Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 29.09.2009 Versiunea pentru printare
Marți, 29 septembrie 2009

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 343/2008 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Studii Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie, Județul Sibiu
10:48 5549 Retrimitere la comisie 76 74 0 0 2
  PL 403/2009 pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
11:05 5551 Retrimitere la comisie 80 32 43 1 4
  PL 302/2009 pentru instituirea Zilei mamei și a Zilei tatălui
11:15 5552 Amendament respins 1 84 49 33 2 -
11:15 5553 Amendament respins 2 88 79 4 3 2
  PL 388/2009 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
11:18 5554 Retrimitere la comisie 92 85 3 2 2
12:33 5555 Prezență 181 - - - -
  PHC 6/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:34 5556 Vot final 215 209 2 1 3
  PL 664/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
12:35 5557 Vot final adoptare 216 212 1 2 1
  PL 402/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
12:36 5558 Vot final adoptare 219 217 1 1 -
  PL 273/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
12:36 5559 Vot final respingere 221 163 52 6 -
  PL 289/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2009 pentru modificarea art.39 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
12:37 5560 Vot final adoptare 223 220 0 2 1
  PL 411/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995
12:38 5561 Vot final adoptare 226 222 0 2 2
  PL 354/2009 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, precum și a altor autorități ale administrației publice centrale
12:38 5562 Vot final adoptare 235 168 62 4 1
  PL 355/2009 pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
12:39 5563 Vot final adoptare 237 168 58 8 3
  PL 376/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
12:39 5564 Vot final adoptare 234 114 111 7 2
  PL 401/2009 pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
12:40 5565 Vot final adoptare 238 225 8 4 1
  PL 306/2009 privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmbovița
12:40 5566 Vot final adoptare 235 176 17 40 2
  PL 386/2009 pentru modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003
12:41 5567 Vot final adoptare 236 233 0 2 1
  PL 403/2009 pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
12:41 5568 Vot final adoptare 236 125 100 10 1
  PL 302/2009 pentru instituirea Zilei mamei și a Zilei tatălui
12:42 5569 Vot final adoptare 222 197 12 10 3
  PL 348/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine
12:42 5570 Vot final respingere 237 217 15 4 1
  PL 349/2009 privind protecția infrastructurilor critice și înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Infrastructurilor Critice
12:43 5571 Vot final respingere 232 160 64 6 2
  PL 347/2009 privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
12:44 5572 Vot final respingere 235 225 6 4 -
  PL 344/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12:44 5573 Vot final respingere 239 127 101 10 1
  PL 341/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
12:45 5574 Vot final respingere 239 120 109 10 -
  PL 392/2009 pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
12:46 5575 Vot final respingere 235 229 5 0 1
  PL 389/2009 pentru modificarea art.3 din Anexa la OUG nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
12:46 5576 Vot final respingere 239 218 6 14 1
  PL 345/2009 pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12:47 5577 Vot final respingere 236 179 43 13 1
  PL 404/2009 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
12:47 5578 Vot final respingere 238 99 110 29 -
  PL 390/2009 privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
12:48 5579 Vot final respingere 230 159 46 24 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 20 septembrie 2021, 12:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro