Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Procedura legislativa:cf. Constitutiei revizuite
Stadiu: înaintate la Senat

Numar înregistrari gasite: 68
  Numar Titlu înaintate la Senat din data
1. Pl-x 392/21.06.2004 Propunere legislativă privind Statutul autonomiei personale a comunității maghiare din România 28.09.2004
2. Pl-x 393/21.06.2004 Propunere legislativă privind Legea cadru a autonomiei personale a comunităților naționale 28.09.2004
3. Pl-x 266/27.06.2005 Propunere legislativă privind comunitatea de informații pentru securitatea națională a României 04.10.2005
4. Pl-x 284/30.06.2005 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații 25.10.2005
5. Pl-x 378/19.09.2005 Propunere legislativă "Legea Curții de Conturi" 08.11.2005
6. PL-x 553/19.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 20.09.2006
7. Pl-x 842/13.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.131 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare 20.12.2006
8. Pl-x 55/19.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor 25.04.2007
9. Pl-x 56/19.02.2007 Propunere legislativă "Legea securității naționale a României" 25.04.2007
10. Pl-x 57/19.02.2007 Propunere legislativă privind activitatea de informații, contrainformații și de protecție 25.04.2007
11. Pl-x 59/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații 25.04.2007
12. Pl-x 60/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe 25.04.2007
13. Pl-x 758/12.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 06.02.2008
14. PL-x 17/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării 08.09.2009
15. Pl-x 429/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare și completare a Hotărârii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și a Hotărârii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune 21.10.2009
16. Pl-x 115/30.03.2010 Propunere legislativă "Legea educației naționale" 19.05.2010
17. PL-x 156/12.04.2010 Proiectul Legii educației naționale 19.05.2010
18. Pl-x 180/19.04.2010 Propunere legislativă privind învățământul superior 19.05.2010
19. Pl-x 181/19.04.2010 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic 19.05.2010
20. Pl-x 182/19.04.2010 Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar 19.05.2010
21. PL-x 189/18.04.2011 Proiect de Lege privind statutul rezerviștilor voluntari 30.05.2011
22. PL-x 521/19.09.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației 18.10.2011
23. Pl-x 499/05.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității naționale 07.11.2011
24. PL-x 780/22.12.2011 Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea 27.03.2012
25. Pl-x 783/22.12.2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.03.2012
26. PL-x 237/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 19.06.2012
27. PL-x 9/05.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 05.03.2013
28. PL-x 81/18.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 09.04.2013
29. Pl-x 101/02.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu modificările și completările ulterioare 04.06.2013
30. Pl-x 120/07.05.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 25.06.2013
31. PL-x 247/02.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară 24.09.2013
32. Pl-x 273/09.09.2013 Propunere legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiția al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 29.10.2013
33. Pl-x 303/23.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011-Legea Educației Naționale 29.10.2013
34. PL-x 378/21.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea Legii nr.136/1996 privind asigurările și reasigurările în România 12.11.2013
35. PL-x 1/03.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului 25.02.2014
36. PL-x 522/04.10.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării 15.04.2014
37. Pl-x 180/14.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 02.06.2014
38. Pl-x 181/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 02.06.2014
39. PL-x 352/02.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative 19.11.2014
40. Pl-x 354/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 19.11.2014
41. Pl-x 363/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curții Constituționale nr.53/2011, 54/2011 și 738/2012 19.11.2014
42. Pl-x 453/29.09.2014 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală 19.11.2014
43. PL-x 114/15.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 25.11.2014
44. PL-x 594/19.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 18.02.2015
45. Pl-x 4/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 11.03.2015
46. Pl-x 3/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 18.03.2015
47. Pl-x 8/02.02.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate 18.03.2015
48. Pl-x 10/02.02.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și furnizarea de servicii mass-media audiovizuale 18.03.2015
49. Pl-x 5/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 25.03.2015
50. Pl-x 69/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 01.04.2015
51. Pl-x 91/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale 1/2011 01.04.2015
52. Pl-x 66/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor 22.04.2015
53. Pl-x 67/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului 22.04.2015
54. Pl-x 81/25.02.2015 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adițional la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare laTorino la 18 octombrie 1961 22.04.2015
55. Pl-x 82/25.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului 22.04.2015
56. PL-x 265/18.03.2015 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Bethlehem, la 24 decembrie 2013 22.04.2015
57. PL-x 266/23.03.2015 Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 22.04.2015
58. Pl-x 48/11.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare 29.04.2015
59. Pl-x 49/11.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare 29.04.2015
60. Pl-x 187/04.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale 29.04.2015
61. Pl-x 188/09.03.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate 29.04.2015
62. Pl-x 189/09.03.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic 29.04.2015
63. Pl-x 190/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului 29.04.2015
64. Pl-x 234/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 29.04.2015
65. Pl-x 264/18.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul aleșilor locali nr.393/2004 introdusă prin art. I pct.3 din Legea nr.249/2006 29.04.2015
66. Pl-x 316/30.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 29.04.2015
67. PL-x 331/01.04.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varșovia, la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Bancii Internationale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică ( cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 octombrie 1963 29.04.2015
68. PL-x 394/06.05.2015 Proiect de Lege privind planificarea apărării 20.05.2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 25 mai 2015, 14:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro