Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2019

Numar înregistrari gasite: 454
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/04.02.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 Lege 113/2019
07.06.2019
2. Pl-x 2/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la Senat
08.04.2019
3. Pl-x 3/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor la Senat
08.04.2019
4. PL-x 4/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) la Senat
25.03.2019
5. Pl-x 5/04.02.2019 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar procedura legislativa încetata
20.02.2019
6. Pl-x 6/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 la Senat
08.04.2019
7. PL-x 7/04.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat pe ordinea de zi
01.04.2019
8. PL-x 8/04.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții pe ordinea de zi
04.03.2019
9. PL-x 9/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 raport
depus
02.10.2019
10. PL-x 10/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite la promulgare
06.07.2019
11. PL-x 11/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 170/2019
07.10.2019
12. Pl-x 12/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 raport
depus
24.09.2019
13. Pl-x 13/04.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului la comisii
04.02.2019
14. Pl-x 14/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
24.09.2019
15. Pl-x 15/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei la promulgare
07.10.2019
16. PL-x 16/06.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 65/2019
18.04.2019
17. Pl-x 17/06.02.2019 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii raport
depus
25.09.2019
18. Pl-x 18/06.02.2019 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea, și în administrarea consiliului local al acesteia la comisii
06.02.2019
19. Pl-x 19/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 pe ordinea de zi
06.05.2019
20. Pl-x 20/06.02.2019 Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare pe ordinea de zi
25.03.2019
21. Pl-x 21/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate pe ordinea de zi
08.04.2019
22. Pl-x 22/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii pe ordinea de zi
01.10.2019
23. Pl-x 23/06.02.2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri Lege 100/2019
08.05.2019
24. Pl-x 24/06.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii pe ordinea de zi
01.10.2019
25. Pl-x 25/06.02.2019 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale pe ordinea de zi
25.03.2019
26. PL-x 26/09.02.2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 Lege 50/2019
15.03.2019
27. PL-x 27/09.02.2019 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 Lege 47/2019
11.03.2019
28. Pl-x 28/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale la Senat
16.04.2019
29. PL-x 29/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 93/2019
06.05.2019
30. PL-x 30/11.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local retrimis
la comisii
03.04.2019
31. PL-x 31/11.02.2019 Proiectul Legii arhivelor la comisii
11.02.2019
32. PL-x 32/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie la comisii
11.02.2019
33. PL-x 33/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România pe ordinea de zi
02.09.2019
34. PL-x 34/11.02.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare Lege 133/2019
11.07.2019
35. PL-x 35/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice pe ordinea de zi
11.03.2019
36. Pl-x 36/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război raport
depus
24.09.2019
37. PL-x 37/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 179/2019
10.10.2019
38. PL-x 38/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la comisii
11.02.2019
39. PL-x 39/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
11.02.2019
40. PL-x 40/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare pe ordinea de zi
11.03.2019
41. PL-x 41/11.02.2019 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal la comisii
11.02.2019
42. PL-x 42/11.02.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art 85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat la comisii
11.02.2019
43. Pl-x 43/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
11.02.2019
44. Pl-x 44/11.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală respinsa
definitiv
10.04.2019
45. PL-x 45/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 pe ordinea de zi
28.05.2019
46. PL-x 46/18.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia la promulgare
07.10.2019
47. PL-x 47/18.02.2019 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. Lege 158/2019
25.07.2019
48. PL-x 48/18.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 163/2019
01.10.2019
49. PL-x 49/18.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" Lege 155/2019
24.07.2019
50. PL-x 50/20.02.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019 Lege 51/2019
18.03.2019
51. PL-x 51/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii la Senat
25.03.2019
52. Pl-x 52/25.02.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.881-art.888 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I și a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 și a punctelor 3 și 4 ale Art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2018 la Senat
07.05.2019
53. PL-x 53/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile pe ordinea de zi
24.06.2019
54. PL-x 54/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene pe ordinea de zi
06.05.2019
55. PL-x 55/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 91/2019
06.05.2019
56. PL-x 56/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii pe ordinea de zi
23.04.2019
57. PL-x 57/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
25.02.2019
58. PL-x 58/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional raport
depus
02.10.2019
59. PL-x 59/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății la comisii
25.02.2019
60. PL-x 60/25.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea la comisii
25.02.2019
61. PL-x 61/25.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar sesizare de
neconstitutionalitate
24.05.2019
62. PL-x 62/25.02.2019 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile pe ordinea de zi
08.04.2019
63. PL-x 63/25.02.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele Lege 64/2019
18.04.2019
64. Pl-x 64/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
25.02.2019
65. Pl-x 65/25.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 pe ordinea de zi
08.04.2019
66. PL-x 66/25.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar la comisii
25.02.2019
67. PL-x 67/25.02.2019 Proiect de Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Românești" Lege 96/2019
07.05.2019
68. PL-x 68/25.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe ordinea de zi
06.05.2019
69. PL-x 69/25.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare Lege 68/2019
18.04.2019
70. PL-x 70/25.02.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România Lege 53/2019
20.03.2019
71. PL-x 71/25.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău în reexaminare
la Senat
13.06.2019
72. Pl-x 72/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996 pe ordinea de zi
08.04.2019
73. Pl-x 73/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
25.02.2019
74. Pl-x 74/25.02.2019 Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorț" pe ordinea de zi
15.04.2019
75. Pl-x 75/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală pe ordinea de zi
08.04.2019
76. PL-x 76/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative la Senat
02.04.2019
77. Pl-x 77/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
29.05.2019
78. Pl-x 78/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației la Senat
29.05.2019
79. Pl-x 79/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 la Senat
29.05.2019
80. PL-x 80/04.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 115/2019
19.06.2019
81. PL-x 81/04.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol Lege 141/2019
18.07.2019
82. PL-x 82/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public Lege 90/2019
06.05.2019
83. PL-x 83/04.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene pe ordinea de zi
08.04.2019
84. PL-x 84/04.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 151/2019
24.07.2019
85. Pl-x 85/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului la comisii
04.03.2019
86. Pl-x 86/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare pe ordinea de zi
15.04.2019
87. Pl-x 87/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 pe ordinea de zi
08.04.2019
88. Pl-x 88/04.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere la comisii
04.03.2019
89. PL-x 89/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice pe ordinea de zi
08.04.2019
90. PL-x 90/04.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
04.03.2019
91. Pl-x 91/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la comisii
04.03.2019
92. Pl-x 92/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport Lege 106/2019
24.05.2019
93. PL-x 93/06.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene la comisii
11.03.2019
94. PL-x 94/06.03.2019 Proiect de Lege privind Codul aerian la comisii
06.03.2019
95. PL-x 95/06.03.2019 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant Lege 121/2019
03.07.2019
96. PL-x 96/06.03.2019 Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 la comisii
06.03.2019
97. PL-x 97/06.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" retrimis
la comisii
24.06.2019
98. PL-x 98/06.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 135/2019
12.07.2019
99. Pl-x 99/06.03.2019 Propunere legislativă privind dialogul social la comisii
06.03.2019
100. Pl-x 100/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
06.03.2019
101. PL-x 101/06.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pe ordinea de zi
11.06.2019
102. PL-x 102/06.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice la promulgare
12.10.2019
103. PL-x 103/06.03.2019 Proiect de Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative Lege 134/2019
12.07.2019
104. PL-x 104/06.03.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate sesizare de
neconstitutionalitate
30.07.2019
105. PL-x 105/06.03.2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen la comisii
06.03.2019
106. Pl-x 106/06.03.2019 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor pe ordinea de zi
23.09.2019
107. Pl-x 107/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 la comisii
06.03.2019
108. PL-x 108/11.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției la Senat
08.04.2019
109. Pl-x 109/11.03.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor la Senat
14.05.2019
110. PL-x 110/11.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției pe ordinea de zi
06.05.2019
111. PL-x 111/11.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii pe ordinea de zi
13.05.2019
112. PL-x 112/11.03.2019 Proiectul Legii manualului școlar la comisii
11.03.2019
113. PL-x 113/11.03.2019 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului pe ordinea de zi
06.05.2019
114. Pl-x 114/11.03.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative pe ordinea de zi
02.09.2019
115. Pl-x 115/11.03.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale la comisii
11.03.2019
116. Pl-x 116/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
11.03.2019
117. PL-x 117/11.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice pe ordinea de zi
23.04.2019
118. PL-x 118/11.03.2019 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România Lege 94/2019
07.05.2019
119. Pl-x 119/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la comisii
11.03.2019
120. Pl-x 120/13.03.2019 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la Senat
14.05.2019
121. PL-x 121/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Lege 123/2019
03.07.2019
122. PL-x 122/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți la comisii
13.03.2019
123. PL-x 123/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 la comisii
13.03.2019
124. PL-x 124/13.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
13.03.2019
125. PL-x 125/13.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii Lege 153/2019
24.07.2019
126. PL-x 126/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 126/2019
05.07.2019
127. Pl-x 127/13.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici pe ordinea de zi
24.04.2019
128. PL-x 128/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență Lege 164/2019
03.10.2019
129. PL-x 129/13.03.2019 Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor la comisii
13.03.2019
130. PL-x 130/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Estului la comisii
13.03.2019
131. PL-x 131/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
13.03.2019
132. PL-x 132/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 89/2019
02.05.2019
133. Pl-x 133/13.03.2019 Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale la comisii
13.03.2019
134. Pl-x 134/13.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat la comisii
13.03.2019
135. Pl-x 135/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
13.03.2019
136. Pl-x 136/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece la comisii
13.03.2019
137. Pl-x 137/13.03.2019 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice la comisii
13.03.2019
138. Pl-x 138/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" la comisii
01.10.2019
139. Pl-x 139/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
13.03.2019
140. Pl-x 140/13.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
16.09.2019
141. Pl-x 141/18.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
29.05.2019
142. PL-x 142/18.03.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 Lege 137/2019
12.07.2019
143. PL-x 143/20.03.2019 Proiect de Lege privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară Lege 124/2019
03.07.2019
144. PL-x 144/20.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști pe ordinea de zi
28.05.2019
145. PL-x 145/20.03.2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” pe ordinea de zi
02.09.2019
146. Pl-x 146/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
24.06.2019
147. Pl-x 147/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice pe ordinea de zi
13.05.2019
148. Pl-x 148/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative la comisii
01.10.2019
149. PL-x 149/20.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
20.03.2019
150. PL-x 150/20.03.2019 Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri retrimis
la comisii
04.09.2019
151. PL-x 151/20.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive raport
depus
07.10.2019
152. Pl-x 152/20.03.2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil la comisii
20.03.2019
153. Pl-x 153/20.03.2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil la comisii
20.03.2019
154. Pl-x 154/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare pe ordinea de zi
24.06.2019
155. Pl-x 155/20.03.2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România la comisii
20.03.2019
156. Pl-x 156/20.03.2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
20.03.2019
157. Pl-x 157/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 în reexaminare
la Senat
16.07.2019
158. PL-x 158/25.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
25.03.2019
159. PL-x 159/25.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură la comisii
25.03.2019
160. PL-x 160/25.03.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 116/2019
20.06.2019
161. PL-x 161/25.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 97/2019
07.05.2019
162. Pl-x 162/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice pe ordinea de zi
28.05.2019
163. Pl-x 163/25.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România pe ordinea de zi
28.05.2019
164. Pl-x 164/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului Lege 150/2019
24.07.2019
165. PL-x 165/25.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov la comisii
25.03.2019
166. PL-x 166/25.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău la comisii
25.03.2019
167. PL-x 167/25.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" la comisii
25.03.2019
168. PL-x 168/25.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității la comisii
25.03.2019
169. PL-x 169/25.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
25.03.2019
170. Pl-x 170/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții raport
depus
08.10.2019
171. Pl-x 171/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
25.03.2019
172. Pl-x 172/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români pe ordinea de zi
24.04.2019
173. Pl-x 173/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
06.05.2019
174. Pl-x 174/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe ordinea de zi
06.05.2019
175. Pl-x 175/25.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
25.03.2019
176. Pl-x 176/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice raport
depus
03.10.2019
177. Pl-x 177/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
25.03.2019
178. Pl-x 178/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității Lege 161/2019
26.07.2019
179. PL-x 179/27.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative la promulgare
25.09.2019
180. PL-x 180/27.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) la comisii
27.03.2019
181. Pl-x 181/27.03.2019 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice on-line la comisii
27.03.2019
182. PL-x 182/27.03.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 105/2019
17.05.2019
183. PL-x 183/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale la comisii
27.03.2019
184. PL-x 184/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 149/2019
24.07.2019
185. PL-x 185/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români pe ordinea de zi
24.04.2019
186. PL-x 186/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului la comisii
27.03.2019
187. PL-x 187/27.03.2019 Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" pe ordinea de zi
02.09.2019
188. PL-x 188/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice raport
depus
09.10.2019
189. Pl-x 189/27.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice la comisii
27.03.2019
190. Pl-x 190/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului la comisii
27.03.2019
191. PL-x 191/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviația civilă din România la comisii
27.03.2019
192. PL-x 192/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 108/2019
24.05.2019
193. PL-x 193/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la comisii
27.03.2019
194. PL-x 194/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 la comisii
27.03.2019
195. PL-x 195/27.03.2019 Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale pe ordinea de zi
24.04.2019
196. PL-x 196/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români pe ordinea de zi
24.04.2019
197. PL-x 197/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale pe ordinea de zi
24.04.2019
198. PL-x 198/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
27.03.2019
199. PL-x 199/27.03.2019 Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină pe ordinea de zi
28.05.2019
200. PL-x 200/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România pe ordinea de zi
06.05.2019
201. Pl-x 201/27.03.2019 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut la comisii
27.03.2019
202. Pl-x 202/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
27.03.2019
203. Pl-x 203/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la comisii
24.06.2019
204. Pl-x 204/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
27.03.2019
205. Pl-x 205/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății pe ordinea de zi
24.06.2019
206. Pl-x 206/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată la comisii
27.03.2019
207. Pl-x 207/27.03.2019 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la comisii
27.03.2019
208. Pl-x 208/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice la comisii
27.03.2019
209. Pl-x 209/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 117/2019
20.06.2019
210. Pl-x 210/01.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale la Senat
03.06.2019
211. PL-x 211/03.04.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018 Lege 140/2019
17.07.2019
212. PL-x 212/03.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României sesizare de
neconstitutionalitate
02.05.2019
213. Pl-x 213/08.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice la Senat
04.09.2019
214. PL-x 214/08.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul pe ordinea de zi
28.05.2019
215. PL-x 215/08.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 pe ordinea de zi
06.05.2019
216. PL-x 216/08.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene pe ordinea de zi
13.05.2019
217. PL-x 217/08.04.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor Lege 109/2019
24.05.2019
218. PL-x 218/08.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
07.10.2019
219. PL-x 219/08.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 la comisii
08.04.2019
220. Pl-x 220/08.04.2019 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pe ordinea de zi
16.09.2019
221. Pl-x 221/08.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 la comisii
08.04.2019
222. PL-x 222/10.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii la comisii
10.04.2019
223. PL-x 223/10.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative pe ordinea de zi
13.05.2019
224. PL-x 224/10.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 104/2019
17.05.2019
225. PL-x 225/10.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 159/2019
25.07.2019
226. PL-x 226/10.04.2019 Proiect de Lege privind statutul polițistului local la comisii
10.04.2019
227. PL-x 227/10.04.2019 Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente la comisii
10.04.2019
228. Pl-x 228/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război raport
depus
24.09.2019
229. PL-x 229/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene la Senat
14.05.2019
230. Pl-x 230/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale retrasa
de catre initiator
12.06.2019
231. Pl-x 231/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ la Senat
12.06.2019
232. Pl-x 232/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale la Senat
12.06.2019
233. Pl-x 233/23.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
26.06.2019
234. PL-x 234/23.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi pe ordinea de zi
24.06.2019
235. Pl-x 235/23.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare la comisii
23.04.2019
236. Pl-x 236/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională la Senat
11.09.2019
237. Pl-x 237/07.05.2019 Propunere legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României la comisii
07.05.2019
238. Pl-x 238/13.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale la Senat
11.09.2019
239. PL-x 239/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
28.05.2019
240. PL-x 240/13.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" pe ordinea de zi
02.09.2019
241. PL-x 241/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții la comisii
13.05.2019
242. PL-x 242/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pe ordinea de zi
23.09.2019
243. PL-x 243/13.05.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 147/2019
22.07.2019
244. PL-x 244/13.05.2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în reexaminare
la Senat
30.07.2019
245. PL-x 245/13.05.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul la comisii
13.05.2019
246. PL-x 246/13.05.2019 Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor pe ordinea de zi
02.09.2019
247. PL-x 247/28.05.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor la Senat
11.09.2019
248. Pl-x 248/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
23.09.2019
249. PL-x 249/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative pe ordinea de zi
02.09.2019
250. PL-x 250/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere pe ordinea de zi
02.09.2019
251. PL-x 251/03.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgarii ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
03.06.2019
252. PL-x 252/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
03.06.2019
253. PL-x 253/03.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat la comisii
03.06.2019
254. PL-x 254/03.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice sesizare de
neconstitutionalitate
09.07.2019
255. Pl-x 255/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
03.06.2019
256. Pl-x 256/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România la comisii
03.06.2019
257. PL-x 257/03.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor la comisii
03.06.2019
258. Pl-x 258/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
03.06.2019
259. Pl-x 259/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare pe ordinea de zi
24.06.2019
260. Pl-x 260/03.06.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" la comisii
03.06.2019
261. PL-x 261/05.06.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie 2018 la Senat
18.09.2019
262. Pl-x 262/05.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
07.10.2019
263. PL-x 263/05.06.2019 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 128/2019
09.07.2019
264. PL-x 264/05.06.2019 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat la comisii
05.06.2019
265. PL-x 265/05.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat respins
definitiv
26.06.2019
266. PL-x 266/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
05.06.2019
267. PL-x 267/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
05.06.2019
268. PL-x 268/05.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivelor de investiții "Autostrada Unirii Principatelor Române" și "Autostrada Basarabia" la comisii
05.06.2019
269. PL-x 269/05.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare raport
depus
19.09.2019
270. PL-x 270/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
02.09.2019
271. PL-x 271/11.06.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo la Senat
11.09.2019
272. PL-x 272/11.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății la comisii
11.06.2019
273. PL-x 273/11.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010 raport
depus
19.09.2019
274. Pl-x 274/11.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
definitiv
26.06.2019
275. Pl-x 275/11.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 la comisii
11.06.2019
276. Pl-x 276/18.06.2019 Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului adoptata
02.10.2019
277. Pl-x 277/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare la Senat
03.07.2019
278. Pl-x 278/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
01.10.2019
279. Pl-x 279/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale la Senat
24.09.2019
280. PL-x 280/18.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019 la comisii
24.06.2019
281. Pl-x 281/18.06.2019 Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
18.06.2019
282. Pl-x 282/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare la comisii
18.06.2019
283. Pl-x 283/18.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
18.06.2019
284. Pl-x 284/18.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015 la comisii
18.06.2019
285. Pl-x 285/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Republicată la comisii
24.06.2019
286. Pl-x 286/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului la comisii
18.06.2019
287. Pl-x 287/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
18.06.2019
288. Pl-x 288/24.06.2019 Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la comisii
10.09.2019
289. PL-x 289/24.06.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 144/2019
18.07.2019
290. PL-x 290/24.06.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 142/2019
18.07.2019
291. Pl-x 291/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat pe ordinea de zi
24.06.2019
292. Pl-x 292/24.06.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitare al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statul special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la comisii
24.06.2019
293. Pl-x 293/24.06.2019 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice pe ordinea de zi
07.10.2019
294. PL-x 294/26.06.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău la Senat
07.10.2019
295. Pl-x 295/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
16.09.2019
296. Pl-x 296/26.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
01.10.2019
297. Pl-x 297/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență precum și modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României la comisii
26.06.2019
298. Pl-x 298/01.07.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare la comisii
16.09.2019
299. PL-x 299/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar pe ordinea de zi
01.10.2019
300. PL-x 300/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative pe ordinea de zi
01.10.2019
301. PL-x 301/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative la comisii
01.07.2019
302. PL-x 302/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
03.07.2019
303. PL-x 303/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României raport
depus
10.10.2019
304. PL-x 304/01.07.2019 Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative pe ordinea de zi
01.10.2019
305. PL-x 305/01.07.2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică pe ordinea de zi
01.10.2019
306. PL-x 306/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice la comisii
01.07.2019
307. PL-x 307/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România raport
depus
10.10.2019
308. PL-x 308/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
01.07.2019
309. PL-x 309/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear la comisii
01.07.2019
310. PL-x 310/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale la comisii
01.07.2019
311. PL-x 311/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii la comisii
01.07.2019
312. PL-x 312/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
01.07.2019
313. PL-x 313/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 la comisii
01.07.2019
314. PL-x 314/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
01.07.2019
315. PL-x 315/01.07.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului sesizare de
neconstitutionalitate
08.07.2019
316. PL-x 316/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului sesizare de
neconstitutionalitate
08.07.2019
317. PL-x 317/01.07.2019 Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
01.07.2019
318. PL-x 318/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor raport
depus
18.09.2019
319. PL-x 319/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare raport
depus
08.10.2019
320. PL-x 320/01.07.2019 Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial la comisii
01.07.2019
321. PL-x 321/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 la comisii
01.07.2019
322. PL-x 322/01.07.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Română "- Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Bratovoești, județul Dolj și în administrarea Consiliului local Bratovoești la comisii
01.07.2019
323. PL-x 323/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la comisii
01.07.2019
324. PL-x 324/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români pe ordinea de zi
23.09.2019
325. PL-x 325/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și adminstrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la comisii
01.07.2019
326. PL-x 326/01.07.2019 Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar raport
depus
18.09.2019
327. PL-x 327/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
24.09.2019
328. PL-x 328/01.07.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate raport
depus
24.09.2019
329. PL-x 329/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală Lege 148/2019
24.07.2019
330. PL-x 330/03.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 la comisii
03.07.2019
331. Pl-x 331/03.07.2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituției la comisii
04.09.2019
332. Pl-x 332/03.07.2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituției României la comisii
04.09.2019
333. PL-x 333/02.09.2019 Proiect de Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părtilor, la data de 14 octombrie 2016. la comisii
02.09.2019
334. Pl-x 334/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
07.10.2019
335. Pl-x 335/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la comisii
18.09.2019
336. Pl-x 336/02.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
07.10.2019
337. PL-x 337/02.09.2019 Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ la comisii
02.09.2019
338. PL-x 338/02.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte pe ordinea de zi
01.10.2019
339. PL-x 339/02.09.2019 Proiectul Legii modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local pe ordinea de zi
01.10.2019
340. PL-x 340/02.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare la comisii
02.09.2019
341. PL-x 341/02.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență la comisii
02.09.2019
342. PL-x 342/02.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice la comisii
02.09.2019
343. Pl-x 343/02.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii la comisii
02.09.2019
344. Pl-x 344/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor la comisii
02.09.2019
345. Pl-x 345/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României la comisii
02.09.2019
346. PL-x 346/10.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide la comisii
10.09.2019
347. PL-x 347/10.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale la comisii
10.09.2019
348. PL-x 348/10.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat la comisii
10.09.2019
349. PL-x 349/10.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2019 privind modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
10.09.2019
350. Pl-x 350/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
10.09.2019
351. Pl-x 351/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
10.09.2019
352. Pl-x 352/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare la comisii
10.09.2019
353. Pl-x 353/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern la comisii
10.09.2019
354. PL-x 354/10.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
10.09.2019
355. PL-x 355/10.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
10.09.2019
356. PL-x 356/10.09.2019 Proiect de Lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România Lege 174/2019
09.10.2019
357. PL-x 357/10.09.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic raport
depus
10.10.2019
358. Pl-x 358/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare la comisii
10.09.2019
359. Pl-x 359/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora la comisii
10.09.2019
360. Pl-x 360/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
26.09.2019
361. Pl-x 361/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia la comisii
10.09.2019
362. Pl-x 362/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare la comisii
10.09.2019
363. Pl-x 363/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale la comisii
10.09.2019
364. Pl-x 364/10.09.2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist la comisii
10.09.2019
365. Pl-x 365/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare raport
depus
09.10.2019
366. PL-x 366/18.09.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie ", dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019 pe ordinea de zi
01.10.2019
367. PL-x 367/18.09.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală si de Est si privilegiile si imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 la comisii
18.09.2019
368. Pl-x 368/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
08.10.2019
369. Pl-x 369/18.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secțiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administrației Publice Locale la comisii
08.10.2019
370. Pl-x 370/18.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare la comisii
18.09.2019
371. PL-x 371/18.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" la comisii
18.09.2019
372. PL-x 372/18.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor la comisii
18.09.2019
373. PL-x 373/18.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice la comisii
18.09.2019
374. PL-x 374/18.09.2019 Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
18.09.2019
375. PL-x 375/18.09.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor raport
depus
03.10.2019
376. PL-x 376/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier raport
depus
10.10.2019
377. PL-x 377/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2018 - Codul silvic la comisii
18.09.2019
378. PL-x 378/18.09.2019 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță la comisii
18.09.2019
379. PL-x 379/18.09.2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto la comisii
18.09.2019
380. PL-x 380/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la comisii
18.09.2019
381. PL-x 381/18.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 la comisii
18.09.2019
382. PL-x 382/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
18.09.2019
383. PL-x 383/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale raport
depus
02.10.2019
384. PL-x 384/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 raport
depus
08.10.2019
385. PL-x 385/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral la comisii
18.09.2019
386. PL-x 386/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat la comisii
18.09.2019
387. PL-x 387/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar la comisii
18.09.2019
388. PL-x 388/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor la comisii
18.09.2019
389. PL-x 389/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar la comisii
18.09.2019
390. PL-x 390/18.09.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic la comisii
18.09.2019
391. Pl-x 391/23.09.2019 Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
08.10.2019
392. PL-x 392/23.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare la comisii
23.09.2019
393. PL-x 393/23.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii la comisii
23.09.2019
394. PL-x 394/23.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare la comisii
23.09.2019
395. PL-x 395/23.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia raport
depus
09.10.2019
396. PL-x 396/23.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
23.09.2019
397. PL-x 397/23.09.2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene Lege 181/2019
10.10.2019
398. PL-x 398/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2018 la comisii
24.09.2019
399. PL-x 399/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 la comisii
24.09.2019
400. PL-x 400/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 la comisii
24.09.2019
401. PL-x 401/24.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 la comisii
24.09.2019
402. PL-x 402/01.10.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Sinagapore, la 31 mai 2018 la comisii
01.10.2019
403. PL-x 403/01.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" la comisii
01.10.2019
404. PL-x 404/01.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal la comisii
01.10.2019
405. PL-x 405/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
01.10.2019
406. PL-x 406/01.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto la comisii
01.10.2019
407. PL-x 407/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane la comisii
01.10.2019
408. PL-x 408/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje la comisii
01.10.2019
409. PL-x 409/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri la comisii
01.10.2019
410. PL-x 410/01.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici la comisii
01.10.2019
411. PL-x 411/01.10.2019 Proiectul Legii turismului la comisii
01.10.2019
412. PL-x 412/01.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
01.10.2019
413. PL-x 413/01.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
01.10.2019
414. PL-x 414/01.10.2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina la comisii
01.10.2019
415. PL-x 415/01.10.2019 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare la comisii
01.10.2019
416. PL-x 416/01.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, la comisii
01.10.2019
417. PL-x 417/01.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare la comisii
01.10.2019
418. PL-x 418/01.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură la comisii
01.10.2019
419. Pl-x 419/01.10.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă la comisii
01.10.2019
420. PL-x 420/08.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri la comisii
08.10.2019
421. PL-x 421/08.10.2019 Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice la comisii
08.10.2019
422. PL-x 422/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice la comisii
08.10.2019
423. PL-x 423/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european la comisii
08.10.2019
424. PL-x 424/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 la comisii
08.10.2019
425. PL-x 425/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române la comisii
08.10.2019
426. PL-x 426/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice la comisii
08.10.2019
427. PL-x 427/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
08.10.2019
428. PL-x 428/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la comisii
08.10.2019
429. PL-x 429/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului dipomatic și consular al României la comisii
08.10.2019
430. PL-x 430/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice la comisii
08.10.2019
431. PL-x 431/08.10.2019 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România la comisii
08.10.2019
432. PL-x 432/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 la comisii
08.10.2019
433. PL-x 433/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României la comisii
08.10.2019
434. PL-x 434/08.10.2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" la comisii
08.10.2019
435. PL-x 435/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la comisii
08.10.2019
436. PL-x 436/08.10.2019 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii la comisii
08.10.2019
437. PL-x 437/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României la comisii
08.10.2019
438. PL-x 438/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului la comisii
08.10.2019
439. PL-x 439/08.10.2019 Proiect de Lege pentru constituirea și utilizarea Fondului special al autostrăzilor la comisii
08.10.2019
440. PL-x 440/08.10.2019 Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului la comisii
08.10.2019
441. PL-x 441/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată la comisii
08.10.2019
442. PL-x 442/08.10.2019 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie la comisii
08.10.2019
443. Pl-x 443/08.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor la comisii
08.10.2019
444. PL-x 444/08.10.2019 Proiect de Lege privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă la comisii
08.10.2019
445. PL-x 445/08.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
08.10.2019
446. PL-x 446/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice la comisii
08.10.2019
447. PL-x 447/08.10.2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare la comisii
08.10.2019
448. PL-x 448/08.10.2019 Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene la comisii
08.10.2019
449. PL-x 449/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.101 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal la comisii
08.10.2019
450. PL-x 450/08.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
08.10.2019
451. PL-x 451/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare la comisii
08.10.2019
452. PL-x 452/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război la comisii
08.10.2019
453. PL-x 453/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 la comisii
08.10.2019
454. PL-x 454/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la comisii
08.10.2019

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 14 octombrie 2019, 6:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro