Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Procedura legislativa:cf. Constitutiei revizuite
Stadiu: trimise la Presedintele României pentru promulgare

Numar înregistrari gasite: 44
  Numar Titlu la promulgare din data
1. Pl-x 485/20.08.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații 14.09.2020
2. PL-x 491/02.09.2020 LEGEA Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare 24.09.2020
3. PL-x 492/02.09.2020 LEGEA Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 24.09.2020
4. Pl-x 372/12.06.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 08.10.2020
5. PL-x 446/27.07.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 08.10.2020
6. PL-x 183/29.04.2020 LEGE privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 12.10.2020
7. PL-x 537/07.12.2017 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transmiterii unor directive ale Uniunii Europene 16.10.2020
8. PL-x 371/12.06.2020 LEGEA Lege pentru completarea articolului 38 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 16.10.2020
9. PL-x 410/29.06.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 16.10.2020
10. PL-x 557/14.09.2020 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în strainătate 16.10.2020
11. PL-x 590/30.09.2020 LEGE pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspîndirea coronavirusului SARS-CoV-2 16.10.2020
12. PL-x 606/06.10.2020 LEGE pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 16.10.2020
13. PL-x 624/12.10.2020 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică 16.10.2020
14. PL-x 625/12.10.2020 LEGE pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 16.10.2020
15. PL-x 103/12.03.2018 LEGE pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 19.10.2020
16. PL-x 579/22.10.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 19.10.2020
17. PL-x 657/31.10.2018 LEGE pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.10.2020
18. PL-x 668/05.11.2018 LEGE privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților 19.10.2020
19. PL-x 198/27.03.2019 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 19.10.2020
20. PL-x 338/02.09.2019 LEGE pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 19.10.2020
21. Pl-x 351/10.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.27 alin.(23) lit.a) din Legea fondului funciar nr.18/1991 19.10.2020
22. PL-x 447/08.10.2019 LEGEA Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură 19.10.2020
23. PL-x 522/28.10.2019 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 19.10.2020
24. PL-x 175/29.04.2020 LEGE pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 19.10.2020
25. PL-x 431/07.07.2020 LEGE pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 19.10.2020
26. PL-x 598/30.09.2020 LEGE pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilității nr.82/1991 19.10.2020
27. PL-x 600/30.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(1) al art.459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 19.10.2020
28. PL-x 612/06.10.2020 LEGE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea 19.10.2020
29. PL-x 615/06.10.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 19.10.2020
30. PL-x 310/27.05.2020 LEGE privind utilizarea, conservarea și protecția solului 22.10.2020
31. PL-x 442/27.07.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică 22.10.2020
32. PL-x 572/30.09.2020 LEGE privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii 22.10.2020
33. PL-x 634/20.10.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică 22.10.2020
34. PL-x 468/12.11.2012 LEGE privind suplimentele alimentare 26.10.2020
35. Pl-x 262/01.09.2017 LEGE pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților 26.10.2020
36. PL-x 644/04.12.2019 LEGE privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice 26.10.2020
37. PL-x 201/29.04.2020 LEGEA Lege pentru modificrea art.36 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritorului și urbanismul 26.10.2020
38. PL-x 207/29.04.2020 LEGEA Lege privind declararea orașului Dragomirești, județul Maramureș, „Oraș-martir” în lupta anticomunistă 26.10.2020
39. PL-x 250/06.05.2020 LEGE privind prevenția și depistarea precoce a diabetului 26.10.2020
40. Pl-x 482/17.08.2020 LEGE pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 26.10.2020
41. PL-x 104/24.03.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996 29.10.2020
42. PL-x 306/27.05.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 29.10.2020
43. PL-x 438/27.07.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile 29.10.2020
44. PL-x 578/30.09.2020 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism 29.10.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 31 octombrie 2020, 20:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro