Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: pe ordinea de zi

Numar înregistrari gasite: 526
  Numar Titlu pe ordinea de zi din data
1. Pl-x 89/25.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 07.09.2015
2. PL-x 617/28.09.2015 Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare 12.06.2017
3. PL-x 538/07.11.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 12.06.2017
4. Pl-x 203/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 12.06.2017
5. Pl-x 524/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 19.06.2017
6. PL-x 93/03.03.2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace 26.06.2017
7. Pl-x 701/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 26.06.2017
8. PL-x 542/11.10.2011 Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice 01.09.2017
9. Pl-x 334/23.06.2014 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație 01.09.2017
10. Pl-x 336/01.04.2015 Propunere legislativă privind Cinematografia 01.09.2017
11. PL-x 129/06.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 01.09.2017
12. Pl-x 222/06.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 01.09.2017
13. Pl-x 603/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 12.09.2017
14. Pl-x 298/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România 12.09.2017
15. PL-x 334/19.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 12.09.2017
16. PL-x 550/01.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 18.09.2017
17. Pl-x 491/24.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii 18.09.2017
18. PL-x 463/17.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 25.09.2017
19. PL-x 61/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 25.09.2017
20. PL-x 339/29.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 03.10.2017
21. Pl-x 628/25.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 03.10.2017
22. PL-x 206/26.04.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 03.10.2017
23. Pl-x 373/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 03.10.2017
24. PL-x 551/02.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 03.10.2017
25. PL-x 42/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 03.10.2017
26. PL-x 68/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 03.10.2017
27. PL-x 81/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 03.10.2017
28. Pl-x 769/02.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 10.10.2017
29. Pl-x 106/29.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 10.10.2017
30. PL-x 224/03.05.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 10.10.2017
31. PL-x 400/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 16.10.2017
32. Pl-x 561/04.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 23.10.2017
33. PL-x 672/23.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori 23.10.2017
34. Pl-x 45/09.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 23.10.2017
35. Pl-x 201/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere 23.10.2017
36. Pl-x 732/26.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război 23.10.2017
37. PL-x 872/09.12.2015 Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale 23.10.2017
38. PL-x 424/10.10.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 23.10.2017
39. Pl-x 429/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 23.10.2017
40. PL-x 531/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului de tutun 23.10.2017
41. Pl-x 266/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014 23.10.2017
42. Pl-x 290/18.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 23.10.2017
43. Pl-x 117/29.03.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 31.10.2017
44. Pl-x 430/10.10.2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare 31.10.2017
45. Pl-x 263/01.09.2017 Propunere legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor 31.10.2017
46. Pl-x 299/25.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 31.10.2017
47. Pl-x 300/25.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 31.10.2017
48. PL-x 730/26.10.2015 Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale 06.11.2017
49. PL-x 370/26.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 06.11.2017
50. PL-x 86/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 06.11.2017
51. Pl-x 301/25.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 06.11.2017
52. Pl-x 105/03.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală 13.11.2017
53. PL-x 587/15.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 13.11.2017
54. Pl-x 104/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală 13.11.2017
55. Pl-x 144/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 13.11.2017
56. Pl-x 214/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 13.11.2017
57. Pl-x 217/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 13.11.2017
58. Pl-x 359/20.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 13.11.2017
59. Pl-x 558/01.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală 13.11.2017
60. Pl-x 789/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 13.11.2017
61. Pl-x 898/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal 13.11.2017
62. Pl-x 8/03.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 13.11.2017
63. Pl-x 136/06.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală 13.11.2017
64. Pl-x 153/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 13.11.2017
65. Pl-x 154/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 13.11.2017
66. Pl-x 276/15.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 13.11.2017
67. PL-x 537/07.11.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 13.11.2017
68. Pl-x 505/21.09.2010 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România 20.11.2017
69. Pl-x 218/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal 20.11.2017
70. Pl-x 392/04.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 20.11.2017
71. Pl-x 486/17.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 20.11.2017
72. Pl-x 587/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare 20.11.2017
73. Pl-x 239/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracțiunea "Înșelăciunea privind date sau caracteristici ale vehiculelor" 20.11.2017
74. PL-x 65/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 20.11.2017
75. Pl-x 339/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.11.2017
76. Pl-x 277/12.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 27.11.2017
77. Pl-x 317/03.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 27.11.2017
78. Pl-x 325/03.10.2017 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare 27.11.2017
79. Pl-x 287/10.06.2014 Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni 05.12.2017
80. PL-x 337/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori 05.12.2017
81. Pl-x 318/01.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor 05.12.2017
82. Pl-x 223/06.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 05.12.2017
83. Pl-x 228/12.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 05.12.2017
84. Pl-x 345/17.10.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii 05.12.2017
85. Pl-x 588/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 11.12.2017
86. PL-x 199/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 11.12.2017
87. Pl-x 835/25.11.2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn 11.12.2017
88. PL-x 425/10.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 11.12.2017
89. PL-x 527/07.11.2016 Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 11.12.2017
90. Pl-x 324/03.10.2017 Propunere legislativă privind protejarea suprafețelor forestiere din România 11.12.2017
91. PL-x 425/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 11.12.2017
92. Pl-x 427/06.11.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 11.12.2017
93. PL-x 455/13.11.2017 Proiect de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare 11.12.2017
94. PL-x 109/29.03.2016 Proiect de Lege privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice 12.12.2017
95. Pl-x 241/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 12.12.2017
96. Pl-x 445/10.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 12.12.2017
97. PL-x 76/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 12.12.2017
98. Pl-x 414/30.10.2017 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale 12.12.2017
99. Pl-x 147/11.04.2016 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice 18.12.2017
100. Pl-x 279/15.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată 05.02.2018
101. PL-x 54/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 05.02.2018
102. PL-x 88/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 05.02.2018
103. Pl-x 385/23.10.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 05.02.2018
104. Pl-x 398/30.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 05.02.2018
105. Pl-x 502/27.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică 05.02.2018
106. PL-x 402/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 06.02.2018
107. PL-x 551/07.12.2017 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști 12.02.2018
108. Pl-x 763/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 20.02.2018
109. PL-x 43/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.02.2018
110. PL-x 105/02.04.2013 Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege 12.03.2018
111. Pl-x 108/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 12.03.2018
112. PL-x 845/25.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 12.03.2018
113. PL-x 111/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 12.03.2018
114. PL-x 225/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice 12.03.2018
115. Pl-x 290/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 12.03.2018
116. PL-x 32/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 12.03.2018
117. PL-x 99/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 12.03.2018
118. Pl-x 278/12.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 12.03.2018
119. Pl-x 279/12.09.2017 Propunere legislativă privind restituitrea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 12.03.2018
120. Pl-x 415/30.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 12.03.2018
121. Pl-x 497/27.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 12.03.2018
122. Pl-x 498/27.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 12.03.2018
123. Pl-x 518/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 12.03.2018
124. Pl-x 529/04.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății 12.03.2018
125. Pl-x 531/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 12.03.2018
126. PL-x 549/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil 12.03.2018
127. PL-x 558/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 12.03.2018
128. Pl-x 593/18.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 12.03.2018
129. Pl-x 605/20.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 12.03.2018
130. Pl-x 10/01.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată 12.03.2018
131. PL-x 61/09.03.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 19.03.2018
132. Pl-x 530/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.03.2018
133. PL-x 545/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 19.03.2018
134. PL-x 565/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 19.03.2018
135. Pl-x 244/26.06.2017 Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor 26.03.2018
136. PL-x 276/12.09.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc 26.03.2018
137. Pl-x 429/06.11.2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 26.03.2018
138. Pl-x 500/27.11.2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 26.03.2018
139. Pl-x 72/26.02.2018 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 26.03.2018
140. Pl-x 435/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei 10.04.2018
141. Pl-x 787/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România 10.04.2018
142. Pl-x 171/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 10.04.2018
143. PL-x 38/01.02.2017 Proiect de Lege privind Codul aerian al României 10.04.2018
144. PL-x 92/01.02.2017 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate 10.04.2018
145. PL-x 95/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.04.2018
146. Pl-x 333/10.10.2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic 10.04.2018
147. Pl-x 386/23.10.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.04.2018
148. Pl-x 397/30.10.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 10.04.2018
149. Pl-x 501/27.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 10.04.2018
150. Pl-x 515/04.12.2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău 10.04.2018
151. Pl-x 39/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 10.04.2018
152. Pl-x 40/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 10.04.2018
153. Pl-x 62/26.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 10.04.2018
154. Pl-x 733/26.10.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 23.04.2018
155. Pl-x 277/15.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 23.04.2018
156. PL-x 286/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.04.2018
157. PL-x 520/07.11.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.04.2018
158. Pl-x 533/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice 23.04.2018
159. Pl-x 536/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură 23.04.2018
160. PL-x 548/07.12.2017 Proiect de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată 23.04.2018
161. PL-x 563/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.04.2018
162. Pl-x 601/20.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii 23.04.2018
163. Pl-x 604/20.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal 23.04.2018
164. Pl-x 17/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare 23.04.2018
165. Pl-x 21/12.02.2018 Propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase 23.04.2018
166. Pl-x 525/04.12.2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor 02.05.2018
167. Pl-x 328/10.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 07.05.2018
168. Pl-x 346/17.10.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 07.05.2018
169. Pl-x 432/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 07.05.2018
170. Pl-x 590/18.12.2017 Propunere legislativă privind marcarea calității produselor 07.05.2018
171. Pl-x 70/26.02.2018 Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România 07.05.2018
172. Pl-x 109/12.03.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 07.05.2018
173. Pl-x 116/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 07.05.2018
174. Pl-x 191/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale 07.05.2018
175. Pl-x 7/01.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 29.05.2018
176. Pl-x 23/12.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 29.05.2018
177. Pl-x 174/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare 29.05.2018
178. PL-x 207/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 29.05.2018
179. Pl-x 260/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată 29.05.2018
180. Pl-x 592/18.12.2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă 04.06.2018
181. Pl-x 117/12.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 04.06.2018
182. Pl-x 154/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 04.06.2018
183. Pl-x 178/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții 04.06.2018
184. Pl-x 205/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 04.06.2018
185. Pl-x 206/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 04.06.2018
186. Pl-x 227/18.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.06.2018
187. Pl-x 271/03.05.2010 Propunere legislativă "Legea holdingului" 12.06.2018
188. PL-x 305/10.05.2010 Proiect de Lege privind holdingurile 12.06.2018
189. PL-x 93/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie 12.06.2018
190. Pl-x 151/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016 12.06.2018
191. Pl-x 256/25.04.2018 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 12.06.2018
192. Pl-x 264/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004 12.06.2018
193. Pl-x 248/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 13.06.2018
194. Pl-x 306/09.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social 13.06.2018
195. PL-x 211/02.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 18.06.2018
196. Pl-x 333/23.06.2014 Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane 18.06.2018
197. Pl-x 22/12.02.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 18.06.2018
198. Pl-x 225/18.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal 18.06.2018
199. Pl-x 226/18.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal 18.06.2018
200. Pl-x 246/23.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 18.06.2018
201. Pl-x 247/23.04.2018 Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 18.06.2018
202. Pl-x 265/25.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 18.06.2018
203. Pl-x 412/30.10.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală 25.06.2018
204. Pl-x 24/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 25.06.2018
205. Pl-x 38/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 25.06.2018
206. Pl-x 240/23.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 25.06.2018
207. Pl-x 259/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 25.06.2018
208. PL-x 288/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 25.06.2018
209. Pl-x 344/29.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 25.06.2018
210. Pl-x 345/29.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată 25.06.2018
211. Pl-x 750/28.10.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale 03.09.2018
212. Pl-x 516/04.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 03.09.2018
213. Pl-x 210/16.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social 03.09.2018
214. Pl-x 212/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 03.09.2018
215. Pl-x 221/18.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 03.09.2018
216. Pl-x 223/18.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 03.09.2018
217. Pl-x 239/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 03.09.2018
218. Pl-x 254/25.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 03.09.2018
219. Pl-x 291/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 03.09.2018
220. Pl-x 343/29.05.2018 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice 03.09.2018
221. Pl-x 359/04.06.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României 03.09.2018
222. Pl-x 279/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 17.09.2018
223. Pl-x 290/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 17.09.2018
224. Pl-x 292/07.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 17.09.2018
225. Pl-x 353/04.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 17.09.2018
226. Pl-x 382/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 17.09.2018
227. Pl-x 275/02.05.2018 LEGE Anti-birocrație 24.09.2018
228. Pl-x 400/25.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 24.09.2018
229. Pl-x 444/03.09.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30.09.2018
230. Pl-x 425/18.05.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată 02.10.2018
231. Pl-x 210/26.04.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată 02.10.2018
232. Pl-x 83/05.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 02.10.2018
233. Pl-x 523/04.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 15.10.2018
234. Pl-x 63/26.02.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994 15.10.2018
235. Pl-x 122/14.03.2018 Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu 15.10.2018
236. Pl-x 179/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 15.10.2018
237. Pl-x 180/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 15.10.2018
238. PL-x 426/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 15.10.2018
239. Pl-x 431/03.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 15.10.2018
240. Pl-x 440/03.09.2018 Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 15.10.2018
241. Pl-x 442/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 15.10.2018
242. Pl-x 443/03.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.10.2018
243. Pl-x 445/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare 15.10.2018
244. Pl-x 446/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare 15.10.2018
245. Pl-x 465/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 15.10.2018
246. Pl-x 103/02.03.2015 Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ 22.10.2018
247. PL-x 392/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 22.10.2018
248. Pl-x 11/01.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 22.10.2018
249. Pl-x 194/10.04.2018 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate 22.10.2018
250. Pl-x 211/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 22.10.2018
251. Pl-x 326/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 22.10.2018
252. Pl-x 385/18.06.2018 Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice 22.10.2018
253. Pl-x 457/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 22.10.2018
254. Pl-x 480/19.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului 22.10.2018
255. Pl-x 486/26.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 29.10.2018
256. Pl-x 367/06.06.2018 Propunere legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară 05.11.2018
257. Pl-x 529/10.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 05.11.2018
258. Pl-x 9/01.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 12.11.2018
259. Pl-x 59/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 12.11.2018
260. Pl-x 299/07.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 12.11.2018
261. PL-x 720/26.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.11.2018
262. PL-x 486/24.10.2016 Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizația viageră pentru mamele care au născut și crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii 21.11.2018
263. Pl-x 380/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.11.2018
264. Pl-x 381/18.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.11.2018
265. PL-x 568/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România 21.11.2018
266. Pl-x 572/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 21.11.2018
267. Pl-x 352/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 26.11.2018
268. Pl-x 607/22.10.2018 Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală 26.11.2018
269. Pl-x 210/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare Nr.7/1996 03.12.2018
270. PL-x 289/07.05.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 03.12.2018
271. Pl-x 494/03.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 03.12.2018
272. Pl-x 604/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 03.12.2018
273. Pl-x 630/24.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 03.12.2018
274. Pl-x 648/29.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 03.12.2018
275. Pl-x 479/19.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 04.12.2018
276. Pl-x 670/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006 04.12.2018
277. PL-x 575/04.11.2009 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport 10.12.2018
278. Pl-x 172/07.04.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice 10.12.2018
279. PL-x 395/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor 10.12.2018
280. Pl-x 602/22.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei 10.12.2018
281. Pl-x 606/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 10.12.2018
282. Pl-x 623/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996 10.12.2018
283. Pl-x 647/29.10.2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare 10.12.2018
284. Pl-x 676/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 10.12.2018
285. Pl-x 703/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 10.12.2018
286. PL-x 825/25.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului 17.12.2018
287. PL-x 45/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 17.12.2018
288. Pl-x 224/18.04.2018 Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării 17.12.2018
289. PL-x 843/25.11.2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici 04.02.2019
290. Pl-x 488/24.10.2016 Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza municipiului Turda 04.02.2019
291. Pl-x 339/17.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 04.02.2019
292. Pl-x 71/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 04.02.2019
293. Pl-x 309/09.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 04.02.2019
294. Pl-x 339/29.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică 04.02.2019
295. Pl-x 490/26.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturior persoanelor cu handicap 04.02.2019
296. Pl-x 527/10.10.2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar 04.02.2019
297. Pl-x 528/10.10.2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar 04.02.2019
298. Pl-x 530/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele 04.02.2019
299. Pl-x 554/17.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 04.02.2019
300. Pl-x 573/22.10.2018 Propunere legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA 04.02.2019
301. Pl-x 600/22.10.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA 04.02.2019
302. Pl-x 601/22.10.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative 04.02.2019
303. Pl-x 609/22.10.2018 Propunere legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României 04.02.2019
304. Pl-x 629/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 04.02.2019
305. Pl-x 633/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 04.02.2019
306. Pl-x 634/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România 04.02.2019
307. Pl-x 635/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 04.02.2019
308. Pl-x 643/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.02.2019
309. Pl-x 662/31.10.2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil 04.02.2019
310. Pl-x 663/31.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.02.2019
311. Pl-x 674/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 04.02.2019
312. Pl-x 675/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale 04.02.2019
313. Pl-x 683/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.02.2019
314. Pl-x 714/24.11.2010 Propunere legislativă privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare 18.02.2019
315. Pl-x 362/17.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
316. Pl-x 519/04.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
317. Pl-x 535/04.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
318. Pl-x 204/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
319. Pl-x 209/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
320. PL-x 597/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 18.02.2019
321. Pl-x 619/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
322. Pl-x 621/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
323. Pl-x 627/24.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
324. Pl-x 628/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
325. Pl-x 631/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
326. Pl-x 636/24.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.02.2019
327. Pl-x 746/12.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată 18.02.2019
328. Pl-x 466/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.02.2019
329. Pl-x 467/17.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale 25.02.2019
330. PL-x 544/07.12.2017 Proiect de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri 11.03.2019
331. Pl-x 238/23.04.2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol 11.03.2019
332. PL-x 471/17.09.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 11.03.2019
333. PL-x 35/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice 11.03.2019
334. PL-x 40/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 11.03.2019
335. Pl-x 684/23.12.2013 Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice 18.03.2019
336. PL-x 572/11.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 18.03.2019
337. Pl-x 622/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996 18.03.2019
338. PL-x 518/10.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă 25.03.2019
339. Pl-x 747/12.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 25.03.2019
340. Pl-x 20/06.02.2019 Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 25.03.2019
341. Pl-x 25/06.02.2019 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale 25.03.2019
342. Pl-x 35/17.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 01.04.2019
343. Pl-x 442/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 01.04.2019
344. PL-x 602/20.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 01.04.2019
345. Pl-x 542/01.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 08.04.2019
346. Pl-x 492/27.11.2017 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă 08.04.2019
347. PL-x 148/26.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 08.04.2019
348. Pl-x 255/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 08.04.2019
349. PL-x 626/24.10.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 08.04.2019
350. Pl-x 642/29.10.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională 08.04.2019
351. Pl-x 21/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 08.04.2019
352. PL-x 62/25.02.2019 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile 08.04.2019
353. Pl-x 65/25.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 08.04.2019
354. Pl-x 72/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996 08.04.2019
355. Pl-x 75/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 08.04.2019
356. Pl-x 87/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 08.04.2019
357. Pl-x 678/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților 15.04.2019
358. Pl-x 74/25.02.2019 Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorț" 15.04.2019
359. Pl-x 86/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 15.04.2019
360. PL-x 12/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 23.04.2019
361. PL-x 436/06.11.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 24.04.2019
362. PL-x 556/07.12.2017 Proiect de Lege privind completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă 24.04.2019
363. Pl-x 541/15.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea și efectelor consumului produselor din tutun 24.04.2019
364. Pl-x 680/05.11.2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare 24.04.2019
365. Pl-x 705/14.11.2018 Propunere legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului 24.04.2019
366. Pl-x 127/13.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 24.04.2019
367. Pl-x 172/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 24.04.2019
368. PL-x 185/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 24.04.2019
369. PL-x 195/27.03.2019 Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale 24.04.2019
370. PL-x 196/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 24.04.2019
371. PL-x 197/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale 24.04.2019
372. Pl-x 713/21.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 06.05.2019
373. Pl-x 19/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 06.05.2019
374. Pl-x 173/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 06.05.2019
375. Pl-x 174/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 06.05.2019
376. PL-x 215/08.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 06.05.2019
377. PL-x 220/06.06.2017 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 13.05.2019
378. PL-x 654/31.10.2018 Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor 13.05.2019
379. Pl-x 147/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 13.05.2019
380. Pl-x 410/30.10.2017 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului 28.05.2019
381. Pl-x 273/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 28.05.2019
382. PL-x 550/17.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 28.05.2019
383. Pl-x 641/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată 28.05.2019
384. PL-x 45/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 28.05.2019
385. Pl-x 162/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 28.05.2019
386. Pl-x 163/25.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 28.05.2019
387. PL-x 214/08.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul 28.05.2019
388. Pl-x 4/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 03.06.2019
389. Pl-x 361/20.04.2015 Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale 24.06.2019
390. PL-x 694/19.10.2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate 24.06.2019
391. Pl-x 704/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare 24.06.2019
392. Pl-x 730/28.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 24.06.2019
393. Pl-x 154/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare 24.06.2019
394. Pl-x 205/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.06.2019
395. Pl-x 259/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare 24.06.2019
396. Pl-x 383/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 02.09.2019
397. Pl-x 540/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 02.09.2019
398. Pl-x 431/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 02.09.2019
399. PL-x 372/13.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " 02.09.2019
400. Pl-x 659/31.10.2018 Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing 02.09.2019
401. Pl-x 666/31.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 02.09.2019
402. PL-x 709/19.11.2018 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 02.09.2019
403. PL-x 33/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 02.09.2019
404. Pl-x 114/11.03.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 02.09.2019
405. PL-x 187/27.03.2019 Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" 02.09.2019
406. PL-x 246/13.05.2019 Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor 02.09.2019
407. PL-x 243/26.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 16.09.2019
408. PL-x 394/30.10.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 16.09.2019
409. Pl-x 220/08.04.2019 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic 16.09.2019
410. PL-x 324/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 23.09.2019
411. PL-x 56/26.02.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 01.10.2019
412. PL-x 319/16.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 01.10.2019
413. PL-x 589/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 01.10.2019
414. PL-x 592/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative 01.10.2019
415. PL-x 300/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative 01.10.2019
416. Pl-x 844/03.12.2007 Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian din România 07.10.2019
417. Pl-x 527/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 07.10.2019
418. PL-x 178/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 07.10.2019
419. PL-x 801/09.11.2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) 07.10.2019
420. PL-x 60/01.02.2017 Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down 07.10.2019
421. Pl-x 398/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 07.10.2019
422. PL-x 488/26.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici 07.10.2019
423. Pl-x 526/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 07.10.2019
424. Pl-x 556/17.10.2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultații prenatale 07.10.2019
425. Pl-x 671/05.11.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău 07.10.2019
426. Pl-x 12/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 07.10.2019
427. Pl-x 14/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 07.10.2019
428. Pl-x 17/06.02.2019 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii 07.10.2019
429. Pl-x 36/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război 07.10.2019
430. Pl-x 228/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 07.10.2019
431. PL-x 269/05.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare 07.10.2019
432. PL-x 273/11.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010 07.10.2019
433. PL-x 318/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 07.10.2019
434. PL-x 326/01.07.2019 Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar 07.10.2019
435. PL-x 327/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 07.10.2019
436. PL-x 328/01.07.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 07.10.2019
437. Pl-x 360/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 07.10.2019
438. PL-x 581/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 14.10.2019
439. PL-x 9/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 14.10.2019
440. PL-x 58/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 14.10.2019
441. PL-x 383/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale 14.10.2019
442. PL-x 69/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 26.11.2019
443. PL-x 84/05.03.2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 26.11.2019
444. Pl-x 467/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 26.11.2019
445. Pl-x 532/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 26.11.2019
446. PL-x 710/19.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 26.11.2019
447. PL-x 193/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 26.11.2019
448. Pl-x 256/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România 26.11.2019
449. Pl-x 282/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare 26.11.2019
450. Pl-x 286/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26.11.2019
451. PL-x 307/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România 26.11.2019
452. PL-x 347/10.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale 26.11.2019
453. PL-x 354/10.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 26.11.2019
454. PL-x 376/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 26.11.2019
455. PL-x 382/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 26.11.2019
456. PL-x 409/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri 26.11.2019
457. PL-x 430/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice 26.11.2019
458. PL-x 436/08.10.2019 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii 26.11.2019
459. PL-x 456/14.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 26.11.2019
460. PL-x 464/14.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Romăne 26.11.2019
461. PL-x 188/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.12.2019
462. Pl-x 287/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 03.12.2019
463. Pl-x 517/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe dreptului de autor 09.12.2019
464. PL-x 440/08.10.2019 Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului 09.12.2019
465. Pl-x 213/16.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 16.12.2019
466. PL-x 405/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.12.2019
467. PL-x 548/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale 16.12.2019
468. Pl-x 489/26.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004 23.12.2019
469. Pl-x 292/17.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 03.02.2020
470. Pl-x 692/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 03.02.2020
471. Pl-x 88/04.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 03.02.2020
472. Pl-x 91/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 03.02.2020
473. Pl-x 275/11.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 03.02.2020
474. Pl-x 284/18.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015 03.02.2020
475. Pl-x 343/02.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii 03.02.2020
476. Pl-x 361/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 03.02.2020
477. PL-x 448/08.10.2019 Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene 03.02.2020
478. PL-x 393/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 10.02.2020
479. PL-x 310/03.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu 10.02.2020
480. PL-x 379/18.06.2018 Proiect de Lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați 10.02.2020
481. PL-x 405/27.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 10.02.2020
482. PL-x 616/24.10.2018 Proiect de Lege privind declasificarea unor documente 10.02.2020
483. PL-x 673/05.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv 10.02.2020
484. Pl-x 139/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 10.02.2020
485. PL-x 403/01.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" 10.02.2020
486. PL-x 425/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române 10.02.2020
487. PL-x 532/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național 10.02.2020
488. PL-x 534/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 10.02.2020
489. PL-x 538/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 10.02.2020
490. PL-x 540/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională 10.02.2020
491. Pl-x 610/28.10.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Bacău în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 10.02.2020
492. PL-x 348/17.10.2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 24.02.2020
493. PL-x 133/19.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor 24.02.2020
494. Pl-x 115/11.03.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale 24.02.2020
495. Pl-x 283/18.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 24.02.2020
496. Pl-x 362/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 24.02.2020
497. PL-x 379/18.09.2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto 24.02.2020
498. PL-x 452/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 24.02.2020
499. PL-x 495/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 24.02.2020
500. PL-x 500/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 24.02.2020
501. PL-x 501/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 24.02.2020
502. PL-x 541/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 24.02.2020
503. PL-x 563/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 24.02.2020
504. PL-x 566/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 24.02.2020
505. PL-x 567/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 24.02.2020
506. PL-x 399/30.10.2017 Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România 09.03.2020
507. PL-x 164/28.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 09.03.2020
508. PL-x 564/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. 09.03.2020
509. Pl-x 235/23.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare 09.03.2020
510. PL-x 427/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 09.03.2020
511. Pl-x 650/04.12.2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională 09.03.2020
512. Pl-x 245/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal 10.03.2020
513. Pl-x 260/03.06.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" 27.04.2020
514. PL-x 133/01.04.2020 Proiect de Lege pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate 04.05.2020
515. PL-x 392/20.06.2018 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române 02.06.2020
516. PL-x 261/13.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 02.06.2020
517. Pl-x 516/02.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat 12.06.2020
518. PL-x 241/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 12.06.2020
519. PL-x 354/04.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 12.06.2020
520. PL-x 318/27.05.2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby 12.06.2020
521. PL-x 449/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.101 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 17.06.2020
522. PL-x 409/29.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A. 24.08.2020
523. PL-x 148/22.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare 28.10.2020
524. Pl-x 291/20.05.2020 Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim 28.10.2020
525. PL-x 423/07.07.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect 28.10.2020
526. PL-x 521/28.10.2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon 29.10.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 31 octombrie 2020, 21:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro