Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 25.09.2007 Versiunea pentru printare
Marți, 25 septembrie 2007

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 457/2007 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
11:30 3263 Pct.1 102 51 46 3 2
11:32 3264 Pct.2 108 45 59 3 1
  PL 549/2007 pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 7 august 1990
12:48 3265 Vot final - lege ordinară 215 211 1 1 2
  PL 529/2007 pentru aderarea Guvernului României la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 și la Protocolul la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956
12:48 3266 Vot final - lege ordinară 219 206 4 7 2
  PL 520/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL)
12:49 3267 Vot final - lege ordinară 216 211 1 2 2
  PL 498/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
12:50 3268 Vot final - lege ordinară 219 215 0 1 3
  PL 548/2007 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006
12:50 3269 Vot final - lege ordinară 220 217 0 2 1
 
12:51 3270 BP 889/11.09.2007 - Vot final 220 218 0 2 -
  PL 464/2007 pentru modificarea alin. (1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
12:51 3271 Vot final respingere - lege ordinară 217 138 67 4 8
  PL 445/2007 privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic
12:52 3272 Vot final respingere - lege organică 218 205 7 4 2
  PL 459/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
12:56 3274 Vot final - lege ordinară 217 204 6 5 2
  PL 503/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
12:57 3275 Vot final - lege organică 216 211 3 0 2
  PL 116/2007 pentru completarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995
12:57 3276 Vot final 223 215 2 4 2
  PL 315/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
12:58 3277 Vot final - lege ordinară 216 154 56 4 2
 
12:59 3278 Vot final - Proiectul de hotărâre referitoare la raportul subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalității retrocedării Castelului Bran și a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia 223 159 56 4 4
  PL 525/2007 privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat utilizării în trafic internațional (APTU)" și a "Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar utilizat în trafic internațional (ATMF)", cuprinse în apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980
13:15 3279 Vot final - lege ordinară 202 199 0 1 2
  PL 519/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
13:15 3280 Vot final - lege ordinară 207 206 0 0 1
  PL 522/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a semnat la București la 22 decembrie 2006
13:16 3281 Vot final - lege ordinară 204 202 0 1 1
  PL 499/2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 6 martie 2007
13:17 3282 Vot final - lege ordinară 204 202 0 1 1
  PL 523/2007 pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
13:18 3283 Vot final - lege ordinară 202 199 1 1 1
  PL 524/2007 privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988
13:19 3284 Vot final - lege ordinară 204 200 0 2 2
  PL 527/2007 pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei
13:20 3285 Vot final - lege ordinară 199 194 0 5 -
  PL 501/2007 pentru înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orașu Nou
13:20 3286 Vot final - lege organică 203 185 16 1 1
  PL 457/2007 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
13:24 3288 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 195 115 71 6 3
  PL 500/2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr.84/1995
13:26 3289 Vot final - lege organică 192 190 1 1 -
  PL 434/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
13:26 3290 Vot final - lege organică 193 190 1 2 -
  PL 431/2007 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene
13:27 3291 Vot final - lege ordinară 198 196 1 0 1
  PL 477/2007 pentru completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
13:28 3292 Vot final - lege ordinară 196 192 2 2 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 21 ianuarie 2022, 6:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro