Urmarirea procesului legislativ

Camera Deputatilor

PL-x nr. 221/2020

Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare

Nr. înregistrare:
- B.P.I.:892/16-12-2019
272/27-04-2020
- Camera Deputatilor:221/29.04.2020
- Senat:L120/09.03.2020
Procedura legislativa:cf. Constitutiei revizuita în 2003
Camera decizionala:Camera Deputatilor
Tip initiativa:Proiect de Lege
pentru modificarea L. nr. 223/2015
Procedura de urgenta:nu
Stadiu: trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor
Initiator:2 deputati, din care:
- USR:Lupescu Dumitru
- PRO România:Mocioalcă Ion
Consultati:
Format PDF - 207 kb Expunerea de motive
Format PDF - 212 kb Avizul Consiliului Economic și Social
Format PDF - 544 kb Avizul Consiliului Legislativ

Derularea procedurii legislative

Data       Actiunea
CD
18.12.2019     prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
Format PDF - 32 kbAdresa inițiatorului
SE
19.12.2019     Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b586 (adresa nr.bpi892/2019/18/12/2019)
expunerea de motive la inițiativa legislativă expunerea de motive la inițiativa legislativă
forma inițiatorului forma inițiatorului
adresa de înaintare a inițiativei legislative pentru dezbatere adresa de înaintare a inițiativei legislative pentru dezbatere
04.02.2020     trimis pentru punct de vedere la Guvern
      trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 05.03.2020)
      trimis pentru aviz la Consiliul Economic și Social
25.02.2020     primire aviz de la Consiliul Economic și Social - cu nr. 975/25.02.2020 (favorabil)
avizul Consiliului Economic și Social avizul Consiliului Economic și Social
05.03.2020     primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 164/05.03.2020 (favorabil)
avizul Consiliului Legislativ avizul Consiliului Legislativ
09.03.2020     trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională (TERMEN: 31/03/2020)
      cu nr.L120 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
      trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități (TERMEN: 24/03/2020)
      Termen depunere amendamente: 24/03/2020
      trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital (TERMEN: 24/03/2020)
31.03.2020     Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital transmite avizul cu nr. 106-NEGATIV
aviz - Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital aviz - Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital
07.04.2020     Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională depune raportul cu nr. 100-FAVORABIL cu amendamente
raportul comisiei sesizate în fond raportul comisiei sesizate în fond
      Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități transmite avizul cu nr. 142-FAVORABIL
aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități
22.04.2020     adoptat de Senat (adoptat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată)
forma adoptată de Senat forma adoptată de Senat
adresa prin care inițiativa legislativă este transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere adresa prin care inițiativa legislativă este transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
CD
29.04.2020     prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
Format PDF - 1024 kbAdresa Senatului
      înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere
      trimis pentru raport la:
Comisia pentru muncă și protecție socială
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
termen depunere amendamente: 07.05.2020
termen depunere raport: 14.05.2020
      trimis pentru aviz la:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Comisia juridică, de disciplină și imunități
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
06.05.2020     primire aviz de la:
PDF format DOC formatComisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
12.05.2020     primire aviz de la:
PDF formatComisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
14.05.2020     primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.3244/12.05.2020 (negativ)
Format PDF - 207 kbPunctul de vedere al Guvernului