Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 405/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 13.01.2020 Juridică
Apărare
PDF format 13.01.2020 Juridică
Apărare
2. 616/2018 Proiect de Lege privind declasificarea unor documente 13.01.2020 Juridică
Apărare
PDF format 13.01.2020 Juridică
Apărare
3. 361/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 29.01.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 29.01.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
4. 673/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv 30.01.2020 Buget PDF format 30.01.2020 Buget
5. 486/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora 30.01.2020 Administrație
Cultură
PDF format 30.01.2020 Administrație
Cultură
6. 538/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 30.01.2020 Buget
Administrație
PDF format 30.01.2020 Buget
Administrație
7. 617/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 din Legea educației naționale nr.1/2011 30.01.2020 Învățământ PDF format 30.01.2020 Învățământ
8. 115/2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale 04.02.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format 04.02.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
9. 495/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 04.02.2020 Muncă PDF format 04.02.2020 Muncă
10. 411/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 05.02.2020 Agricultură PDF format 05.02.2020 Agricultură
11. 151/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 05.02.2020 Apărare PDF format 05.02.2020 Apărare
12. 547/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală 05.02.2020 Administrație PDF format 05.02.2020 Administrație
13. 563/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 05.02.2020 Industrii PDF format 05.02.2020 Industrii
14. 348/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.02.2020 Buget PDF format 06.02.2020 Buget
15. 566/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 06.02.2020 Buget PDF format 06.02.2020 Buget
16. 283/2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
17. 355/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
18. 379/2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 10.02.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
19. 452/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 10.02.2020 Muncă
Apărare
PDF format 10.02.2020 Muncă
Apărare
20. 545/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 10.02.2020 Administrație
Apărare
PDF format 10.02.2020 Administrație
Apărare
21. 1/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
22. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor 11.02.2020 Buget
Agricultură
PDF format 11.02.2020 Buget
Agricultură
23. 461/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
24. 490/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 11.02.2020 Buget PDF format 11.02.2020 Buget
25. 541/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 11.02.2020 Industrii PDF format 11.02.2020 Industrii
26. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
27. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
28. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
29. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 11.02.2020 Juridică PDF format 11.02.2020 Juridică
30. 653/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 11.02.2020 Învățământ PDF format 11.02.2020 Învățământ
31. 8/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 11.02.2020 Apărare PDF format 11.02.2020 Apărare
32. 144/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști 12.02.2020 Apărare PDF format 12.02.2020 Apărare
33. 362/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 12.02.2020 Administrație
Juridică
PDF format 12.02.2020 Administrație
Juridică
34. 500/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 12.02.2020 Administrație PDF format 12.02.2020 Administrație
35. 501/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 12.02.2020 Administrație PDF format 12.02.2020 Administrație
36. 567/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 12.02.2020 Administrație PDF format 12.02.2020 Administrație
37. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia 13.02.2020 Buget PDF format 13.02.2020 Buget
38. 573/2019 Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române 13.02.2020 Drepturile omului PDF format 13.02.2020 Drepturile omului
39. 5/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 13.02.2020 Buget PDF format 13.02.2020 Buget
40. 473/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 19.02.2020 Cultură PDF format 19.02.2020 Cultură
41. 595/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 19.02.2020 Cultură PDF format 19.02.2020 Cultură
42. 650/2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională 19.02.2020 Cultură PDF format 19.02.2020 Cultură
43. 672/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 19.02.2020 Învățământ PDF format 19.02.2020 Învățământ
44. 235/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare 20.02.2020 Muncă
Învățământ
Juridică
PDF format 20.02.2020 Muncă
Învățământ
Juridică
45. 427/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 20.02.2020 Muncă
Învățământ
PDF format 20.02.2020 Muncă
Învățământ
46. 514/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca 25.02.2020 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format 25.02.2020 Agricultură
Învățământ
Juridică
47. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal 26.02.2020 Buget PDF format 26.02.2020 Buget
48. 564/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. 26.02.2020 Buget PDF format 26.02.2020 Buget
49. 490/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 26.02.2020 Buget PDF format 26.02.2020 Buget
50. 647/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 26.02.2020 Buget PDF format 26.02.2020 Buget
51. 659/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară 26.02.2020 Economică
Buget
PDF format 26.02.2020 Economică
Buget
52. 638/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 02.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format 02.03.2020 Administrație
Muncă
53. 105/2019 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua națională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor - Samudaripen 03.03.2020 Drepturile omului
Cultură
PDF format 03.03.2020 Drepturile omului
Cultură
54. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 03.03.2020 Industrii
Juridică
PDF format 03.03.2020 Industrii
Juridică
55. 523/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 03.03.2020 Muncă PDF format 03.03.2020 Muncă
56. 10/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 03.03.2020 Muncă PDF format 03.03.2020 Muncă
57. 399/2017 Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România 04.03.2020 Sănătate PDF format 04.03.2020 Sănătate
58. 414/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 04.03.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format 04.03.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
59. 670/2019 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 04.03.2020 Administrație PDF format 04.03.2020 Administrație
60. 68/2020 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc 04.03.2020 Administrație PDF format 04.03.2020 Administrație
61. 407/2019 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane 05.03.2020 Industrii
Administrație
Transport
PDF format 05.03.2020 Industrii
Administrație
Transport
62. 126/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 09.03.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 09.03.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
63. 341/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 09.03.2020 Industrii
Tehnologia informației
PDF format 09.03.2020 Industrii
Tehnologia informației
64. 537/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 09.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 09.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
65. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 09.03.2020 Muncă
Juridică
PDF format 09.03.2020 Muncă
Juridică
66. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România 09.03.2020 Muncă
Juridică
PDF format 09.03.2020 Muncă
Juridică
67. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 10.03.2020 Juridică
Mediu
PDF format 10.03.2020 Juridică
Mediu
68. 3/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.03.2020 Juridică PDF format 10.03.2020 Juridică
69. 7/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 10.03.2020 Juridică PDF format 10.03.2020 Juridică
70. 29/2020 Proiect de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) 10.03.2020 Juridică PDF format 10.03.2020 Juridică
71. 52/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 10.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format 10.03.2020 Administrație
Juridică
72. 84/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 10.03.2020 Sănătate
Apărare
PDF format 10.03.2020 Sănătate
Apărare
73. 501/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil 12.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format 12.03.2020 Administrație
Juridică
74. 337/2019 Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 12.03.2020 Muncă PDF format 12.03.2020 Muncă
75. 346/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide 12.03.2020 Sănătate PDF format 12.03.2020 Sănătate
76. 474/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 12.03.2020 Buget
Agricultură
PDF format 12.03.2020 Buget
Agricultură
77. 542/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 12.03.2020 Buget
Cultură
PDF format 12.03.2020 Buget
Cultură
78. 543/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 12.03.2020 Administrație
Juridică
PDF format 12.03.2020 Administrație
Juridică
79. 638/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 12.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format 12.03.2020 Administrație
Muncă
80. 43/2020 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă 12.03.2020 Administrație
Muncă
PDF format 12.03.2020 Administrație
Muncă
81. 69/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 12.03.2020 Buget PDF format 12.03.2020 Buget
82. 664/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive 20.03.2020 Buget
Industrii
Juridică
PDF format 20.03.2020 Buget
Industrii
Juridică
83. 665/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe 20.03.2020 Buget
Juridică
PDF format 20.03.2020 Buget
Juridică
84. 561/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor 26.03.2020 Muncă
Juridică
Mediu
PDF format 26.03.2020 Muncă
Juridică
Mediu
85. 221/2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 26.03.2020 Juridică PDF format 26.03.2020 Juridică
86. 380/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 26.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 26.03.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
87. 404/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal 26.03.2020 Juridică PDF format 26.03.2020 Juridică
88. 488/2019 Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România 26.03.2020 Sănătate
Juridică
PDF format 26.03.2020 Sănătate
Juridică
89. 660/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.03.2020 Învățământ
Juridică
PDF format 26.03.2020 Învățământ
Juridică
90. 17/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011 26.03.2020 Învățământ PDF format 26.03.2020 Învățământ
91. 63/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 26.03.2020 Juridică PDF format 26.03.2020 Juridică
92. 91/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 26.03.2020 Industrii PDF format 26.03.2020 Industrii
93. 92/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 26.03.2020 Industrii PDF format 26.03.2020 Industrii
94. 93/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 26.03.2020 Industrii PDF format 26.03.2020 Industrii
95. 64/2019 Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 02.04.2020 Muncă PDF format 02.04.2020 Muncă
96. 662/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit 02.04.2020 Buget
Industrii
Juridică
PDF format 02.04.2020 Buget
Industrii
Juridică
97. 663/2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive 02.04.2020 Buget
Industrii
Juridică
PDF format 02.04.2020 Buget
Industrii
Juridică
98. 71/2020 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 02.04.2020 Apărare PDF format 02.04.2020 Apărare
99. 77/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 02.04.2020 Învățământ
Apărare
PDF format 02.04.2020 Învățământ
Apărare
100. 131/2020 Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii 02.04.2020 Muncă PDF format 02.04.2020 Muncă
101. 600/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 03.04.2020 Muncă PDF format 03.04.2020 Muncă
102. 78/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 03.04.2020 Buget
Sănătate
PDF format 03.04.2020 Buget
Sănătate
103. 130/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României 03.04.2020 Buget PDF format 03.04.2020 Buget
104. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 03.04.2020 Buget PDF format 03.04.2020 Buget
105. 306/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice 07.04.2020 Industrii PDF format 07.04.2020 Industrii
106. 16/2020 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind transporturile internaționale feroviare (OTIF), desfășurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) și anexele D (CUV), F (APTU) și G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980 08.04.2020 Transport PDF format 08.04.2020 Transport
107. 125/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie, la București 15.04.2020 Apărare PDF format 15.04.2020 Apărare
108. 202/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 22.04.2020 Sănătate PDF format 22.04.2020 Sănătate
109. 506/2019 Proiect de Lege privind gospodărirea durabilă a pădurilor României 22.04.2020 Agricultură
Mediu
PDF format 22.04.2020 Agricultură
Mediu
110. 27/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(51)și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice 22.04.2020 Tehnologia informației PDF format 22.04.2020 Tehnologia informației
111. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice 22.04.2020 Drepturile omului PDF format 22.04.2020 Drepturile omului
112. 70/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 22.04.2020 Drepturile omului PDF format 22.04.2020 Drepturile omului
113. 88/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 22.04.2020 Administrație PDF format 22.04.2020 Administrație
114. 123/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 22.04.2020 Învățământ PDF format 22.04.2020 Învățământ
115. 142/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative 22.04.2020 Buget PDF format 22.04.2020 Buget
116. 143/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 22.04.2020 Buget
Juridică
PDF format 22.04.2020 Buget
Juridică
117. 144/2020 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19 22.04.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 22.04.2020 Muncă
Sănătate
118. 149/2020 Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale 22.04.2020 Juridică PDF format 22.04.2020 Juridică
119. 479/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA 23.04.2020 Buget PDF format 23.04.2020 Buget
120. 73/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 23.04.2020 Învățământ
Tehnologia informației
PDF format 23.04.2020 Învățământ
Tehnologia informației
121. 375/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor 28.04.2020 Drepturile omului
Administrație
Juridică
PDF format 28.04.2020 Drepturile omului
Administrație
Juridică
122. 645/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor 28.04.2020 Juridică PDF format 28.04.2020 Juridică
123. 75/2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului 28.04.2020 Juridică PDF format 28.04.2020 Juridică
124. 120/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011 28.04.2020 Învățământ PDF format 28.04.2020 Învățământ
125. 124/2020 Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 28.04.2020 Învățământ PDF format 28.04.2020 Învățământ
126. 134/2020 Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență 28.04.2020 Buget PDF format 28.04.2020 Buget
127. 135/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 28.04.2020 Administrație
Juridică
PDF format 28.04.2020 Administrație
Juridică
128. 135/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 28.04.2020 Administrație
Juridică
PDF format 28.04.2020 Administrație
Juridică
129. 150/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 28.04.2020 Mediu PDF format 28.04.2020 Mediu
130. 150/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 28.04.2020 Mediu PDF format 28.04.2020 Mediu
131. 296/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 29.04.2020 Agricultură
Juridică
PDF format 29.04.2020 Agricultură
Juridică
132. 253/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 29.04.2020 Muncă
Apărare
PDF format 29.04.2020 Muncă
Apărare
133. 386/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 29.04.2020 Muncă
Apărare
PDF format 29.04.2020 Muncă
Apărare
134. 524/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii 29.04.2020 Muncă PDF format 29.04.2020 Muncă
135. 536/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar 29.04.2020 Agricultură PDF format 29.04.2020 Agricultură
136. 589/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 29.04.2020 Muncă PDF format 29.04.2020 Muncă
137. 24/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 29.04.2020 Muncă PDF format 29.04.2020 Muncă
138. 38/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 29.04.2020 Buget
Agricultură
PDF format 29.04.2020 Buget
Agricultură
139. 79/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 29.04.2020 Buget
Cultură
PDF format 29.04.2020 Buget
Cultură
140. 81/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 29.04.2020 Agricultură
Muncă
PDF format 29.04.2020 Agricultură
Muncă
141. 81/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 29.04.2020 Agricultură
Muncă
PDF format 29.04.2020 Agricultură
Muncă
142. 127/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 29.04.2020 Muncă PDF format 29.04.2020 Muncă
143. 137/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 29.04.2020 Buget PDF format 29.04.2020 Buget
144. 117/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 30.04.2020 Cultură PDF format 30.04.2020 Cultură
145. 74/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 04.05.2020 Administrație
Juridică
PDF format 04.05.2020 Administrație
Juridică
146. 651/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 05.05.2020 Buget PDF format 05.05.2020 Buget
147. 642/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanața de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 05.05.2020 Agricultură
Mediu
PDF format 05.05.2020 Agricultură
Mediu
148. 90/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 05.05.2020 Muncă
Apărare
PDF format 05.05.2020 Muncă
Apărare
149. 109/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare 05.05.2020 Buget PDF format 05.05.2020 Buget
150. 135/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 05.05.2020 Administrație
Juridică
PDF format 05.05.2020 Administrație
Juridică
151. 135/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 05.05.2020 Administrație
Juridică
PDF format 05.05.2020 Administrație
Juridică
152. 141/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială 05.05.2020 Muncă PDF format 05.05.2020 Muncă
153. 150/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 05.05.2020 Mediu PDF format 05.05.2020 Mediu
154. 150/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 05.05.2020 Mediu PDF format 05.05.2020 Mediu
155. 155/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 05.05.2020 Industrii PDF format 05.05.2020 Industrii
156. 190/2020 Proiect de Lege privind Codul administrativ 05.05.2020 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
PDF format 05.05.2020 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
157. 637/2019 Proiect de Lege privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe 06.05.2020 Agricultură PDF format 06.05.2020 Agricultură
158. 83/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale 06.05.2020 Administrație
Tehnologia informației
PDF format 06.05.2020 Administrație
Tehnologia informației
159. 110/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 06.05.2020 Administrație PDF format 06.05.2020 Administrație
160. 115/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 06.05.2020 Administrație
Apărare
PDF format 06.05.2020 Administrație
Apărare
161. 139/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat și semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 06.05.2020 Agricultură
Mediu
PDF format 06.05.2020 Agricultură
Mediu
162. 158/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 06.05.2020 Muncă PDF format 06.05.2020 Muncă
163. 160/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 06.05.2020 Apărare PDF format 06.05.2020 Apărare
164. 521/2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon 11.05.2020 Cultură PDF format 11.05.2020 Cultură
165. 22/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară 11.05.2020 Transport PDF format 11.05.2020 Transport
166. 211/2020 Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Națională a Copilului Prematur din Romania 11.05.2020 Sănătate PDF format 11.05.2020 Sănătate
167. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art.6 din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 12.05.2020 Drepturile omului
Muncă
Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 12.05.2020 Drepturile omului
Muncă
Juridică
Egalitatea de șanse
168. 126/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 12.05.2020 Învățământ PDF format 12.05.2020 Învățământ
169. 178/2020 Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult 12.05.2020 Juridică PDF format 12.05.2020 Juridică
170. 243/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 12.05.2020 Juridică PDF format 12.05.2020 Juridică
171. 230/2012 Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanței nr.189 din 2000 13.05.2020 Cultură PDF format 13.05.2020 Cultură
172. 96/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 13.05.2020 Agricultură
Administrație
PDF format 13.05.2020 Agricultură
Administrație
173. 103/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 13.05.2020 Agricultură
Administrație
PDF format 13.05.2020 Agricultură
Administrație
174. 121/2020 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 13.05.2020 Juridică PDF format 13.05.2020 Juridică
175. 140/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 13.05.2020 Învățământ PDF format 13.05.2020 Învățământ
176. 147/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 13.05.2020 Învățământ PDF format 13.05.2020 Învățământ
177. 239/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ 13.05.2020 Învățământ PDF format 13.05.2020 Învățământ
178. 251/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 13.05.2020 Juridică PDF format 13.05.2020 Juridică
179. 643/2003 Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" 14.05.2020 Cultură PDF format 14.05.2020 Cultură
180. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 14.05.2020 Industrii PDF format 14.05.2020 Industrii
181. 157/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar 18.05.2020 Sănătate PDF format 18.05.2020 Sănătate
182. 244/2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 19.05.2020 Juridică PDF format 19.05.2020 Juridică
183. 56/2020 Lege pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 19.05.2020 Industrii PDF format 19.05.2020 Industrii
184. 128/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 19.05.2020 Juridică PDF format 19.05.2020 Juridică
185. 155/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 19.05.2020 Industrii PDF format 19.05.2020 Industrii
186. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 19.05.2020 Juridică PDF format 19.05.2020 Juridică
187. 219/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 19.05.2020 Juridică PDF format 19.05.2020 Juridică
188. 223/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult 19.05.2020 Drepturile omului
Juridică
PDF format 19.05.2020 Drepturile omului
Juridică
189. 235/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 19.05.2020 Juridică PDF format 19.05.2020 Juridică
190. 238/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 19.05.2020 Juridică PDF format 19.05.2020 Juridică
191. 242/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 19.05.2020 Buget PDF format 19.05.2020 Buget
192. 98/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 20.05.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 20.05.2020 Muncă
Sănătate
193. 437/2018 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România 20.05.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 20.05.2020 Muncă
Sănătate
194. 240/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 20.05.2020 Apărare PDF format 20.05.2020 Apărare
195. 640/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție 21.05.2020 Buget
Agricultură
PDF format 21.05.2020 Buget
Agricultură
196. 196/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale 21.05.2020 Administrație PDF format 21.05.2020 Administrație
197. 158/2015 Propunere legislativă legislativă privind grațierea unor pedepse privative de libertate 26.05.2020 Juridică PDF format 26.05.2020 Juridică
198. 289/2015 Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcționarilor publici, în înțelesul Codului penal, a parlamentarilor și a Președintelui României 26.05.2020 Juridică PDF format 26.05.2020 Juridică
199. 406/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 26.05.2020 Juridică PDF format 26.05.2020 Juridică
200. 288/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 26.05.2020 Juridică PDF format 26.05.2020 Juridică
201. 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România 26.05.2020 Drepturile omului PDF format 26.05.2020 Drepturile omului
202. 559/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 26.05.2020 Juridică PDF format 26.05.2020 Juridică
203. 492/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013 26.05.2020 Muncă PDF format 26.05.2020 Muncă
204. 527/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea 26.05.2020 Administrație
Juridică
PDF format 26.05.2020 Administrație
Juridică
205. 23/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 26.05.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 26.05.2020 Muncă
Sănătate
206. 177/2020 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional „Carol I” 26.05.2020 Buget
Apărare
PDF format 26.05.2020 Buget
Apărare
207. 204/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială 26.05.2020 Muncă PDF format 26.05.2020 Muncă
208. 224/2020 Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc 26.05.2020 Cultură PDF format 26.05.2020 Cultură
209. 257/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 26.05.2020 Buget
Muncă
PDF format 26.05.2020 Buget
Muncă
210. 270/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 26.05.2020 Apărare PDF format 26.05.2020 Apărare
211. 288/2020 Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile 26.05.2020 Agricultură PDF format 26.05.2020 Agricultură
212. 288/2020 Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile 26.05.2020 Agricultură PDF format 26.05.2020 Agricultură
213. 293/2020 Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) 26.05.2020 Juridică PDF format 26.05.2020 Juridică
214. 257/2018 Proiect de Lege privind alăptarea în spații publice 27.05.2020 Sănătate
Egalitatea de șanse
PDF format 27.05.2020 Sănătate
Egalitatea de șanse
215. 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 27.05.2020 Juridică
Mediu
PDF format 27.05.2020 Juridică
Mediu
216. 311/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 27.05.2020 Industrii PDF format 27.05.2020 Industrii
217. 393/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 27.05.2020 Industrii PDF format 27.05.2020 Industrii
218. 520/2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român" 27.05.2020 Industrii PDF format 27.05.2020 Industrii
219. 38/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 27.05.2020 Buget
Agricultură
PDF format 27.05.2020 Buget
Agricultură
220. 116/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 27.05.2020 Buget PDF format 27.05.2020 Buget
221. 220/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise 27.05.2020 Cultură PDF format 27.05.2020 Cultură
222. 288/2020 Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile 27.05.2020 Agricultură PDF format 27.05.2020 Agricultură
223. 288/2020 Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile 27.05.2020 Agricultură PDF format 27.05.2020 Agricultură
224. 342/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 28.05.2020 Administrație PDF format 28.05.2020 Administrație
225. 507/2019 Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România 28.05.2020 Agricultură PDF format 28.05.2020 Agricultură
226. 511/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România 28.05.2020 Muncă
Învățământ
PDF format 28.05.2020 Muncă
Învățământ
227. 184/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale 28.05.2020 Administrație PDF format 28.05.2020 Administrație
228. 244/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor 29.05.2020 Industrii PDF format 29.05.2020 Industrii
229. 53/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 02.06.2020 Agricultură
Mediu
PDF format 02.06.2020 Agricultură
Mediu
230. 632/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 02.06.2020 Muncă
Juridică
PDF format 02.06.2020 Muncă
Juridică
231. 190/2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 02.06.2020 Administrație
Mediu
PDF format 02.06.2020 Administrație
Mediu
232. 359/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora 02.06.2020 Industrii PDF format 02.06.2020 Industrii
233. 457/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 02.06.2020 Muncă
Juridică
PDF format 02.06.2020 Muncă
Juridică
234. 138/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 02.06.2020 Juridică PDF format 02.06.2020 Juridică
235. 169/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 02.06.2020 Juridică PDF format 02.06.2020 Juridică
236. 203/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor 02.06.2020 Muncă
Juridică
PDF format 02.06.2020 Muncă
Juridică
237. 206/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 02.06.2020 Apărare PDF format 02.06.2020 Apărare
238. 279/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 02.06.2020 Sănătate
Apărare
PDF format 02.06.2020 Sănătate
Apărare
239. 281/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale 02.06.2020 Buget PDF format 02.06.2020 Buget
240. 290/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 02.06.2020 Juridică PDF format 02.06.2020 Juridică
241. 305/2020 Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 02.06.2020 Juridică PDF format 02.06.2020 Juridică
242. 305/2020 Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 02.06.2020 Juridică PDF format 02.06.2020 Juridică
243. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 03.06.2020 Agricultură
Juridică
PDF format 03.06.2020 Agricultură
Juridică
244. 464/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 03.06.2020 Juridică PDF format 03.06.2020 Juridică
245. 423/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european 03.06.2020 Transport PDF format 03.06.2020 Transport
246. 605/2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 august ca Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor 03.06.2020 Drepturile omului
Cultură
PDF format 03.06.2020 Drepturile omului
Cultură
247. 647/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 03.06.2020 Buget PDF format 03.06.2020 Buget
248. 11/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București 03.06.2020 Buget
Sănătate
PDF format 03.06.2020 Buget
Sănătate
249. 36/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 03.06.2020 Industrii
Tehnologia informației
PDF format 03.06.2020 Industrii
Tehnologia informației
250. 46/2020 Lege pentru modificarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 03.06.2020 Învățământ PDF format 03.06.2020 Învățământ
251. 62/2020 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 03.06.2020 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 03.06.2020 Juridică
Egalitatea de șanse
252. 63/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 03.06.2020 Juridică PDF format 03.06.2020 Juridică
253. 63/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 03.06.2020 Juridică PDF format 03.06.2020 Juridică
254. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 03.06.2020 Industrii
Mediu
PDF format 03.06.2020 Industrii
Mediu
255. 277/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 03.06.2020 Juridică
Apărare
PDF format 03.06.2020 Juridică
Apărare
256. 292/2020 Proiect de Lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii 03.06.2020 Buget PDF format 03.06.2020 Buget
257. 305/2020 Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 03.06.2020 Juridică PDF format 03.06.2020 Juridică
258. 305/2020 Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 03.06.2020 Juridică PDF format 03.06.2020 Juridică
259. 173/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale 04.06.2020 Buget
Administrație
PDF format 04.06.2020 Buget
Administrație
260. 608/2019 Proiectul Legii instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unității Civice 04.06.2020 Administrație PDF format 04.06.2020 Administrație
261. 34/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 04.06.2020 Agricultură
Administrație
PDF format 04.06.2020 Agricultură
Administrație
262. 112/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval 04.06.2020 Muncă
Transport
PDF format 04.06.2020 Muncă
Transport
263. 280/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 04.06.2020 Industrii
Mediu
PDF format 04.06.2020 Industrii
Mediu
264. 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România 09.06.2020 Drepturile omului PDF format 09.06.2020 Drepturile omului
265. 167/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" 09.06.2020 Transport    
266. 568/2019 Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea 09.06.2020 Administrație
Juridică
PDF format 09.06.2020 Administrație
Juridică
267. 63/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 09.06.2020 Juridică PDF format 09.06.2020 Juridică
268. 63/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 09.06.2020 Juridică PDF format 09.06.2020 Juridică
269. 167/2020 Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 09.06.2020 Cultură PDF format 09.06.2020 Cultură
270. 217/2020 Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță 09.06.2020 Sănătate
Juridică
PDF format 09.06.2020 Sănătate
Juridică
271. 297/2020 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 09.06.2020 Juridică PDF format 09.06.2020 Juridică
272. 304/2020 Proiect de Lege privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul Covid-19 09.06.2020 Sănătate PDF format 09.06.2020 Sănătate
273. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 09.06.2020 Apărare
Politică externă
PDF format 09.06.2020 Apărare
Politică externă
274. 337/2020 Proiect de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social 09.06.2020 Drepturile omului PDF format 09.06.2020 Drepturile omului
275. 353/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii 09.06.2020 Juridică PDF format 09.06.2020 Juridică
276. 353/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii 09.06.2020 Juridică PDF format 09.06.2020 Juridică
277. 354/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene 09.06.2020 Buget PDF format 09.06.2020 Buget
278. 354/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene 09.06.2020 Buget PDF format 09.06.2020 Buget
279. 389/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 10.06.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 10.06.2020 Muncă
Sănătate
280. 489/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului 10.06.2020 Economică PDF format 10.06.2020 Economică
281. 650/2018 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 10.06.2020 Muncă PDF format 10.06.2020 Muncă
282. 451/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 10.06.2020 Muncă PDF format 10.06.2020 Muncă
283. 109/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare 10.06.2020 Buget PDF format 10.06.2020 Buget
284. 168/2020 Proiect de Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași 10.06.2020 Cultură
Transport
PDF format 10.06.2020 Cultură
Transport
285. 225/2020 Proiect de Lege privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 10.06.2020 Muncă PDF format 10.06.2020 Muncă
286. 246/2020 Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României 10.06.2020 Industrii PDF format 10.06.2020 Industrii
287. 289/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 10.06.2020 Juridică PDF format 10.06.2020 Juridică
288. 314/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică 10.06.2020 Economică PDF format 10.06.2020 Economică
289. 354/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene 10.06.2020 Buget PDF format 10.06.2020 Buget
290. 354/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene 10.06.2020 Buget PDF format 10.06.2020 Buget
291. 545/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 11.06.2020 Administrație
Apărare
PDF format 11.06.2020 Administrație
Apărare
292. 258/2020 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie – „Ziua națională a comerțului electronic” 11.06.2020 Administrație
Tehnologia informației
PDF format 11.06.2020 Administrație
Tehnologia informației
293. 264/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr.155/2010 11.06.2020 Administrație
Apărare
PDF format 11.06.2020 Administrație
Apărare
294. 202/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale 15.06.2020 Industrii
Apărare
PDF format 15.06.2020 Industrii
Apărare
295. 145/2020 Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj 15.06.2020 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format 15.06.2020 Agricultură
Învățământ
Juridică
296. 353/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii 15.06.2020 Juridică PDF format 15.06.2020 Juridică
297. 353/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii 15.06.2020 Juridică PDF format 15.06.2020 Juridică
298. 363/2020 Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 15.06.2020 Juridică PDF format 15.06.2020 Juridică
299. 286/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 16.06.2020 Juridică PDF format 16.06.2020 Juridică
300. 199/2019 Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină 16.06.2020 Industrii PDF format 16.06.2020 Industrii
301. 445/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 16.06.2020 Sănătate PDF format 16.06.2020 Sănătate
302. 632/2019 Proiect de Lege pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 16.06.2020 Muncă PDF format 16.06.2020 Muncă
303. 80/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor 16.06.2020 Buget
Mediu
PDF format 16.06.2020 Buget
Mediu
304. 205/2020 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989” 16.06.2020 Administrație PDF format 16.06.2020 Administrație
305. 276/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 16.06.2020 Buget PDF format 16.06.2020 Buget
306. 335/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 16.06.2020 Administrație
Juridică
PDF format 16.06.2020 Administrație
Juridică
307. 347/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 16.06.2020 Muncă PDF format 16.06.2020 Muncă
308. 367/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative 16.06.2020 Buget PDF format 16.06.2020 Buget
309. 208/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 17.06.2020 Agricultură PDF format 17.06.2020 Agricultură
310. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului 17.06.2020 Administrație
Mediu
PDF format 17.06.2020 Administrație
Mediu
311. 591/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă 17.06.2020 Transport PDF format 17.06.2020 Transport
312. 159/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 17.06.2020 Agricultură PDF format 17.06.2020 Agricultură
313. 396/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 17.06.2020 Buget PDF format 17.06.2020 Buget
314. 396/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 17.06.2020 Buget PDF format 17.06.2020 Buget
315. 418/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 17.06.2020 Agricultură PDF format 17.06.2020 Agricultură
316. 551/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 17.06.2020 Agricultură PDF format 17.06.2020 Agricultură
317. 106/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat 17.06.2020 Administrație
Învățământ
PDF format 17.06.2020 Administrație
Învățământ
318. 241/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică 17.06.2020 Apărare
Tehnologia informației
PDF format 17.06.2020 Apărare
Tehnologia informației
319. 241/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică 17.06.2020 Apărare
Tehnologia informației
PDF format 17.06.2020 Apărare
Tehnologia informației
320. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 17.06.2020 Mediu PDF format 17.06.2020 Mediu
321. 306/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 17.06.2020 Învățământ
Apărare
PDF format 17.06.2020 Învățământ
Apărare
322. 396/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 18.06.2020 Statut PDF format 18.06.2020 Statut
323. 396/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 18.06.2020 Statut PDF format 18.06.2020 Statut
324. 19/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene 18.06.2020 Buget
Industrii
Juridică
PDF format 18.06.2020 Buget
Industrii
Juridică
325. 153/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 18.06.2020 Buget PDF format 18.06.2020 Buget
326. 154/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 18.06.2020 Buget PDF format 18.06.2020 Buget
327. 244/2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 22.06.2020 Juridică PDF format 22.06.2020 Juridică
328. 414/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 22.06.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format 22.06.2020 Agricultură
Administrație
Juridică
329. 630/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 22.06.2020 Administrație
Juridică
PDF format 22.06.2020 Administrație
Juridică
330. 630/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 22.06.2020 Administrație
Juridică
PDF format 22.06.2020 Administrație
Juridică
331. 50/2020 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 22.06.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 22.06.2020 Muncă
Sănătate
332. 209/2020 Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România 22.06.2020 Cultură PDF format 22.06.2020 Cultură
333. 721/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative 23.06.2020 Buget
Juridică
PDF format 23.06.2020 Buget
Juridică
334. 241/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică 23.06.2020 Apărare
Tehnologia informației
PDF format 23.06.2020 Apărare
Tehnologia informației
335. 241/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică 23.06.2020 Apărare
Tehnologia informației
PDF format 23.06.2020 Apărare
Tehnologia informației
336. 250/2020 Proiect de Lege privind prevenția și depistarea precoce a diabetului 23.06.2020 Sănătate PDF format 23.06.2020 Sănătate
337. 294/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București 23.06.2020 Administrație
Juridică
Transport
PDF format 23.06.2020 Administrație
Juridică
Transport
338. 342/2020 Propunere legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor 23.06.2020 Sănătate PDF format 23.06.2020 Sănătate
339. 345/2020 Proiect de Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012 23.06.2020 Buget PDF format 23.06.2020 Buget
340. 348/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 23.06.2020 Buget
Tehnologia informației
PDF format 23.06.2020 Buget
Tehnologia informației
341. 351/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 23.06.2020 Buget PDF format 23.06.2020 Buget
342. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 24.06.2020 Mediu 24.06.2020 Mediu
343. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 24.06.2020 Mediu PDF format 24.06.2020 Mediu
344. 315/2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 24.06.2020 Industrii
Agricultură
PDF format 24.06.2020 Industrii
Agricultură
345. 718/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 25.06.2020 Muncă PDF format 25.06.2020 Muncă
346. 463/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 25.06.2020 Agricultură PDF format 25.06.2020 Agricultură
347. 463/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 25.06.2020 Agricultură PDF format 25.06.2020 Agricultură
348. 272/2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 25.06.2020 Învățământ PDF format 25.06.2020 Învățământ
349. 323/2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor 25.06.2020 Învățământ PDF format 25.06.2020 Învățământ
350. 344/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 25.06.2020 Învățământ PDF format 25.06.2020 Învățământ
351. 108/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 29.06.2020 Industrii
Juridică
PDF format 29.06.2020 Industrii
Juridică
352. 204/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 29.06.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 29.06.2020 Muncă
Sănătate
353. 513/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative 29.06.2020 Industrii PDF format 29.06.2020 Industrii
354. 587/2019 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun 29.06.2020 Buget
Sănătate
Cultură
PDF format 29.06.2020 Buget
Sănătate
Cultură
355. 630/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 29.06.2020 Administrație
Juridică
PDF format 29.06.2020 Administrație
Juridică
356. 630/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 29.06.2020 Administrație
Juridică
PDF format 29.06.2020 Administrație
Juridică
357. 646/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități 29.06.2020 Buget PDF format 29.06.2020 Buget
358. 646/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități 29.06.2020 Buget PDF format 29.06.2020 Buget
359. 661/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție 29.06.2020 Muncă
Juridică
PDF format 29.06.2020 Muncă
Juridică
360. 101/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 29.06.2020 Juridică PDF format 29.06.2020 Juridică
361. 232/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 29.06.2020 Administrație
Juridică
PDF format 29.06.2020 Administrație
Juridică
362. 233/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 29.06.2020 Muncă PDF format 29.06.2020 Muncă
363. 252/2020 Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 29.06.2020 Juridică PDF format 29.06.2020 Juridică
364. 311/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 29.06.2020 Mediu 29.06.2020 Mediu
365. 311/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 29.06.2020 Administrație
Mediu
PDF format 29.06.2020 Administrație
Mediu
366. 329/2020 Proiect de Lege pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești și al Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii române 29.06.2020 Administrație
Cultură
PDF format 29.06.2020 Administrație
Cultură
367. 330/2020 Proiect de Lege pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, martiri și eroi ai națiunii române și pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliș 29.06.2020 Administrație
Cultură
PDF format 29.06.2020 Administrație
Cultură
368. 336/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49 /2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto 29.06.2020 Tehnologia informației
Transport
PDF format 29.06.2020 Tehnologia informației
Transport
369. 350/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene 29.06.2020 Buget PDF format 29.06.2020 Buget
370. 37/2017 Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar 30.06.2020 Muncă
Transport
PDF format 30.06.2020 Muncă
Transport
371. 264/2019 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat 30.06.2020 Apărare PDF format 30.06.2020 Apărare
372. 494/2019 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat 30.06.2020 Apărare PDF format 30.06.2020 Apărare
373. 119/2020 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale 30.06.2020 Administrație PDF format 30.06.2020 Administrație
374. 188/2020 Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic 30.06.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 30.06.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
375. 213/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 30.06.2020 Administrație PDF format 30.06.2020 Administrație
376. 246/2020 Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României 30.06.2020 Industrii PDF format 30.06.2020 Industrii
377. 308/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 30.06.2020 Tehnologia informației PDF format 30.06.2020 Tehnologia informației
378. 378/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017 30.06.2020 Industrii PDF format 30.06.2020 Industrii
379. 148/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare 01.07.2020 Buget
Industrii
PDF format 01.07.2020 Buget
Industrii
380. 197/2020 Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020 01.07.2020 Cultură PDF format 01.07.2020 Cultură
381. 459/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 06.07.2020 Agricultură PDF format 06.07.2020 Agricultură
382. 501/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 08.07.2020 Drepturile omului
Juridică
PDF format 08.07.2020 Drepturile omului
Juridică
383. 252/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor 08.07.2020 Drepturile omului
Juridică
PDF format 08.07.2020 Drepturile omului
Juridică
384. 575/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români 08.07.2020 Administrație PDF format 08.07.2020 Administrație
385. 324/2018 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 08.07.2020 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format 08.07.2020 Muncă
Juridică
Apărare
386. 579/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 08.07.2020 Sănătate PDF format 08.07.2020 Sănătate
387. 579/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 08.07.2020 Sănătate PDF format 08.07.2020 Sănătate
388. 503/2019 Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 08.07.2020 Administrație PDF format 08.07.2020 Administrație
389. 110/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 08.07.2020 Administrație PDF format 08.07.2020 Administrație
390. 428/2020 Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 08.07.2020 Juridică PDF format 08.07.2020 Juridică
391. 429/2020 Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 08.07.2020 Juridică PDF format 08.07.2020 Juridică
392. 429/2020 Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 08.07.2020 Juridică PDF format 08.07.2020 Juridică
393. 783/2015 Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 și care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanță de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova 09.07.2020 Muncă PDF format 09.07.2020 Muncă
394. 579/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 09.07.2020 Sănătate PDF format 09.07.2020 Sănătate
395. 579/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 09.07.2020 Sănătate PDF format 09.07.2020 Sănătate
396. 31/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 09.07.2020 Muncă PDF format 09.07.2020 Muncă
397. 96/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 09.07.2020 Agricultură
Administrație
PDF format 09.07.2020 Agricultură
Administrație
398. 328/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 09.07.2020 Buget PDF format 09.07.2020 Buget
399. 406/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 09.07.2020 Buget PDF format 09.07.2020 Buget
400. 409/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A. 09.07.2020 Industrii
Administrație
PDF format 09.07.2020 Industrii
Administrație
401. 418/2020 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic 09.07.2020 Juridică PDF format 09.07.2020 Juridică
402. 173/2020 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice 13.07.2020 Agricultură
Învățământ
PDF format 13.07.2020 Agricultură
Învățământ
403. 254/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 13.07.2020 Învățământ PDF format 13.07.2020 Învățământ
404. 255/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale 13.07.2020 Învățământ PDF format 13.07.2020 Învățământ
405. 260/2020 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 13.07.2020 Muncă PDF format 13.07.2020 Muncă
406. 275/2020 Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românesc 13.07.2020 Învățământ PDF format 13.07.2020 Învățământ
407. 370/2020 Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene 13.07.2020 Muncă PDF format 13.07.2020 Muncă
408. 377/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 13.07.2020 Învățământ PDF format 13.07.2020 Învățământ
409. 383/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență 13.07.2020 Muncă PDF format 13.07.2020 Muncă
410. 430/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 13.07.2020 Învățământ PDF format 13.07.2020 Învățământ
411. 425/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 14.07.2020 Buget
Sănătate
PDF format 14.07.2020 Buget
Sănătate
412. 360/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 14.07.2020 Buget
Sănătate
PDF format 14.07.2020 Buget
Sănătate
413. 237/2019 Propunere legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României 14.07.2020 Juridică PDF format 14.07.2020 Juridică
414. 272/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 14.07.2020 Buget
Sănătate
PDF format 14.07.2020 Buget
Sănătate
415. 150/2007 Proiectul Legii meșteșugurilor 21.07.2020 Industrii PDF format 21.07.2020 Industrii
416. 480/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 21.07.2020 Industrii PDF format 21.07.2020 Industrii
417. 269/2020 Propunere legislativă privind protecția civilă 21.07.2020 Juridică PDF format 21.07.2020 Juridică
418. 274/2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 21.07.2020 Juridică PDF format 21.07.2020 Juridică
419. 419/2020 Propunere legislativă pentru completarea anexelor nr.1 și 2 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale 21.07.2020 Apărare PDF format 21.07.2020 Apărare
420. 591/2017 Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană și sporirea natalității 22.07.2020 Buget
Sănătate
PDF format 22.07.2020 Buget
Sănătate
421. 59/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 22.07.2020 Buget
Sănătate
PDF format 22.07.2020 Buget
Sănătate
422. 116/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 22.07.2020 Sănătate PDF format 22.07.2020 Sănătate
423. 308/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 22.07.2020 Sănătate PDF format 22.07.2020 Sănătate
424. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 24.07.2020 Muncă PDF format 24.07.2020 Muncă
425. 630/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 27.07.2020 Administrație
Juridică
PDF format 27.07.2020 Administrație
Juridică
426. 41/2020 Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile 27.07.2020 Mediu PDF format 27.07.2020 Mediu
427. 50/2020 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 27.07.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 27.07.2020 Muncă
Sănătate
428. 253/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției 27.07.2020 Juridică PDF format 27.07.2020 Juridică
429. 285/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale 27.07.2020 Muncă PDF format 27.07.2020 Muncă
430. 326/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 27.07.2020 Buget PDF format 27.07.2020 Buget
431. 326/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 27.07.2020 Buget PDF format 27.07.2020 Buget
432. 352/2020 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 27.07.2020 Muncă
Juridică
PDF format 27.07.2020 Muncă
Juridică
433. 384/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM) 27.07.2020 Buget PDF format 27.07.2020 Buget
434. 395/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 27.07.2020 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 27.07.2020 Juridică
Egalitatea de șanse
435. 409/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A. 27.07.2020 Industrii
Administrație
PDF format 27.07.2020 Industrii
Administrație
436. 450/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016 27.07.2020 Juridică PDF format 27.07.2020 Juridică
437. 324/2018 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 28.07.2020 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format 28.07.2020 Muncă
Juridică
Apărare
438. 283/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 28.07.2020 Buget PDF format 28.07.2020 Buget
439. 326/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 28.07.2020 Buget PDF format 28.07.2020 Buget
440. 326/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 28.07.2020 Buget PDF format 28.07.2020 Buget
441. 410/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 28.07.2020 Juridică
Apărare
PDF format 28.07.2020 Juridică
Apărare
442. 394/2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 29.07.2020 Sănătate
Apărare
PDF format 29.07.2020 Sănătate
Apărare
443. 456/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 11.08.2020 Sănătate PDF format 11.08.2020 Sănătate
444. 170/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 14.08.2020 Muncă PDF format 14.08.2020 Muncă
445. 349/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 17.08.2020 Industrii
Mediu
PDF format 17.08.2020 Industrii
Mediu
446. 332/2017 Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 18.08.2020 Muncă PDF format 18.08.2020 Muncă
447. 401/2020 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr.345/1970, adoptat New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenție 18.08.2020 Drepturile omului PDF format 18.08.2020 Drepturile omului
448. 469/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 18.08.2020 Muncă PDF format 18.08.2020 Muncă
449. 421/2019 Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice 19.08.2020 Industrii
Juridică
Tehnologia informației
PDF format 19.08.2020 Industrii
Juridică
Tehnologia informației
450. 317/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice 19.08.2020 Muncă
Juridică
PDF format 19.08.2020 Muncă
Juridică
451. 356/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 19.08.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 19.08.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
452. 384/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM) 19.08.2020 Buget PDF format 19.08.2020 Buget
453. 447/2019 Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură 22.08.2020 Agricultură PDF format 22.08.2020 Agricultură
454. 485/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 24.08.2020 Industrii PDF format 24.08.2020 Industrii
455. 611/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 25.08.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 25.08.2020 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
456. 64/2019 Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 25.08.2020 Muncă PDF format 25.08.2020 Muncă
457. 365/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică 25.08.2020 Buget PDF format 25.08.2020 Buget
458. 398/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 25.08.2020 Administrație
Învățământ
PDF format 25.08.2020 Administrație
Învățământ
459. 399/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 25.08.2020 Învățământ PDF format 25.08.2020 Învățământ
460. 400/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 25.08.2020 Învățământ PDF format 25.08.2020 Învățământ
461. 410/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 25.08.2020 Juridică
Apărare
PDF format 25.08.2020 Juridică
Apărare
462. 457/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic 25.08.2020 Juridică PDF format 25.08.2020 Juridică
463. 478/2020 Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al parchetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 25.08.2020 Economică PDF format 25.08.2020 Economică
464. 485/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații 25.08.2020 Juridică PDF format 25.08.2020 Juridică
465. 461/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 28.08.2020 Juridică PDF format 28.08.2020 Juridică
466. 100/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorului 31.08.2020 Industrii PDF format 31.08.2020 Industrii
467. 380/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2020 pentru abrogarea Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern 31.08.2020 Industrii
Sănătate
PDF format 31.08.2020 Industrii
Sănătate
468. 381/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 01.09.2020 PDF format 01.09.2020
469. 381/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 01.09.2020 PDF format 01.09.2020
470. 299/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 01.09.2020 PDF format 01.09.2020
471. 299/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 01.09.2020 PDF format 01.09.2020
472. 386/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative 01.09.2020 Buget
Muncă
PDF format 01.09.2020 Buget
Muncă
473. 396/2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID - 19 01.09.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 01.09.2020 Muncă
Sănătate
474. 442/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică 01.09.2020 Industrii PDF format 01.09.2020 Industrii
475. 303/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 02.09.2020 Buget PDF format 02.09.2020 Buget
476. 371/2020 Lege pentru completarea articolului 38 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 02.09.2020 Muncă PDF format 02.09.2020 Muncă
477. 376/2020 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională 02.09.2020 Apărare PDF format 02.09.2020 Apărare
478. 420/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 02.09.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 02.09.2020 Muncă
Sănătate
479. 439/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene 02.09.2020 Buget PDF format 02.09.2020 Buget
480. 445/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanța Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene 02.09.2020 Buget PDF format 02.09.2020 Buget
481. 447/2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative 02.09.2020 Juridică PDF format 02.09.2020 Juridică
482. 452/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 02.09.2020 Industrii
Juridică
PDF format 02.09.2020 Industrii
Juridică
483. 467/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia 02.09.2020 Buget PDF format 02.09.2020 Buget
484. 480/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri 02.09.2020 Muncă
Apărare
PDF format 02.09.2020 Muncă
Apărare
485. 372/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor 03.09.2020 Buget
Muncă
PDF format 03.09.2020 Buget
Muncă
486. 583/2019 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională 03.09.2020 Apărare PDF format 03.09.2020 Apărare
487. 465/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE 03.09.2020 Buget PDF format 03.09.2020 Buget
488. 474/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 03.09.2020 Apărare PDF format 03.09.2020 Apărare
489. 475/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române 03.09.2020 Apărare PDF format 03.09.2020 Apărare
490. 434/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare 07.09.2020 Învățământ PDF format 07.09.2020 Învățământ
491. 87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 08.09.2020 Muncă PDF format 08.09.2020 Muncă
492. 87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 08.09.2020 Muncă PDF format 08.09.2020 Muncă
493. 668/2018 Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților 08.09.2020 Administrație
Juridică
Mediu
PDF format 08.09.2020 Administrație
Juridică
Mediu
494. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 08.09.2020 Juridică
Mediu
PDF format 08.09.2020 Juridică
Mediu
495. 432/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 08.09.2020 PDF format 08.09.2020
496. 510/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 08.09.2020 Învățământ PDF format 08.09.2020 Învățământ
497. 87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10.09.2020 Muncă PDF format 10.09.2020 Muncă
498. 87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10.09.2020 Muncă PDF format 10.09.2020 Muncă
499. 87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10.09.2020 Muncă PDF format 10.09.2020 Muncă
500. 87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10.09.2020 Muncă PDF format 10.09.2020 Muncă
501. 104/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996 10.09.2020 Economică PDF format 10.09.2020 Economică
502. 482/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 10.09.2020 Buget PDF format 10.09.2020 Buget
503. 559/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală 14.09.2020 Juridică PDF format 14.09.2020 Juridică
504. 198/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.09.2020 Buget PDF format 15.09.2020 Buget
505. 491/2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare 17.09.2020 Buget PDF format 17.09.2020 Buget
506. 492/2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 17.09.2020 Buget PDF format 17.09.2020 Buget
507. 83/2017 Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.09.2020 Muncă PDF format 21.09.2020 Muncă
508. 526/2017 Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Legea nr.218/2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău 21.09.2020 Muncă PDF format 21.09.2020 Muncă
509. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.09.2020 Muncă PDF format 21.09.2020 Muncă
510. 453/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 21.09.2020 Muncă PDF format 21.09.2020 Muncă
511. 498/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale 22.09.2020 Industrii
Administrație
PDF format 22.09.2020 Industrii
Administrație
512. 548/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020 22.09.2020 Apărare PDF format 22.09.2020 Apărare
513. 549/2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la București la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020 23.09.2020 Buget PDF format 23.09.2020 Buget
514. 468/2012 Proiect de Lege privind suplimentele alimentare 30.09.2020 Agricultură
Sănătate
PDF format 30.09.2020 Agricultură
Sănătate
515. 487/2020 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003 30.09.2020 Mediu PDF format 30.09.2020 Mediu
516. 459/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 01.10.2020 Agricultură PDF format 01.10.2020 Agricultură
517. 183/2020 Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 01.10.2020 Agricultură PDF format 01.10.2020 Agricultură
518. 505/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative 01.10.2020 Agricultură PDF format 01.10.2020 Agricultură
519. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 05.10.2020 Agricultură
Sănătate
PDF format 05.10.2020 Agricultură
Sănătate
520. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 05.10.2020 Agricultură
Sănătate
PDF format 05.10.2020 Agricultură
Sănătate
521. 310/2020 Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea și protecția solului 06.10.2020 Agricultură
Mediu
PDF format 06.10.2020 Agricultură
Mediu
522. 310/2020 Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea și protecția solului 06.10.2020 Mediu 06.10.2020 Mediu
523. 372/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 06.10.2020 Agricultură
Mediu
PDF format 06.10.2020 Agricultură
Mediu
524. 498/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale 06.10.2020 Industrii
Administrație
PDF format 06.10.2020 Industrii
Administrație
525. 531/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 06.10.2020 Juridică PDF format 06.10.2020 Juridică
526. 532/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 06.10.2020 Juridică PDF format 06.10.2020 Juridică
527. 546/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și pentru completarea art.28 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii 06.10.2020 Mediu PDF format    
528. 599/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile 06.10.2020 Juridică PDF format 06.10.2020 Juridică
529. 291/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat 07.10.2020 Apărare PDF format 07.10.2020 Apărare
530. 506/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice 07.10.2020 Tehnologia informației PDF format 07.10.2020 Tehnologia informației
531. 557/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în strainătate 07.10.2020 Muncă PDF format 07.10.2020 Muncă
532. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003 09.10.2020 Industrii
Mediu
PDF format 09.10.2020 Industrii
Mediu
533. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 12.10.2020 Juridică PDF format 12.10.2020 Juridică
534. 428/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 12.10.2020 Muncă PDF format 12.10.2020 Muncă
535. 351/2019 Lege pentru modificarea art.27 alin.(23) lit.a) din Legea fondului funciar nr.18/1991 12.10.2020 Agricultură
Juridică
PDF format 12.10.2020 Agricultură
Juridică
536. 522/2019 Lege pentru completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 12.10.2020 Muncă
Apărare
PDF format 12.10.2020 Muncă
Apărare
537. 627/2019 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 12.10.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 12.10.2020 Agricultură
Juridică
Mediu
538. 189/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 12.10.2020 Muncă PDF format 12.10.2020 Muncă
539. 382/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 12.10.2020 Agricultură PDF format 12.10.2020 Agricultură
540. 410/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 12.10.2020 Juridică
Apărare
PDF format 12.10.2020 Juridică
Apărare
541. 584/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 12.10.2020 Muncă PDF format 12.10.2020 Muncă
542. 590/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspîndirea coronavirusului SARS-CoV-2 12.10.2020 Muncă PDF format 12.10.2020 Muncă
543. 612/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea 12.10.2020 Administrație
Juridică
PDF format 12.10.2020 Administrație
Juridică
544. 615/2020 Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 12.10.2020 Muncă PDF format 12.10.2020 Muncă
545. 537/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transmiterii unor directive ale Uniunii Europene 13.10.2020 Juridică PDF format 13.10.2020 Juridică
546. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 13.10.2020 Muncă PDF format 13.10.2020 Muncă
547. 175/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 13.10.2020 Muncă PDF format 13.10.2020 Muncă
548. 470/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 13.10.2020 Juridică PDF format 13.10.2020 Juridică
549. 537/2020 Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România 13.10.2020 Juridică    
550. 598/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilității nr.82/1991 13.10.2020 Buget PDF format 13.10.2020 Buget
551. 600/2020 Lege pentru modificarea alin.(1) al art.459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 13.10.2020 Buget PDF format 13.10.2020 Buget
552. 606/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 13.10.2020 Muncă PDF format 13.10.2020 Muncă
553. 619/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară 13.10.2020 Buget PDF format 13.10.2020 Buget
554. 624/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică 13.10.2020 Buget PDF format 13.10.2020 Buget
555. 625/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 13.10.2020 Buget PDF format 13.10.2020 Buget
556. 11/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București 14.10.2020 Buget
Sănătate
PDF format 14.10.2020 Buget
Sănătate
557. 431/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 14.10.2020 Muncă PDF format 14.10.2020 Muncă
558. 501/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 14.10.2020 Muncă PDF format 14.10.2020 Muncă
559. 503/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" 14.10.2020 Buget
Sănătate
PDF format 14.10.2020 Buget
Sănătate
560. 85/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 15.10.2020 Muncă
Sănătate
PDF format 15.10.2020 Muncă
Sănătate
561. 423/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect 15.10.2020 Administrație PDF format 15.10.2020 Administrație
562. 488/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret 15.10.2020 Învățământ PDF format 15.10.2020 Învățământ
563. 572/2020 Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii 15.10.2020 Muncă
Învățământ
PDF format 15.10.2020 Muncă
Învățământ
564. 593/2020 Proiect de Lege privind desființarea Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București 15.10.2020 Învățământ PDF format 15.10.2020 Învățământ
565. 575/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru panificație 19.10.2020 Agricultură PDF format 19.10.2020 Agricultură
566. 64/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale cetățenilor români 20.10.2020 Administrație PDF format 20.10.2020 Administrație
567. 64/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale cetățenilor români 20.10.2020 Administrație 20.10.2020 Administrație
568. 438/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului 20.10.2020 Sănătate PDF format 20.10.2020 Sănătate
569. 644/2019 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice 20.10.2020 Administrație PDF format 20.10.2020 Administrație
570. 201/2020 Lege pentru modificrea art.36 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritorului și urbanismul 20.10.2020 Administrație PDF format 20.10.2020 Administrație
571. 207/2020 Lege privind declararea orașului Dragomirești, județul Maramureș, „Oraș-martir” în lupta anticomunistă 20.10.2020 Administrație PDF format 20.10.2020 Administrație
572. 500/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene 20.10.2020 Buget PDF format 20.10.2020 Buget
573. 504/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora 20.10.2020 Administrație
Muncă
PDF format 20.10.2020 Administrație
Muncă
574. 634/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică 20.10.2020 Buget PDF format 20.10.2020 Buget
575. 26/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.10.2020 Muncă PDF format 21.10.2020 Muncă
576. 218/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal 21.10.2020 Buget PDF format 21.10.2020 Buget
577. 462/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz 21.10.2020 Industrii
Mediu
PDF format 21.10.2020 Industrii
Mediu
578. 207/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 22.10.2020 Agricultură
Juridică
PDF format 22.10.2020 Agricultură
Juridică
579. 438/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile 26.10.2020 Administrație
Apărare
PDF format 26.10.2020 Administrație
Apărare
580. 540/2020 Lege pentru completarea art.1 alin.(2) al Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 26.10.2020 Buget PDF format 26.10.2020 Buget
581. 715/2018 Propunere legislativă privind dialogul social 27.10.2020 Muncă PDF format 27.10.2020 Muncă
582. 167/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" 27.10.2020 Transport PDF format 27.10.2020 Transport
583. 465/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing 27.10.2020 Economică
Buget
PDF format 27.10.2020 Economică
Buget
584. 472/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 27.10.2020 Juridică PDF format 27.10.2020 Juridică
585. 622/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 27.10.2020 Transport PDF format 27.10.2020 Transport
586. 641/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate 27.10.2020 Buget
Administrație
Juridică
PDF format 27.10.2020 Buget
Administrație
Juridică
587. 291/2020 Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim 27.10.2020 Muncă
Transport
PDF format 27.10.2020 Muncă
Transport
588. 444/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii 27.10.2020 Transport PDF format 27.10.2020 Transport
589. 578/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism 27.10.2020 Administrație
Tehnologia informației
PDF format 27.10.2020 Administrație
Tehnologia informației
590. 179/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante 28.10.2020 Agricultură PDF format 28.10.2020 Agricultură

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 31 octombrie 2020, 21:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro