Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Pentru aprobarea O.G.:nr.*/*

Numar înregistrari gasite: 1269
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 232/04.10.1996 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulație și comercializarea a produselor farmaceutice. Lege 303/2002
17.05.2002
2. PL 23/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1996 referitoare la prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute la art.25 alin.(1) și la art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996. Lege 82/1997
15.05.1997
3. PL 24/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externă a României pe anul 1997. Lege 61/1997
16.04.1997
4. PL 25/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1997 pentru amânarea plății ultimei tranșe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporația Financiară Internațională - C.F.I. - prevăzută de Legea nr.11/1992. Lege 37/1997
31.03.1997
5. PL 26/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare. Lege 98/1997
20.06.1997
6. PL 27/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării și inovării. Lege 95/1998
13.05.1998
7. PL 41/24.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare în valoare de 50 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 2 octombrie 1996. Lege 52/1997
09.04.1997
8. PL 42/24.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1995 și a Acordului de împrumut (proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996. Lege 74/1997
09.05.1997
9. PL 43/24.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1997 privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Rezoluției nr.59/15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat și a subscripției la capitalul autorizat. Lege 53/1997
09.04.1997
10. PL 44/24.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional. Lege 97/1997
10.06.1997
11. PL 60/13.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare vărsată în monedă națională și existența în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent. Lege 91/1997
03.06.1997
12. PL 203/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele judecătorești. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
15.09.1997
13. PL 204/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997. Lege 91/1998
28.04.1998
14. PL 205/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral. Lege 179/1998
09.10.1998
15. PL 206/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Lege 29/1998
20.01.1998
16. PL 207/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare. Lege 219/1997
24.12.1997
17. PL 208/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 220/1997
24.12.1997
18. PL 209/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori. Lege 200/1997
26.11.1997
19. PL 210/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice. Lege 216/1997
22.12.1997
20. PL 211/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997. Lege 184/1997
12.11.1997
21. PL 212/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68/1994 aprobată prin Legea 41/1995. Lege 56/1998
04.03.1998
22. PL 213/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România. Lege 48/1998
02.03.1998
23. PL 214/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 25 de milioane dolari SUA, destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994. Lege 185/1997
12.11.1997
24. PL 215/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Lege 49/1998
02.03.1998
25. PL 216/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată. Lege 81/1998
13.04.1998
26. PL 217/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997. Lege 186/1997
12.11.1997
27. PL 218/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Lege 35/1998
20.01.1998
28. PL 219/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente. Lege 180/1997
04.11.1997
29. PL 220/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 214/1997
16.12.1997
30. PL 221/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Lege 90/1998
28.04.1998
31. PL 222/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei. Lege 79/1998
09.04.1998
32. PL 223/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996. Lege 258/1998
30.12.1998
33. PL 224/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului mobilizat în active corporale și necorporale. Lege 227/1998
04.12.1998
34. PL 225/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, Curții Supreme de Justitie, ale magistraților asistenți și ale celorlalte categorii de personal. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
15.09.1997
35. PL 226/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare. Lege 194/1997
17.11.1997
36. PL 227/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitele pe salarii, republicată. Lege 75/1998
08.04.1998
37. PL 228/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural. Lege 187/1998
14.10.1998
38. PL 229/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Băltești, județul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997. Lege 213/1997
16.12.1997
39. PL 230/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor. Lege 216/1998
17.11.1998
40. PL 231/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent. Lege 72/1998
07.04.1998
41. PL 232/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de depozite și taxe. Lege 73/1998
07.04.1998
42. PL 233/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1997 privind bursele de mărfuri. Lege 129/2000
21.07.2000
43. PL 234/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal. Lege 64/1999
15.04.1999
44. PL 260/17.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Ajustarea Sectorului de Protecție Socială, în sumă de 50 milioane de dolari SUA. Lege 187/1997
17.11.1997
45. PL 263/18.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României. Lege 211/1997
16.12.1997
46. PL 264/18.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă. Lege 412/2002
26.06.2002
47. PL 265/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. Lege 82/1998
15.04.1998
48. PL 266/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere. Lege 105/2000
27.06.2000
49. PL 266/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere. Lege 105/2000
27.06.2000
50. PL 267/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. Lege 212/1997
16.12.1997
51. PL 269/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1997 cu privire la pensionarea pentru muncă depusă cu reducerea de vârstă a femeilor care lucrează în industria minieră. Lege 57/1998
05.03.1998
52. PL 270/19.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra societăților comerciale. Lege 51/1998
02.03.1998
53. PL 274/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de Export Import a Japoniei, în sumă de 50 mil.dolari SUA semnat la Tokyo, la data de 14 iulie 1997. Lege 188/1997
17.11.1997
54. PL 275/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.I.R.D. privind Ajustarea Sectorului Agricol, în sumă de350 mil.dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997. Lege 28/1998
20.01.1998
55. PL 276/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. Lege 197/1998
04.11.1998
56. PL 277/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere-Program de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la București la 25 februarie 1997. Lege 204/1997
04.12.1997
57. PL 278/22.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul Aerian. Lege 130/2000
21.07.2000
58. PL 279/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de cooperare dintre România și B.E.I., semnat la Luxembourg și București la data de 4 și și respectiv la 5 iunie 1997. Lege 189/1997
17.11.1997
59. PL 280/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române. Lege 124/1999
14.07.1999
60. PL 281/22.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România. Lege 201/2005
23.06.2005
61. PL 285/24.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române-Tarom S.A." Lege 136/1998
29.06.1998
62. PL 290/26.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate cercetării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau corectării unor deficiențe fizice. Lege 52/1998
02.03.1998
63. PL 299/30.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, semnat la Luxembourg și București la 18 și, respectiv, la 20 decembrie 1996 și a Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, semnat la Luxembourg și București la 25 martie și, respectiv, la 27 martie 1997. Lege 201/1997
28.11.1997
64. PL 301/01.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare. Lege 88/1998
28.04.1998
65. PL 302/01.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România B.N.R. și Comunitatea Europeană, precum și Memorandumului de Înțelegere Suplimentar dintre România și Comunitatea Europeană, semnate la 10 iunie 1997 la București și la 24 iulie 1997 la Bruxelles. Lege 27/1998
19.01.1998
66. PL 303/01.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.E.R.D. pentru finanțarea "Proiectului privind conservarea energiei termice" semnat la Londra, la 13 aprilie 1997. Lege 205/1997
04.12.1997
67. PL 310/09.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991. Lege 26/1998
19.01.1998
68. PL 317/14.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor la societățile pentru care F.P.S. a dispus dizolvarea. Lege 210/1997
16.12.1997
69. PL 349/05.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997. Lege 104/1999
11.06.1999
70. PL 349/05.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997. Lege 104/1999
11.06.1999
71. PL 350/05.11.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justitie, ale magistraților asistenți și ale celorlalte categorii de personal. Lege 126/2000
17.07.2000
72. PL 11/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 195/1998
27.10.1998
73. PL 12/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii. Lege 557/2001
17.10.2001
74. PL 13/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului. Lege 23/2000
27.03.2000
75. PL 14/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998. Lege 175/1998
02.10.1998
76. PL 15/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1998 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar. Lege 120/1998
17.06.1998
77. PL 16/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Lege 112/1998
05.06.1998
78. PL 17/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. Lege 122/1998
19.06.1998
79. PL 18/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Lege 787/2001
29.12.2001
80. PL 19/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din veniturile extrabugetare. Lege 27/1999
26.01.1999
81. PL 20/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România. Lege 207/1998
11.11.1998
82. PL 21/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestațiile vamale. Lege 240/1998
14.12.1998
83. PL 22/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat. Lege 239/1998
14.12.1998
84. PL 23/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1998. Lege 110/1999
16.06.1999
85. PL 24/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind activitatea de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere în ateliere ale Inspectoratului General al Poliției. Lege 252/1998
30.12.1998
86. PL 25/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de plata taxei pe valoare adăugată la unele produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare. Lege 192/1998
21.10.1998
87. PL 26/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitățile sanitare. Lege 137/1998
29.06.1998
88. PL 27/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1998 pentru modificarea anexei nr.1 și a anexei nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte. Lege 185/1998
09.10.1998
89. PL 28/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România de persoanele fizice și juridice nerezidente. Lege 364/2001
10.07.2001
90. PL 29/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România. Lege 355/2002
06.06.2002
91. PL 30/31.01.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 249/1998
28.12.1998
92. PL 31/31.01.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare al acestora. Lege 383/2002
13.06.2002
93. PL 75/11.03.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei. Lege 208/1998
11.11.1998
94. PL 116/07.05.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998. Lege 132/1998
29.06.1998
95. PL 117/07.05.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei termice “Radet” Bucuresti, privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997. Lege 131/1998
29.06.1998
96. PL 118/07.05.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1998 privind plata contributiei de 8% din valoarea asistentei tehnice primite de la Agentia Internatională pentru Energia Atomică - Viena (A.I.E.A.). Lege 183/1998
09.10.1998
97. PL 119/07.05.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare - dezvoltare, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare. Lege 64/2000
24.04.2000
98. PL 121/12.05.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. Lege 204/2001
20.04.2001
99. PL 123/12.05.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului. Lege 231/1998
09.12.1998
100. PL 137/20.05.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională de Telecomunicații - ROMTELECOM S.A., semnat la Luxembourg și la București la 12, și respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a II-a, privind finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor. Lege 188/1998
14.10.1998
101. PL 139/20.05.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizației Intereuropene a Administrațiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia la 29 septembrie 1997. Lege 186/1998
14.10.1998
102. PL 142/27.05.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1998 privind participarea României la cooperarea europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice Lege 232/1998
09.12.1998
103. PL 143/27.05.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1998 privind participarea României la inițiativa europeană EUREKA, în condițiile declarației de la Hanovra și ale Memorandumului de Înțelegere între membri EUREKA din 6 noiembrie 1985. Lege 174/1998
02.10.1998
104. PL 150/05.06.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997. Lege 169/1998
02.10.1998
105. PL 209/07.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1998 privind abilitarea Băncii Naționale a României de a pune în circulație emisiuni monetare cu caracter numismatic, din metale prețioase. Lege 244/1998
17.12.1998
106. PL 210/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar. Lege 515/2001
09.10.2001
107. PL 211/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998. Lege 210/1998
13.11.1998
108. PL 212/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/Kg. la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație. Lege 28/1999
26.01.1999
109. PL 213/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunatățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale. Lege 245/2001
16.05.2001
110. PL 214/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor. Lege 222/1998
26.11.1998
111. PL 215/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizației de înființare și funcționare a magazinelor "duty - free" și "duty-free diplomatic". Lege 224/1998
26.11.1998
112. PL 216/27.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1998 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale. Lege 346/2001
06.07.2001
113. PL 218/28.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1998 privind planificarea apărării naționale a României. Lege 63/2000
24.04.2000
114. PL 219/28.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1998 privind admiterea, cu taxa, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat. Lege 7/2002
10.01.2002
115. PL 220/28.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. Lege 200/2001
20.04.2001
116. PL 221/28.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1998 privind înființarea de extensiuni universitare ale României în străinătate. Lege 62/2002
16.01.2002
117. PL 222/29.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1998 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre Romania si Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind Reforma în domeniul Protecției Copilului, semnat la Washington, la 15 iulie 1998. Lege 220/1998
26.11.1998
118. PL 223/29.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1998 pentru ratificarea Acordului cadru de Imprumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei semnat la Paris, la 4 iulie 1998. Lege 223/1998
26.11.1998
119. PL 224/29.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite si taxe. Lege 29/1999
26.01.1999
120. PL 225/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național. Lege 247/2001
16.05.2001
121. PL 226/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței NMT și stabilirea taxei aferente. Lege 689/2001
28.11.2001
122. PL 227/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate. Lege 107/1999
16.06.1999
123. PL 228/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe. Lege 228/1998
04.12.1998
124. PL 229/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de evaluare și acreditare a Invațământului Preuniversitar. Lege 196/1999
20.12.1999
125. PL 230/29.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România si Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare (Proiect suport pentru reforma și privatizarea telecomunicațiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998. Lege 42/1999
26.03.1999
126. PL 231/29.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Lege 186/1999
02.12.1999
127. PL 232/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice nerezidente. Lege 73/2004
26.03.2004
128. PL 233/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ. Lege 205/2001
20.04.2001
129. PL 234/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și a altor acte normative. Lege 218/2001
30.04.2001
130. PL 235/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 74/2004
26.03.2004
131. PL 236/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicărea Legii fondului funciar nr.18/1991. Lege 209/1998
13.11.1998
132. PL 237/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/1998 pentru acceptarea de către România a proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar International, aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr.52-4 din 23 septembrie 1977. Lege 119/1999
12.07.1999
133. PL 238/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 si 2 la Legea Telecomunicațiilor nr.74/1996. Lege 560/2001
17.10.2001
134. PL 239/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național. Lege 141/1999
23.07.1999
135. PL 240/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 501/2001
04.10.2001
136. PL 241/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1998 privind desemnarea semnatarilor Acordurilor de exploatare ale Organizațiilor internaționale de telecomunicații prin sateliți: INTELSAT, EUTELSAT și INMARSAT. Lege 229/1998
04.12.1998
137. PL 242/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților bancare la care statul este acționar majoritar. Lege 688/2001
28.11.2001
138. PL 243/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1998 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris, la 4 iunie 1998. Lege 233/1998
09.12.1998
139. PL 244/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie si cartografie. Lege 150/1999
28.07.1999
140. PL 245/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional. Lege 133/2000
21.07.2000
141. PL 246/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar. Lege 109/1999
16.06.1999
142. PL 247/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. Lege 254/1998
30.12.1998
143. PL 248/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998. Lege 215/1998
17.11.1998
144. PL 249/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1998 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar. Lege 221/1998
26.11.1998
145. PL 250/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1998 pentru ratificarea Convenției privind înființarea Biroului European de Telecomunicații (ETO), adoptată la Copenhaga la 1 septembrie 1996. Lege 251/1998
30.12.1998
146. PL 251/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1998 pentru ratificarea Acordului de Cooperare Financiară dintre Guvernul României și Banca Nordica de Investiții, semnat la București, la 26 august 1998. Lege 234/1998
09.12.1998
147. PL 252/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/1998 pentru modificarea Anexei la Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 127/1999
16.07.1999
148. PL 253/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale, adoptată la Madrid, la 21 mai 1980. Lege 78/1999
11.05.1999
149. PL 254/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenții din învățământul de stat. Lege 193/1999
10.12.1999
150. PL 255/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România. Lege 179/2002
11.04.2002
151. PL 256/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparținut comunităților minorităților naționale din România. Lege 176/2002
11.04.2002
152. PL 257/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991 în cadrul Programului Guvernamental de Importuri Critice și a diferențelor de pret și de curs aferente importului de ulei brut realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.274/1992. Lege 65/2001
16.03.2001
153. PL 258/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/1998 pentru modificarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Lege 243/1998
17.12.1998
154. PL 259/31.08.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului si condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Lege 98/1999
26.05.1999
155. PL 260/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zonă. Lege 539/2004
25.11.2004
156. PL 261/31.08.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor. Lege 41/1999
22.03.1999
157. PL 274/22.09.1998 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție Lege 495/2001
04.10.2001
158. PL 276/24.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare - dezvoltare. Lege 776/2001
29.12.2001
159. PL 278/24.09.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării. Lege 277/2003
23.06.2003
160. PL 280/24.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării. Lege 276/2003
23.06.2003
161. PL 285/29.09.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Lege 126/1999
14.07.1999
162. PL 286/29.09.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor. Lege 693/2001
28.11.2001
163. PL 287/29.09.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității. Lege 245/2002
29.04.2002
164. PL 289/29.09.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1998 pentru majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin Legea nr.25/1969 privind regimul străinilor în România. Lege 11/2002
10.01.2002
165. PL 293/01.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc. Lege 407/2004
11.10.2004
166. PL 304/07.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal. Lege 74/2002
16.01.2002
167. PL 329/20.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar și a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Lege 101/2001
26.03.2001
168. PL 330/20.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1998 privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei. Lege 24/1999
26.01.1999
169. PL 331/20.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale. Lege 7/2001
02.02.2001
170. PL 332/20.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Lege 25/1999
26.01.1999
171. PL 333/20.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale. Lege 50/1999
07.04.1999
172. PL 339/22.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior-S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989. Lege 634/2001
16.11.2001
173. PL 340/22.10.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior-S.A,(Bancorex). Lege 407/2001
10.07.2001
174. PL 342/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1998 pentru ratificarea Acordului european privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996. Lege 12/1999
08.01.1999
175. PL 343/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1998 pentru ratificarea Protocolului la Acordul european din 1991 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare, adoptat la Geneva la 17 ianuarie 1997. Lege 13/1999
08.01.1999
176. PL 344/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1998 pentru aderarea României la Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, adoptată de Conferința internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979. Lege 31/1999
26.01.1999
177. PL 345/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997 - 2000 și la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrăzii Trans-Europene Nord Sud (TEM), semnat la Geneva la data de 18 decembrie 1991. Lege 9/1999
08.01.1999
178. PL 346/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997. Lege 7/1999
08.01.1999
179. PL 347/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970. Lege 2/1999
07.01.1999
180. PL 348/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1a),14(1) și 14(3)b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993. Lege 4/1999
08.01.1999
181. PL 349/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998. Lege 8/1999
08.01.1999
182. PL 350/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998. Lege 10/1999
08.01.1999
183. PL 351/27.10.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 2 7 februarie 1998. Lege 11/1999
08.01.1999
184. PL 365/06.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1998 pentru completarea Legii nr.26/1990, privind Registrul Comerțului. Lege 36/2001
07.03.2001
185. PL 366/06.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Lege 66/2001
16.03.2001
186. PL 373/11.11.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice. Lege 782/2001
29.12.2001
187. PL 400/30.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană. Lege 52/1999
08.04.1999
188. PL 401/30.11.1998 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile. Lege 212/2001
20.04.2001
189. PL 417/11.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților. Lege 81/2001
20.03.2001
190. PL 432/24.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi. Lege 44/2001
07.03.2001
191. PL 433/24.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române. Lege 188/2001
17.04.2001
192. PL 434/24.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 786/2001
29.12.2001
193. PL 435/24.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
07.12.1999
194. PL 443/29.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional. Lege 231/2004
01.06.2004
195. PL 444/29.12.1998 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor. Lege 3/2002
10.01.2002
196. PL 10/29.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte. Lege 81/2000
09.05.2000
197. PL 11/29.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1999 pentru aprobarea Rezoluției nr.53/2 din 30 ianuarie1998 adoptată la Washington de Consiliul Fondului Monetar Internațional privind majorarea cotelor membrilor Fondului-cea de a 11-a revizuire generală. Lege 73/1999
03.05.1999
198. PL 12/29.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare semnat la Washington la 30 martie 1998. Lege 100/1999
02.06.1999
199. PL 13/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. Lege 203/2001
20.04.2001
200. PL 14/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București, la 30 iunie 1998. Lege 83/1999
25.05.1999
201. PL 15/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1999 pentru ratificarea Acordului de Imprumut între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 21 iulie 1998 și la București, la 24 iulie 1998. Lege 84/1999
25.05.1999
202. PL 16/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar. Lege 781/2001
29.12.2001
203. PL 17/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999. Lege 185/2001
17.04.2001
204. PL 18/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1999 pentru modificarea aliniatului 1 al articolului 3 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor. Lege 145/2002
01.04.2002
205. PL 19/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului financiar privind Programul Național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998. Lege 113/1999
23.06.1999
206. PL 20/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie. Lege 376/2001
10.07.2001
207. PL 21/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare. Lege 381/2001
10.07.2001
208. PL 22/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris, la 19 ianuarie 1999. Lege 69/1999
03.05.1999
209. PL 23/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 ianuarie 1999. Lege 70/1999
03.05.1999
210. PL 24/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu și porumb boabe. Lege 79/2000
09.05.2000
211. PL 25/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999. Lege 27/2000
27.03.2000
212. PL 26/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării. Lege 183/2001
11.04.2001
213. PL 27/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 pentru constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000. Lege 181/2001
11.04.2001
214. PL 28/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg. la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau panificație, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20/1998 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.28/1999. Lege 85/2000
09.05.2000
215. PL 29/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă. Lege 632/2001
16.11.2001
216. PL 87/23.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperare Economică a Mării Negre (CEMN), de colaborare în intervenția și rćspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998. Lege 153/1999
11.10.1999
217. PL 88/23.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV (Dispoziții privind sistemul comun de tarife de rută) la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997. Lege 97/1999
26.05.1999
218. PL 107/01.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998. Lege 87/1999
25.05.1999
219. PL 161/05.05.1999 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Servicului Român de Informatii, Servicului de Informații Externe și industriei de apărare. Lege 181/1999
02.12.1999
220. PL 229/10.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România. Lege 1/2002
10.01.2002
221. PL 230/10.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral. Lege 377/2001
10.07.2001
222. PL 231/10.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi. Lege 528/2002
17.07.2002
223. PL 256/22.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului. Lege 594/2002
29.10.2002
224. PL 286/10.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.67/1998, a Ordonanței de urgență nr.89/1999 și a Ordonanței de urgență nr.115/1999. Lege 67/2002
16.01.2002
225. PL 287/10.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A. Lege 702/2001
03.12.2001
226. PL 291/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Lege 480/2001
24.09.2001
227. PL 292/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Lege 370/2001
10.07.2001
228. PL 293/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Centrului de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Știinifice Universitare. Lege 150/2000
26.07.2000
229. PL 294/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori. Lege 187/2002
16.04.2002
230. PL 295/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante. Lege 519/2001
09.10.2001
231. PL 296/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1999 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice. Lege 168/2001
09.04.2001
232. PL 297/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Româna S.A. Lege 726/2001
04.12.2001
233. PL 298/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției. Lege 219/2001
30.04.2001
234. PL 299/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010. Lege 653/2001
20.11.2001
235. PL 300/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte. Lege 522/2001
09.10.2001
236. PL 301/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit Lege 206/2002
19.04.2002
237. PL 302/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special de susținere a învățământului de stat. Lege 193/2002
16.04.2002
238. PL 303/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română. Lege 93/2000
10.05.2000
239. PL 304/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1999 privind constituirea Fondului special pentru Palatul de Justiție din București. Lege 302/2002
17.05.2002
240. PL 305/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea și completarea Decretului nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă. Lege 221/2001
30.04.2001
241. PL 306/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune. Lege 71/2001
16.03.2001
242. PL 307/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare. Lege 505/2002
11.07.2002
243. PL 308/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Lege 74/2001
16.03.2001
244. PL 309/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale. Lege 85/2002
26.02.2002
245. PL 310/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă. Lege 87/2001
20.03.2001
246. PL 311/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice. Lege 150/2002
01.04.2002
247. PL 312/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon. Lege 159/2000
03.10.2000
248. PL 313/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare. Lege 238/2001
16.05.2001
249. PL 314/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate,aparținând agenților economici din construcții. Lege 412/2001
18.07.2001
250. PL 315/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor de materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român. Lege 86/2002
26.02.2002
251. PL 316/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale. Lege 440/2002
27.06.2002
252. PL 317/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari SUA destinat finanțării proiectului Piața de Gros București, semnat la București la 9 iunie 1994. Lege 26/2000
27.03.2000
253. PL 318/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică. Lege 344/2002
31.05.2002
254. PL 319/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății. Lege 505/2001
04.10.2001
255. PL 320/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare. Lege 189/2000
02.11.2000
256. PL 321/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural. Lege 131/2001
03.04.2001
257. PL 322/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/1999 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor. Lege 753/2001
27.12.2001
258. PL 323/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1999 pentru modificarea Anexei nr.11 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată. Lege 176/2001
11.04.2001
259. PL 324/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999. Lege 25/2000
27.03.2000
260. PL 325/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1999 pentru completarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996. Lege 162/2002
10.04.2002
261. PL 326/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 473/2001
20.09.2001
262. PL 327/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Lege 301/2002
17.05.2002
263. PL 328/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 502/2001
04.10.2001
264. PL 356/23.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Lege 12/2000
06.03.2000
265. PL 357/23.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciului public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare. Lege 450/2001
18.07.2001
266. PL 363/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale. Lege 790/2001
29.12.2001
267. PL 364/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare. Lege 361/2002
07.06.2002
268. PL 380/05.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Lege 93/2001
26.03.2001
269. PL 383/05.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. Lege 169/2001
09.04.2001
270. PL 397/12.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare. Lege 106/2000
27.06.2000
271. PL 398/12.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 24 octombrie 1998. Lege 14/2000
06.03.2000
272. PL 408/15.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond. Lege 136/2002
21.03.2002
273. PL 409/15.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură. Lege 160/2001
07.04.2001
274. PL 410/15.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1999 pentru completarea prevederilor alin.l al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 157/2001
07.04.2001
275. PL 431/27.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandum-urile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României. Lege 197/1999
20.12.1999
276. PL 458/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului Managementul conservării biodiversității, în valoare de 5,5 milioane dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999. Lege 7/2000
06.03.2000
277. PL 459/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999. Lege 8/2000
06.03.2000
278. PL 460/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - METROREX S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroulului București - METROREX) privind finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București, semnat la Luxembourg și București la 8, și respectiv, 9 iunie 1999. Lege 15/2000
06.03.2000
279. PL 473/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională - Die Donau Lege 111/2000
27.06.2000
280. PL 474/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România. Lege 755/2001
27.12.2001
281. PL 498/08.12.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Comisia Europeană și Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la București la 24 decembrie 1998. Lege 9/2000
06.03.2000
282. PL 503/10.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale. Lege 37/2001
07.03.2001
283. PL 8/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000. Lege 190/2001
17.04.2001
284. PL 11/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000, privind organizarea activității agenților imobiliari. Lege 581/2003
22.12.2003
285. PL 12/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului Special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale. Lege 551/2001
17.10.2001
286. PL 13/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii. Lege 164/2002
10.04.2002
287. PL 14/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului. Lege 5/2002
10.01.2002
288. PL 15/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Lege 220/2001
30.04.2001
289. PL 16/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în țară a specialiștilor tineri. Lege 483/2001
25.09.2001
290. PL 17/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. Lege 246/2005
18.07.2005
291. PL 18/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Lege 618/2002
13.11.2002
292. PL 19/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare. Lege 380/2001
10.07.2001
293. PL 20/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice. Lege 325/2002
27.05.2002
294. PL 21/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 503/2001
04.10.2001
295. PL 22/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc. Lege 391/2002
14.06.2002
296. PL 23/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2000 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Lege 318/2002
27.05.2002
297. PL 24/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul. Lege 200/2003
16.05.2003
298. PL 25/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite. Lege 376/2002
11.06.2002
299. PL 26/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) Lege 791/2001
29.12.2001
300. PL 27/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii. Lege 293/2001
05.06.2001
301. PL 28/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. Lege 378/2001
10.07.2001
302. PL 29/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor. Lege 624/2001
07.11.2001
303. PL 30/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind declararea Complexului Memorialului revoluției - Decembrie 1989 din municipiul Timișoara ca ansamblu de interes național. Lege 152/2000
26.07.2000
304. PL 31/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial. Lege 564/2001
19.10.2001
305. PL 32/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2000 de modificare a art.40 al Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice. Lege 594/2003
22.12.2003
306. PL 33/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2000 privind măsurile de colaborare între Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice. Lege 462/2002
09.07.2002
307. PL 34/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992, privind finanțarea ocrotirii sănătății. Lege 533/2001
09.10.2001
308. PL 35/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 553/2001
17.10.2001
309. PL 36/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor. Lege 649/2001
20.11.2001
310. PL 37/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale. Lege 423/2002
27.06.2002
311. PL 38/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare. Lege 615/2002
13.11.2002
312. PL 39/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2000 privind managementul calității în învățământul superior. Lege 488/2001
25.09.2001
313. PL 40/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglemenentarea activităților din sectorul gazelor naturale. Lege 463/2001
18.07.2001
314. PL 41/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. Lege 730/2001
04.12.2001
315. PL 52/10.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României. Lege 37/2000
12.04.2000
316. PL 64/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție. Lege 19/2001
22.02.2001
317. PL 65/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 la Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986,1989,1991,1993 și 1994. Lege 80/2000
09.05.2000
318. PL 66/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Polona privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București, la 15 mai 1999. Lege 33/2000
12.04.2000
319. PL 67/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972. Lege 34/2000
12.04.2000
320. PL 68/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri. Lege 401/2002
20.06.2002
321. PL 69/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotarârilor respective adoptată la Haga, la 28 mai 1970. Lege 35/2000
12.04.2000
322. PL 84/24.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.(99)5 din 1 mai 1999. Lege 107/2000
27.06.2000
323. PL 85/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. Lege 52/2000
19.04.2000
324. PL 86/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților. Lege 113/2000
30.06.2000
325. PL 87/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974. Lege 68/2000
28.04.2000
326. PL 88/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999. Lege 53/2000
19.04.2000
327. PL 89/24.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978. Lege 23/2001
22.02.2001
328. PL 91/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și a Protocolului Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999. Lege 108/2000
27.06.2000
329. PL 100/01.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1999 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999. Lege 55/2000
19.04.2000
330. PL 126/13.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea anexei A Descrierea tehnică, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și la Bruxelles la 10 mai 1993. Lege 109/2000
27.06.2000
331. PL 138/16.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998. Lege 95/2000
17.05.2000
332. PL 139/16.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru facilitarea transportului rutier internațional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999. Lege 83/2000
09.05.2000
333. PL 148/22.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998. Lege 110/2000
27.06.2000
334. PL 220/10.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase. Lege 122/2002
18.03.2002
335. PL 221/10.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată. Lege 788/2001
29.12.2001
336. PL 225/16.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2000 pentru ratificarea Protocolului adițional suplimentar la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997. Lege 153/2000
26.07.2000
337. PL 226/16.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2000 pentru ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la București la 30 noiembrie 1999. Lege 154/2000
26.07.2000
338. PL 230/17.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni. Lege 220/2002
23.04.2002
339. PL 231/17.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare. Lege 19/2002
10.01.2002
340. PL 232/17.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România. Lege 527/2003
11.12.2003
341. PL 233/17.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române. Lege 210/2003
16.05.2003
342. PL 235/17.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București la 24 decembrie 1999 și la Luxemburg la 27 decembrie 1999. Lege 140/2000
24.07.2000
343. PL 265/25.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2000 pentru completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Lege 149/2000
26.07.2000
344. PL 282/09.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale. Lege 60/2002
16.01.2002
345. PL 284/09.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare din România și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură privind înființarea Centrului Internațional de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999. Lege 110/2001
26.03.2001
346. PL 285/09.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire. Lege 92/2001
26.03.2001
347. PL 290/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor din România pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999. Lege 169/2000
05.10.2000
348. PL 291/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990. Lege 160/2000
03.10.2000
349. PL 292/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992. Lege 158/2000
03.10.2000
350. PL 293/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii. Lege 155/2000
26.07.2000
351. PL 296/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane EURO, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999. Lege 165/2000
05.10.2000
352. PL 297/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19.000.000 EURO, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999. Lege 163/2000
05.10.2000
353. PL 313/22.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999. Lege 166/2000
05.10.2000
354. PL 314/22.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984 și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999. Lege 164/2000
05.10.2000
355. PL 315/22.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999. Lege 168/2000
05.10.2000
356. PL 381/22.08.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999. Lege 352/2001
10.07.2001
357. PL 382/28.08.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului sau autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor. Lege 435/2001
18.07.2001
358. PL 383/28.08.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. Lege 437/2002
27.06.2002
359. PL 384/29.08.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2000 pentru Ratificarea Acordului-Cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999. Lege 1/2001
29.01.2001
360. PL 385/31.08.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Lege 56/2002
16.01.2002
361. PL 386/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar, nr.18/1999 și ale Legii nr.169/1997. Lege 228/2001
30.04.2001
362. PL 387/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2000 pentru aprobarea extinderii și completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum și a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice și a Suplimentului la acest Memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internațional. Lege 21/2002
10.01.2002
363. PL 388/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România. Lege 244/2001
16.05.2001
364. PL 389/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2000 privind organizarea în universități a unor formațiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulație internațională. Lege 487/2001
25.09.2001
365. PL 390/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști. Lege 488/2002
11.07.2002
366. PL 391/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România. Lege 230/2003
23.05.2003
367. PL 392/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari. Lege 55/2002
16.01.2002
368. PL 393/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere. Lege 671/2002
19.12.2002
369. PL 394/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică. Lege 167/2003
22.04.2003
370. PL 395/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere. Lege 222/2003
22.05.2003
371. PL 396/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Lege 141/2002
01.04.2002
372. PL 397/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Lege 298/2002
15.05.2002
373. PL 398/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate. Lege 129/2002
18.03.2002
374. PL 399/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică. Lege 148/2002
01.04.2002
375. PL 400/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale Aeroportul Internațional București-Otopeni- S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație. Lege 361/2001
10.07.2001
376. PL 401/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare. Lege 343/2002
31.05.2002
377. PL 402/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice. Lege 330/2002
27.05.2002
378. PL 403/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale. Lege 246/2001
16.05.2001
379. PL 404/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/2000 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Lege 321/2002
27.05.2002
380. PL 405/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/2000 privind parteneriatul social în educație și formare profesională inițială. Lege 270/2001
28.05.2001
381. PL 406/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială. Lege 628/2001
13.11.2001
382. PL 407/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice. Lege 121/2002
15.03.2002
383. PL 408/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio și video, precum și a programelor pentru calculator. Lege 213/2002
19.04.2002
384. PL 409/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina - județul Tulcea și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. Lege 345/2001
06.07.2001
385. PL 410/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă - 5 x 700 MWe. Lege 335/2001
06.07.2001
386. PL 411/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne. Lege 570/2002
23.10.2002
387. PL 412/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor. Lege 99/2002
05.03.2002
388. PL 413/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. Lege 189/2002
16.04.2002
389. PL 414/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale. Lege 260/2001
22.05.2001
390. PL 415/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.135/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr.114/1992 cu modificările și completările ulterioare. Lege 532/2001
09.10.2001
391. PL 416/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. Lege 214/2001
20.04.2001
392. PL 417/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind măsuri de susținere a învățământului privat. Lege 719/2001
04.12.2001
393. PL 438/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline. Lege 45/2001
07.03.2001
394. PL 440/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999. Lege 209/2000
28.11.2000
395. PL 445/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999. Lege 216/2000
28.11.2000
396. PL 446/08.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Imprumutului și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutator, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000. Lege 210/2000
28.11.2000
397. PL 459/21.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. Lege 458/2001
18.07.2001
398. PL 475/26.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/1999 pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre Guvernul României și Fondul Monetar Internațional și al Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internațional. Lege 672/2001
20.11.2001
399. PL 476/26.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 310/2003
08.07.2003
400. PL 477/26.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirii poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viața la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale. Lege 224/2002
23.04.2002
401. PL 486/27.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar. Lege 143/2001
03.04.2001
402. PL 487/27.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2000 privind modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.67/1997. Lege 24/2001
05.03.2001
403. PL 491/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2000 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare. Lege 41/2001
07.03.2001
404. PL 492/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Lege 39/2001
07.03.2001
405. PL 498/05.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandum-ului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internațional. Lege 224/2000
28.11.2000
406. PL 509/09.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea Lege 214/2002
19.04.2002
407. PL 516/11.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000. Lege 222/2000
28.11.2000
408. PL 517/11.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra, la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992. Lege 228/2000
30.11.2000
409. PL 523/12.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală. Lege 459/2001
18.07.2001
410. PL 536/17.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000. Lege 152/2001
06.04.2001
411. PL 542/20.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie. Lege 178/2003
09.05.2003
412. PL 543/20.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Lege 631/2001
16.11.2001
413. PL 544/20.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor. Lege 37/2002
16.01.2002
414. PL 555/25.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 și la București la 14 august 2000. Lege 147/2001
03.04.2001
415. PL 556/25.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2000 pentru ratificarea Memorandum-ului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 170/2001
09.04.2001
416. PL 561/26.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești. Lege 356/2002
06.06.2002
417. PL 562/26.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman. Lege 340/2002
31.05.2002
418. PL 573/01.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997. Lege 511/2001
04.10.2001
419. PL 574/01.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992. Lege 9/2001
02.02.2001
420. PL 575/01.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO9911, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 58/2001
14.03.2001
421. PL 576/01.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO9912, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 56/2001
14.03.2001
422. PL 582/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale. Lege 16/2001
22.02.2001
423. PL 583/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2000 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei, semnat la București, la 7 iulie 2000. Lege 165/2001
09.04.2001
424. PL 584/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2000 pentru abrogarea art.2 alin.(3) pct.B lit.d) din Decretul nr.247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă. Lege 103/2001
26.03.2001
425. PL 585/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. Lege 51/2002
16.01.2002
426. PL 586/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM - S.A. Lege 316/2002
22.05.2002
427. PL 587/02.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999. Lege 14/2001
22.02.2001
428. PL 588/02.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară. Lege 127/2002
18.03.2002
429. PL 589/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității al Organizației Maritime Internaționale. Lege 20/2001
22.02.2001
430. PL 590/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974. Lege 18/2001
22.02.2001
431. PL 594/07.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor Phare 2000/2001-RO9915, semnat la București, la 30 decembrie 1999. Lege 144/2001
03.04.2001
432. PL 595/07.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg, la 4 august 2000, și la București, la 9 august 2000. Lege 106/2001
26.03.2001
433. PL 597/08.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (PRE-INS FACILITY), semnat la București, 30 decembrie 1999. Lege 167/2001
09.04.2001
434. PL 598/08.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a-5-a, semnat la București, la 30 decembrie 1999. Lege 162/2001
07.04.2001
435. PL 599/08.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Lege 396/2001
10.07.2001
436. PL 619/17.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2000 privind finanțarea centrelor de consultanță și informare a consumatorilor. Lege 88/2002
26.02.2002
437. PL 620/17.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. Lege 549/2001
17.10.2001
438. PL 40/18.01.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. Lege 126/2001
03.04.2001
439. PL 53/22.01.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România. Lege 323/2001
27.06.2001
440. PL 67/14.02.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989. Lege 135/2001
03.04.2001
441. PL 68/14.02.2001 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 213/2001
20.04.2001
442. PL 69/14.02.2001 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizoneri. Lege 292/2001
05.06.2001
443. PL 114/21.02.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informației. Lege 358/2001
10.07.2001
444. PL 115/21.02.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri Lege 650/2001
20.11.2001
445. PL 116/21.02.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri. Lege 651/2001
20.11.2001
446. PL 123/28.02.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. Lege 334/2001
06.07.2001
447. PL 124/28.02.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Lege 668/2001
20.11.2001
448. PL 125/28.02.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă. Lege 794/2001
29.12.2001
449. PL 172/07.03.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquis-ului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 202/2001
20.04.2001
450. PL 173/07.03.2001 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităților de producție militară în producție civilă. Lege 391/2001
10.07.2001
451. PL 174/07.03.2001 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 234/2001
16.05.2001
452. PL 175/07.03.2001 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.106/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar. Lege 286/2001
05.06.2001
453. PL 176/07.03.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Lege 48/2002
16.01.2002
454. PL 186/13.03.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2000 privind desfășurarea activității de realizare și de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei de către persoanele fizice și juridice autorizate pe teritoriul României. Lege 795/2001
29.12.2001
455. PL 187/13.03.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 375/2002
11.06.2002
456. PL 235/11.04.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație. Lege 352/2003
10.07.2003
457. PL 236/11.04.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară. Lege 156/2002
08.04.2002
458. PL 271/04.05.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase. Lege 43/2002
16.01.2002
459. PL 288/10.05.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Lege 650/2002
07.12.2002
460. PL 320/30.05.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Lege 629/2001
13.11.2001
461. PL 321/30.05.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală. Lege 760/2001
29.12.2001
462. PL 411/01.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2001 privind aprobarea și implementarea programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighișoara. Lege 740/2001
06.12.2001
463. PL 412/08.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată. Lege 295/2002
15.05.2002
464. PL 413/08.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediții a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomați români și străini, sub egida Fundației Europene Titulescu. Lege 739/2001
06.12.2001
465. PL 414/08.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit. Lege 493/2002
11.07.2002
466. PL 416/09.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea art.4 al Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 349/2003
10.07.2003
467. PL 417/09.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului. Lege 15/2002
10.01.2002
468. PL 420/16.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe. Lege 706/2001
03.12.2001
469. PL 421/16.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă. Lege 70/2002
16.01.2002
470. PL 423/24.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000. Lege 759/2001
28.12.2001
471. PL 424/24.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureș, localizare în județul Arad, România" semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 666/2001
20.11.2001
472. PL 425/24.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului "Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 665/2001
20.11.2001
473. PL 426/24.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta Turnu Severin-Lugoj a drumului național nr.6 și studiile aferente, (a doua fază a proiectului Craiova-Lugoj)", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 667/2001
20.11.2001
474. PL 432/29.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor. Lege 111/2003
02.04.2003
475. PL 433/29.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. Lege 117/2002
15.03.2002
476. PL 434/29.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001. Lege 448/2002
08.07.2002
477. PL 435/29.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001. Lege 445/2002
08.07.2002
478. PL 439/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972. Lege 699/2001
03.12.2001
479. PL 440/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2001 pentru acceptarea Codului internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor în vrac (Codul internațional pentru cereale), adoptat prin Rezoluția M.S.C.23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 23 mai 1991. Lege 724/2001
04.12.2001
480. PL 441/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.784(19), la Londra, la 23 noiembrie 1995. Lege 715/2001
03.12.2001
481. PL 442/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona, la 19 iulie 2001. Lege 12/2002
10.01.2002
482. PL 443/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg, la 20 iulie 2001. Lege 24/2002
10.01.2002
483. PL 444/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2001 privind acceptarea Anexei III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78). Lege 750/2001
13.12.2001
484. PL 445/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului Managementul Conservării Biodiversității, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999. Lege 625/2001
07.11.2001
485. PL 446/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți INTELSAT, adoptate la cea de-a 25-a Sesiune a Adunării Părților (Washington, noiembrie 2000) Lege 701/2001
03.12.2001
486. PL 447/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit EUTELSAT, adoptate la cea de-a 26-a Sesiune a Adunării Părților (Cardiff, mai 1999). Lege 697/2001
03.12.2001
487. PL 448/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția internațională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972. Lege 696/2001
03.12.2001
488. PL 449/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000. Lege 639/2001
16.11.2001
489. PL 450/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și a capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I. Lege 14/2002
10.01.2002
490. PL 451/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) și a Instrumentului de amendare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998. Lege 698/2001
03.12.2001
491. PL 452/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți INMARSAT, adoptate la cea de-a 12-a Sesiune a Adunării Părților (Londra, aprilie 1998). Lege 700/2001
03.12.2001
492. PL 453/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic. Lege 691/2001
28.11.2001
493. PL 454/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 privind modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991. Lege 310/2002
22.05.2002
494. PL 455/28.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. Lege 758/2001
27.12.2001
495. PL 456/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții. Lege 707/2001
03.12.2001
496. PL 457/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului. Lege 4/2002
10.01.2002
497. PL 458/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2001 pentru modificarea Legii nr.146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor. Lege 309/2003
08.07.2003
498. PL 459/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii. Lege 196/2002
16.04.2002
499. PL 460/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe. Lege 734/2001
04.12.2001
500. PL 461/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului Istoric București. Lege 140/2002
01.04.2002
501. PL 462/31.08.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei. Lege 120/2002
15.03.2002
502. PL 463/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Lege 247/2002
29.04.2002
503. PL 464/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație. Lege 106/2002
08.03.2002
504. PL 465/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Lege 125/2002
18.03.2002
505. PL 466/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători. Lege 284/2002
15.05.2002
506. PL 467/31.08.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților. Lege 139/2002
01.04.2002
507. PL 471/04.09.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire. Lege 775/2001
29.12.2001
508. PL 494/12.09.2001 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra Neamț, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000. Lege 648/2001
19.11.2001
509. PL 495/12.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001. Lege 585/2001
31.10.2001
510. PL 496/12.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001. Lege 584/2001
31.10.2001
511. PL 498/12.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001. Lege 583/2001
31.10.2001
512. PL 511/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2001 pentru ratificarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înființarea, funcționarea și exploatarea în România a unei stații de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - SUA la 28 septembrie 2000. Lege 641/2001
16.11.2001
513. PL 512/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2001 pentru aprobarea Scrisorii de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001. Lege 664/2001
20.11.2001
514. PL 513/20.09.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 619/2001
07.11.2001
515. PL 517/20.09.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură. Lege 39/2002
16.01.2002
516. PL 518/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și constituirea unei stații de epurare a apelor uzate în Municipiul Brăila, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 623/2001
07.11.2001
517. PL 519/20.09.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002. Lege 126/2002
18.03.2002
518. PL 520/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare PHARE RO 9916 dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 27 iulie 2000. Lege 679/2001
20.11.2001
519. PL 521/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0003, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 618/2001
07.11.2001
520. PL 522/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare LEONARDO DA VINCI II, SOCRATES II, Youth for Europe și la Al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la București la 27 iulie 2000. Lege 615/2001
07.11.2001
521. PL 523/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: LIFE III, Al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, Fiscalis Leonardo Da Vinci II, Socrates II, Youth și Cultura 2000 - RO 0011, semnat la București la 21 decembrie 2000. Lege 779/2001
29.12.2001
522. PL 524/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: Întreprinderi mici și mijlocii, Egalitatea șanselor între femei și bărbați, SAVE II, Prevenirea SIDA și a altor câteva boli contagioase - RO 0009, semnat la București la 29 decembrie 2000. Lege 616/2001
07.11.2001
523. PL 525/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 626/2001
07.11.2001
524. PL 526/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 (RO 004-RO 007), semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 617/2001
07.11.2001
525. PL 527/20.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea anexei nr.4 la Memorandumul de înțelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare și Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României și Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la București la 23 martie 2001. Lege 675/2001
20.11.2001
526. PL 533/25.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. Lege 109/2002
08.03.2002
527. PL 534/25.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Lege 742/2001
06.12.2001
528. PL 535/25.09.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF). Lege 54/2002
16.01.2002
529. PL 536/25.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987. Lege 772/2001
29.12.2001
530. PL 537/25.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2001 pentru modificarea art.4 alin.(6) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit și a art.15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 784/2001
29.12.2001
531. PL 538/25.09.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare. Lege 741/2001
06.12.2001
532. PL 539/25.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la București la 8 iunie 2001 și la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000. Lege 671/2001
20.11.2001
533. PL 540/25.09.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999. Lege 53/2002
16.01.2002
534. PL 541/25.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999). Lege 670/2001
20.11.2001
535. PL 542/25.09.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere. Lege 762/2001
29.12.2001
536. PL 567/11.10.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente în acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.61 (67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101 (73) ale Comitetului Securității Maritime, la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv la 5 decembrie 2000. Lege 33/2002
16.01.2002
537. PL 568/11.10.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului Internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime MCS.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996. Lege 34/2002
16.01.2002
538. PL 569/11.10.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome. Lege 769/2001
29.12.2001
539. PL 570/11.10.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. Lege 490/2002
11.07.2002
540. PL 571/11.10.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Lege 132/2002
19.03.2002
541. PL 573/11.10.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. Lege 413/2002
26.06.2002
542. PL 574/11.10.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Lege 234/2002
23.04.2002
543. PL 592/19.10.2001 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal. Lege 410/2002
20.06.2002
544. PL 593/19.10.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat. Lege 792/2001
29.12.2001
545. PL 594/19.10.2001 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat. Lege 761/2001
29.12.2001
546. PL 602/23.10.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor. Lege 362/2002
07.06.2002
547. PL 603/23.10.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Lege 372/2002
11.06.2002
548. PL 632/06.11.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Lege 180/2002
11.04.2002
549. PL 633/06.11.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală. Lege 198/2002
16.04.2002
550. PL 634/06.11.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. Lege 363/2002
07.06.2002
551. PL 9/22.01.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare. Lege 190/2002
16.04.2002
552. PL 27/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pentru anul 2002. Lege 221/2002
23.04.2002
553. PL 28/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării. Lege 425/2002
27.06.2002
554. PL 29/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Lege 455/2002
08.07.2002
555. PL 30/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora. Lege 231/2002
23.04.2002
556. PL 31/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 184/2002
16.04.2002
557. PL 32/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 185/2002
16.04.2002
558. PL 33/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice. Lege 50/2003
21.01.2003
559. PL 34/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier. Lege 424/2002
27.06.2002
560. PL 35/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat. Lege 470/2002
09.07.2002
561. PL 36/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale. Lege 466/2003
12.11.2003
562. PL 37/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență. Lege 398/2002
14.06.2002
563. PL 38/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice. Lege 468/2002
09.07.2002
564. PL 39/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind buna gospodărire a localităților urbane și rurale. Lege 515/2002
12.07.2002
565. PL 40/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale. Lege 291/2002
15.05.2002
566. PL 41/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale. Lege 506/2002
12.07.2002
567. PL 42/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Lege 233/2002
23.04.2002
568. PL 43/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituțiile civile de învățământ și a stagiului efectuat în funcții militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcțiilor civile. Lege 420/2003
20.10.2003
569. PL 44/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice. Lege 324/2002
27.05.2002
570. PL 45/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale. Lege 642/2002
07.12.2002
571. PL 46/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Lege 223/2002
23.04.2002
572. PL 47/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Lege 527/2002
17.07.2002
573. PL 48/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. Lege 673/2002
19.12.2002
574. PL 49/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale. Lege 471/2002
09.07.2002
575. PL 86/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe. Lege 259/2002
29.04.2002
576. PL 87/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 154/2002
08.04.2002
577. PL 88/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001. Lege 230/2002
23.04.2002
578. PL 89/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România. Lege 264/2002
15.05.2002
579. PL 90/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Constituirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standardele de autostradă, pe Coridorul de transport european nr.IV, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 155/2002
08.04.2002
580. PL 91/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București, la 17 octombrie 2001, și la Brucelles, la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles, la 22 decembrie 2000, și la București, la 13 mai 2001. Lege 153/2002
08.04.2002
581. PL 99/28.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul Asistență în vederea organizării Comitetelor de Monitorizare ISPA în România, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 152/2002
08.04.2002
582. PL 100/28.02.2002 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin.(2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar. Lege 337/2002
31.05.2002
583. PL 107/05.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2002 privind trecerea Spitalului Elias și a Complexului Olănești din subordinea și administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Române. Lege 251/2002
29.04.2002
584. PL 128/14.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. Lege 294/2002
15.05.2002
585. PL 129/14.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Lege 288/2002
15.05.2002
586. PL 134/20.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță. Lege 51/2003
21.01.2003
587. PL 178/03.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Lege 634/2002
07.12.2002
588. PL 246/14.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România. Lege 557/2002
15.10.2002
589. PL 247/14.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale. Lege 522/2002
17.07.2002
590. PL 288/05.06.2002 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.8/2001 pentru modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol. Lege 454/2002
08.07.2002
591. PL 298/11.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". Lege 640/2002
07.12.2002
592. PL 321/18.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului. Lege 82/2003
13.03.2003
593. PL 394/09.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002. Lege 97/2003
21.03.2003
594. PL 395/15.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001. Lege 578/2002
23.10.2002
595. PL 400/29.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic. Lege 614/2002
13.11.2002
596. PL 401/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale. Lege 641/2002
07.12.2002
597. PL 402/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri. Lege 47/2003
21.01.2003
598. PL 403/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Lege 664/2002
16.12.2002
599. PL 404/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002. Lege 609/2002
06.11.2002
600. PL 405/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal. Lege 49/2003
21.01.2003
601. PL 406/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România. Lege 670/2002
16.12.2002
602. PL 407/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Lege 265/2003
13.06.2003
603. PL 408/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați. Lege 123/2005
11.05.2005
604. PL 409/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege 12/2003
09.01.2003
605. PL 410/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate. Lege 285/2003
26.06.2003
606. PL 411/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local. Lege 99/2004
07.04.2004
607. PL 412/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța. Lege 33/2003
13.01.2003
608. PL 423/10.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute la Legea nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret. Lege 562/2002
16.10.2002
609. PL 424/10.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare. Lege 595/2002
29.10.2002
610. PL 425/10.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de Pregătire a Proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 569/2002
23.10.2002
611. PL 426/10.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate. Lege 636/2002
07.12.2002
612. PL 433/12.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistență în domeniul securității nucleare - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001. Lege 571/2002
23.10.2002
613. PL 434/12.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO 0103, semnat la București la 4 decembrie 2001. Lege 561/2002
16.10.2002
614. PL 435/12.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001. Lege 560/2002
16.10.2002
615. PL 436/12.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001. Lege 608/2002
06.11.2002
616. PL 458/19.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la București la 4 decembrie 2001. Lege 581/2002
23.10.2002
617. PL 460/19.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001. Lege 629/2002
19.11.2002
618. PL 461/19.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Lege 592/2002
29.10.2002
619. PL 480/01.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale Lege 96/2003
18.03.2003
620. PL 481/01.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. Lege 48/2003
21.01.2003
621. PL 507/08.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Lege 3/2003
09.01.2003
622. PL 508/08.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat. Lege 119/2007
02.05.2007
623. PL 552/24.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare. Lege 79/2003
12.03.2003
624. PL 655/11.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Lege 324/2003
08.07.2003
625. PL 686/17.12.2002 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.43/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului. Lege 61/2003
11.03.2003
626. PL 10/24.01.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de către regia Națională a Pădurilor Lege 242/2003
06.06.2003
627. PL 12/28.01.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare Lege 247/2003
10.06.2003
628. PL 14/29.01.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2003 privind finanțarea unui obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași Lege 118/2003
08.04.2003
629. PL 16/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2003 pentru modificarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 229/2003
23.05.2003
630. PL 17/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 244/2003
10.06.2003
631. PL 18/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 266/2003
13.06.2003
632. PL 19/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap Lege 239/2003
06.06.2003
633. PL 20/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2003 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 183/2004
17.05.2004
634. PL 21/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice Lege 202/2003
16.05.2003
635. PL 22/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor Lege 238/2003
02.06.2003
636. PL 23/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice Lege 246/2003
10.06.2003
637. PL 24/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România Lege 362/2003
19.09.2003
638. PL 25/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 227/2003
23.05.2003
639. PL 26/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România Lege 256/2003
10.06.2003
640. PL 27/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate Lege 119/2003
08.04.2003
641. PL 28/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2003 privind completarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative Lege 115/2003
08.04.2003
642. PL 29/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună Lege 114/2003
08.04.2003
643. PL 30/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă Lege 274/2003
23.06.2003
644. PL 31/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Lege 502/2003
26.11.2003
645. PL 32/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici Lege 237/2003
02.06.2003
646. PL 33/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală Lege 232/2003
31.05.2003
647. PL 34/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 213/2005
05.07.2005
648. PL 35/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice Lege 323/2003
08.07.2003
649. PL 82/12.02.2003 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România și a art.39 din Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate Lege 134/2003
11.04.2003
650. PL 116/19.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenției complementare dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanțării lucrărilor de reparații, amenajări și dotări cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 9 iulie 2002 Lege 174/2003
09.05.2003
651. PL 157/25.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare Lege 321/2003
08.07.2003
652. PL 158/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002 Lege 146/2003
14.04.2003
653. PL 159/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002 Lege 163/2003
22.04.2003
654. PL 160/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 Lege 145/2003
14.04.2003
655. PL 161/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 199/2003
15.05.2003
656. PL 162/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2003 pentru modificarea art.8 lit.e) din Legea nr.148/2000 privind publicitatea Lege 219/2003
22.05.2003
657. PL 163/25.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ Lege 231/2003
23.05.2003
658. PL 164/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea alin.(3) al art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 197/2003
13.05.2003
659. PL 165/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2003 pentru modificarea art.36 din Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate Lege 183/2003
09.05.2003
660. PL 166/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților Lege 194/2003
13.05.2003
661. PL 172/26.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală Lege 320/2003
08.07.2003
662. PL 190/05.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2003 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 275/2003
23.06.2003
663. PL 191/05.03.2003 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.40/2002 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 182/2003
09.05.2003
664. PL 192/05.03.2003 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 181/2003
09.05.2003
665. PL 193/05.03.2003 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 180/2003
09.05.2003
666. PL 194/05.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale Lege 198/2003
13.05.2003
667. PL 231/18.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 353/2003
10.07.2003
668. PL 232/18.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public Lege 475/2003
12.11.2003
669. PL 233/18.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale Lege 358/2003
11.07.2003
670. PL 248/26.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 95/2004
07.04.2004
671. PL 464/28.07.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 562/2003
22.12.2003
672. PL 467/20.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval Lege 601/2003
22.12.2003
673. PL 468/20.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice " Termoelectrica " - S.A., Societatea Comercială " Electrocentrale " Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 427/2003
20.10.2003
674. PL 469/20.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale " Tractorul UTB " - S.A. Brașov Lege 498/2004
12.11.2004
675. PL 470/20.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială ARO S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale Lege 424/2003
20.10.2003
676. PL 481/28.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002(2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la București, la 11 decembrie 2002 Lege 434/2003
27.10.2003
677. PL 482/28.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 11 decembrie 2002 Lege 435/2003
27.10.2003
678. PL 483/28.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 11 decembrie 2002 Lege 436/2003
27.10.2003
679. PL 484/28.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului Lege 538/2003
15.12.2003
680. PL 485/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale Lege 545/2003
18.12.2003
681. PL 486/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european Lege 456/2003
12.11.2003
682. PL 487/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 504/2003
26.11.2003
683. PL 488/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 563/2003
22.12.2003
684. PL 489/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale Lege 515/2003
28.11.2003
685. PL 490/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2003 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 564/2003
22.12.2003
686. PL 491/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor Lege 503/2003
26.11.2003
687. PL 492/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 123/2004
19.04.2004
688. PL 493/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice Lege 535/2003
15.12.2003
689. PL 494/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație Lege 575/2003
22.12.2003
690. PL 495/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 27/2004
05.03.2004
691. PL 496/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvenului nr.78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 Lege 425/2003
20.10.2003
692. PL 497/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene precum și ale primarilor și viceprimarilor Lege 578/2003
22.12.2003
693. PL 498/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe Lege 524/2003
11.12.2003
694. PL 499/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală Lege 609/2003
22.12.2003
695. PL 500/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, terifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță Lege 8/2004
18.02.2004
696. PL 501/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor Lege 600/2003
22.12.2003
697. PL 502/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 Lege 500/2003
26.11.2003
698. PL 503/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 Lege 501/2003
26.11.2003
699. PL 532/09.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. Lege 452/2003
12.11.2003
700. PL 551/11.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP) Lege 437/2003
27.10.2003
701. PL 552/11.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003 Lege 492/2003
18.11.2003
702. PL 559/16.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 Lege 444/2003
12.11.2003
703. PL 560/16.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003 Lege 445/2003
12.11.2003
704. PL 561/16.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române Lege 488/2003
18.11.2003
705. PL 578/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 470/2003
12.11.2003
706. PL 579/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 536/2003
15.12.2003
707. PL 580/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale Lege 463/2003
12.11.2003
708. PL 581/19.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora Lege 474/2003
12.11.2003
709. PL 583/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003 Lege 438/2003
27.10.2003
710. PL 594/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001 Lege 506/2003
26.11.2003
711. PL 595/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului Lege 96/2004
07.04.2004
712. PL 596/30.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale Lege 534/2003
11.12.2003
713. PL 597/30.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 529/2003
11.12.2003
714. PL 598/30.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice Lege 493/2003
18.11.2003
715. PL 599/30.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 490/2003
18.11.2003
716. PL 600/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România Lege 225/2004
27.05.2004
717. PL 601/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 154/2004
14.05.2004
718. PL 616/07.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație Lege 487/2003
18.11.2003
719. PL 629/10.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana"- S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și administrarea Consiliului Județean Cluj Lege 532/2003
11.12.2003
720. PL 710/18.11.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală Lege 271/2004
16.06.2004
721. PL-x 18/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România procedură legislativă încetată
25.02.2004
722. PL-x 19/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România procedură legislativă încetată
25.02.2004
723. PL-x 20/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN Lege 337/2004
08.07.2004
724. PL-x 21/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2004 pentru modificarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002 Lege 70/2004
26.03.2004
725. PL-x 22/02.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor autovehiculelor care efectuează transporturi rutiere procedură legislativă încetată
18.02.2004
726. PL-x 23/02.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000 Lege 56/2004
24.03.2004
727. PL-x 24/02.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2004 pentru ratificarea Addendumurilor dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România RO 01.10, semnat la București la 19 decembrie 2001 Lege 55/2004
24.03.2004
728. PL-x 25/02.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 54/2004
24.03.2004
729. PL-x 26/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2000 RO0004 - RO0007, semnat la București la 6 noiembrie 2000 Lege 53/2004
24.03.2004
730. PL-x 27/02.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare procedură legislativă încetată
25.02.2004
731. PL-x 28/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 RO0104 - RO0109, semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 52/2004
24.03.2004
732. PL-x 29/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000 Lege 51/2004
24.03.2004
733. PL-x 30/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național 1998 RO9803 - RO9807, semnat la București la 30 septembrie 1998 Lege 71/2004
26.03.2004
734. PL-x 31/02.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere procedură legislativă încetată
25.02.2004
735. PL-x 32/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit procedură legislativă încetată
25.02.2004
736. PL-x 33/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară procedură legislativă încetată
25.02.2004
737. PL-x 34/02.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere Lege 119/2004
19.04.2004
738. PL-x 35/02.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2004 privind acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România Lege 77/2004
26.03.2004
739. PL-x 68/24.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și al terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială SERPLO-S.A. în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova Lege 104/2004
07.04.2004
740. PL-x 70/25.02.2004 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar Lege 97/2004
07.04.2004
741. PL-x 71/25.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sanatate publică Lege 170/2004
14.05.2004
742. PL-x 72/25.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar Lege 100/2004
07.04.2004
743. PL-x 73/25.02.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 252/2004
16.06.2004
744. PL-x 74/25.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale Lege 121/2004
19.04.2004
745. PL-x 75/25.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române Lege 125/2004
19.04.2004
746. PL-x 76/25.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor, nr.270/2003 Lege 151/2004
14.05.2004
747. PL-x 77/25.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.59 alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 112/2004
07.04.2004
748. PL-x 78/25.02.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 168/2004
14.05.2004
749. PL-x 89/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap Lege 144/2004
04.05.2004
750. PL-x 90/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 129/2004
21.04.2004
751. PL-x 91/01.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "MELANA IV" - S.A. Săvinești Lege 167/2004
14.05.2004
752. PL-x 92/01.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași Lege 187/2004
17.05.2004
753. PL-x 93/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate Lege 126/2004
19.04.2004
754. PL-x 94/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2004 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 156/2004
14.05.2004
755. PL-x 95/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială Lege 113/2004
07.04.2004
756. PL-x 96/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 116/2004
19.04.2004
757. PL-x 97/01.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureș și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Lege 169/2004
14.05.2004
758. PL-x 98/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală Lege 131/2004
21.04.2004
759. PL-x 99/01.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului Lege 166/2004
14.05.2004
760. PL-x 100/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 191/2004
24.05.2004
761. PL-x 101/01.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 230/2004
01.06.2004
762. PL-x 102/01.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 180/2004
17.05.2004
763. PL-x 104/02.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004 Lege 109/2004
07.04.2004
764. PL-x 105/02.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern Lege 106/2004
07.04.2004
765. PL-x 113/08.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare Lege 117/2004
19.04.2004
766. PL-x 125/08.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2004 pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură Lege 124/2004
19.04.2004
767. PL-x 140/12.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității Lege 246/2004
09.06.2004
768. PL-x 141/12.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere Lege 152/2004
14.05.2004
769. PL-x 150/16.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 174/2004
17.05.2004
770. PL-x 160/18.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România Lege 176/2004
17.05.2004
771. PL-x 165/24.03.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare Lege 215/2004
27.05.2004
772. PL-x 171/24.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere Lege 161/2004
14.05.2004
773. PL-x 174/29.03.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România Lege 185/2004
17.05.2004
774. PL-x 183/01.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară Lege 222/2004
27.05.2004
775. PL-x 237/20.04.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit Lege 278/2004
23.06.2004
776. PL-x 245/21.04.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aflate în dificultate Lege 361/2004
08.09.2004
777. PL-x 454/30.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 Lege 478/2004
08.11.2004
778. PL-x 455/30.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 Lege 445/2004
01.11.2004
779. PL-x 456/30.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Lege 483/2004
10.11.2004
780. PL-x 472/30.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr 63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea nr.296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte Lege 459/2004
01.11.2004
781. PL-x 476/31.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului medicilor din România, din Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr.308/2004 privind exercitarea profesieie de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România Lege 428/2004
25.10.2004
782. PL-x 479/31.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței Lege 404/2004
11.10.2004
783. PL-x 480/31.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate Lege 416/2004
18.10.2004
784. PL-x 481/31.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii Informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO Lege 377/2004
28.09.2004
785. PL-x 483/31.08.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 394/2004
28.09.2004
786. PL-x 488/02.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere Lege 397/2004
11.10.2004
787. PL-x 490/02.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor Lege 406/2004
11.10.2004
788. PL-x 492/02.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2004 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate Lege 401/2004
11.10.2004
789. PL-x 493/02.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România Lege 415/2004
18.10.2004
790. PL-x 495/02.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER Lege 408/2004
11.10.2004
791. PL-x 496/02.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. - S.A. Lege 402/2004
11.10.2004
792. PL-x 498/02.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 Lege 476/2004
04.11.2004
793. PL-x 499/02.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 Lege 444/2004
01.11.2004
794. PL-x 515/07.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șisești Lege 431/2004
25.10.2004
795. PL-x 517/07.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome Lege 414/2004
18.10.2004
796. PL-x 524/13.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului Lege 462/2004
04.11.2004
797. PL-x 525/13.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare Lege 399/2004
11.10.2004
798. PL-x 526/13.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanaței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale Lege 433/2004
25.10.2004
799. PL-x 527/13.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2004 pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea Lege 432/2004
25.10.2004
800. PL-x 528/13.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaș Lege 421/2004
25.10.2004
801. PL-x 529/13.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2004 pentru abrogarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România Lege 474/2004
04.11.2004
802. PL-x 533/14.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modiifcarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 501/2004
17.11.2004
803. PL-x 543/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora Lege 515/2004
23.11.2004
804. PL-x 544/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanaței Guvernului nr.80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 437/2004
25.10.2004
805. PL-x 546/17.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole Lege 465/2004
04.11.2004
806. PL-x 547/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 419/2004
25.10.2004
807. PL-x 550/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 494/2004
12.11.2004
808. PL-x 551/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 420/2004
25.10.2004
809. PL-x 552/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice Lege 492/2004
10.11.2004
810. PL-x 554/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 464/2004
04.11.2004
811. PL-x 556/17.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare Lege 486/2004
10.11.2004
812. PL-x 558/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 454/2004
01.11.2004
813. PL-x 559/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale Lege 488/2004
10.11.2004
814. PL-x 562/17.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 471/2004
04.11.2004
815. PL-x 567/21.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 507/2004
17.11.2004
816. PL-x 570/21.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 519/2004
23.11.2004
817. PL-x 582/27.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere Lege 514/2004
23.11.2004
818. PL-x 583/27.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic Lege 529/2004
25.11.2004
819. PL-x 586/28.09.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 Lege 485/2004
10.11.2004
820. PL-x 587/28.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți aflate în dificultate Lege 518/2004
23.11.2004
821. PL-x 603/11.10.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 523/2004
24.11.2004
822. PL-x 647/02.11.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiare-economice în sistemul sanitar Lege 597/2004
15.12.2004
823. PL-x 649/02.11.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate Lege 583/2004
15.12.2004
824. PL-x 673/04.11.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant Lege 588/2004
15.12.2004
825. PL-x 737/07.12.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2004 pentru completarea art.3 din Decretul-lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Unită cu Roma (greco-catolică) Lege 182/2005
13.06.2005
826. PL-x 18/04.02.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere Lege 21/2005
03.03.2005
827. PL-x 38/11.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 35/2005
17.03.2005
828. PL-x 42/11.02.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă Lege 77/2005
07.04.2005
829. PL-x 44/15.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice Lege 80/2005
07.04.2005
830. PL-x 45/15.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005 Lege 79/2005
07.04.2005
831. PL-x 46/15.02.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală Lege 154/2005
20.05.2005
832. PL-x 49/18.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2005 pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 52/2005
17.03.2005
833. PL-x 52/18.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2005 pentru modificarea art.4 din Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor Lege 81/2005
07.04.2005
834. PL-x 56/23.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 210/2005
04.07.2005
835. PL-x 57/23.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România, semnat la București la 19 decembrie 2003, și în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004 Lege 92/2005
13.04.2005
836. PL-x 58/23.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la Programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate -cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina Lege 93/2005
13.04.2005
837. PL-x 59/23.02.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale Lege 101/2005
03.05.2005
838. PL-x 60/23.02.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 83/2005
07.04.2005
839. PL-x 61/23.02.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 84/2005
07.04.2005
840. PL-x 64/02.03.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului General al municipiului București Lege 118/2005
05.05.2005
841. PL-x 65/02.03.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2005 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 147/2005
17.05.2005
842. PL-x 66/02.03.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005 Lege 100/2005
03.05.2005
843. PL-x 67/07.03.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 146/2005
17.05.2005
844. PL-x 68/07.03.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România Lege 110/2006
27.04.2006
845. PL-x 72/07.03.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției Lege 110/2005
03.05.2005
846. PL-x 75/07.03.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 112/2005
03.05.2005
847. PL-x 89/14.03.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 98/2005
03.05.2005
848. PL-x 90/14.03.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.71 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 95/2005
14.04.2005
849. PL-x 303/20.07.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 351/2005
02.12.2005
850. PL-x 390/22.09.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar Lege 369/2005
13.12.2005
851. PL-x 397/28.09.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere Lege 335/2005
29.11.2005
852. PL-x 407/28.09.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 320/2005
10.11.2005
853. PL-x 408/28.09.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 309/2005
08.11.2005
854. PL-x 409/28.09.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 14/2006
11.01.2006
855. PL-x 410/28.09.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005 Lege 301/2005
24.10.2005
856. PL-x 415/28.09.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea și desfășurarea activității de curierat pentru materialele NATO clasificate Lege 342/2005
29.11.2005
857. PL-x 416/28.09.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 19/2006
11.01.2006
858. PL-x 417/28.09.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 21/2006
11.01.2006
859. PL-x 418/28.09.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 9/2006
11.01.2006
860. PL-x 421/28.09.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) Lege 394/2005
16.12.2005
861. PL-x 439/03.10.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale Lege 340/2005
29.11.2005
862. PL-x 440/03.10.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare uitlizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora Lege 375/2005
13.12.2005
863. PL-x 441/03.10.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România Lege 374/2005
13.12.2005
864. PL-x 442/03.10.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 373/2005
13.12.2005
865. PL-x 443/03.10.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice Lege 338/2005
29.11.2005
866. PL-x 444/03.10.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare Lege 307/2005
25.10.2005
867. PL-x 458/10.10.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate Lege 376/2005
13.12.2005
868. PL-x 459/10.10.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe Lege 2/2006
05.01.2006
869. PL-x 460/10.10.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 97/2006
25.04.2006
870. PL-x 461/10.10.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbției fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanțare cu activele achiziționate în cadrul proiectelor SAPARD Lege 409/2005
29.12.2005
871. PL-x 462/10.10.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap Lege 45/2006
08.03.2006
872. PL-x 490/24.10.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 50/2006
08.03.2006
873. PL-x 491/24.10.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor Lege 370/2005
13.12.2005
874. PL-x 508/07.11.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură Lege 114/2006
04.05.2006
875. PL-x 518/09.11.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 328/2006
14.07.2006
876. PL-x 534/21.11.2005 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art.12 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România Lege 39/2006
08.03.2006
877. PL-x 551/28.11.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice Lege 142/2006
15.05.2006
878. PL-x 554/28.11.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 64/2006
22.03.2006
879. PL-x 555/28.11.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală Lege 73/2006
23.03.2006
880. PL-x 556/28.11.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă Lege 72/2006
23.03.2006
881. PL-x 86/22.02.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" din București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 206/2006
23.05.2006
882. PL-x 87/22.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 160/2006
15.05.2006
883. PL-x 101/27.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Lege 133/2006
12.05.2006
884. PL-x 102/27.02.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană Lege 156/2006
15.05.2006
885. PL-x 121/01.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 191/2006
16.05.2006
886. PL-x 122/01.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare Lege 326/2006
14.07.2006
887. PL-x 123/01.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1.Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat Lege 157/2006
15.05.2006
888. PL-x 126/06.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.19 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației Lege 118/2006
04.05.2006
889. PL-x 130/08.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 175/2006
16.05.2006
890. PL-x 141/08.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale Lege 180/2006
16.05.2006
891. PL-x 142/08.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 189/2006
16.05.2006
892. PL-x 143/08.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 Lege 141/2006
15.05.2006
893. PL-x 144/08.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 128/2006
12.05.2006
894. PL-x 145/08.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 190/2006
16.05.2006
895. PL-x 172/15.03.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 353/2006
21.07.2006
896. PL-x 222/29.03.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 323/2006
14.07.2006
897. PL-x 234/05.04.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport Lege 299/2006
11.07.2006
898. PL-x 235/05.04.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor Lege 209/2006
23.05.2006
899. PL-x 236/05.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice Lege 454/2006
06.12.2006
900. PL-x 237/05.04.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise Lege 255/2006
23.06.2006
901. PL-x 238/05.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor Lege 364/2006
21.09.2006
902. PL-x 239/05.04.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 Lege 277/2006
04.07.2006
903. PL-x 255/10.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 444/2006
30.11.2006
904. PL-x 306/18.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural" Lege 71/2007
26.03.2007
905. PL-x 308/18.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006 Lege 417/2006
16.11.2006
906. PL-x 309/18.04.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 312/2006
12.07.2006
907. PL-x 407/02.05.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 266/2006
29.06.2006
908. PL-x 620/04.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române -S.A. Lege 383/2006
09.10.2006
909. PL-x 656/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Lege 447/2006
04.12.2006
910. PL-x 657/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 Lege 456/2006
06.12.2006
911. PL-x 714/03.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituția prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate Lege 483/2006
19.12.2006
912. PL-x 725/11.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri Lege 452/2006
06.12.2006
913. PL-x 726/11.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 464/2006
12.12.2006
914. PL-x 728/11.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România Lege 431/2006
22.11.2006
915. PL-x 730/11.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare Lege 462/2006
12.12.2006
916. PL-x 734/11.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 427/2006
22.11.2006
917. PL-x 735/11.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006 Lege 475/2006
12.12.2006
918. PL-x 743/18.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă Lege 26/2007
15.01.2007
919. PL-x 756/23.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2006 pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere Lege 468/2006
12.12.2006
920. PL-x 762/23.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă Lege 463/2006
12.12.2006
921. PL-x 764/23.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Lege 18/2007
09.01.2007
922. PL-x 765/23.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură Lege 506/2006
28.12.2006
923. PL-x 766/23.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr.350/2006 Lege 3/2007
09.01.2007
924. PL-x 767/23.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare Lege 11/2007
09.01.2007
925. PL-x 768/23.10.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană Lege 14/2007
09.01.2007
926. PL-x 769/23.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007 Lege 510/2006
29.12.2006
927. PL-x 770/23.10.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 499/2006
28.12.2006
928. PL-x 799/01.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 61/2007
22.03.2007
929. PL-x 814/06.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 500/2006
28.12.2006
930. PL-x 838/08.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 21/2007
11.01.2007
931. PL-x 840/08.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2006 pentru modificarea art.4 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre Lege 493/2006
28.12.2006
932. PL-x 841/08.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 10/2007
09.01.2007
933. PL-x 848/13.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 496/2006
28.12.2006
934. PL-x 849/13.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 505/2006
28.12.2006
935. PL-x 862/13.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 477/2006
12.12.2006
936. PL-x 863/13.11.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi Lege 511/2006
29.12.2006
937. PL-x 864/13.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 517/2006
29.12.2006
938. PL-x 865/13.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 106/2007
19.04.2007
939. PL-x 866/13.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 2/2007
09.01.2007
940. PL-x 885/22.11.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 491/2006
28.12.2006
941. PL-x 916/04.12.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvinești Lege 52/2007
13.03.2007
942. PL-x 917/04.12.2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea anexei nr.2 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora Lege 43/2007
06.03.2007
943. PL-x 160/19.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 246/2008
31.10.2008
944. PL-x 183/28.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 Lege 219/2007
04.07.2007
945. PL-x 224/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Lege 25/2008
29.02.2008
946. PL-x 226/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar -fiscale din domeniul protecției sociale Lege 164/2007
12.06.2007
947. PL-x 227/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 212/2007
02.07.2007
948. PL-x 228/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 218/2007
02.07.2007
949. PL-x 229/10.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare Lege 187/2007
19.06.2007
950. PL-x 230/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției Lege 247/2007
12.07.2007
951. PL-x 231/10.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 203/2007
02.07.2007
952. PL-x 249/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic Lege 353/2007
03.12.2007
953. PL-x 250/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 166/2007
12.06.2007
954. PL-x 252/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale Lege 176/2007
12.06.2007
955. PL-x 253/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2007 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României Lege 167/2007
12.06.2007
956. PL-x 254/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007 Lege 162/2007
07.06.2007
957. PL-x 255/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007 Lege 232/2007
06.07.2007
958. PL-x 256/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 169/2007
12.06.2007
959. PL-x 257/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 207/2008
24.10.2008
960. PL-x 269/23.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice Lege 207/2007
02.07.2007
961. PL-x 270/23.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 205/2007
02.07.2007
962. PL-x 271/23.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 168/2007
12.06.2007
963. PL-x 272/23.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu Lege 206/2007
02.07.2007
964. PL-x 273/23.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 249/2007
12.07.2007
965. PL-x 274/23.04.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Lege 170/2007
12.06.2007
966. PL-x 275/23.04.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național Lege 208/2007
02.07.2007
967. PL-x 276/23.04.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați Lege 269/2007
01.10.2007
968. PL-x 289/23.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 220/2007
04.07.2007
969. PL-x 320/02.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 274/2007
03.10.2007
970. PL-x 321/02.05.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat Lege 229/2008
31.10.2008
971. PL-x 554/05.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 Lege 247/2008
31.10.2008
972. PL-x 639/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina Lege 358/2007
03.12.2007
973. PL-x 640/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina Lege 359/2007
03.12.2007
974. PL-x 645/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 344/2007
03.12.2007
975. PL-x 646/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 28/2009
05.03.2009
976. PL-x 690/15.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 136/2008
04.07.2008
977. PL-x 691/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD Lege 324/2007
22.11.2007
978. PL-x 692/15.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale precum și a autorităților publice centrale Lege 378/2007
28.12.2007
979. PL-x 693/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 379/2007
28.12.2007
980. PL-x 710/24.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării Lege 178/2008
13.10.2008
981. PL-x 722/29.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 371/2007
21.12.2007
982. PL-x 742/05.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011 Lege 5/2008
09.01.2008
983. PL-x 743/05.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe Lege 22/2008
29.02.2008
984. PL-x 777/14.11.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Lege 382/2007
28.12.2007
985. PL-x 778/14.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 52/2009
01.04.2009
986. PL-x 779/14.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 42/2008
19.03.2008
987. PL-x 780/14.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 8/2008
10.01.2008
988. PL-x 781/14.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere Lege 157/2009
08.05.2009
989. PL-x 182/14.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale Lege 199/2008
21.10.2008
990. PL-x 214/16.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 Lege 47/2009
20.03.2009
991. PL-x 232/22.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 179/2008
13.10.2008
992. PL-x 233/22.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun Lege 225/2008
28.10.2008
993. PL-x 234/22.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului Schi în România Lege 271/2009
07.07.2009
994. PL-x 257/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreților sau executanți din România Lege 123/2009
29.04.2009
995. PL-x 258/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008 Lege 209/2008
24.10.2008
996. PL-x 259/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 219/2008
27.10.2008
997. PL-x 261/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008 Lege 238/2008
31.10.2008
998. PL-x 262/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 237/2008
31.10.2008
999. PL-x 263/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ Lege 221/2008
27.10.2008
1000. PL-x 264/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar Lege 272/2008
07.11.2008
1001. PL-x 265/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2008 pentru modifcarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 304/2008
03.12.2008
1002. PL-x 266/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale Lege 177/2008
10.10.2008
1003. PL-x 300/12.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 203/2008
21.10.2008
1004. PL-x 544/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 299/2008
18.11.2008
1005. PL-x 547/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr.387/2007 Lege 297/2008
18.11.2008
1006. PL-x 566/24.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Lege 36/2015
11.03.2015
1007. PL-x 686/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 242/2009
23.06.2009
1008. PL-x 687/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 179/2010
14.10.2010
1009. PL-x 688/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol Lege 98/2009
08.04.2009
1010. PL-x 689/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 224/2009
05.06.2009
1011. PL-x 27/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 48/2009
20.03.2009
1012. PL-x 28/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 40/2009
13.03.2009
1013. PL-x 29/02.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor Lege 99/2009
08.04.2009
1014. PL-x 130/18.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional Lege 220/2009
02.06.2009
1015. PL-x 159/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate Lege 265/2009
07.07.2009
1016. PL-x 160/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare Lege 176/2009
13.05.2009
1017. PL-x 161/02.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare Lege 177/2009
13.05.2009
1018. PL-x 183/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor Lege 210/2009
02.06.2009
1019. PL-x 184/09.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare Lege 223/2009
05.06.2009
1020. PL-x 398/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 Lege 126/2010
30.06.2010
1021. PL-x 399/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 Lege 127/2010
30.06.2010
1022. PL-x 474/05.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit Lege 369/2009
26.11.2009
1023. PL-x 475/05.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 372/2009
26.11.2009
1024. PL-x 539/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea termenului privind sancționarea contravențiilor prevăzute la art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale Lege 28/2010
02.03.2010
1025. PL-x 540/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g) din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia"- S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 13/2010
02.03.2010
1026. PL-x 541/02.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului Lege 103/2012
04.07.2012
1027. PL-x 542/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale Lege 244/2010
07.12.2010
1028. PL-x 543/02.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate Lege 48/2010
19.03.2010
1029. PL-x 565/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European Lege 30/2010
02.03.2010
1030. PL-x 567/04.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziție pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuția financiară a Facilității de tranziție pentru întărirea capacității instituționale din România Lege 32/2010
02.03.2010
1031. PL-x 568/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității Lege 256/2011
05.12.2011
1032. PL-x 569/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 Lege 33/2010
02.03.2010
1033. PL-x 570/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană Lege 1/2010
06.01.2010
1034. PL-x 571/04.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public Lege 50/2010
19.03.2010
1035. PL-x 572/04.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții Lege 2/2010
06.01.2010
1036. PL-x 591/11.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 53/2010
19.03.2010
1037. PL-x 598/16.11.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 52/2010
19.03.2010
1038. PL-x 599/16.11.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile Lege 55/2010
19.03.2010
1039. PL-x 620/14.12.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate Lege 109/2017
19.05.2017
1040. PL-x 689/16.12.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv Lege 110/2010
03.06.2010
1041. PL-x 69/08.03.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 Lege 74/2010
26.04.2010
1042. PL-x 163/13.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2010 pentru modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 159/2010
12.07.2010
1043. PL-x 164/13.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici Lege 199/2010
22.10.2010
1044. PL-x 165/13.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră Lege 125/2012
12.07.2012
1045. PL-x 166/13.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 198/2015
09.07.2015
1046. PL-x 167/13.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 100/2014
04.07.2014
1047. PL-x 168/13.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar Lege 245/2010
07.12.2010
1048. PL-x 169/13.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili Lege 98/2010
21.05.2010
1049. PL-x 185/19.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Lege 222/2011
29.11.2011
1050. PL-x 186/19.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 124/2010
30.06.2010
1051. PL-x 187/19.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale Lege 32/2011
21.03.2011
1052. PL-x 205/26.04.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România Lege 190/2010
14.10.2010
1053. PL-x 206/26.04.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne Lege 128/2010
30.06.2010
1054. PL-x 252/03.05.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență Lege 209/2010
11.11.2010
1055. PL-x 485/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 Lege 148/2013
30.04.2013
1056. PL-x 486/14.09.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Lege 155/2013
30.04.2013
1057. PL-x 716/24.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport Lege 268/2011
07.12.2011
1058. PL-x 717/24.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție Lege 183/2011
14.10.2011
1059. PL-x 718/24.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 279/2013
31.10.2013
1060. PL-x 719/24.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor Lege 50/2015
19.03.2015
1061. PL-x 720/24.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere Lege 46/2012
19.03.2012
1062. PL-x 721/24.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 44/2012
19.03.2012
1063. PL-x 722/24.11.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă Lege 277/2011
07.12.2011
1064. PL-x 723/24.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură Lege 206/2011
07.11.2011
1065. PL-x 724/24.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune Lege 224/2011
29.11.2011
1066. PL-x 725/24.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 156/2017
29.06.2017
1067. PL-x 726/24.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 258/2011
07.12.2011
1068. PL-x 734/29.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 93/2011
06.06.2011
1069. PL-x 12/01.02.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2011 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor Lege 44/2011
04.04.2011
1070. PL-x 145/28.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Lege 211/2012
13.11.2012
1071. PL-x 147/28.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 182/2011
14.10.2011
1072. PL-x 148/28.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Lege 252/2011
05.12.2011
1073. PL-x 176/06.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile Lege 289/2011
16.12.2011
1074. PL-x 202/26.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 104/2012
04.07.2012
1075. PL-x 203/26.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 124/2012
12.07.2012
1076. PL-x 219/02.05.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier Lege 161/2011
11.07.2011
1077. PL-x 377/30.05.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică retrimis
la comisii
27.03.2012
1078. PL-x 526/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare Lege 125/2013
25.04.2013
1079. PL-x 623/16.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității Lege 136/2013
26.04.2013
1080. PL-x 624/16.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar Lege 43/2012
19.03.2012
1081. PL-x 625/16.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile Lege 149/2012
23.07.2012
1082. PL-x 626/16.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privnd constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere Lege 94/2012
04.07.2012
1083. PL-x 628/16.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București Lege 8/2012
06.01.2012
1084. PL-x 629/16.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil Lege 10/2013
04.03.2013
1085. PL-x 646/21.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 13/2013
04.03.2013
1086. PL-x 647/21.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 217/2012
13.11.2012
1087. PL-x 656/22.11.2011 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere la comisii
24.02.2014
1088. PL-x 669/28.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia Lege 181/2013
11.06.2013
1089. PL-x 670/28.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare la comisii
28.11.2011
1090. PL-x 671/28.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului Lege 207/2012
13.11.2012
1091. PL-x 672/28.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 114/2012
04.07.2012
1092. PL-x 673/28.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor Lege 99/2013
12.04.2013
1093. PL-x 674/28.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal Lege 113/2012
04.07.2012
1094. PL-x 675/28.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 126/2012
12.07.2012
1095. PL-x 676/28.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 209/2012
13.11.2012
1096. PL-x 677/28.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare Lege 161/2013
15.04.2013
1097. PL-x 159/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit Lege 288/2013
07.11.2013
1098. PL-x 160/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 162/2012
04.10.2012
1099. PL-x 161/29.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2012 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul Lege 158/2012
28.09.2012
1100. PL-x 162/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 Lege 41/2013
08.03.2013
1101. PL-x 163/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflată pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării Lege 216/2012
13.11.2012
1102. PL-x 164/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 232/2013
15.07.2013
1103. PL-x 165/29.05.2012 Proiectul Legii penru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport Lege 221/2012
21.11.2012
1104. PL-x 383/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative Lege 83/2013
05.04.2013
1105. PL-x 384/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit Lege 15/2013
04.03.2013
1106. PL-x 385/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice Lege 30/2013
04.03.2013
1107. PL-x 386/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 100/2013
12.04.2013
1108. PL-x 387/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 208/2012
13.11.2012
1109. PL-x 388/01.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană Lege 89/2013
05.04.2013
1110. PL-x 389/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare Lege 103/2013
12.04.2013
1111. PL-x 390/01.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii Lege 210/2013
27.06.2013
1112. PL-x 413/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 102/2013
12.04.2013
1113. PL-x 414/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice Lege 22/2013
04.03.2013
1114. PL-x 415/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 170/2013
31.05.2013
1115. PL-x 416/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD Lege 220/2012
19.11.2012
1116. PL-x 429/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Lege 147/2013
30.04.2013
1117. PL-x 430/09.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Lege 143/2013
30.04.2013
1118. PL-x 38/18.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 280/2013
31.10.2013
1119. PL-x 39/18.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați Lege 149/2013
30.04.2013
1120. PL-x 40/18.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind unele măsuri pentru derularea opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud"- S.A. Lege 199/2013
27.06.2013
1121. PL-x 41/18.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural Lege 101/2013
12.04.2013
1122. PL-x 72/04.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale Lege 157/2013
30.04.2013
1123. PL-x 73/04.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 156/2013
30.04.2013
1124. PL-x 74/04.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural la comisii
04.03.2013
1125. PL-x 78/11.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și vaduvelor de război Lege 112/2013
18.04.2013
1126. PL-x 93/25.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare Lege 168/2013
29.05.2013
1127. PL-x 95/25.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 251/2013
19.07.2013
1128. PL-x 96/25.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale Lege 261/2013
02.10.2013
1129. PL-x 97/25.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Lege 73/2018
22.03.2018
1130. PL-x 98/25.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 151/2013
30.04.2013
1131. PL-x 99/25.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.115din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 152/2013
30.04.2013
1132. PL-x 320/30.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013 Lege 294/2013
13.11.2013
1133. PL-x 321/30.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea temenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 293/2013
13.11.2013
1134. PL-x 322/30.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2013 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la organisme internaționale Lege 320/2013
28.11.2013
1135. PL-x 323/30.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 Lege 334/2013
10.12.2013
1136. PL-x 341/07.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 304/2013
21.11.2013
1137. PL-x 342/07.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 343/2013
18.12.2013
1138. PL-x 344/07.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală Lege 332/2013
10.12.2013
1139. PL-x 349/07.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 371/2013
18.12.2013
1140. PL-x 350/07.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă în domeniul forței de muncă Lege 333/2013
10.12.2013
1141. PL-x 351/07.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale Lege 322/2013
28.11.2013
1142. PL-x 352/07.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora Lege 317/2013
28.11.2013
1143. PL-x 353/07.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară Lege 47/2014
17.04.2014
1144. PL-x 354/07.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 69/2014
12.05.2014
1145. PL-x 355/07.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România Lege 15/2014
28.02.2014
1146. PL-x 375/14.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare Lege 168/2014
16.12.2014
1147. PL-x 403/28.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice Lege 16/2015
03.03.2015
1148. PL-x 406/28.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Lege 16/2014
28.02.2014
1149. PL-x 407/28.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România Lege 370/2013
18.12.2013
1150. PL-x 408/28.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii Lege 336/2013
10.12.2013
1151. PL-x 415/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Lege 364/2013
18.12.2013
1152. PL-x 416/29.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Lege 366/2013
18.12.2013
1153. PL-x 504/18.11.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 384/2013
24.12.2013
1154. PL-x 99/03.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare ce către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale Lege 84/2014
24.06.2014
1155. PL-x 132/25.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 137/2014
15.10.2014
1156. PL-x 413/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 135/2016
07.07.2016
1157. PL-x 414/16.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 136/2016
07.07.2016
1158. PL-x 461/30.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului Lege 32/2015
09.03.2015
1159. PL-x 476/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Lege 68/2015
01.04.2015
1160. PL-x 477/08.10.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte Lege 163/2014
11.12.2014
1161. PL-x 478/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I "-S.A. Lege 39/2015
11.03.2015
1162. PL-x 479/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW la comisii
08.10.2014
1163. PL-x 483/08.10.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 85/2015
21.04.2015
1164. PL-x 484/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 6/2015
07.01.2015
1165. PL-x 485/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor Lege 35/2015
11.03.2015
1166. PL-x 549/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței Lege 117/2015
21.05.2015
1167. PL-x 550/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 51/2015
19.03.2015
1168. PL-x 551/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 221/2015
24.07.2015
1169. PL-x 552/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Lege 173/2015
29.06.2015
1170. PL-x 553/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Lege 275/2015
11.11.2015
1171. PL-x 554/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 66/2015
01.04.2015
1172. PL-x 555/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Lege 14/2016
19.01.2016
1173. PL-x 37/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice retrimis
la comisii
09.03.2016
1174. PL-x 38/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2014 pentru modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.7/2005 Lege 158/2015
22.06.2015
1175. PL-x 54/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România Lege 108/2015
14.05.2015
1176. PL-x 55/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților Lege 75/2015
14.04.2015
1177. PL-x 56/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 86/2015
23.04.2015
1178. PL-x 57/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 19/2016
04.03.2016
1179. PL-x 58/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice Lege 73/2015
14.04.2015
1180. PL-x 59/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 165/2015
24.06.2015
1181. PL-x 209/09.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare Lege 110/2015
14.05.2015
1182. PL-x 210/09.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 353/2015
23.12.2015
1183. PL-x 247/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale Lege 106/2015
14.05.2015
1184. PL-x 248/16.03.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 160/2015
22.06.2015
1185. PL-x 249/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliției locale nr. 155/2010 Lege 128/2015
03.06.2015
1186. PL-x 250/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale Lege 166/2015
24.06.2015
1187. PL-x 251/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 105/2015
14.05.2015
1188. PL-x 282/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 la comisii
23.03.2015
1189. PL-x 283/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 178/2015
30.06.2015
1190. PL-x 284/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 179/2015
30.06.2015
1191. PL-x 285/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială Lege 162/2015
24.06.2015
1192. PL-x 318/30.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 126/2015
03.06.2015
1193. PL-x 564/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 Lege 138/2016
07.07.2016
1194. PL-x 565/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 139/2016
07.07.2016
1195. PL-x 629/30.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte Lege 300/2015
25.11.2015
1196. PL-x 630/30.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 243/2017
06.12.2017
1197. PL-x 647/12.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Lege 316/2015
11.12.2015
1198. PL-x 679/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 354/2015
23.12.2015
1199. PL-x 680/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 326/2015
16.12.2015
1200. PL-x 681/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 49/2016
30.03.2016
1201. PL-x 682/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 329/2015
16.12.2015
1202. PL-x 683/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne Lege 306/2015
02.12.2015
1203. PL-x 684/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare Lege 310/2015
03.12.2015
1204. PL-x 685/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 60/2016
12.04.2016
1205. PL-x 686/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 Lege 12/2016
19.01.2016
1206. PL-x 688/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate Lege 328/2015
16.12.2015
1207. PL-x 689/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal Lege 327/2015
16.12.2015
1208. PL-x 691/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor Lege 51/2016
30.03.2016
1209. PL-x 725/26.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 149/2016
12.07.2016
1210. PL-x 726/26.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internationale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte Lege 332/2015
18.12.2015
1211. PL-x 727/26.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei 1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte Lege 11/2016
19.01.2016
1212. PL-x 728/26.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, precum și pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale Lege 82/2016
29.04.2016
1213. PL-x 781/04.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți la comisii
04.11.2015
1214. PL-x 812/16.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale pe ordinea de zi
07.05.2018
1215. PL-x 824/25.11.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 74/2016
28.04.2016
1216. PL-x 838/25.11.2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 233/2017
29.11.2017
1217. PL-x 839/25.11.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică la comisii
25.11.2015
1218. PL-x 840/25.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare Lege 143/2016
12.07.2016
1219. PL-x 58/09.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară Lege 154/2016
15.07.2016
1220. PL-x 59/09.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 156/2016
15.07.2016
1221. PL-x 60/09.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 200/2016
04.11.2016
1222. PL-x 73/14.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 178/2016
07.10.2016
1223. PL-x 74/14.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2016 pentru modificarea art.28 alin.(41) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România Lege 92/2016
11.05.2016
1224. PL-x 86/21.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 179/2016
07.10.2016
1225. PL-x 87/21.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de inchiriere la comisii
22.03.2016
1226. PL-x 93/22.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 63/2017
13.04.2017
1227. PL-x 144/11.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 43/2017
31.03.2017
1228. PL-x 213/26.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora la comisii
26.04.2016
1229. PL-x 214/26.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 248/2016
05.12.2016
1230. PL-x 431/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 146/2017
26.06.2017
1231. PL-x 432/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație Lege 44/2017
31.03.2017
1232. PL-x 433/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația "Stichting Europeană " - Olanda Lege 40/2017
29.03.2017
1233. PL-x 434/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor Lege 245/2016
05.12.2016
1234. PL-x 435/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național Lege 22/2018
15.01.2018
1235. PL-x 460/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim Lege 88/2017
28.04.2017
1236. PL-x 462/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală Lege 55/2017
10.04.2017
1237. PL-x 499/31.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată Lege 155/2017
29.06.2017
1238. PL-x 526/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Lege 116/2017
26.05.2017
1239. PL-x 3/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
1240. PL-x 4/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
1241. PL-x 58/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 64/2017
13.04.2017
1242. PL-x 319/03.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice Lege 234/2017
29.11.2017
1243. PL-x 321/03.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 265/2017
20.12.2017
1244. PL-x 329/10.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană " în perioada 2014-2020 Lege 10/2018
04.01.2018
1245. PL-x 347/17.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală Lege 36/2018
19.01.2018
1246. PL-x 348/17.10.2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
17.10.2017
1247. PL-x 349/17.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 72/2018
22.03.2018
1248. PL-x 352/17.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe Lege 23/2018
15.01.2018
1249. PL-x 353/17.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene Lege 110/2018
16.05.2018
1250. PL-x 354/17.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernlui nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 40/2018
19.01.2018
1251. PL-x 355/17.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate Lege 41/2018
19.01.2018
1252. PL-x 356/17.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice Lege 277/2017
28.12.2017
1253. PL-x 357/17.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 11/2018
04.01.2018
1254. PL-x 370/23.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 272/2017
22.12.2017
1255. PL-x 376/23.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului pe ordinea de zi
07.05.2018
1256. PL-x 377/23.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății Lege 113/2018
17.05.2018
1257. PL-x 378/23.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene Lege 55/2018
06.03.2018
1258. PL-x 379/23.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative la comisii
23.10.2017
1259. PL-x 380/23.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore la comisii
23.10.2017
1260. PL-x 381/23.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 278/2017
28.12.2017
1261. PL-x 382/23.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele Lege 26/2018
15.01.2018
1262. PL-x 401/30.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României Lege 57/2018
06.03.2018
1263. PL-x 402/30.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale Lege 58/2018
06.03.2018
1264. PL-x 421/06.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind circulația pe drumurile publice la comisii
06.11.2017
1265. PL-x 433/06.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 114/2018
17.05.2018
1266. PL-x 434/06.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern Lege 115/2018
17.05.2018
1267. PL-x 435/06.11.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA Lege 275/2017
27.12.2017
1268. PL-x 508/04.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore pe ordinea de zi
19.03.2018
1269. PL-x 509/04.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România raport
depus
17.05.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 21 mai 2018, 8:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro