Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2011

Numar înregistrari gasite: 449
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 868/15.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare procedura legislativa încetata
01.02.2011
2. PL-x 641/02.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
08.02.2011
3. Pl-x 15/01.02.2011 Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial procedura legislativa încetata
21.02.2011
4. Pl-x 27/09.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
22.02.2011
5. Pl-x 13/01.02.2011 Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire și educare a copiilor pe timpul zilei retrasa
de catre initiator
28.02.2011
6. Pl-x 28/09.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor procedura legislativa încetata
28.02.2011
7. BP94/23.02.2011 Propunere legislativă privind declararea zilei de 30 noiembie ca sărbătoare legală retrasa
de catre initiator
28.02.2011
8. PL-x 417/15.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare respins
definitiv
01.03.2011
9. Pl-x 440/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
01.03.2011
10. Pl-x 590/11.11.2009 Propunere legislativă pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora respinsa
definitiv
01.03.2011
11. PL-x 593/11.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respins
definitiv
01.03.2011
12. PL-x 687/16.12.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creșterii economice și a menținerii puterii de cumpărare respins
definitiv
01.03.2011
13. PL-x 703/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modficarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 /2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule respins
definitiv
01.03.2011
14. Pl-x 72/08.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
01.03.2011
15. Pl-x 83/16.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
01.03.2011
16. Pl-x 104/29.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată prin: Ordonanța de urgență nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanța de urgență nr.147 din 31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr.232 din 31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; Legea nr.512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanța de urgență nr.144 din 18 octombrie 2005 respinsa
definitiv
01.03.2011
17. Pl-x 110/29.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
01.03.2011
18. Pl-x 111/29.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.48¹, 66 și 66¹ din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
01.03.2011
19. Pl-x 128/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securității și sănătății muncii și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respinsa
definitiv
01.03.2011
20. Pl-x 129/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
01.03.2011
21. Pl-x 149/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
01.03.2011
22. Pl-x 192/19.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 respinsa
definitiv
01.03.2011
23. Pl-x 272/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
01.03.2011
24. Pl-x 280/03.05.2010 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii respinsa
definitiv
01.03.2011
25. Pl-x 284/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
01.03.2011
26. Pl-x 285/03.05.2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național respinsa
definitiv
01.03.2011
27. PL-x 316/10.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților respins
definitiv
01.03.2011
28. Pl-x 334/19.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă respinsa
definitiv
01.03.2011
29. Pl-x 341/19.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
01.03.2011
30. PL-x 419/01.09.2010 Proiect de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice respins
definitiv
01.03.2011
31. PL-x 420/01.09.2010 Proiect de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice respins
definitiv
01.03.2011
32. PL-x 429/01.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulților, republicată respins
definitiv
01.03.2011
33. PL-x 430/01.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanța Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
01.03.2011
34. PL-x 434/01.09.2010 Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial respins
definitiv
01.03.2011
35. Pl-x 438/01.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
01.03.2011
36. Pl-x 470/14.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
01.03.2011
37. Pl-x 473/14.09.2010 Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar respinsa
definitiv
01.03.2011
38. Pl-x 474/14.09.2010 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității respinsa
definitiv
01.03.2011
39. Pl-x 476/14.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
01.03.2011
40. Pl-x 497/20.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea art.49 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea organizațiilor de proprietari respinsa
definitiv
01.03.2011
41. PL-x 502/21.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
01.03.2011
42. Pl-x 504/21.09.2010 Propunere legislativă privind obligativitatea instituțiilor administrației locale de stat, instituțiilor publice locale, instituțiilor de învățământ și sanitare de a folosi ca personal de pază, cadre ale Poliției Comunitare Locale respinsa
definitiv
01.03.2011
43. Pl-x 508/21.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
01.03.2011
44. Pl-x 509/21.09.2010 Propunere legislativă legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
45. PL-x 526/04.10.2010 Proiect de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respins
definitiv
01.03.2011
46. PL-x 529/04.10.2010 Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh respins
definitiv
01.03.2011
47. Pl-x 531/04.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în M.Of.303/30 Decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
48. Pl-x 544/13.10.2010 Propunere legislativă privind acordarea unor înlesniri fiscale respinsa
definitiv
01.03.2011
49. Pl-x 545/13.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respinsa
definitiv
01.03.2011
50. Pl-x 546/13.10.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură respinsa
definitiv
01.03.2011
51. PL-x 554/13.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.20665 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
01.03.2011
52. Pl-x 562/13.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsa
definitiv
01.03.2011
53. Pl-x 564/13.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice -cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
54. Pl-x 566/18.10.2010 Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare respinsa
definitiv
01.03.2011
55. PL-x 573/18.10.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
01.03.2011
56. Pl-x 582/18.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
57. Pl-x 586/18.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
01.03.2011
58. PL-x 615/25.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.451 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
01.03.2011
59. PL-x 618/25.10.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român respins
definitiv
01.03.2011
60. PL-x 620/25.10.2010 Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor și utilităților dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în elemente de infrastructură educațională respins
definitiv
01.03.2011
61. Pl-x 629/25.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
62. Pl-x 645/02.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea părții introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic respinsa
definitiv
01.03.2011
63. Pl-x 652/02.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
01.03.2011
64. PL-x 664/17.11.2010 Proiect de Lege privind protecția persoanelor înșelate prin ghicit sau alte mijloace și practici oculte respins
definitiv
01.03.2011
65. PL-x 684/22.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. respins
definitiv
01.03.2011
66. Pl-x 685/22.11.2010 Propunere legislativă privind liberul acces al cetățenilor în spațiile deținute de autorități și instituții publice respinsa
definitiv
01.03.2011
67. Pl-x 686/22.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
68. PL-x 692/22.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
01.03.2011
69. PL-x 693/22.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
01.03.2011
70. Pl-x 703/22.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
definitiv
01.03.2011
71. PL-x 735/29.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea părții introductive a alin.(1) al art.43 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respins
definitiv
01.03.2011
72. Pl-x 751/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.43 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
01.03.2011
73. Pl-x 753/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. respinsa
definitiv
01.03.2011
74. Pl-x 754/29.11.2010 Propunere legislativă privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
75. Pl-x 755/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, publicată în M. Of. nr.611 din 14 Decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
76. Pl-x 756/29.11.2010 Propunere legislativă pentru instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a României pe termen lung respinsa
definitiv
01.03.2011
77. Pl-x 761/29.11.2010 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare de stat pentru Programul Național de Resurse Genetice Vegetale respinsa
definitiv
01.03.2011
78. PL-x 764/29.11.2010 Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
01.03.2011
79. PL-x 771/29.11.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale respins
definitiv
01.03.2011
80. Pl-x 778/29.11.2010 Propunere legislativă de completare a OUG nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998 respinsa
definitiv
01.03.2011
81. Pl-x 779/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
01.03.2011
82. Pl-x 782/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
01.03.2011
83. Pl-x 783/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
01.03.2011
84. Pl-x 784/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
01.03.2011
85. Pl-x 785/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
01.03.2011
86. Pl-x 791/29.11.2010 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomuniști) respinsa
definitiv
01.03.2011
87. Pl-x 793/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală respinsa
definitiv
01.03.2011
88. Pl-x 810/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. respinsa
definitiv
01.03.2011
89. Pl-x 811/29.11.2010 Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă respinsa
definitiv
01.03.2011
90. Pl-x 813/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Minelor nr.85/2003 respinsa
definitiv
01.03.2011
91. Pl-x 825/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
01.03.2011
92. Pl-x 826/29.11.2010 Propunere legislativă privind schimbarea destinației Palatului Parlamentului respinsa
definitiv
01.03.2011
93. Pl-x 827/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respinsa
definitiv
01.03.2011
94. Pl-x 830/29.11.2010 Propunere legislativă privind interzicerea evacuărilor forțate începînd cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor respinsa
definitiv
01.03.2011
95. PL-x 851/13.12.2010 Proiect de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (EUROPOL) respins
definitiv
01.03.2011
96. PL-x 855/13.12.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respins
definitiv
01.03.2011
97. Pl-x 859/13.12.2010 Propunere legislativă pentru instituirea obligătivității difuzării imnului național și arborarea drapelului în școlile din România respinsa
definitiv
01.03.2011
98. Pl-x 883/21.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
definitiv
01.03.2011
99. Pl-x 885/21.12.2010 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor județene și a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social respinsa
definitiv
01.03.2011
100. BP856/13.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social retrasa
de catre initiator
07.03.2011
101. Pl-x 489/20.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.115 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.19 din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului respinsa
definitiv
09.03.2011
102. PL-x 404/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
22.03.2011
103. PL-x 498/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
22.03.2011
104. Pl-x 436/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.03.2011
105. PL-x 454/28.09.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului respins
definitiv
22.03.2011
106. Pl-x 603/16.11.2009 Propunere legislativă privind ziua de desfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale respinsa
definitiv
22.03.2011
107. Pl-x 664/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.6 din 9 inuarie 2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
22.03.2011
108. Pl-x 667/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
22.03.2011
109. Pl-x 670/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 respinsa
definitiv
22.03.2011
110. Pl-x 31/15.02.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială respinsa
definitiv
22.03.2011
111. PL-x 136/07.04.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
22.03.2011
112. Pl-x 139/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.03.2011
113. Pl-x 289/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
22.03.2011
114. Pl-x 291/03.05.2010 Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie respinsa
definitiv
22.03.2011
115. Pl-x 295/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor de război respinsa
definitiv
22.03.2011
116. PL-x 415/01.09.2010 Proiect de Lege pentru îngrijirea copilului preșcolar respins
definitiv
22.03.2011
117. PL-x 421/01.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respins
definitiv
22.03.2011
118. PL-x 424/01.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată respins
definitiv
22.03.2011
119. PL-x 426/01.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
22.03.2011
120. Pl-x 435/01.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
definitiv
22.03.2011
121. Pl-x 475/14.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.03.2011
122. Pl-x 495/20.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
22.03.2011
123. Pl-x 511/21.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală respinsa
definitiv
22.03.2011
124. Pl-x 512/21.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
22.03.2011
125. Pl-x 513/21.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
22.03.2011
126. Pl-x 514/21.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
22.03.2011
127. PL-x 527/04.10.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respins
definitiv
22.03.2011
128. PL-x 530/04.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică respins
definitiv
22.03.2011
129. Pl-x 543/13.10.2010 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
22.03.2011
130. PL-x 551/13.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
22.03.2011
131. Pl-x 568/18.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1 1) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
22.03.2011
132. Pl-x 570/18.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
22.03.2011
133. PL-x 666/17.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială respins
definitiv
22.03.2011
134. Pl-x 701/22.11.2010 Propunere legislativă pentru alegerea Președintelui României respinsa
definitiv
22.03.2011
135. Pl-x 702/22.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal respinsa
definitiv
22.03.2011
136. Pl-x 706/22.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
22.03.2011
137. Pl-x 741/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
22.03.2011
138. Pl-x 758/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.03.2011
139. Pl-x 815/29.11.2010 Propunere legislativă pentru despăgubirea cetățenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român respinsa
definitiv
22.03.2011
140. Pl-x 816/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
22.03.2011
141. Pl-x 817/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
22.03.2011
142. Pl-x 818/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
22.03.2011
143. Pl-x 849/13.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.03.2011
144. Pl-x 858/13.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal respinsa
definitiv
22.03.2011
145. Pl-x 860/13.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002, privind Statutul Polițistului respinsa
definitiv
22.03.2011
146. Pl-x 861/13.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010, a Poliției Locale respinsa
definitiv
22.03.2011
147. Pl-x 880/21.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
22.03.2011
148. Pl-x 881/21.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
22.03.2011
149. Pl-x 882/21.12.2010 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.03.2011
150. Pl-x 99/09.03.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională procedura legislativa încetata
28.03.2011
151. PL-x 65/02.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice procedura legislativa încetata
29.03.2011
152. PL-x 106/16.03.2011 Proiect de Lege privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
29.03.2011
153. Pl-x 461/14.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
05.04.2011
154. Pl-x 532/04.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.51 al Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
05.04.2011
155. Pl-x 614/25.10.2010 Propunere legislativă pentru înființarea și organizarea Consiliului Național pentru Siguranță Rutieră respinsa
definitiv
05.04.2011
156. Pl-x 627/25.10.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
definitiv
05.04.2011
157. PL-x 665/17.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
05.04.2011
158. PL-x 667/17.11.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
05.04.2011
159. PL-x 668/17.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
05.04.2011
160. PL-x 669/17.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
05.04.2011
161. Pl-x 671/17.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială respinsa
definitiv
05.04.2011
162. Pl-x 673/17.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
05.04.2011
163. Pl-x 704/22.11.2010 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură și sport respinsa
definitiv
05.04.2011
164. Pl-x 705/22.11.2010 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru carte respinsa
definitiv
05.04.2011
165. Pl-x 759/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Poziției 11 din Anexa nr.1-LISTA instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanța de urgență a Guvernului și ordonanța Guvernului, supuse reorganizării, la Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
05.04.2011
166. PL-x 770/29.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
05.04.2011
167. Pl-x 34/15.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
05.04.2011
168. Pl-x 35/15.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
05.04.2011
169. Pl-x 37/15.02.2011 Propunere legislativă privind terminologia oficială utilizată pentru etnia țiganilor respinsa
definitiv
05.04.2011
170. Pl-x 38/15.02.2011 Propunere legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare respinsa
definitiv
05.04.2011
171. Pl-x 39/15.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
05.04.2011
172. Pl-x 40/15.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
05.04.2011
173. Pl-x 41/15.02.2011 Propunere legislativă privind scutirea de la plata ratelor împrumutului la bancă pentru persoanele sinistrate de pe urma inundațiilor din anul 2010 respinsa
definitiv
05.04.2011
174. Pl-x 42/15.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
definitiv
05.04.2011
175. BP1188/30.11.2010 Propunere legislativă privind declararea zilei de 25 ianuarie Ziua Ecumenismului retrasa
de catre Senat
06.04.2011
176. Pl-x 66/02.03.2011 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani procedura legislativa încetata
12.04.2011
177. PL-x 354/01.09.2009 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, precum și a altor autorități ale administrației publice centrale respins
definitiv
26.04.2011
178. Pl-x 488/15.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnitarilor publici, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea și funcționarea ANI precum și completarea altor acte normative respinsa
definitiv
26.04.2011
179. BP140/03.03.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice retrasa
de catre initiator
16.05.2011
180. Pl-x 121/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
17.05.2011
181. PL-x 301/10.05.2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respins
definitiv
17.05.2011
182. PL-x 302/10.05.2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respins
definitiv
17.05.2011
183. PL-x 500/21.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre respins
definitiv
17.05.2011
184. Pl-x 560/13.10.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.05.2011
185. PL-x 574/18.10.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respins
definitiv
17.05.2011
186. Pl-x 583/18.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă respinsa
definitiv
17.05.2011
187. Pl-x 584/18.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respinsa
definitiv
17.05.2011
188. PL-x 616/25.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
17.05.2011
189. Pl-x 689/22.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
17.05.2011
190. PL-x 694/22.11.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
17.05.2011
191. Pl-x 740/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.05.2011
192. Pl-x 757/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.296¹ al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și a art.220 și art.223 ale Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
17.05.2011
193. Pl-x 786/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.05.2011
194. Pl-x 787/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
17.05.2011
195. Pl-x 789/29.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii respinsa
definitiv
17.05.2011
196. Pl-x 806/29.11.2010 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, precum și a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă respinsa
definitiv
17.05.2011
197. Pl-x 820/29.11.2010 Propunere legislativă pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat respinsa
definitiv
17.05.2011
198. Pl-x 847/13.12.2010 Propunere legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii și a mentenanței pentru întreținere și reparații, deținute de Societatea de "Îmbunătățiri Funciare"-SA respinsa
definitiv
17.05.2011
199. Pl-x 884/21.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/1992 respinsa
definitiv
17.05.2011
200. PL-x 18/01.02.2011 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Experților Criminaliști din România respins
definitiv
17.05.2011
201. Pl-x 33/15.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respinsa
definitiv
17.05.2011
202. Pl-x 61/28.02.2011 Propunere legislativă privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui respinsa
definitiv
17.05.2011
203. Pl-x 62/28.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 respinsa
definitiv
17.05.2011
204. Pl-x 109/16.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50, republicată, din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
17.05.2011
205. Pl-x 113/16.03.2011 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea societăților și depozitelor de colectare a fierului vechi respinsa
definitiv
17.05.2011
206. Pl-x 116/16.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
17.05.2011
207. Pl-x 122/21.03.2011 Propunere legislativă privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată respinsa
definitiv
17.05.2011
208. Pl-x 126/21.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.05.2011
209. Pl-x 144/28.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate respinsa
definitiv
17.05.2011
210. Pl-x 150/28.03.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
17.05.2011
211. Pl-x 168/04.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of.nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.05.2011
212. BP22/02.02.2011 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii retrasa
de catre initiator
17.05.2011
213. BP343/02.05.2011 Propunere legislativă pentru prevenirea intoleranței religioase retrasa
de catre initiator
20.05.2011
214. BP485/17.05.2011 Propunere legislativă privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară retrasa
de catre initiator
23.05.2011
215. Pl-x 835/03.12.2007 Propunere legislativă privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre respinsa
definitiv
24.05.2011
216. PL-x 910/19.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată respins
definitiv
24.05.2011
217. Pl-x 113/29.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale procedura legislativa încetata
24.05.2011
218. PL-x 487/14.09.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar procedura legislativa încetata
24.05.2011
219. PL-x 175/06.04.2011 Proiect de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2011 respins
definitiv
24.05.2011
220. PL-x 183/11.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale procedura legislativa încetata
24.05.2011
221. Pl-x 184/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale procedura legislativa încetata
24.05.2011
222. Pl-x 114/29.03.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 respinsa
definitiv
31.05.2011
223. Pl-x 386/23.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 respinsa
definitiv
31.05.2011
224. Pl-x 404/01.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
14.06.2011
225. PL-x 5/01.02.2011 Proiect de Lege pentru instituirea unei măsuri referitoare la admiterea în magistratură în perioada 2010-2011 respins
definitiv
14.06.2011
226. PL-x 89/07.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică respins
definitiv
21.06.2011
227. PL-x 94/07.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Titlului X "Circulația juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respins
definitiv
21.06.2011
228. Pl-x 96/07.03.2011 Propunere legislativă privind exercitarea activităților cu caracter sexual autorizate respinsa
definitiv
21.06.2011
229. Pl-x 140/23.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 respinsa
definitiv
21.06.2011
230. Pl-x 367/01.09.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/2000, privind executorii judecătorești respinsa
definitiv
22.06.2011
231. Pl-x 369/01.09.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
22.06.2011
232. Pl-x 446/23.09.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frătești, jud. Giurgiu respinsa
definitiv
22.06.2011
233. Pl-x 465/30.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
22.06.2011
234. Pl-x 60/02.03.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
22.06.2011
235. Pl-x 840/13.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
22.06.2011
236. PL-x 398/14.06.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local respins
definitiv
28.06.2011
237. Pl 588/18.10.2001 Propunere legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) și SIDA. respinsa
definitiv
14.09.2011
238. PL-x 53/01.03.2010 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți respins
definitiv
14.09.2011
239. PL-x 303/10.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001 respins
definitiv
14.09.2011
240. PL-x 304/10.05.2010 Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținînd întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri respins
definitiv
14.09.2011
241. PL-x 432/01.09.2010 Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri respins
definitiv
14.09.2011
242. Pl-x 510/21.09.2010 Propunere legislativă cu privire la introducerea șahului ca disciplină de studiu opțională în învățământul primar respinsa
definitiv
14.09.2011
243. Pl-x 521/27.09.2010 Propunere legislativă privind Programul Național de Autostrăzi și Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 și măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză și subantrepriză respinsa
definitiv
14.09.2011
244. Pl-x 558/13.10.2010 Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de întreținere a infrastructurii rutiere din România respinsa
definitiv
14.09.2011
245. Pl-x 565/13.10.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 respinsa
definitiv
14.09.2011
246. PL-x 617/25.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
14.09.2011
247. PL-x 733/24.11.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
14.09.2011
248. Pl-x 780/29.11.2010 Propunere legislativă privind statutul Școlilor populare de artă și meserii respinsa
definitiv
14.09.2011
249. Pl-x 814/29.11.2010 Propunere legislativă privind recuperarea și reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje de băuturi respinsa
definitiv
14.09.2011
250. Pl-x 821/29.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul VI, Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I și II respinsa
definitiv
14.09.2011
251. Pl-x 823/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.09.2011
252. Pl-x 36/15.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii Minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
14.09.2011
253. PL-x 139/23.03.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă respins
definitiv
14.09.2011
254. Pl-x 167/04.04.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" respinsa
definitiv
14.09.2011
255. Pl-x 214/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.111/24 oct.2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și valorificarea activelor bancare neperformante respinsa
definitiv
14.09.2011
256. Pl-x 215/02.05.2011 Propunere legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituțiilor financiare și instituțiilor de credit respinsa
definitiv
14.09.2011
257. Pl-x 216/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.148/2000, privind publicitatea respinsa
definitiv
14.09.2011
258. Pl-x 218/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii privind cimitirele și serviciile funerare respinsa
definitiv
14.09.2011
259. PL-x 223/02.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului respins
definitiv
14.09.2011
260. Pl-x 224/02.05.2011 Propunere legislativă privind funcționarea Birourilor de Credit respinsa
definitiv
14.09.2011
261. Pl-x 228/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007 respinsa
definitiv
14.09.2011
262. Pl-x 231/02.05.2011 Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care încadrează șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă respinsa
definitiv
14.09.2011
263. Pl-x 233/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2001 Legea voluntariatului respinsa
definitiv
14.09.2011
264. Pl-x 234/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicată respinsa
definitiv
14.09.2011
265. PL-x 245/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respins
definitiv
14.09.2011
266. Pl-x 248/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
14.09.2011
267. Pl-x 250/09.05.2011 Propunere legislativă privind stimularea înființării de creșe și grădinițe private respinsa
definitiv
14.09.2011
268. Pl-x 253/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
14.09.2011
269. Pl-x 254/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of nr.927 din Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. Nr.112 din 06 Februarie 2004 ), cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
14.09.2011
270. Pl-x 256/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificată în M.Of. nr.941 din 941 din 29 Decembrie 2003 (rectificată și republicată), cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
14.09.2011
271. Pl-x 258/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România respinsa
definitiv
14.09.2011
272. Pl-x 260/09.05.2011 Propunere legislativă pentru stimularea înființării de întreprinderi micro, mici și mijlocii în mediul rural, în domeniul producției agroalimentare respinsa
definitiv
14.09.2011
273. Pl-x 264/09.05.2011 Propunere legislativă "Legea profesiei de jurnalist" respinsa
definitiv
14.09.2011
274. PL-x 269/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respins
definitiv
14.09.2011
275. Pl-x 276/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II alin.(1) și alin.(2) și abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744/2 nov.2009 respinsa
definitiv
14.09.2011
276. Pl-x 277/09.05.2011 Propunere legislativă privind protejarea și susținerea apărătorilor drepturilor omului respinsa
definitiv
14.09.2011
277. Pl-x 281/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Codului fiscal respinsa
definitiv
14.09.2011
278. Pl-x 282/09.05.2011 Propunere legislativă privind restituirea sumelor reținute în mod abuziv persoanelor fără copii respinsa
definitiv
14.09.2011
279. Pl-x 285/09.05.2011 Propunere legislativă privind completarea articolului 45 din Legea nr.85/2003, Legea minelor respinsa
definitiv
14.09.2011
280. Pl-x 313/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Secțiunii 3 - Întâmpinarea, Art.201), alin.(1) - Comunicarea întâmpinării din Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
14.09.2011
281. Pl-x 314/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.129 alin.(5) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
14.09.2011
282. Pl-x 315/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Secțiunii 4 - Reprezentarea părților în judecată - Conținutul mandatului Art.86) respinsa
definitiv
14.09.2011
283. Pl-x 316/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.88 alin.(1) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
14.09.2011
284. Pl-x 317/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Codul de procedură civilă a Capitolului I - Judecătorul. Incompatibilitatea respinsa
definitiv
14.09.2011
285. Pl-x 321/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
14.09.2011
286. Pl-x 371/23.05.2011 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție a minorilor respinsa
definitiv
14.09.2011
287. PL-x 392/07.06.2011 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor respins
definitiv
14.09.2011
288. BP658/29.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice retrasa
de catre initiator
15.09.2011
289. Pl-x 393/14.06.2011 Propunere legislativă privind comunicațiile electronice retrasa
de catre initiator
04.10.2011
290. PL-x 322/10.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respins
definitiv
05.10.2011
291. PL-x 423/01.09.2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare națională legală respins
definitiv
12.10.2011
292. PL-x 433/01.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respins
definitiv
12.10.2011
293. Pl-x 672/17.11.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naționale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare respinsa
definitiv
12.10.2011
294. PL-x 765/29.11.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
12.10.2011
295. PL-x 95/07.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar respins
definitiv
12.10.2011
296. Pl-x 257/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor respinsa
definitiv
12.10.2011
297. Pl-x 270/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008 respinsa
definitiv
12.10.2011
298. Pl-x 368/23.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12.10.2011
299. PL-x 517/27.09.2010 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție respins
definitiv
18.10.2011
300. Pl-x 775/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului respinsa
definitiv
18.10.2011
301. Pl-x 368/01.09.2009 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Moșnița Veche din județul Timiș prin reorganizarea comunei Moșnița Nouă respinsa
definitiv
31.10.2011
302. Pl-x 443/06.09.2010 Propunere legislativă privind promovarea practicii unitare și de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecătorească, Codul de Procedură Civilă și Codul de Procedură Penală respinsa
definitiv
31.10.2011
303. Pl-x 516/27.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respinsa
definitiv
31.10.2011
304. Pl-x 632/02.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 și art.118 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată respinsa
definitiv
31.10.2011
305. Pl-x 707/24.11.2010 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești respinsa
definitiv
31.10.2011
306. Pl-x 510/13.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative retrasa
de catre initiator
31.10.2011
307. Pl-x 286/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
02.11.2011
308. Pl-x 287/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
02.11.2011
309. Pl-x 288/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
02.11.2011
310. Pl-x 289/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
02.11.2011
311. Pl-x 291/09.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) și (4) ale art.253 din Legea nr.31/1990 republicată respinsa
definitiv
02.11.2011
312. Pl-x 292/09.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată respinsa
definitiv
02.11.2011
313. Pl-x 293/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată respinsa
definitiv
02.11.2011
314. Pl-x 294/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
315. Pl-x 295/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
316. Pl-x 296/09.05.2011 Propunere legislativă de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
317. Pl-x 297/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
318. Pl-x 298/09.05.2011 Propunere legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
319. Pl-x 299/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
320. Pl-x 300/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
321. Pl-x 301/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
322. Pl-x 302/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
323. Pl-x 303/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
324. Pl-x 304/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
325. Pl-x 305/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
326. Pl-x 306/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
327. Pl-x 307/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
328. Pl-x 308/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
329. Pl-x 309/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
330. Pl-x 310/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
331. Pl-x 311/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
02.11.2011
332. Pl-x 312/09.05.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale respinsa
definitiv
02.11.2011
333. Pl-x 350/16.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 respinsa
definitiv
02.11.2011
334. Pl-x 558/02.11.2009 Propunere legislativă privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară respinsa
definitiv
08.11.2011
335. Pl-x 27/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 respinsa
definitiv
08.11.2011
336. PL-x 622/25.10.2010 Proiect de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării respins
definitiv
08.11.2011
337. Pl-x 831/29.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
08.11.2011
338. Pl-x 230/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
08.11.2011
339. Pl-x 232/02.05.2011 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
08.11.2011
340. PL-x 246/09.05.2011 Proiect de Lege privind sistemele de agricultură practicate în România respins
definitiv
08.11.2011
341. Pl-x 251/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice respinsa
definitiv
08.11.2011
342. Pl-x 275/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
08.11.2011
343. PL-x 340/16.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respins
definitiv
08.11.2011
344. Pl-x 401/14.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea și funcționarea Monitorului Oficial al României, cu modificări și completări, republicată respinsa
definitiv
08.11.2011
345. Pl-x 404/14.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respinsa
definitiv
08.11.2011
346. Pl-x 421/20.06.2011 Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale respinsa
definitiv
08.11.2011
347. Pl-x 422/20.06.2011 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane respinsa
definitiv
08.11.2011
348. Pl-x 431/20.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore respinsa
definitiv
08.11.2011
349. Pl-x 432/20.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat respinsa
definitiv
08.11.2011
350. Pl-x 439/20.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.218/2002 respinsa
definitiv
08.11.2011
351. Pl-x 440/20.06.2011 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidență, domiciliul, reședință și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
08.11.2011
352. Pl-x 445/20.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată respinsa
definitiv
08.11.2011
353. Pl-x 461/27.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
08.11.2011
354. Pl-x 490/27.06.2011 Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile respinsa
definitiv
08.11.2011
355. PL-x 562/31.10.2011 Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea procedura legislativa încetata
15.11.2011
356. PL-x 336/29.06.2009 Proiect de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respins
definitiv
22.11.2011
357. Pl-x 482/07.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.11.2011
358. Pl-x 96/24.03.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
22.11.2011
359. Pl-x 191/19.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.11.2011
360. Pl-x 193/19.04.2010 Propunere legislativă pentru sprijinirea agenților economici și autorităților locale în vederea realizării obligațiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010 respinsa
definitiv
22.11.2011
361. PL-x 501/21.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respins
definitiv
22.11.2011
362. Pl-x 520/27.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România respinsa
definitiv
22.11.2011
363. PL-x 552/13.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz respins
definitiv
22.11.2011
364. PL-x 555/13.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 respins
definitiv
22.11.2011
365. PL-x 556/13.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice respins
definitiv
22.11.2011
366. Pl-x 612/25.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.11.2011
367. Pl-x 624/25.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
22.11.2011
368. PL-x 670/17.11.2010 Proiect de Lege privind instituirea Zilei porților deschise la muzee, case memoriale și colecții publice respins
definitiv
22.11.2011
369. Pl-x 700/22.11.2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România respinsa
definitiv
22.11.2011
370. Pl-x 738/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
22.11.2011
371. PL-x 766/29.11.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor respins
definitiv
22.11.2011
372. Pl-x 777/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
22.11.2011
373. Pl-x 788/29.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
22.11.2011
374. Pl-x 856/13.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
22.11.2011
375. PL-x 17/01.02.2011 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respins
definitiv
22.11.2011
376. Pl-x 114/16.03.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar respinsa
definitiv
22.11.2011
377. Pl-x 115/16.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social respinsa
definitiv
22.11.2011
378. PL-x 124/21.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 respins
definitiv
22.11.2011
379. Pl-x 125/21.03.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale respinsa
definitiv
22.11.2011
380. PL-x 182/11.04.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
22.11.2011
381. Pl-x 225/02.05.2011 Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România respinsa
definitiv
22.11.2011
382. Pl-x 263/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcții de demnitate publică și personalului care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personaluli plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
22.11.2011
383. Pl-x 278/09.05.2011 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație respinsa
definitiv
22.11.2011
384. Pl-x 283/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.18), art.19) și art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 respinsa
definitiv
22.11.2011
385. Pl-x 284/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 respinsa
definitiv
22.11.2011
386. Pl-x 290/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
22.11.2011
387. Pl-x 318/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
22.11.2011
388. Pl-x 319/09.05.2011 Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
22.11.2011
389. PL-x 330/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
definitiv
22.11.2011
390. PL-x 342/16.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respins
definitiv
22.11.2011
391. PL-x 343/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respins
definitiv
22.11.2011
392. PL-x 346/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială respins
definitiv
22.11.2011
393. PL-x 348/16.05.2011 Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respins
definitiv
22.11.2011
394. Pl-x 370/23.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale respinsa
definitiv
22.11.2011
395. Pl-x 403/14.06.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare respinsa
definitiv
22.11.2011
396. Pl-x 463/27.06.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
22.11.2011
397. Pl-x 618/16.11.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
05.12.2011
398. PL-x 663/28.11.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului cadru de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat și Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, în valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Luxemburg la 30 iunie 2011 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România retras
de catre initiator
05.12.2011
399. Pl-x 93/22.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
06.12.2011
400. Pl-x 374/07.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
06.12.2011
401. Pl-x 491/20.09.2010 Propunere legislativă privind finalizarea studiilor pentru absolvenții programelor de studii/specializări, neautorizate sau acreditate respinsa
definitiv
06.12.2011
402. Pl-x 591/25.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
06.12.2011
403. Pl-x 49/21.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.12.2011
404. Pl-x 227/14.04.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
07.12.2011
405. Pl-x 270/18.05.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei respinsa
definitiv
07.12.2011
406. Pl-x 4/01.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
07.12.2011
407. Pl-x 5/01.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii administrației publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.12.2011
408. Pl-x 21/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii administrației publice locale nr.215/2001" respinsa
definitiv
07.12.2011
409. Pl-x 47/01.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
07.12.2011
410. Pl-x 101/29.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
07.12.2011
411. Pl-x 183/19.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații respinsa
definitiv
07.12.2011
412. Pl-x 535/13.10.2010 Propunere legislativă privind modificarea alin.(3) și (4) ale art.57 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
07.12.2011
413. Pl-x 633/02.11.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.12.2011
414. Pl-x 656/08.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010 respinsa
definitiv
07.12.2011
415. Pl-x 660/17.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.45 și 97 din Legea administrației locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.12.2011
416. Pl-x 14/01.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
07.12.2011
417. Pl-x 78/07.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
07.12.2011
418. Pl-x 129/23.03.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respinsa
definitiv
07.12.2011
419. Pl-x 131/23.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.12.2011
420. Pl-x 132/23.03.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
07.12.2011
421. Pl-x 190/19.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.12.2011
422. Pl-x 237/03.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
07.12.2011
423. Pl-x 238/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
07.12.2011
424. Pl-x 241/09.05.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.67/2005 pentru înființarea de comune respinsa
definitiv
07.12.2011
425. Pl-x 325/16.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
07.12.2011
426. Pl-x 500/05.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată respinsa
definitiv
07.12.2011
427. Pl-x 272/09.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
20.12.2011
428. PL-x 362/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007 respins
definitiv
20.12.2011
429. PL-x 364/23.05.2011 Proiect de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare respins
definitiv
20.12.2011
430. PL-x 365/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
20.12.2011
431. Pl-x 400/14.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
20.12.2011
432. Pl-x 423/20.06.2011 Propunere legislativă pentru stimularea și sprijinirea construcțiilor de case respinsa
definitiv
20.12.2011
433. Pl-x 430/20.06.2011 Propunere legislativă privind instituirea pazei gradinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice respinsa
definitiv
20.12.2011
434. Pl-x 442/20.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respinsa
definitiv
20.12.2011
435. Pl-x 443/20.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonanța nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile respinsa
definitiv
20.12.2011
436. Pl-x 460/27.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață respinsa
definitiv
20.12.2011
437. Pl-x 473/27.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil respinsa
definitiv
20.12.2011
438. Pl-x 481/27.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
20.12.2011
439. Pl-x 483/27.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere respinsa
definitiv
20.12.2011
440. Pl-x 486/27.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
20.12.2011
441. Pl-x 488/27.06.2011 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsa
definitiv
20.12.2011
442. Pl-x 507/05.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
20.12.2011
443. Pl-x 508/05.09.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal respinsa
definitiv
20.12.2011
444. Pl-x 514/13.09.2011 Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri respinsa
definitiv
20.12.2011
445. Pl-x 519/14.09.2011 Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay respinsa
definitiv
20.12.2011
446. Pl-x 520/14.09.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
20.12.2011
447. Pl-x 447/23.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării respinsa
definitiv
21.12.2011
448. Pl-x 36/22.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari respinsa
definitiv
21.12.2011
449. Pl-x 16/01.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenței respinsa
definitiv
21.12.2011

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 31 octombrie 2020, 21:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro