Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 28.06.2007 Versiunea pentru printare
Joi, 28 iunie 2007

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 108/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
09:27 3077 Retrimitere la comisie 35 29 2 2 2
09:27 3078 Retrimitere la comisie - Reluare vot 79 71 5 2 1
  PL 325/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
09:38 3079 Amendamentul respins de la pct.1 din anexa cu amendamente respinse 75 56 14 3 2
  PL 341/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
09:50 3080 Retrimitere la comisie 88 35 50 0 3
10:28 3081 Retrimitere la comisie 109 78 20 9 2
  PL 801/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română
10:54 3082 Retrimitere la comisie 93 71 16 5 1
  PL 296/2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
10:56 3083 Retrimitere la comisie 96 67 27 1 1
 
11:01 3084 Retrimitere la comisie
PL 98/2007 privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie
PL 357/2007 privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale
92 34 49 8 1
  PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
11:08 3085 Articol unic 97 43 48 6 -
11:08 3086 Ttlul legii 96 38 53 5 -
  PL 78/2007 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
11:20 3087 Retrimitere la comisie 108 39 61 8 -
  PL 931/2006 privind profesiile liberale
11:44 3088 Retrimitere la comisie 128 42 80 6 -
12:47 3089 Prezență 209 - - - -
  PL 331/2007 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12:47 3090 Vot final - lege organică 212 210 0 0 2
  PL 345/2007 de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
13:05 3091 Vot final respingere - lege organică 214 204 5 2 3
  PL 475/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
13:06 3092 Vot final - lege ordinară 214 156 53 3 2
  PL 506/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:10 3093 Vot final 213 167 37 6 3
  PL 199/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
13:10 3094 Vot final 212 194 4 6 8
  PL 712/2006 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
13:10 3095 Vot final respingere - lege ordinară 217 203 5 4 5
  PL 716/2006 privind transportul în regim de taxi
13:11 3096 Vot final respingere - lege ordinară 216 206 2 4 4
  PL 717/2006 privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi
13:11 3097 Vot final respingere - lege ordinară 214 207 1 3 3
  PL 69/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
13:11 3098 Vot final respingere - lege ordinară 207 201 0 4 2
  PL 293/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
13:11 3099 Vot final respingere - lege ordinară 212 206 1 3 2
  PL 473/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001
13:11 3100 Vot final - lege ordinară 211 209 0 1 1
  PL 267/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
13:12 3101 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 215 148 43 24 -
  PL 283/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor
13:12 3102 Vot final adoptare - lege organică 213 206 1 5 1
  PL 433/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991
13:12 3103 Vot final - lege organică 217 216 0 1 -
  PL 230/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
13:13 3104 Vot final - lege ordinară 213 202 6 3 2
  PL 43/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
13:13 3105 Vot final - lege organică 213 195 9 9 -
  PL 390/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:13 3106 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 216 142 69 4 1
  PL 389/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
13:14 3107 Vot final - lege organică 214 210 0 2 2
  PL 544/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
13:14 3108 Vot final - lege organică 216 207 4 4 1
  PL 199/2007 pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
13:15 3109 Vot final - lege ordinară 210 205 0 2 3
  PL 236/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
13:15 3110 Vot final - lege organică 210 208 0 1 1
  PL 407/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
13:15 3111 Vot final - lege ordinară 211 200 0 2 9
  PL 325/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
13:16 3112 Vot final - lege ordinară 215 148 58 9 -
  PL 374/2007 privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
13:16 3113 Vot final - lege ordinară 213 206 0 3 4
  PL 341/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
13:16 3114 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 215 115 53 45 2
 
13:17 3115 Vot final - Comisie ancheta 216 140 60 14 2
  PL 238/2007 privind pensia minimă garantată
13:17 3116 Vot final respingere - lege organică 214 178 14 22 -
  PL 380/2007 pentru completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
13:17 3117 Vot final - lege organică 216 211 2 2 1
  PL 383/2007 de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004
13:18 3118 Vot final respingere - lege organică 214 195 15 3 1
  PL 384/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului 'Petrom' - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004
13:18 3119 Vot final respingere - lege ordinară 197 180 11 5 1
  PL 282/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică
13:18 3120 Vot final respingere - lege organică 207 201 1 4 1
  PL 295/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării interprinderilor mici și mijlocii
13:19 3121 Vot final respingere - lege ordinară 214 197 8 7 2
  PL 898/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
13:19 3122 Vot final respingere - lege ordinară 212 199 7 5 1
  PL 349/2007 privind Conducerea auto cu însoțitor începând cu 17 ani
13:19 3123 Vot final respingere - lege ordinară 209 196 9 3 1
  PL 44/2007 privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
13:20 3124 Vot final respingere - lege organică 215 166 45 4 -
  PL 339/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
13:20 3125 Vot final respingere - lege organică 214 195 15 4 -
  PL 98/2007 privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie
13:20 3126 Vot final respingere - lege ordinară 210 197 8 3 2
  PL 357/2007 privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale
13:21 3127 Vot final respingere - lege organică 212 199 8 4 1
  PL 371/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
13:21 3128 Vot final respingere - lege organică 214 167 41 5 1
  PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
13:21 3129 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 214 140 69 5 -
  PL 327/2007 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
13:22 3130 Vot final respingere - lege organică 217 165 46 5 1
  PL 372/2007 pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
13:22 3131 Vot final respingere - lege organică 212 196 10 2 4
  PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
13:22 3132 Vot final 198 106 51 7 34
13:23 3133 Vot final - Reluare vot adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 212 94 106 12 -
  PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
13:23 3134 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 212 135 73 4 -
  PL 323/2007 pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței
13:24 3135 Vot final respingere - lege ordinară 215 95 105 14 1
  PL 292/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici
13:24 3136 Vot final respingere - lege ordinară 212 202 1 5 4
  PL 379/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
13:24 3137 Vot final respingere - lege organică 215 168 36 7 4
  PL 278/2007 pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
13:25 3138 Vot final respingere - lege ordinară 210 179 22 7 2
  PL 266/2007 pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
13:25 3139 Vot final respingere - lege organică 209 205 1 3 -
  PL 297/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
13:25 3140 Vot final respingere - lege ordinară 209 201 3 3 2
  PL 244/2007 privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia
13:26 3141 Vot final respingere - lege ordinară 210 188 10 11 1
  PL 336/2007 privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator
13:26 3142 Vot final respingere - lege ordinară 208 178 16 11 3
  PL 907/2006 privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism
13:26 3143 Vot final respingere - lege ordinară 212 167 30 13 2
  PL 362/2007 pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare
13:27 3144 Vot final respingere - lege organică 210 188 16 6 -
  PL 287/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
13:27 3145 Vot final respingere - lege organică 211 202 2 6 1
  PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
13:27 3146 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 214 120 89 5 -
  PL 313/2007 pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I
13:28 3147 Vot final respingere - lege organică 216 208 5 3 -
  PL 314/2007 privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:28 3148 Vot final respingere - lege organică 214 208 3 3 -
  PL 344/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
13:28 3149 Vot final respingere - lege organică 210 201 3 3 3
  PL 347/2007 pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
13:29 3150 Vot final respingere - lege organică 214 210 2 2 -
  PL 333/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
13:29 3151 Vot final respingere - lege organică 216 209 2 5 -
  PL 351/2007 pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
13:29 3152 Vot final respingere - lege organică 213 203 5 4 1
  PL 329/2007 pentru modificarea Legii Nr.466 - 2004 privind Statutul asistentului social
13:30 3153 Vot final respingere - lege organică 212 206 3 2 1
  PL 855/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
13:30 3154 Vot final respingere - lege ordinară 212 198 6 7 1
  PL 693/2006 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
13:30 3155 Vot final respingere - lege ordinară 208 192 7 6 3
  PL 78/2007 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
13:30 3156 Vot final respingere - lege ordinară 209 157 43 7 2
  PL 220/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
13:31 3157 Vot final respingere - lege ordinară 207 197 1 4 5
  PL 221/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
13:31 3158 Vot final respingere - lege ordinară 209 200 3 3 3
  PL 184/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
13:31 3159 Vot final respingere - lege ordinară 210 197 4 4 5
  PL 204/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000
13:31 3160 Vot final respingere - lege ordinară 198 184 5 3 6
  PL 205/2007 pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
13:32 3161 Vot final respingere - lege ordinară 205 195 4 3 3
  PL 346/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
13:32 3162 Vot final respingere - lege organică 213 201 2 8 2
  PL 399/2007 privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
13:32 3163 Vot final respingere - lege ordinară 212 157 40 11 4
  PL 95/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița
13:33 3164 Vot final respingere - lege ordinară 209 115 85 8 1
  PL 360/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
13:33 3165 Vot final respingere - lege ordinară 211 112 89 10 -
  PL 83/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
13:33 3166 Vot final respingere - lege ordinară 208 151 53 3 1
  PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
13:34 3167 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 207 133 70 2 2
  PL 356/2007 privind îmbunătățirea procedurii legislative
13:34 3168 Vot final respingere - lege ordinară 205 184 12 4 5
  PL 361/2007 pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
13:34 3169 Vot final respingere - lege ordinară 204 196 2 3 3
  PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
13:35 3170 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 213 136 71 6 -
  PL 317/2007 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
13:35 3171 Vot final respingere - lege organică 206 186 13 5 2
  PL 285/2007 - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial
13:35 3172 Vot final respingere - lege organică 207 178 20 7 2
  PL 343/2007 pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989
13:36 3173 Vot final respingere - lege organică 205 179 17 4 5
  PL 363/2007 pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente
13:36 3174 Vot final respingere - lege organică 209 198 3 7 1
  PL 403/2007 pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
13:36 3175 Vot final respingere - lege ordinară 207 124 71 10 2
  PL 945/2006 pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989
13:37 3176 Vot final respingere - lege organică 210 188 19 3 -
  PL 73/2007 pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
13:37 3177 Vot final respingere - lege ordinară 213 107 96 10 -
  PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
13:37 3178 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 211 121 81 7 2
  PL 202/2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:38 3179 Vot final respingere - lege organică 208 192 11 4 1
  PL 206/2007 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005
13:38 3180 Vot final respingere - lege organică 208 188 15 4 1
  PL 330/2007 pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:38 3181 Vot final respingere - lege organică 209 168 35 6 -
  PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
13:39 3182 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 209 123 81 3 2
  PL 377/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
13:39 3183 Vot final respingere - lege organică 208 193 10 5 -
  PL 931/2006 privind profesiile liberale
13:39 3184 Vot final respingere - lege ordinară 213 157 46 8 2
  PL 259/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
13:40 3185 Vot final respingere - lege ordinară 211 205 1 4 1
  PL 679/2006 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
13:40 3186 Vot final respingere - lege ordinară 212 164 38 8 2
  PL 82/2007 privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
13:41 3187 Vot final respingere - lege ordinară 212 201 4 5 2
 
13:41 3188 Vot asupra unei moțiuni - Motiune - "Patru milioane lei-subventie pentru fiecare hectar de teren arabil". 214 131 63 17 3

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 28 mai 2022, 18:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro