Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2018

Numar înregistrari gasite: 58
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 253/01.09.2017 Propunere legislativă privind Garda Civilă și realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat respinsă
definitiv
05.02.2018
2. BP706/06.12.2017 Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților respinsă
definitiv
06.02.2018
3. Pl-x 268/02.09.2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii respinsă
definitiv
13.02.2018
4. Pl-x 557/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
13.02.2018
5. Pl-x 130/25.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsă
definitiv
13.02.2018
6. Pl-x 149/11.04.2016 Propunere legislativă privind obligativitatea și prioritizarea finanțării de fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile respinsă
definitiv
13.02.2018
7. Pl-x 291/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată respinsă
definitiv
13.02.2018
8. Pl-x 343/19.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
13.02.2018
9. PL-x 458/17.10.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
13.02.2018
10. PL-x 50/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
13.02.2018
11. PL-x 64/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
13.02.2018
12. PL-x 102/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
13.02.2018
13. Pl-x 783/22.12.2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
19.02.2018
14. Pl-x 178/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea, precum și a Legii nr.504/2002 a audiovizualului respinsă
definitiv
19.02.2018
15. Pl-x 182/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educația națională respinsă
definitiv
19.02.2018
16. Pl-x 197/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsă
definitiv
19.02.2018
17. Pl-x 216/30.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsă
definitiv
19.02.2018
18. Pl-x 247/27.06.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
19.02.2018
19. Pl-x 254/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
19.02.2018
20. Pl-x 581/18.12.2017 Propunere legislativă "LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE " procedură legislativă încetată
07.03.2018
21. Pl-x 491/27.11.2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ respinsă
definitiv
14.03.2018
22. Pl-x 294/25.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
03.04.2018
23. Pl-x 256/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsă
definitiv
16.04.2018
24. Pl-x 267/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
25.04.2018
25. Pl-x 177/18.04.2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului respinsă
definitiv
07.05.2018
26. Pl-x 255/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
07.05.2018
27. Pl-x 306/03.10.2017 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
07.05.2018
28. Pl-x 465/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 respinsă
definitiv
07.05.2018
29. Pl-x 570/11.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsă
definitiv
07.05.2018
30. PL-x 190/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respins
definitiv
23.05.2018
31. Pl-x 577/12.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsă
definitiv
29.05.2018
32. Pl-x 5/01.02.2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc respinsă
definitiv
29.05.2018
33. PL-x 48/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ respins
definitiv
30.05.2018
34. PL-x 558/08.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
30.05.2018
35. Pl-x 32/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsă
definitiv
30.05.2018
36. Pl-x 257/16.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului respinsă
definitiv
30.05.2018
37. Pl-x 280/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 respinsă
definitiv
30.05.2018
38. Pl-x 323/30.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ respinsă
definitiv
30.05.2018
39. Pl-x 722/26.10.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsă
definitiv
30.05.2018
40. Pl-x 143/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsă
definitiv
30.05.2018
41. Pl-x 199/20.04.2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile respinsă
definitiv
30.05.2018
42. Pl-x 201/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsă
definitiv
30.05.2018
43. PL-x 266/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
30.05.2018
44. Pl-x 340/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
30.05.2018
45. Pl-x 386/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
30.05.2018
46. PL-x 35/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respins
definitiv
30.05.2018
47. PL-x 48/01.02.2017 Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice respins
definitiv
30.05.2018
48. PL-x 53/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
definitiv
30.05.2018
49. PL-x 57/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru respins
definitiv
30.05.2018
50. PL-x 89/01.02.2017 Proiect de Lege pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui respins
definitiv
30.05.2018
51. PL-x 101/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
30.05.2018
52. PL-x 469/20.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respins
definitiv
06.06.2018
53. Pl-x 521/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsă
definitiv
20.06.2018
54. Pl-x 532/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsă
definitiv
20.06.2018
55. Pl-x 114/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsă
definitiv
20.06.2018
56. PL-x 165/28.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
20.06.2018
57. Pl-x 446/13.11.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare respinsă
definitiv
10.07.2018
58. Pl-x 13/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsă
definitiv
10.07.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 23 septembrie 2018, 11:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro