Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 26.06.2007 Versiunea pentru printare
Marți, 26 iunie 2007

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
11:03 3030 Retrimitere la comisie
PL 345/2007 de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
PL 331/2007 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
130 93 31 4 2
  PL 289/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
11:34 3031 Retrimitere la comisie 113 38 72 2 1
11:43 3032 Pct. 1 din anexa cu amendamente respinse - amendament formulat de către domnul deputat Andea Petru 124 58 51 13 2
11:44 3033 Pct.15 - textul propus de comisie pentru anexe 130 95 19 13 3
  PL 475/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
12:06 3034 Retrimitere la comisie 126 77 47 1 1
12:43 3035 Prezență 201 - - - -
  PL 472/2007 pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reailitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori"
12:44 3036 Vot final 212 208 1 1 2
  PL 474/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliul Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud - vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007
12:44 3037 Vot final 215 212 0 1 2
 
12:47 3038 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind Contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2006 205 191 0 2 12
  PL 318/2007 pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele companiei Naționale "ROMARM" S.A. aferente perioadei 1991-2003
12:48 3039 Vot final 191 162 17 4 8
  PL 216/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
12:48 3040 Vot final 224 219 1 2 2
  PL 424/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
12:49 3041 Vot final 197 187 1 1 8
  PL 405/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
12:49 3042 Vot final 195 178 4 2 11
  PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
12:49 3043 Vot final 192 67 105 11 9
  PL 321/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
12:52 3044 Vot final 221 153 50 17 1
  PL 370/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
12:54 3045 Vot final 225 214 3 4 4
  PL 251/2007 pentru abrogarea Legii nr.355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr.491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
12:54 3046 Vot final 220 215 1 2 2
  PL 560/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
12:55 3047 Vot final 226 142 77 5 2
  PL 627/2005 pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt și alte calamități naturale
12:55 3048 Vot final respingere 224 196 17 5 6
  PL 674/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României
12:55 3049 Vot final respingere 219 119 93 5 2
  PL 387/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
12:56 3050 Vot final 197 80 85 21 11
  PL 173/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
12:56 3051 Vot final 197 93 84 11 9
  PL 273/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
12:57 3052 Vot final 219 141 70 5 3
  PL 378/2007 pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
12:58 3053 Vot final 223 157 52 14 -
  PL 367/2007 pentru modificarea Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
12:58 3054 Vot final 221 135 73 9 4
  PL 322/2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații
12:58 3055 Vot final 226 212 4 8 2
  PL 255/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
12:59 3056 Vot final 225 220 0 0 5
  PL 232/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiillor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
12:59 3057 Vot final 225 216 0 1 8
  PL 332/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
13:00 3058 Vot final 224 172 47 5 -
  PL 315/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
13:00 3059 Vot final 224 215 3 5 1
  PL 183/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000
13:01 3060 Vot final 226 213 5 4 4
  PL 289/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
13:01 3061 Vot final - lege ordinară 221 214 1 1 5
  PL 168/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
13:01 3062 Vot final - lege ordinară 223 216 0 4 3
  PL 432/2007 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
13:01 3063 Vot final - lege ordinară 222 217 0 2 3
  PL 396/2007 privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în "Murfatlar"
13:02 3064 Vot final - lege organică 222 202 12 6 2
  PL 392/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
13:02 3065 Vot final - lege organică 222 220 1 1 -
  PL 430/2007 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă
13:03 3066 Vot final - lege ordinară 221 216 3 0 2
  PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
13:03 3067 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 192 161 12 12 7
  PL 423/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
13:03 3068 Vot final - lege ordinară 220 139 71 9 1
  PL 312/2007 pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
13:04 3069 Vot final - lege ordinară 216 206 1 6 3
  PL 417/2007 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
13:04 3070 Vot final - lege organică 216 206 6 4 -
17:27 3072 Prezență 163 - - - -
17:54 3073 Prezență 154 - - - -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 28 mai 2022, 20:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro