PL-x 69/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război retrimis
la comisii
21.03.2017
70. PL-x 70/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului respins
definitiv
19.04.2017
71. PL-x 71/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 pe ordinea de zi
18.04.2017
72. PL-x 72/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.68 / 2003 privind serviciile sociale la comisii
01.02.2017
73. PL-x 73/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art.41 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 Lege 110/2017
19.05.2017
74. PL-x 74/01.02.2017 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii pe ordinea de zi
24.04.2017
75. PL-x 75/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
01.02.2017
76. PL-x 76/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7 / 2006 privind statutul funcționarului public parlamentar la comisii
01.02.2017
77. PL-x 77/01.02.2017 Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii la comisii
01.02.2017
78. PL-x 78/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
23.05.2017
79. PL-x 79/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 pe ordinea de zi
27.03.2017
80. PL-x 80/01.02.2017 Proiect de Lege pentru mdificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală pe ordinea de zi
20.03.2017
81. PL-x 81/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
01.02.2017
82. PL-x 82/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică pe ordinea de zi
15.05.2017
83. PL-x 83/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
01.02.2017
84. PL-x 84/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică pe ordinea de zi
27.03.2017
85. PL-x 85/01.02.2017 Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Locomotivelor din Dej la comisii
01.02.2017
86. PL-x 86/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la comisii
01.02.2017
87. PL-x 87/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
01.02.2017
88. PL-x 88/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
01.02.2017
89. PL-x 89/01.02.2017 Proiect de Lege pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui pe ordinea de zi
11.04.2017
90. PL-x 90/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii pe ordinea de zi
22.05.2017
91. PL-x 91/01.02.2017 Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Române pentru Siguranța Rutieră - ARSR la comisii
01.02.2017
92. PL-x 92/01.02.2017 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate la comisii
01.02.2017
93. PL-x 93/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie la comisii
01.02.2017
94. PL-x 94/01.02.2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă la comisii
01.02.2017
95. PL-x 95/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
01.02.2017
96. PL-x 96/01.02.2017 Proiect de Lege privind economia de acces la comisii
01.02.2017
97. PL-x 97/01.02.2017 Proiect de Lege privind înființarea Festivalului Internațional "București-Pasărea Măiastră " pe ordinea de zi
03.05.2017
98. PL-x 98/01.02.2017 Proiect de Lege privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora pe ordinea de zi
13.03.2017
99. PL-x 99/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 la comisii
01.02.2017
100. PL-x 100/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
27.03.2017
101. PL-x 101/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri pe ordinea de zi
18.04.2017
102. PL-x 102/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari pe ordinea de zi
03.04.2017
103. Pl-x 103/01.02.2017 Propunere legislativă privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire pe ordinea de zi
20.03.2017
104. Pl-x 104/01.02.2017 Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională la comisii
01.02.2017
105. PL-x 105/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 Lege 5/2017
15.02.2017
106. Pl-x 106/08.02.2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la Senat
11.04.2017
107. PL-x 107/08.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă sesizare de
neconstituționalitate
18.05.2017
108. Pl-x 108/13.02.2017 Propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare la Senat
11.04.2017
109. PL-x 109/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară Lege 53/2017
10.04.2017
110. PL-x 110/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 la comisii
13.02.2017
111. PL-x 111/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A. Lege 42/2017
29.03.2017
112. PL-x 112/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli la promulgare
10.05.2017
113. PL-x 113/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor la comisii
13.02.2017
114. PL-x 114/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară la comisii
13.02.2017
115. PL-x 115/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare la comisii
13.02.2017
116. PL-x 116/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative la promulgare
10.05.2017
117. PL-x 117/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 92/2017
05.05.2017
118. PL-x 118/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str.Arțarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 Lege 37/2017
29.03.2017
119. PL-x 119/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti Lege 59/2017
12.04.2017
120. PL-x 120/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România Lege 38/2017
29.03.2017
121. PL-x 121/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 39/2017
29.03.2017
122. PL-x 122/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 80/2017
27.04.2017
123. PL-x 123/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
13.02.2017
124. PL-x 124/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 96/2017
05.05.2017
125. PL-x 125/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 Lege 104/2017
16.05.2017
126. PL-x 126/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare la comisii
13.02.2017
127. Pl-x 127/13.02.2017 Propunere legislativă (inițiativă cetățenească) privind revizuirea Constituției României adoptată
09.05.2017
128. PL-x 128/14.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
14.02.2017
129. PL-x 129/14.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 9/2017
24.02.2017
130. Pl-x 130/20.02.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe Lege 69/2017
14.04.2017
131. Pl-x 131/20.02.2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea corpului pompierilor militari și a protecției civile adoptată
24.04.2017
132. PL-x 132/20.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura la comisii
20.02.2017
133. PL-x 133/20.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal Lege 82/2017
27.04.2017
134. PL-x 134/20.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la promulgare
24.05.2017
135. PL-x 135/20.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 la comisii
20.02.2017
136. PL-x 136/20.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale Lege 62/2017
12.04.2017
137. PL-x 137/21.02.2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 8/2017
24.02.2017
138. PL-x 138/27.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România Lege 113/2017
24.05.2017
139. PL-x 139/27.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate la comisii
27.02.2017
140. PL-x 140/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei adoptat
23.05.2017
141. PL-x 141/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 111/2017
19.05.2017
142. PL-x 142/27.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative la promulgare
24.05.2017
143. PL-x 143/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
27.02.2017
144. PL-x 144/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată Lege 114/2017
23.05.2017
145. PL-x 145/27.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 Lege 76/2017
25.04.2017
146. PL-x 146/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 86/2017
28.04.2017
147. Pl-x 147/28.02.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la Senat
11.04.2017
148. Pl-x 148/28.02.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 30/2017
27.03.2017
149. Pl-x 149/06.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
03.05.2017
150. Pl-x 150/06.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 educației naționale la Senat
11.04.2017
151. PL-x 151/06.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială adoptat
23.05.2017
152. PL-x 152/06.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb la promulgare
10.05.2017
153. PL-x 153/06.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice la comisii
06.03.2017
154. PL-x 154/07.03.2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2016 Lege 102/2017
16.05.2017
155. Pl-x 155/13.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi la Senat
23.05.2017
156. PL-x 156/13.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 Lege 83/2017
27.04.2017
157. PL-x 157/13.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 115/2017
24.05.2017
158. PL-x 158/13.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare la comisii
13.03.2017
159. PL-x 159/13.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 95/2017
05.05.2017
160. PL-x 160/14.03.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sesizare de
neconstituționalitate
18.05.2017
161. Pl-x 161/20.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale la Senat
23.05.2017
162. PL-x 162/20.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului la comisii
20.03.2017
163. Pl-x 163/27.03.2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor cu modificările și completările ulterioare la comisii
18.04.2017
164. PL-x 164/27.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii Lege 112/2017
19.05.2017
165. PL-x 165/27.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 97/2017
05.05.2017
166. PL-x 166/27.03.2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene Lege 106/2017
18.05.2017
167. Pl-x 167/03.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei la comisii
18.04.2017
168. Pl-x 168/03.04.2017 Propunere legislativă privind trecerea orașului Căzănești la rangul de comună și pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița retrimis
la comisii
16.05.2017
169. PL-x 169/03.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român Lege 103/2017
16.05.2017
170. PL-x 170/10.04.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară la comisii
10.04.2017
171. PL-x 171/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile la comisii
10.04.2017
172. PL-x 172/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
10.04.2017
173. PL-x 173/10.04.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice la promulgare
20.05.2017
174. PL-x 174/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor - inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte la promulgare
13.05.2017
175. PL-x 175/10.04.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice la promulgare
24.05.2017
176. Pl-x 176/18.04.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române la comisii
15.05.2017
177. Pl-x 177/18.04.2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului la comisii
15.05.2017
178. PL-x 178/18.04.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești la promulgare
27.05.2017
179. PL-x 179/24.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și închiderea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la comisii
24.04.2017
180. PL-x 180/02.05.2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017 la Senat
23.05.2017
181. Pl-x 181/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educației naționale aviz/
punct de vedere
solicitat
02.05.2017
182. Pl-x 182/02.05.2017 Propunere legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare sesizare de
neconstituționalitate
18.05.2017
183. PL-x 183/03.05.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații la comisii
03.05.2017
184. Pl-x 184/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi aviz/
punct de vedere
solicitat
08.05.2017
185. PL-x 185/08.05.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 și a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social la comisii
08.05.2017
186. PL-x 186/08.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior la comisii
08.05.2017
187. PL-x 187/08.05.2017 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești la comisii
08.05.2017
188. PL-x 188/08.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptat
23.05.2017
189. PL-x 189/08.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării raport
depus
23.05.2017
190. Pl-x 190/08.05.2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
08.05.2017
191. PL-x 191/09.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015 la comisii
09.05.2017
192. PL-x 192/09.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 la comisii
09.05.2017
193. Pl-x 193/09.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.41 și art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor la comisii
09.05.2017
194. Pl-x 194/09.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor la comisii
09.05.2017
195. PL-x 195/15.05.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016 raport
depus
26.05.2017
196. PL-x 196/15.05.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC la comisii
15.05.2017
197. Pl-x 197/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale aviz/
punct de vedere
solicitat
15.05.2017
198. PL-x 198/15.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative la comisii
15.05.2017
199. PL-x 199/15.05.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale la comisii
15.05.2017
200. PL-x 200/15.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte la comisii
15.05.2017
201. PL-x 201/15.05.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe raport
depus
24.05.2017
202. PL-x 202/15.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017 raport
depus
24.05.2017
203. Pl-x 203/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
15.05.2017
204. PL-x 204/22.05.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare la comisii
22.05.2017
205. PL-x 205/22.05.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Admnistrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea la comisii
22.05.2017
206. Pl-x 206/22.05.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală la comisii
22.05.2017
207. Pl-x 207/22.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România la comisii
22.05.2017
208. Pl-x 208/22.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură la comisii
22.05.2017
209. PL-x 209/23.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
23.05.2017

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 mai 2017, 17:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro