Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2001

Numar înregistrari gasite: 500
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 9/28.01.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea fondurilor universale de pensii. retras
de către inițiator
31.01.2001
2. PL 688/28.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.287/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Transplant. retras
de către inițiator
31.01.2001
3. Pl 1/09.01.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
4. Pl 2/09.01.1997 Propunere legislativă privind acordarea de burse pentru elevi și studenți, precum și a sistemului de premii pentru elevii și studenții ce obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
5. Pl 9/20.01.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
6. Pl 10/20.01.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 republicată, privind impozitul pe salarii. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
7. Pl 15/22.01.1997 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/5 august 1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
8. Pl 16/22.01.1997 Propunere legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
9. Pl 20/23.01.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii salarizării nr.14/1991. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
10. Pl 51/03.03.1997 Propunere legislativă privind salarizarea angajaților cultelor religioase recunoscute în România de la Bugetul de stat. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
11. Pl 58/10.03.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a văduvelor veteranilor de război. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
12. Pl 93/15.04.1997 Propunere legislativă privind îmbunătățirea sistemului de premiere în activitatea sportivă. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
13. Pl 130/19.05.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
14. Pl 161/18.06.1997 Propunere legislativă pentru combaterea crimei organizate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
15. Pl 162/18.06.1997 Propunere legislativă pentru completarea Codului de procedură penală. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
16. PL 314/10.10.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor - martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, rănitilor, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
17. Pl 336/29.10.1997 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi compensatorii cetățenilor români persecutați sau deportați în perioada septembrie 1940-6 martie 1945 pe considerente etnice. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
18. Pl 359/18.11.1997 Propunere legislativă privind acordarea de compensații sau despăgubiri cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea U.R.S.S., în urma aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
19. Pl 361/18.11.1997 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.2/1995 privind pensionarea anticipată. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
20. Pl 382/04.12.1997 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
21. Pl 383/04.12.1997 Propunere legislativă privind siguranța națională a României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
22. Pl 387/10.12.1997 Propunere legislativă privind Legea Bibliotecilor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
23. Pl 388/10.12.1997 Propunere legislativă cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor condamnate victime ale represiunii politice comuniste. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
24. Pl 389/11.12.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.2 din 16 ian.1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
25. PL 392/16.12.1997 Proiect de Lege pentru modificarea art.42 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președenției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
26. Pl 403/23.12.1997 Propunere legislativă privind urgentarea urmăririi penale și a judecății pentru faptele de reprimare a participanților la demonstrațiile din decembrie 1989. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
27. Pl 5/13.01.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.53/1991, republicată. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
28. Pl 10/30.01.1998 Propunere legislativă pentru modificara și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
29. Pl 60/26.02.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaturată cu începere de la 6 Martie 1945. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
30. Pl 68/09.03.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.29 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
31. Pl 76/16.03.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
32. Pl 87/24.03.1998 Propunere legislativă privind reglementarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
33. Pl 89/26.03.1998 Propunere legislativă privind siguranța națională a României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
34. Pl 101/23.04.1998 Propunere legislativă privind organizarea activității de expertiză tehnică. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
35. Pl 112/28.04.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
36. Pl 120/07.05.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
37. Pl 127/14.05.1998 Propunere legislativă privind administrarea, organizarea și funcționarea devălmășiilor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
38. Pl 141/21.05.1998 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Legea privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
39. Pl 158/10.06.1998 Propunere legislativă privind modificări propuse la Legea nr.145/1997 și la Contractul - Cadru. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
40. Pl 159/11.06.1998 Propunere legislativă privind Legea asigurărilor sociale pentru risc profesional. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
41. Pl 182/01.07.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și integrarea lor profesională clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
42. Pl 186/07.07.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
43. Pl 191/08.07.1998 Propunere legislativă privind înființarea unor noi județe. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
44. Pl 196/13.07.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
45. Pl 203/21.07.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/1992 privind alegerea Președintelui României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
46. Pl 275/23.09.1998 Propunere legislativă privind unele drepturi ce se acordă sportivilor români medaliați la Campionatele europene, mondiale și la Jocurile Olimpice. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
47. Pl 302/07.10.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
48. Pl 320/13.10.1998 Propunere legislativă de modificare a prevederilor Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Delta Dunării. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
49. Pl 326/19.10.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
50. PL 335/21.10.1998 Proiect de Lege privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
51. PL 337/21.10.1998 Proiect de Lege privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției și a unităților subordonate acesteia. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
52. Pl 352/28.10.1998 Propunere legislativă privind Flota Comercială Română. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
53. Pl 356/02.11.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
54. Pl 359/05.11.1998 Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acestuia, pentru unele categorii ale populației. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
55. Pl 368/10.11.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
56. Pl 384/19.11.1998 Propunere legislativă privind acordarea declararea ca municipiu al orașului Gheorgheni, județul Harghita. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
57. Pl 385/20.11.1998 Propunere legislativă privind Siguranța Națională a României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
58. Pl 387/23.11.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Decretul - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
59. Pl 389/24.11.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
60. Pl 403/02.12.1998 Propunere legislativă privind valorile mobiliare și piețele reglementate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
61. Pl 405/07.12.1998 Propunere legislativă privind declararea orașului Panciu ca municipiu, județul Vrancea. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
62. Pl 406/07.12.1998 Propunere legislativă privind formarea psihologilor, organizarea și exercitarea profesiei de psiholog în România. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
63. Pl 411/09.12.1998 Propunere legislativă privind stabilirea și garantarea în plată a salariului de bază minim brut pe țară. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
64. Pl 412/09.12.1998 Propunere legislativă privind Legea Cooperației. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
65. Pl 414/09.12.1998 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care cu începere de la 28 iunie 1940 au fost persecutate din motive politice de autoritățile sovietice de ocupație în teritoriile răpite României în urma protocolului adițional secret al pactului Ribbentrop-Molotov și care ulterior, s-au repatriat în România și au devenit(redevenit) cetățeni români. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
66. Pl 428/22.12.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
67. Pl 429/22.12.1998 Propunere legislativă privind constituirea Comisiei Naționale pentru Adevăr și Reconciliere. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
68. Pl 439/29.12.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
69. Pl 37/15.02.1999 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
70. Pl 38/15.02.1999 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi victimelor mineriadelor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
71. Pl 47/25.02.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale anexei II/1 la Legea 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în secorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
72. Pl 49/01.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
73. Pl 50/01.03.1999 Propunere legislativă privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R. și ale agricultorilor în anul 1999. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
74. Pl 52/01.03.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
75. Pl 64/04.03.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
76. Pl 67/08.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerilor locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
77. Pl 69/10.03.1999 Propunere legislativă cu privire la societățile de depozitare publică. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
78. Pl 70/11.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
79. Pl 71/11.03.1999 Propunere legislativă privind alocația de stat pentru familiile cu copii, aflate în dificultate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
80. Pl 72/11.03.1999 Propunere legislativă privimd fondul de reinstalare a persoanelor disponibilizate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
81. Pl 73/11.03.1999 Propunere legislativă privind, organizarea și funcționarea fondului de solidaritate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
82. Pl 76/16.03.1999 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea localurilor intime. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
83. Pl 78/17.03.1999 Propunere legislativă privind reînființarea comunei CHERELUȘ, județul Arad. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
84. Pl 79/17.03.1999 Propunere legislativă privind înfiiințarea instanțelor specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
85. Pl 94/25.03.1999 Propunere legislativă privind combaterea marginalizării sociale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
86. Pl 104/30.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 alineatul 3 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
87. Pl 105/30.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
88. Pl 109/01.04.1999 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
01.02.2001
89. Pl 113/07.04.1999 Propunere legislativă pentru modificarea art.42-(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată prin Legea nr.108/1998. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
90. Pl 115/08.04.1999 Propunere legislativă privind repartizarea în muncă a tinerilor absolvenți ai învățământului superior profesional, liceal, tehnic și asigurarea de facilități pentru aceștia și angajatori. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
91. Pl 119/13.04.1999 Propunere legislativă privind regimul juridic aplicabil muncii în timp parțial. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
92. Pl 129/15.04.1999 Propunere legislativă pentru completarea art.19 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
93. Pl 134/20.04.1999 Propunere legislativă privind publicarea componenței adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital majoritar de stat. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
94. Pl 135/21.04.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.69/1991 a administrației publice locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
95. Pl 139/22.04.1999 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
96. Pl 142/28.04.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
97. Pl 143/28.04.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
98. Pl 153/03.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
99. Pl 154/04.05.1999 Propunere legislativă de modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
100. Pl 157/05.05.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.15/1991 pentru soluționarea conflictelor de muncă. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
101. Pl 158/05.05.1999 Propunere legislativă privind modificarea Constituției României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
102. PL 165/10.05.1999 Proiect de Lege privind despăgubirile victimelor mineriadelor din mai 1990 și 1991. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
103. Pl 167/11.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 108/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
104. Pl 169/11.05.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările ulterioare. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
105. Pl 185/20.05.1999 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
106. Pl 192/24.05.1999 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent de farmacie și de organizare și funcționare a Ligii asistenților de farmacie din România. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
107. Pl 197/26.05.1999 Propunere legislativă privind înființarea Consiliului de Supraveghere Bancară. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
108. Pl 199/26.05.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Zalnoc. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
109. Pl 200/26.05.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Uileacul-Șimleului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
110. Pl 201/26.05.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Stârciu și desființarea comunei Horoatul Crasnei. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
111. Pl 202/26.05.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Boianul-Crasnei. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
112. Pl 203/27.05.1999 Propunere legislativă pentru sprijinirea exercitării unor profesii liberale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
113. Pl 204/27.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
114. Pl 205/27.05.1999 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist, Legea George Șerban. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
115. Pl 240/15.06.1999 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Ocna Șugatag, județul Maramureș. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
116. Pl 241/16.06.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Bârsa din județul Brașov. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
117. Pl 245/16.06.1999 Propunere legislativă pentru completarea articolului 6 din Legea nr.53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
118. Pl 247/17.06.1999 Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
119. Pl 262/25.06.1999 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei SĂRATA din județul Bacău. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
120. Pl 263/30.06.1999 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Berchisești jud. Suceava. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
121. Pl 268/30.06.1999 Propunere legislativă privind modificarea valorii unor coeficienți de multiplicare din O.U.G. nr.28/1998. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
122. Pl 282/09.07.1999 Propunere legislativă pentru organizarea cooperației agricole. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
123. Pl 283/13.07.1999 Propunere legislativă privind completarea art.123 din Legea învățământului nr.84/1995, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
124. Pl 284/19.07.1999 Propunere legislativă privind obligativitatea Guvernului României de a stabili periodic indicatorii sociali minimali pentru determinarea costului vieții și a unui nivel de trai decent. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
125. Pl 288/23.08.1999 Propunere legislativă privind protecția acționarului minoritar la unele societăți comerciale cu capital de stat. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
126. Pl 289/24.08.1999 Propunere legislativă privind Confiscarea averilor conducătorilor de întreprinderi, bănci, instituții de stat și organizații obștești care au adus prejudicii bugetelor naționale în perioada 1990-1998 și au datorii la acestea. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
127. Pl 330/01.09.1999 Propunere legislativă privind prelungirea pe toată durata anului 1999, a drepturilor prevăzute de art.6 al Legii nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare, modificat prin Legea nr.22/1996. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
128. Pl 342/14.09.1999 Propunere legislativă privind reglementarea încadrării caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din România în regimul fiscal al unităților de protecție socială. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
129. Pl 346/15.09.1999 Propunere legislativă privind reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din unitățile administrativ-teritoriale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
130. Pl 352/20.09.1999 Propunere legislativă privind declararea pe proprie răspundere a activității publice a demnitarilor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
131. Pl 375/29.09.1999 Propunere legislativă privind despăgubirea în natură sau în echivalent a țăranilor pentru inventarul agricol preluat în mod abuziv de către stat, la înscrierea în CAP, în perioada 1949-1962. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
132. Pl 389/06.10.1999 Propunere legislativă privind acordarea titlului de Ambasador onorific al României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
133. PL 392/11.10.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal. retras
de către inițiator
01.02.2001
134. PL 393/11.10.1999 Proiectul Legii executării pedepselor și a măsurilor preventive cu privare de libertate. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
135. Pl 399/13.10.1999 Propunere legislativă privind trecerea Institutului de Cercetări Biologice Iași și a Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca din structura Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice București, subordonat Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, în structura Academiei Române. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
136. PL 401/13.10.1999 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, a Legii nr.56/1993 a Curții Supreme de Justiție și a Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
137. Pl 402/14.10.1999 Propunere legislativă pentru completarea Alineatului 1 al Articolului 13 din Legea nr.53 din 31 iulie 1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
138. Pl 403/14.10.1999 Propunere legislativă pentru sprijinirea agenților economici care desfășoară activități de transport pe căile navigabile interioare, precum și pentru revitalizarea industriei navale aferente. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
139. Pl 404/14.10.1999 Propunere legislativă privind înființarea Departamentului Urmărire Performanțe Postprivatizare al Guvernului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
140. Pl 416/20.10.1999 Propunere legislativă privind gestionarea și dirijarea fondurilor bănești destinate donatorilor de sânge. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
141. Pl 417/20.10.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
142. Pl 426/21.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 14 din Legea nr.146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
143. Pl 427/21.10.1999 Propunere legislativă pentru completarea art.171 din Legea nr.84/1995 privind Legea învățământului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
144. Pl 429/25.10.1999 Propunere legislativă privind conferirea titlului de Cetățean de onoare. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
145. Pl 432/27.10.1999 Propunere legislativă privind declararea municipiului Lugoj, Oraș-Martir. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
146. Pl 433/27.10.1999 Propunere legislativă pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
147. PL 437/28.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.164/1999 privind înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Fondului de dezvoltare a agriculturii. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
148. Pl 442/03.11.1999 Propunere legislativă privind protecția animalelor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
149. Pl 443/04.11.1999 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
150. Pl 446/08.11.1999 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare bănești pentru compensarea cheltuielilor cu încălzirea locuințelor și instituirea cupoanelor pentru combustibili. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
151. PL 451/09.11.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
152. Pl 452/09.11.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative care reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
153. Pl 455/10.11.1999 Propunere legislativă privind majorarea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare pentru familiile cu copii. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
154. Pl 456/10.11.1999 Propunere legislativă privind administrarea societăților comerciale deschise. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
155. Pl 461/11.11.1999 Propunere legislativă privind acordarea de burse pentru elevi și studenți precum și a sistemului de premii pentru elevii ce obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
156. Pl 464/13.11.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
157. Pl 466/15.11.1999 Propunere legislativă privind reorganizarea comunelor Berești Tazlău și Scorțeni și înființarea comunei TESCANI județul Bacău. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
158. Pl 468/16.11.1999 Propunere legislativă privind pensia de văduvie a soțului supraviețuitor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
159. Pl 472/18.11.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 al Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
160. Pl 482/22.11.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
161. Pl 485/24.11.1999 Propunere legislativă privind dreptul la informare. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
162. Pl 486/25.11.1999 Propunere legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
163. Pl 488/25.11.1999 Propunere legislativă privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru construcția de locuințe. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
164. Pl 489/25.11.1999 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș din județul Alba. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
165. PL 494/30.11.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea profesiei de registrator de proprietate și a birourilor de carte funciară. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
166. Pl 497/07.12.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
167. Pl 506/10.12.1999 Propunere legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a familiilor tinere, a familiilor fără pământ, a specialiștilor, a veteranilor de război și a revoluționarilor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
168. Pl 507/10.12.1999 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea durabilă a satului românesc. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
169. Pl 509/13.12.1999 Propunere legislativă privind protecția și încadrarea în muncă a unor cadre militare și salariați civili care își încetează activitatea în condiții deosebite. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
170. Pl 510/14.12.1999 Propunere legislativă privind scutirea de taxe de timbru și cheltuieli de judecată pentru persoane defavorizate, care fac obiectul legilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
171. Pl 516/20.12.1999 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
172. Pl 517/21.12.1999 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.118/1996(republicată) privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
173. Pl 518/22.12.1999 Propunere legislativă privind acordarea asistenței medicale, medicamentelor și protezelor, medicilor și personalului medical angajat în unitățile acreditate de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
174. Pl 522/28.12.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.14 din Legea nr.216/1998 privind regimul pașapoartelor în România. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
175. Pl 523/28.12.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
176. Pl 524/29.12.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității ca poliție politică. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
177. Pl 3/12.01.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31, (astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 195/1997) privind societățile comerciale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
178. Pl 4/12.01.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Codului Penal și ale Codului de procedură Penală. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
179. Pl 7/25.01.2000 Propunere legislativă privind creșterea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare acordate familiilor cu mulți copii. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
180. PL 9/31.01.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
181. Pl 42/01.02.2000 Propunere legislativă privind reconsiderarea cuantumului indemnizației lunare brute și a cotei de participare la profitul net a administratorilor companiilor/societăților naționale, societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale, este acționar majoritar, precum și ai regiilor autonome. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
182. Pl 45/03.02.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Șerbăuți, județul Suceava. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
183. Pl 46/02.02.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Clit, județul Suceava. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
184. Pl 47/07.02.2000 Propunere legislativă pentru purtarea titlului, exercitarea profesiunii și obținerea gradelor de calificare ale inginerilor, înființarea și organizarea Camerei inginerilor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
185. Pl 48/08.02.2000 Propunere legislativă privind pierderea calității de parlamentar ca urmare a demisiei din partidul care l-a propus. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
186. Pl 49/08.02.2000 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul serviciului muncii. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
187. Pl 50/08.02.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului Gardienilor Publici. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
188. Pl 51/08.02.2000 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.3/1974 privind Legea presei din Republica Socialistă România. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
189. Pl 58/10.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
190. Pl 59/10.02.2000 Propunere legislativă privind susținerea copiilor și tinerilor români cu performanțe remarcabile. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
191. Pl 61/14.02.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
192. Pl 62/14.02.2000 Propunere legislativă privind instanța de mediere. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
193. Pl 73/17.02.2000 Propunere legislativă privind Legea asistenței medico-chirurgicală de urgență și a transportului sanitar. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
194. Pl 74/17.02.2000 Propunere legislativă privind reducerea impozitului pe clădiri și teren datorat conform Legii 27/1994 privind impozitele și taxele locale modificată și completată prin OUG nr.62/1998, OUG 27/1999 și OUG 15/1999 pentru unele categorii de pensionari. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
195. Pl 79/23.02.2000 Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea Fondului național de protejare a producătorilor agricoli împotriva calamităților naturale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
196. Pl 81/23.02.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
197. Pl 83/24.02.2000 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor dispoziții din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
198. Pl 103/02.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
199. Pl 106/07.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
200. Pl 107/08.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 232 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
201. Pl 108/08.03.2000 Propunere legislativă privind prevenirea și completarea unor abuzuri în domeniul exploatării, prelucrării și comercializării materialului lemnos. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
202. Pl 109/08.03.2000 Propunere legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor persoane. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
203. Pl 110/08.03.2000 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
204. Pl 113/09.03.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
205. Pl 114/09.03.2000 Propunere legislativă privind regimul juridic al Companiilor și înființarea de zone economice speciale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
206. Pl 131/13.03.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Mădăraș din județul Mureș. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
207. Pl 133/13.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
208. Pl 134/14.03.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Chibed din județul Mureș. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
209. Pl 135/15.03.2000 Propunere legislativă privind modificarea unor dispoziții ale Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
210. Pl 142/21.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(a) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.39 din 10 iulie 1997 privind modificarea și completarea Legii contractului de management nr.66/1993. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
211. Pl 143/21.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
212. Pl 144/22.03.2000 Propunere legislativă privind interzicerea exportului unor materii prime lemnoase. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
213. Pl 145/22.03.2000 Propunere legislativă privind desființarea Fondului Proprietății de Stat. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
214. Pl 149/23.03.2000 Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor casnice. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
215. Pl 152/27.03.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Glăjărie din județul Mureș. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
216. Pl 153/28.03.2000 Propunere legislativă privind obligativitatea contrapartidei la achiziționarea de aeronave de pe piața externă. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
217. Pl 154/28.03.2000 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negrilești - județul Vrancea. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
218. Pl 155/28.03.2000 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități medicilor care asigură servicii medicale în cabinetele medicale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
219. Pl 157/29.03.2000 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a importurilor de produse siderurgice care sunt în gama de fabricație a agenților economici din România. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
220. Pl 158/29.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite ca prizionieri, republicat cu modificările ulterioare. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
221. Pl 159/29.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
222. Pl 160/29.03.2000 Propunere legislativă cu privire la obligativitatea executării în țară a lucrărilor de întreținere și reparații pentru aeronavele achiziționate din exterior. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
223. Pl 165/04.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
224. Pl 166/05.04.2000 Propunere legislativă privind alocația suplimentară pentru copiii din familiile monoparentale și majorarea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare pentru familiile cu copii. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
225. Pl 167/06.04.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.186/1999 referitoare la modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
226. Pl 173/06.04.2000 Propunere legislativă privind semnătura electronică. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
227. Pl 174/06.04.2000 Propunere legislativă pentru completarea articolului 5 din Legea partidelor politice, nr.27/1996. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
228. Pl 175/06.04.2000 Propunere legislativă privind înăsprirea sancțiunilor Codului Penal pentru infracțiunile referitoare la viața sexuală. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
229. Pl 176/06.04.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea Comunei Coșula din Județul Botoșani. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
230. Pl 183/12.04.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii sponsorizării nr.32/1994 clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
231. Pl 190/17.04.2000 Propunere legislativă pentru completarea Art.4 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
232. Pl 191/18.04.2000 Propunere legislativă privind stabilirea drepturilor persoanelor disponibilizate din cadrul instituțiilor și întreprinderilor cu capital de stat și/ori privat. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
233. Pl 192/18.04.2000 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Decretul-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 Martie 1945 precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu paragraful (5). clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
234. Pl 193/18.04.2000 Propunere legislativă privind stabilirea și asigurarea cuantumului minim pentru pensiile de Asigurări Sociale de Stat. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
235. Pl 194/18.04.2000 Propunere legislativă privind măsuri de limitarea accesului la demnități și funcții publice, anumitor persoane. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
236. Pl 195/18.04.2000 Propunere legislativă privind condamnarea Partidului Comunist Român și a regimului comunist. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
237. Pl 197/18.04.2000 Propunere legislativă pentru încurajarea asociaților de locatari și a persoanelor fizice să execute lucrări de trecere de la termoficarea centralizată, la utilizarea soluțiilor alternative de încălzire și livrare a apei calde în locuințe. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
238. Pl 198/18.04.2000 Propunere legislativă privind interzicerea poluării fonice și asigurarea liniștei publice în cartierele de locuințe. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
239. Pl 199/18.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
240. Pl 200/19.04.2000 Propunere legislativă pentru stimularea colectării și reintroducerii în circuitul productiv intern a materialelor feroase pentru retopire. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
241. Pl 202/19.04.2000 Propunere legislativă privind parcurile tehnologice de software. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
242. Pl 206/26.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
243. Pl 207/26.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
244. Pl 210/02.05.2000 Propunere legislativă cu privire la completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
245. Pl 213/05.05.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
246. Pl 217/08.05.2000 Propunere legislativă privind revizuirea art.41, alin.2, teza 1 din Constituția României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
247. Pl 218/09.05.2000 Propunere legislativă privind desființarea Fondului Proprietății de Stat. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
248. Pl 219/10.05.2000 Propunere legislativă privind înființarea comunei Voetin - județul Vrancea. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
249. Pl 243/24.05.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea partidelor politice, numărul 27/1996. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
250. Pl 272/01.06.2000 Propunere legislativă pentru limitarea importurilor de produse electronice și electrocasnice second hand precum și pentru protecția industriei de profil. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
251. Pl 277/07.06.2000 Propunere legislativă privind Legea comerțului electronic. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
252. Pl 278/07.06.2000 Propunere legislativă pentru reglementarea restituirii către investitorii Fondului Național de Investiții a capitalului inițial investit. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
253. Pl 279/08.06.2000 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru campania de recoltare a cerealelor păioase-grâu, orz, orzoaică, pentru anul 2000. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
254. Pl 280/08.06.2000 Propunere legislativă privind unele măsuri în agricultură pentru sprijinirea zonelor afectate de secetă și alți factori naturali în anul 2000. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
255. Pl 320/26.06.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Valea Izvoarelor din Județul Mureș clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
256. Pl 321/27.06.2000 Propunere legislativă privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din intravilanul unor localități din Delta Dunării. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
257. Pl 322/27.06.2000 Propunere legislativă privind încheierea contractelor de administrare a companiilor sau societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, precum și a regiilor autonome. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
258. Pl 323/27.06.2000 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
259. Pl 324/27.06.2000 Propunere legislativă privind reglementarea despăgubirii cetățenilor care au investit în Fondul Național de Investiții. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
260. Pl 326/28.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
261. Pl 327/28.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
262. Pl 328/29.06.2000 Propunere legislativă privind privatizarea societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare și inginerie tehnologică. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
263. Pl 329/29.06.2000 Propunere legislativă pentru înființarea Comunei Viile, județul Galați. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
264. Pl 330/29.06.2000 Propunere legislativă privind reînființarea Comunei Șivița, județul Galați. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
265. Pl 331/29.06.2000 Propunere legislativă privind stabilirea impozitului pe profit datorat de întreprinderile foarte mici. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
266. Pl 332/29.06.2000 Propunere legislativă privind desfășurarea activității de comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
267. Pl 333/29.06.2000 Propunere legislativă privind Legea Zahărului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
268. Pl 380/18.07.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
269. Pl 418/04.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Zărnești. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
270. PL 419/05.09.2000 Proiectul Legii Bibliotecilor. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
271. Pl 420/05.09.2000 Propunere legislativă privind interzicerea distribuirii în timpul campaniilor electorale de diverse bunuri către populație de către competitori politici. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
272. Pl 423/06.09.2000 Propunere legislativă privind Legea stimulării economice a tinerilor specialiști. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
273. Pl 447/12.09.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 republicată în Monitorul Oficial al României nr.393 din 31 decembrie 1997, modificată prin Legea nr.145/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.439 din 9 septembrie 1999, precum și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 prevăzute în Hotărârea Guvernului României nr.446/1997 publicată în M.O. al României nr.203 din 21 august 1997. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
274. Pl 453/19.09.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
275. Pl 455/19.09.2000 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Cabinetelor de Servicii Sexuale în scopul controlului și combaterii fenomenului prostituției și proxenetismului. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
276. Pl 456/19.09.2000 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
277. Pl 458/21.09.2000 Propunere legislativă privind abrogarea unor articole și modificarea decretului nr.244/10 iulie 1978 al Consiliului de stat al RSR, privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase, publicat în B.Of.nr.63 din 15 iulie 1978. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
278. Pl 488/28.09.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Furceni, județul Galați. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
279. Pl 496/02.10.2000 Propunere legislativă privind despăgubirea investitorilor FNI. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
280. Pl 497/05.10.2000 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool și tutun de către copii, în instituțiile de învățământ și educație clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
281. Pl 503/05.10.2000 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 - Lege privind Statutul funcționarilor publici. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
282. PL 512/09.10.2000 Proiectul Legii muzeelor și colecțiilor. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
283. Pl 513/09.10.2000 Propunere legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
284. Pl 518/11.10.2000 Propunere legislativă privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma necesară repatrierii și plății indemnizațiilor de străinătate ale marinarilor români ambarcați pe navele sub pavilion român, reținute sau abandonate în afara teritoriului național în perioada 1999 - 31 decembrie 2000. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
285. Pl 527/17.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei CODĂEȘTI, județul Vaslui. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
286. Pl 528/17.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei CUJMIR, județul Mehedinți. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
287. Pl 547/23.10.2000 Propunere legislativă privind ridicarea la rang de oraș a Comunei Dragalina, jud. Călărași. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
288. Pl 549/24.10.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
289. Pl 550/25.10.2000 Propunere legislativă privind gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars până la depozitarea finală, desfășurarea și finanțarea activităților aferente. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
290. Pl 563/26.10.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatului 4 al articolului 37 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
291. Pl 569/30.10.2000 Propunere legislativă privind suspendarea prevederilor legale care reglementează activitatea în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
292. Pl 570/30.10.2000 Propunere legislativă privind ridicarea la rang de oraș a comunei Mânăstirea, județul Călărași. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
293. Pl 571/30.10.2000 Propunere legislativă privind restituirea către comune și orașe a bălților și lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
294. Pl 577/01.11.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatului 1 al articolului 23 și alineatelor 2 și 3 ale articolului 29 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
295. Pl 604/14.11.2000 Propunere legislativă cu privire la promovarea și organizarea activităților în domeniul nuclear din România. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
296. Pl 641/22.11.2000 Propunere legislativă privind reducerea și respectiv scutirea de taxa pe valoare adăugată a unor produse și servicii. clasată
cf. art.60 alin.5
din Constituție
01.02.2001
297. Pl 178/29.06.1998 Propunere legislativă privind încurajarea construirii de locuințe. respinsă
definitiv
19.02.2001
298. Pl 353/28.10.1998 Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producției industriale și agricole destinată exportului. respinsă
definitiv
19.02.2001
299. Pl 402/01.12.1998 Propunere legislativă privind acordarea demnității de senator pe viață. respinsă
definitiv
19.02.2001
300. Pl 413/09.12.1998 Propunere legislativă privind modificarea Anexei Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/1997 privind sumele fixe pentru utilizarea drumurilor. respinsă
definitiv
19.02.2001
301. Pl 375/27.11.1997 Propunere legislativă privind formarea și utilizarea Fondului Național de Dezvoltare. respinsă
definitiv
20.02.2001
302. Pl 70/10.03.1998 Propunere legislativă privind Adunările Generale ale Acționarilor, Consiliilor de Administrație și conducerile executive ale societăților/companiilor naționale, regiilor autonome, societăților comerciale cu capital majoritar de stat. respinsă
definitiv
20.02.2001
303. Pl 102/24.04.1998 Propunere legislativă privind Legea Camerelor de Comerț și Industrie din România. respinsă
definitiv
20.02.2001
304. Pl 124/12.05.1998 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor - martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial partea I-a nr.198/23 aug.1996. respinsă
definitiv
20.02.2001
305. Pl 155/10.06.1998 Propunere legislativă privind restituirea la Academia Română a Fondului numismatic, filatelic și a Fondului Casa Regală. respinsă
definitiv
20.02.2001
306. Pl 181/30.06.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată și modificată prin Legea nr.90/1998. respinsă
definitiv
20.02.2001
307. Pl 187/07.07.1998 Propunere legislativă privind industria de apărare. respinsă
definitiv
20.02.2001
308. Pl 388/24.11.1998 Propunere legislativă pentru completarea art.12 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. respinsă
definitiv
20.02.2001
309. Pl 415/10.12.1998 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agriculori în anul 1998. respinsă
definitiv
20.02.2001
310. Pl 5/13.01.1999 Propunere legislativă privind anularea unor majorări de întârziere calculate la debitele la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru unii agenți economici care au înregistrat pierderi care au fost asanate prin H.G. nr.1157/1990 și H.G. nr.256/1991. respinsă
definitiv
20.02.2001
311. Pl 92/24.03.1999 Propunere legislativă privind obligativitatea debitorilor de a-și achita creditele contractate cu băncile din România. respinsă
definitiv
20.02.2001
312. Pl 144/28.04.1999 Propunere legislativă privind subvenționarea alegerilor prezidențiale. respinsă
definitiv
20.02.2001
313. Pl 162/05.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor. respinsă
definitiv
20.02.2001
314. Pl 168/11.05.1999 Propunere legislativă privind reorganizarea managementului privatizării. respinsă
definitiv
20.02.2001
315. Pl 170/12.05.1999 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.26/1995 privind impozitul de dividente. respinsă
definitiv
20.02.2001
316. Pl 179/17.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 Legea privind taxele judiciare de timbru. respinsă
definitiv
20.02.2001
317. Pl 180/17.05.1999 Propunere legislativă privind scutirea de la plata taxelor vamale și taxei pe valoarea adăugată a dispozitivelor medicale de performanță și înaltă performanță precum și a altor dispozitive medicale. respinsă
definitiv
20.02.2001
318. Pl 208/31.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990, cu modificările și completările din Legea nr.12/1998 și Ordonanța Guvernului nr.53/1998 privind Registrul Comerțului. respinsă
definitiv
20.02.2001
319. Pl 227/08.06.1999 Propunere legislativă privind completarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. respinsă
definitiv
20.02.2001
320. Pl 253/21.06.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000. respinsă
definitiv
20.02.2001
321. Pl 255/22.06.1999 Propunere legislativă privind abrogarea Hotărârii de Guvern nr.391/1995. respinsă
definitiv
20.02.2001
322. Pl 257/23.06.1999 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondurilor speciale ale drumurilor publice. respinsă
definitiv
20.02.2001
323. Pl 266/30.06.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.158/1997 și a Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol. respinsă
definitiv
20.02.2001
324. Pl 267/30.06.1999 Propunere legislativă privind sprijinirea și întrajutorarea sinistraților din zonele calamitate. respinsă
definitiv
20.02.2001
325. Pl 331/02.09.1999 Propunere legislativă pentru delimitarea suprafețelor cu pădure și vegetație forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.169/1998 și de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri. respinsă
definitiv
20.02.2001
326. Pl 333/08.09.1999 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 în vederea reducerii impozitului pe profit. respinsă
definitiv
20.02.2001
327. Pl 347/16.09.1999 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului Special al drumurilor publice. respinsă
definitiv
20.02.2001
328. Pl 387/06.10.1999 Propunere legislativă pentru aprobarea taxei privind drumurile forestiere și reducerea TVA la unele produse din lemn. respinsă
definitiv
20.02.2001
329. Pl 414/19.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. respinsă
definitiv
20.02.2001
330. Pl 484/23.11.1999 Propunere legislativă privind acordarea ajutorului de stat fermierilor care aplică metode și tehnologii agricole ce au un impact redus asupra mediului respinsă
definitiv
20.02.2001
331. Pl 515/16.12.1999 Propunere legislativă privind prelungirea termenului prevăzut de art.6 din Legea nr.193/1998 privind restituirea sumelor reținute cu titlu de garanție de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog-Ucraina și compensarea cu aceste sume a obligațiilor de plată ale societăților comerciale furnizoare către bugetul de stat. respinsă
definitiv
20.02.2001
332. Pl 519/23.12.1999 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998. respinsă
definitiv
20.02.2001
333. Pl 98/29.02.2000 Propunere legislativă privind dreptul primăriilor de a vinde terenuri agricole din domeniul privat al statului. respinsă
definitiv
20.02.2001
334. Pl 112/09.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999 destinat consumului intern. respinsă
definitiv
20.02.2001
335. Pl 136/15.03.2000 Propunere legislativă privind continuarea realizării obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-electrică Cernavodă - 5 x 700 MWe. respinsă
definitiv
20.02.2001
336. Pl 164/04.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului. respinsă
definitiv
20.02.2001
337. Pl 184/12.04.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea în țară a specialiștilor tineri. respinsă
definitiv
20.02.2001
338. Pl 196/18.04.2000 Propunere legislativă privind obligațiile întreprinderilor furnizoare de utilități publice pentru populație. respinsă
definitiv
20.02.2001
339. Pl 276/05.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1996 privind reorganizarea C.E.C. din România în societate bancară pe acțiuni, publicată în M.O. nr.140/5.07.1996. respinsă
definitiv
20.02.2001
340. Pl 306/20.06.2000 Propunere legislativă privind conversia în acțiuni a unor sume acordate de Fondul Proprietății de Stat pentru restructurare, precum și a creanțelor acestuia la unele societăți comerciale. respinsă
definitiv
20.02.2001
341. Pl 64/12.02.2001 Propunere legislativă de modificare și completare a art.11 și art.16 din Ordonanța Guvernului României nr.33/18 august 1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr.202 din 31 august 1995. retrasă
de către inițiator
21.02.2001
342. Pl 300/01.10.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.39/1990 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare. respinsă
definitiv
22.02.2001
343. Pl 42/12.02.1998 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale. respinsă
definitiv
22.02.2001
344. Pl 94/08.04.1998 Propunere legislativă privind situația juridică a unor terenuri. respinsă
definitiv
22.02.2001
345. Pl 173/24.06.1998 Propunere legislativă pentru repunerea în unele drepturi economice a localităților foste comune grănicerești. respinsă
definitiv
22.02.2001
346. Pl 309/07.10.1998 Propunere legislativă de modificare a prevederilor Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării. respinsă
definitiv
22.02.2001
347. Pl 378/13.11.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală. respinsă
definitiv
22.02.2001
348. Pl 33/10.02.1999 Propunere legislativă cu privire la contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenție civilă. respinsă
definitiv
22.02.2001
349. Pl 40/16.02.1999 Propunere legislativă privind reactualizarea permanentă în anii electorali a listelor cu membrii ai partidelor politice. respinsă
definitiv
22.02.2001
350. Pl 80/17.03.1999 Propunere legislativă pentru completarea articolului 19 din Legea administrației locale nr.69/1991. respinsă
definitiv
22.02.2001
351. Pl 93/25.03.1999 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, adoptată prin Legea nr.44/1998. respinsă
definitiv
22.02.2001
352. Pl 103/29.03.1999 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Mediatorului Public. respinsă
definitiv
22.02.2001
353. Pl 120/13.04.1999 Propunere legislativă pentru completarea articolului 170 din legea învățământului nr.84/1995. respinsă
definitiv
22.02.2001
354. Pl 138/21.04.1999 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 alineatul 2 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic. respinsă
definitiv
22.02.2001
355. Pl 141/27.04.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. respinsă
definitiv
22.02.2001
356. Pl 391/11.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea 84/1995 așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997. respinsă
definitiv
22.02.2001
357. Pl 6/24.01.2000 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații nr.14/1992. respinsă
definitiv
22.02.2001
358. Pl 78/21.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea art.65, aliniatul 2 din Legea nr.84/1995 republicată în Monitorul Oficial al României nr.606 din 10 decembrie 1999. respinsă
definitiv
22.02.2001
359. Pl 177/07.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal privind săvârșirea infracțiunii de omor, ce constituie un pericol la adresa societății. respinsă
definitiv
22.02.2001
360. PL 334/09.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
07.03.2001
361. PL 429/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1999. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
07.03.2001
362. PL 63/03.03.1999 Proiect de Lege privind înființarea și organizarea Agenției Naționale a Fermelor Agricole. respins
definitiv
08.03.2001
363. PL 400/13.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
12.03.2001
364. PL 430/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
12.03.2001
365. Pl 36/18.01.2001 Propunere legislativă privind liberul acces la informațiile de interes public. clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
03.04.2001
366. Pl 121/26.02.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. retrasă
de către inițiator
09.04.2001
367. Pl 231/09.04.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.2, alin. a din Hotărârea Guvernului României nr.626/13.07.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, NR.353/28.07.2000. retrasă
de către inițiator
18.04.2001
368. PL 147/06.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. respins
definitiv
23.04.2001
369. PL 214/27.03.2001 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive. retras
de către inițiator
02.05.2001
370. PL 256/26.04.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar. retras
de către inițiator
02.05.2001
371. Pl 118/22.02.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, cu modificările ulterioare. retrasă
de către inițiator
09.05.2001
372. Pl 58/24.02.1998 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată. respinsă
definitiv
10.05.2001
373. PL 321/15.10.1998 Proiect de Lege pentru completarea art.17 lit.B din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. respins
definitiv
10.05.2001
374. PL 354/28.10.1998 Proiect de Lege privind înființarea Societății Naționale a Îmbunătățirilor Funciare - S.A. respins
definitiv
10.05.2001
375. Pl 79/15.02.2001 Propunere legislativă de abilitare a unor ministere și instituții publice în procesul de de privatizare. respinsă
definitiv
10.05.2001
376. Pl 280/09.05.2001 Propunere legislativă privind emanciparea și integrarea romilor. retrasă
de către inițiator
16.05.2001
377. Pl 63/07.02.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici. retrasă
de către inițiator
21.05.2001
378. Pl 225/03.04.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice. retrasă
de către inițiator
21.05.2001
379. Pl 80/16.02.2001 Propunere legislativă pentru completarea art.5 și a art.6 din Legea nr.88/1993, republicată, privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. respinsă
definitiv
22.05.2001
380. Pl 300/23.05.2001 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001. retrasă
de către inițiator
28.05.2001
381. Pl 81/19.02.2001 Propunere legislativă privind transportul public local de călători. retrasă
de către inițiator
30.05.2001
382. Pl 352/06.11.1997 Propunere legislativă privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici și mijlocii. respinsă
definitiv
12.06.2001
383. Pl 303/07.10.1998 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3), teza I din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului. respinsă
definitiv
12.06.2001
384. Pl 367/10.11.1998 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor. respinsă
definitiv
12.06.2001
385. PL 371/10.11.1998 Proiect de Lege pentru completarea articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit respins
definitiv
12.06.2001
386. Pl 198/26.05.1999 Propunere legislativă pentru arborarea permanentă a Drapelului României pe clădirea Palatului Parlamentului. respinsă
definitiv
12.06.2001
387. Pl 243/16.06.1999 Propunere legislativă privind Programul energetic nuclear. respinsă
definitiv
12.06.2001
388. Pl 376/30.09.1999 Propunere legislativă privind valorificarea în condiții de eficiență a fierului vechi. respinsă
definitiv
12.06.2001
389. Pl 82/19.02.2001 Propunere legislativă privind activitățile religioase desfășurate în cadrul misiunilor diplomatice. respinsă
definitiv
12.06.2001
390. Pl 83/19.02.2001 Propunere legislativă privind acordarea de facilități cetățenilor români rezidenți în străinătate, precum și persoanelor de origine română cu cetățenie română, cu două sau mai multe cetățenii. respinsă
definitiv
12.06.2001
391. Pl 87/20.02.2001 Propunere legislativă cu privire la despăgubirea cetățenilor din zona Clisura Dunării care au fost expropriați în perioada 1964-1989 în vederea construirii Hidrocentralei Porțile de Fier I. respinsă
definitiv
12.06.2001
392. Pl 294/18.05.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998, republicată în temeiul art.IV din Legea nr.141/1999, privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național. respinsă
definitiv
12.06.2001
393. PL 347/14.06.2001 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală. retras
de către inițiator
25.06.2001
394. PL 82/20.03.1998 Proiect de Lege privind Codul dezvoltării și utilizării tehnologiilor informației. respins
definitiv
26.06.2001
395. PL 200/15.07.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. retras
de către inițiator
29.08.2001
396. PL 198/15.07.1998 Proiect de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu. lege
declarată
neconstituțională
04.09.2001
397. Pl 77/16.03.1999 Propunere legislativă pentru acordarea facilităților prevăzute de Ordonanța de urgență nr.92/1997 a Guvernului României aprobată prin Legea 241/1998, investitorilor ce au contractat utilaje înainte de data promulgării Legii Bugetului de Stat pe anul 1999. respinsă
definitiv
04.09.2001
398. Pl 265/02.05.2001 Propunere legislativă pentru stabilirea condițiilor privind vârsta de încadrare a asistentului personal al persoanei cu handicap. respinsă
definitiv
04.09.2001
399. PL 75/15.03.1999 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României. respins
definitiv
06.09.2001
400. Pl 454/19.09.2000 Propunere legislativă pentru înființarea Companiei Naționale pentru Tehnologii de Apărare. respinsă
definitiv
06.09.2001
401. Pl 150/06.03.2001 Propunere legislativă privind atribuirea denumirii General Berthelot comunei Unirea, județul Hunedoara. clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
10.09.2001
402. Pl 226/03.04.2001 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al Legii 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat. respinsă
definitiv
10.09.2001
403. Pl 93/08.04.1998 Propunere legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului forestier. respinsă
definitiv
11.09.2001
404. Pl 148/03.06.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. respinsă
definitiv
11.09.2001
405. Pl 152/08.06.1998 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar cu nr.18/1991. respinsă
definitiv
11.09.2001
406. Pl 469/16.11.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103 din 1996. respinsă
definitiv
11.09.2001
407. Pl 86/20.02.2001 Propunere legislativă cu privire la scutirea de taxe și impozite pe activitățile productive și comerciale desfășurate în mod individual de pensionari. respinsă
definitiv
11.09.2001
408. Pl 216/29.03.2001 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.26 din 1996 privind Codul Silvic. respinsă
definitiv
11.09.2001
409. Pl 217/29.03.2001 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.31 din 2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. respinsă
definitiv
11.09.2001
410. Pl 234/11.04.2001 Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor cu venituri mici prin impozitarea diferențiată a bunurilor de bază. respinsă
definitiv
11.09.2001
411. Pl 6/11.01.2001 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.511/18.X.2000. respinsă
definitiv
18.09.2001
412. Pl 66/13.02.2001 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
18.09.2001
413. Pl 84/19.02.2001 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Dezvoltare Economico-Socială și de Reconversie Profesională a zonelor din Munții Apuseni. respinsă
definitiv
18.09.2001
414. Pl 122/27.02.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare. respinsă
definitiv
18.09.2001
415. Pl 201/22.03.2001 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. respinsă
definitiv
18.09.2001
416. Pl 207/23.03.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare. respinsă
definitiv
18.09.2001
417. Pl 229/04.04.2001 Propunere legislativă privind achizițiile de bunuri sau angajarea de lucrări și servicii din banii publici. respinsă
definitiv
18.09.2001
418. PL 493/29.09.2000 Proiect de Lege privind constituirea și gestionarea Fondului special pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile existente cu destinația de locuință încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic. retras
de către inițiator
20.09.2001
419. Pl 59/25.02.1998 Propunere legislativă privind restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române. respinsă
definitiv
25.09.2001
420. Pl 154/09.06.1998 Propunere legislativă privind drepturile luptătorilor din rezistența armată anticomunistă. respinsă
definitiv
25.09.2001
421. Pl 208/06.08.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.45/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională. respinsă
definitiv
25.09.2001
422. PL 386/05.10.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciilor de Probațiune. respins
definitiv
25.09.2001
423. Pl 415/19.10.1999 Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru ajutorarea teatrelor naționale. respinsă
definitiv
25.09.2001
424. Pl 3/03.01.2001 Propunere legislativă privind ridicarea la rang de oraș, a comunei Dragalina, județul Călărași. respinsă
definitiv
25.09.2001
425. Pl 4/03.01.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr.1/2000. respinsă
definitiv
25.09.2001
426. Pl 152/07.03.2001 Propunere legislativă privind instituirea premiilor naționale, anuale, pentru literatură, arte și știință. respinsă
definitiv
25.09.2001
427. Pl 198/21.03.2001 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj. respinsă
definitiv
25.09.2001
428. Pl 199/21.03.2001 Propunere legislativă privind înființarea comunei Valea Drăganului, județul Cluj. respinsă
definitiv
25.09.2001
429. Pl 200/21.03.2001 Propunere legislativă privind înființarea satului HEMIENI, comuna Pârjol, județul Bacău. respinsă
definitiv
25.09.2001
430. Pl 165/16.06.1998 Propunere legislativă privind reînființarea și organizarea universității de stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca. respinsă
definitiv
02.10.2001
431. Pl 176/25.06.1998 Propunere legislativă privind reînființarea și organizarea Universității de Stat cu predare în limba maghiară cu sediul la Cluj-Napoca. respinsă
definitiv
02.10.2001
432. PL 279/09.07.1999 Proiect de Lege pentru schimbarea denumirii satului Schela, component al comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman în Deparați. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
02.10.2001
433. Pl 1/03.01.2001 Propunere legislativă privind restituirea către comune și orașe a bălților și lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare. respinsă
definitiv
02.10.2001
434. Pl 2/03.01.2001 Propunere legislativă privind ridicarea la rang de oraș, a comunei Mânăstirea, județul Călărași. respinsă
definitiv
02.10.2001
435. Pl 119/22.02.2001 Propunere legislativă pentru declararea complexului muzeal Casa memorială Octavian Goga de la Ciucea, jud. Cluj drept obiectiv de patrimoniu de importanță națională. respinsă
definitiv
02.10.2001
436. Pl 224/02.04.2001 Propunere legislativă privind aplicarea proiectului UE "În oraș, fără mașină" pe raza municipiilor și orașelor din România. respinsă
definitiv
02.10.2001
437. Pl 253/23.04.2001 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Răchițele, județul Cluj. respinsă
definitiv
02.10.2001
438. Pl 254/23.04.2001 Propunere legislativă privind protecția datelor personale. respinsă
definitiv
02.10.2001
439. Pl 277/08.05.2001 Propunere legislativă privind înființarea comunei Chilia, județul Olt. respinsă
definitiv
02.10.2001
440. Pl 278/08.05.2001 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Potcoava, județul Olt. respinsă
definitiv
02.10.2001
441. Pl 282/10.05.2001 Propunere legislativă privind amânarea aplicării prevederilor art.17, 40 al.7, 43 și 90 al.2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale. respinsă
definitiv
02.10.2001
442. PL 554/03.10.2001 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999. retras
de către inițiator
08.10.2001
443. PL 555/03.10.2001 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției penale asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. retras
de către inițiator
08.10.2001
444. PL 556/03.10.2001 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg, la 2 octombrie 1992. retras
de către inițiator
08.10.2001
445. Pl 205/31.07.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.80/1992 cu privire la sistemul de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor. respinsă
definitiv
09.10.2001
446. Pl 329/01.09.1999 Propunere legislativă privind pensiile persoanelor care au prestat munca cu caii proprietate personală în cadrul fostelor Intreprinderi Forestiere și care nu au avut contracte de asigurare. respinsă
definitiv
09.10.2001
447. Pl 281/10.05.2001 Propunere legislativă privind instituirea taxei de cult. respinsă
definitiv
09.10.2001
448. PL 344/12.06.2001 Proiect de Lege pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A. respins
definitiv
09.10.2001
449. Pl 227/04.04.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 cu modificările ulterioare privind organizațiile cooperatiste de credit. respinsă
definitiv
15.10.2001
450. PL 584/18.10.2001 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială. respins
definitiv
07.11.2001
451. Pl 65/13.02.2001 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenții. respinsă
definitiv
08.11.2001
452. PL 440/03.11.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1994 privind funcționarea Poliției Române. retras
de către inițiator
15.11.2001
453. PL 441/03.11.1999 Proiect de Lege privind statutul polițistului. retras
de către inițiator
15.11.2001
454. PL 236/19.05.2000 Proiect de Lege privind regimul juridic al contravențiilor. retras
de către inițiator
15.11.2001
455. Pl 340/13.09.1999 Propunere legislativă privind Legea conservării zonelor carstice. respinsă
definitiv
27.11.2001
456. Pl 77/15.02.2001 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 din Ordonanța de Urgență a guvernului nr.217/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. respinsă
definitiv
27.11.2001
457. Pl 78/15.02.2001 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au subscris unități de fond la Fondul Național de Investiții. respinsă
definitiv
27.11.2001
458. Pl 325/30.05.2001 Propunere legislativă privind susținerea proprietarilor de terenuri de pășunat și crescători de animale. respinsă
definitiv
27.11.2001
459. Pl 372/28.06.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996. respinsă
definitiv
27.11.2001
460. PL 169/06.04.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare. respins
definitiv
29.11.2001
461. Pl 9/16.01.2001 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
29.11.2001
462. Pl 242/16.06.1999 Propunere legislativă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a lucrărilor de investiții, de reparații capitale și reparații curente în sistemul învățământului de stat și în cel particular acreditat. respinsă
definitiv
04.12.2001
463. PL 158/16.06.1997 Proiect de Lege privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma-Greco-Catolică. respins
definitiv
10.12.2001
464. Pl 299/22.05.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice. respinsă
definitiv
13.12.2001
465. Pl 687/11.12.2001 Propunere legislativă privind modificarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991. retrasă
de către inițiator
17.12.2001
466. Pl 347/04.11.1997 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Răducăneni, județul Iași. respinsă
definitiv
18.12.2001
467. Pl 4/13.01.1998 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Șomcuța Mare județul Maramureș. respinsă
definitiv
18.12.2001
468. Pl 92/07.04.1998 Propunere legislativă pentru declararea comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova, ca oraș respinsă
definitiv
18.12.2001
469. Pl 419/15.12.1998 Propunere legislativă pentru modificarea, completarea Legii nr.87/1994. respinsă
definitiv
18.12.2001
470. Pl 178/10.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea alin.2 al art.35 din Legea nr.56/1992 privind frontiera de stat a României. respinsă
definitiv
18.12.2001
471. PL 212/03.05.2000 Proiect de Lege privind creșterea și ameliorarea raselor de animale. respins
definitiv
18.12.2001
472. Pl 421/05.09.2000 Propunere legislativă privind asigurarea învățământului primar din mediul rural cu personal calificat. respinsă
definitiv
18.12.2001
473. Pl 76/14.02.2001 Propunere legislativă privind autorizarea și funcționarea societăților comerciale care au activități cu specific imobiliar. respinsă
definitiv
18.12.2001
474. Pl 266/02.05.2001 Propunere legislativă privind instituirea stagiului de practică pentru studenți. respinsă
definitiv
18.12.2001
475. Pl 283/10.05.2001 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de masă elevilor provenind din familiile defavorizate al căror venit nu depășește salariul minim pe economie. respinsă
definitiv
18.12.2001
476. Pl 298/22.05.2001 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor. respinsă
definitiv
18.12.2001
477. Pl 323/30.05.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii. respinsă
definitiv
18.12.2001
478. Pl 324/30.05.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului. respinsă
definitiv
18.12.2001
479. Pl 345/12.06.2001 Propunere legislativă privind declararea comunei Crișcior, județul Hunedoara, oraș. respinsă
definitiv
18.12.2001
480. PL 368/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui. respins
definitiv
20.12.2001
481. PL 369/04.07.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor. respins
definitiv
20.12.2001
482. PL 370/04.07.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Hosman, județul Sibiu. respins
definitiv
20.12.2001
483. PL 371/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea satului Filia, județul Covasna, comună. respins
definitiv
20.12.2001
484. PL 372/04.07.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Crivina, județul Mehedinți. respins
definitiv
20.12.2001
485. PL 375/04.07.2000 Proiect de Lege privind reînființarea comunei Fîntînele, județul Teleorman. respins
definitiv
20.12.2001
486. PL 377/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea satului Mina Altîn-Tepe, județul Tulcea, comună. respins
definitiv
20.12.2001
487. PL 607/15.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Boița, județul Sibiu. respins
definitiv
20.12.2001
488. PL 608/15.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Bistrița, județul Mehedinți. respins
definitiv
20.12.2001
489. PL 609/15.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Cerneți, județul Mehedinți. respins
definitiv
20.12.2001
490. PL 610/15.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Braniștea, județul Mehedinți. respins
definitiv
20.12.2001
491. PL 621/17.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Țipar, județul Arad. respins
definitiv
20.12.2001
492. PL 622/17.11.2000 Proiect de Lege pentru schimbarea denumirii satului Cuciulata, județul Brașov, în Aron Pumnul și declararea acestuia comuna Aron Pumnul. respins
definitiv
20.12.2001
493. PL 623/17.11.2000 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Plenița, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
494. PL 624/17.11.2000 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Cetate, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
495. PL 625/17.11.2000 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Poiana Mare, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
496. PL 626/17.11.2000 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Bechet, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
497. PL 627/17.11.2000 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Dăbuleni, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
498. PL 630/17.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava. respins
definitiv
20.12.2001
499. PL 632/20.11.2000 Proiectul Legii pâinii. respins
definitiv
20.12.2001
500. PL 650/27.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.230/2000 privind organizarea și funcționarea fondurilor universale de pensii. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
30.12.2001

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 21 ianuarie 2019, 13:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro