Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 08.11.2011 Versiunea pentru printare
Marți, 8 noiembrie 2011

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 410/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
11:46 8424 Introducerea pe ordinea de zi a Pl 410/2011 124 74 49 0 1
 
11:55 8425 Prelungire program de lucru pana la finalizarea dezbaterii Pl 410/2011 si Pl 459/2010
PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
PL 410/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
122 68 49 4 1
  PL 410/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
12:41 8423 Retrimitere la comisie 213 86 123 2 2
  PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
13:03 8422 Retrimitere la comisie 245 102 135 8 -
13:19 8450 PL 459/2010 ama.5 243 123 110 7 3
13:38 8426 Prezență 257 - - - -
  PHC 30/2011 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2012
13:41 8427 Vot final adoptare 253 139 109 4 1
  PHC 31/2011 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2010
13:41 8428 Vot final adoptare 252 143 107 2 -
  PL 232/2011 de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
13:42 8429 Vot final adoptare 254 113 136 3 2
  PL 622/2010 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
13:43 8430 Vot final adoptare 254 112 129 11 2
  PL 236/2011 pentru declararea Municipiului Craiova, județul Dolj, oraș - martir
13:44 8431 Vot final adoptare 253 223 16 12 2
  PL 428/2011 privind declararea municipiului Constanța - Oraș-Martir al Revoluției din decembrie 1989
13:45 8432 Vot final adoptare 253 217 14 20 2
  PL 410/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
13:48 8433 Vot final adoptare 255 146 104 4 1
  PL 459/2010 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
13:49 8434 Vot final adoptare 251 127 117 4 3
  PL 275/2011 pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare
13:56 8435 Vot final respingere 247 138 104 4 1
  PL 230/2011 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
13:57 8436 Vot final respingere 241 137 102 2 -
  PL 401/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea și funcționarea Monitorului Oficial al României, cu modificări și completări, republicată
13:58 8437 Vot final respingere 241 142 98 0 1
  PL 340/2011 privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
13:59 8438 Vot final respingere 242 237 1 2 2
  PL 558/2009 privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară
13:59 8439 Vot final respingere 241 234 4 3 -
  PL 404/2011 privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
14:00 8440 Vot final respingere 246 244 0 2 -
  PL 251/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
14:00 8441 Vot final respingere 240 235 3 2 -
  PL 246/2011 privind sistemele de agricultură practicate în România
14:01 8442 Vot final respingere 243 143 97 2 1
  PL 432/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
14:02 8443 Vot final respingere 241 140 97 4 -
  PL 431/2011 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
14:02 8444 Vot final respingere 241 233 5 2 1
  PL 445/2011 privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată
14:03 8445 Vot final respingere 244 230 5 8 1
  PL 439/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.218/2002
14:04 8446 Vot final respingere 241 139 100 2 -
  PL 440/2011 de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidență, domiciliul, reședință și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările ulterioare
14:04 8447 Vot final respingere 240 234 4 2 -
  PL 831/2010 pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
14:05 8448 Vot final respingere 243 142 96 4 1
  PL 490/2011 pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile
14:06 8449 Vot final respingere 244 234 6 2 2
  PL 422/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
14:06 8451 Vot final respingere 242 137 100 4 1
  PL 421/2011 privind contractarea serviciilor sociale
14:07 8452 Vot final respingere 247 143 100 4 -
  PL 461/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura
14:08 8453 Vot final respingere 243 236 5 1 1
  PL 27/2010 pentru modificarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
14:08 8454 Vot final respingere 242 226 10 5 1
  PL 103/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
16:24 8455 PL 103/2010/2011 C 64 42 21 0 1
  PL 832/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale Petromidia- S.A. Constanța
16:33 8456 PL 832/2010/2011 C 60 41 18 1 -
  PL 531/2009 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
17:06 8457 PL 531/2009/2011 C 43 25 18 0 -
  PL 145/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
17:14 8458 Retrimitere la comisie 38 21 16 1 -
  PL 568/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
17:31 8459 PL 568/2009 ama.14 40 39 1 0 -
  PL 181/2011 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
17:38 8460 Retrimitere la comisie 36 34 1 0 1
  PL 696/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
17:44 8461 Retrimitere la comisie 31 30 1 0 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 18:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro