Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 11.09.2007 Versiunea pentru printare
Marți, 11 septembrie 2007

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
10:33 3215 Retrimitere la comisie 73 55 16 1 1
10:35 3216 Prezență 90 - - - -
  PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
10:35 3217 Retrimitere la comisie - Repetare vot 93 63 25 3 2
  PL 456/2007 pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
11:30 3218 Retrimitere la comisie 108 101 5 1 1
  PL 428/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
11:40 3219 Retrimitere la comisie 106 105 0 1 -
  PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
11:44 3220 Retrimitere la comisie 101 88 6 3 4
  PL 83/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
12:01 3221 Articol unic 105 98 1 4 2
12:02 3222 Raportul comisiei 111 109 0 0 2
  PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
12:17 3223 Titlul legii 116 95 13 8 -
12:19 3225 Pozițiile 1-6 cu amendamentul propus de către comisie 121 99 13 7 2
  PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
12:23 3226 Titlul legii - Pct.1 127 112 9 4 2
12:23 3227 Articolul unic 124 110 7 4 3
  PL 920/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
12:45 3230 Vot final - lege ordinară 198 123 55 18 2
  PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
12:46 3231 Vot final - lege ordinară 213 75 102 31 5
  PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
12:47 3232 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 209 124 78 6 1
  PL 492/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
12:52 3233 Vot final - lege ordinară 219 148 63 4 4
  PL 493/2007 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea de operațiuni și exerciții NATO, semnat la Atena, la 10 octombrie 2006 și la București la 14 decembrie 2006
12:53 3234 Vot final - lege ordinară 218 150 60 5 3
  PL 421/2007 pentru modificarea legii nr.84 din 1995, republicată - legea învătământului - prin introducerea unor măsuri active de protecție a minorilor a căror părinți nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate
12:54 3235 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 220 156 57 4 3
  PL 455/2007 pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Apărare a Țării
12:55 3236 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 219 122 38 54 5
  PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
12:59 3237 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 213 125 83 4 1
  PL 83/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
13:00 3238 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 214 144 62 5 3
  PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
13:01 3239 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 212 123 76 7 6
  PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
13:02 3240 Vot final - lege ordinară 216 98 108 9 1
  PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
13:07 3241 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 202 161 27 6 8
  PL 387/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:08 3242 Vot final - lege ordinară 212 67 133 10 2
  PL 173/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
13:09 3243 Vot final - lege ordinară 209 77 83 45 4
  PL 390/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:10 3244 Vot final - lege organică 207 194 4 8 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 21 ianuarie 2022, 7:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro