Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 22.11.2011 Versiunea pentru printare
Marți, 22 noiembrie 2011

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:48 8643 Nr.crt.14 să fie dezbătut la nr.crt.2 pe ordinea de zi. Nr.crt.6 să fie dezbătut la nr.crt.1 pe ordinea de zi 123 72 50 0 1
11:05 8644 Prelungirea programului de lucru cu 15 min. 186 114 69 1 2
11:20 8645 Prelungirea programului de lucru cu 10 min. 233 139 92 2 -
  PL 690/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
11:26 8646 Retrimitere la comisie 234 102 123 7 2
 
12:07 8647 Vot test 283 176 105 2 -
  MS 4/ Moțiunea simplă "Panglicile doamnei ministru Boagiu"
12:11 8649 Vot asupra unei moțiuni 299 129 162 3 5
12:13 8650 Vot final
adoptare PL 123/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
298 165 131 1 1
12:13 8653 Vot final
adoptare PL 557/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
297 165 130 2 -
12:14 8651 Vot final
respingere PL 297/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
295 164 129 1 1
12:15 8654 Vot final
respingere PL 453/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
298 164 131 2 1
12:16 8655 Vot final
adoptare PL 110/2011 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
296 289 3 4 -
12:17 8656 Vot final
adoptare PL 204/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
297 293 3 0 1
12:18 8657 Vot final
adoptare PL 518/2011 pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
296 293 1 2 -
12:18 8658 Vot final
adoptare PL 568/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
298 219 74 3 2
12:19 8659 Vot final
adoptare PL 225/2011 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România
296 134 156 6 -
12:19 8660 Vot final
adoptare PL 425/2011 pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
299 285 7 6 1
12:20 8661 Vot final
adoptare PL 550/2010 pentru modificarea art.13 alin.(3) lit a) din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
297 296 0 1 -
12:21 8662 Vot final
adoptare PL 520/2010 pentru modificarea și completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
301 134 163 3 1
12:21 8663 Vot final
adoptare PL 345/2010 privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
297 294 0 2 1
12:22 8746 Vot final
adoptare PL 726/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
298 298 0 0 -
12:23 8664 Vot final
adoptare PL 722/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
295 293 0 2 -
12:23 8665 Vot final
adoptare PL 716/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
293 167 122 3 1
12:24 8666 Vot final
adoptare PL 730/2010 pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
297 293 3 0 1
12:24 8667 Vot final
adoptare PL 557/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
292 290 1 1 -
12:25 8668 Vot final
adoptare PL 812/2010 pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
293 214 76 2 1
12:26 8669 Vot final
adoptare PL 732/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
299 296 2 1 -
12:26 8670 Vot final
adoptare PL 852/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
294 222 70 2 -
12:27 8671 Vot final
adoptare PL 32/2011 pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989"
297 285 3 6 3
12:28 8672 Vot final
adoptare PL 148/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
296 296 0 0 -
12:28 8673 Vot final
adoptare PL 176/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
293 170 122 1 -
12:29 8676 Vot final
adoptare PL 555/2010 pentru modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006
291 130 158 2 1
12:30 8674 Vot final
adoptare PL 552/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
292 135 154 2 1
12:30 8675 Vot final
adoptare PL 748/2010 pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
293 287 3 2 1
12:31 8677 Vot final
adoptare PL 271/2011 pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
295 291 2 2 -
12:32 8678 Vot final
adoptare PL 182/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
295 135 155 4 1
12:32 8679 Vot final
adoptare PL 337/2011 pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
296 294 2 0 -
12:33 8680 Vot final
adoptare PL 366/2011 pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
292 288 0 3 1
12:34 8681 Vot final
adoptare PL 348/2011 privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
297 133 162 2 -
12:34 8682 Vot final
adoptare PL 165/2011 pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
298 293 3 1 1
12:35 8683 Vot final
adoptare PL 212/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
299 296 1 0 2
12:36 8684 Vot final
adoptare PL 252/2011 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
294 219 74 1 -
12:37 8686 Vot final
adoptare PL 243/2011 pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
293 286 4 3 -
12:37 8687 Vot final
adoptare PL 454/2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
294 293 0 1 -
12:38 8688 Vot final
adoptare PL 501/2010 pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
297 142 152 2 1
12:39 8689 Vot final
adoptare PL 670/2010 privind instituirea Zilei porților deschise la muzee, case memoriale și colecții publice
294 143 140 9 2
12:39 8690 Vot final
adoptare PL 17/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
291 64 156 70 1
12:40 8691 Vot final
respingere PL 766/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
289 279 7 2 1
12:41 8692 Vot final
respingere PL 556/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
296 286 4 5 1
12:42 8652 Vot test 2 259 202 53 3 1
  PL 102/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
12:48 8693 Vot final adoptare 302 172 127 2 1
  PL 384/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
12:49 8694 Vot final adoptare 303 129 173 1 -
  PL 505/2011 privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
12:50 8695 Vot final adoptare 301 172 128 1 -
  PL 856/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
12:51 8696 Vot final adoptare 301 138 159 2 2
  PL 788/2010 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12:52 8697 Vot final adoptare 302 132 168 2 -
  PL 777/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
12:52 8698 Vot final adoptare 297 131 158 5 3
  PL 114/2011 pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
12:53 8699 Vot final adoptare 303 135 164 2 2
  PL 612/2010 pentru modificarea și completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările și completările ulterioare
12:54 8700 Vot final adoptare 299 128 166 4 1
  PL 96/2010 pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
12:54 8701 Vot final adoptare 300 129 167 2 2
  PL 125/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
12:55 8702 Vot final adoptare 300 134 165 0 1
  PL 115/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
12:56 8703 Vot final adoptare 299 131 163 4 1
  PL 124/2011 pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003
12:56 8704 Vot final adoptare 300 125 167 5 3
  PL 700/2010 privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România
12:57 8705 Vot final adoptare 300 127 163 9 1
  PL 346/2011 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
12:58 8706 Vot final adoptare 300 128 169 1 2
  PL 336/2009 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
12:58 8707 Vot final adoptare 301 130 168 2 1
  PL 343/2011 pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
12:59 8708 Vot final adoptare 301 127 166 6 2
  PL 738/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
13:00 8709 Vot final adoptare 298 129 166 1 2
  PL 912/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
13:01 8747 Retrimitere la comisie 297 133 159 5 -
13:02 8710 Vot final adoptare - lege organică 296 168 111 14 3
  PL 687/2010 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
13:02 8711 Vot final adoptare 290 284 3 2 1
  PL 736/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, județul Brăila
13:03 8712 Vot final adoptare 294 288 1 4 1
  PL 357/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
13:04 8713 Vot final adoptare 294 171 121 2 -
  PL 416/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
13:04 8714 Vot final adoptare 294 290 2 1 1
  PL 548/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
13:05 8715 Vot final adoptare 298 294 0 1 3
  PL 93/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte
13:06 8716 Vot final adoptare 298 294 2 2 -
  PL 482/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:06 8717 Vot final adoptare 298 135 161 2 -
  PL 146/2011 pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
13:07 8718 Vot final adoptare 297 168 127 2 -
  PL 774/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
13:08 8719 Vot final adoptare 298 172 122 4 -
  PL 330/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
13:09 8720 Vot final adoptare 286 164 119 2 1
  PL 385/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
13:09 8721 Vot final adoptare 301 172 127 1 1
  PL 363/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiție " Autostrada Nădlac-Arad"
13:10 8722 Vot final adoptare 302 174 121 6 1
  PL 742/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
13:11 8723 Vot final adoptare 298 174 121 2 1
 
13:12 8748 Vot prin apel nominal 300 131 165 3 1
  PL 613/2011 asistentei sociale
13:14 8724 Vot final adoptare 173 168 5 0 -
  PL 541/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
13:17 8725 Vot final adoptare 285 283 0 1 1
  PL 690/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
13:34 8726 Vot final adoptare 175 168 6 0 1
  PL 537/2011 privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educației naționale nr.1/2011
13:34 8727 Vot final respingere 178 170 5 2 1
  PL 345/2011 privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică, în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor
13:35 8728 Vot final respingere 175 165 6 1 3
  PL 191/2010 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:36 8729 Vot final respingere 173 167 4 1 1
  PL 283/2011 privind modificarea art.18), art.19) și art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001
13:37 8730 Vot final respingere 178 170 5 2 1
  PL 284/2011 privind modificarea art.3 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001
13:37 8731 Vot final respingere 173 168 4 0 1
  PL 263/2011 pentru modificarea și completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcții de demnitate publică și personalului care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personaluli plătit din fonduri publice
13:38 8732 Vot final respingere 175 167 5 1 2
  PL 235/2011 privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat
13:38 8733 Vot final respingere 174 162 7 2 3
  PL 290/2011 de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010
13:39 8734 Vot final respingere 176 170 4 0 2
  PL 403/2011 privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare
13:39 8735 Vot final respingere 175 167 5 1 2
  PL 342/2011 privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
13:40 8736 Vot final respingere 177 168 5 1 3
  PL 370/2011 pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
13:40 8737 Vot final respingere 177 171 3 0 3
  PL 318/2011 pentru modificarea și completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:41 8738 Vot final respingere 177 166 6 1 4
  PL 319/2011 privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:41 8739 Vot final respingere 174 166 4 0 4
  PL 312/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
13:42 8740 Vot final respingere 168 160 3 1 4
  PL 278/2011 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
13:42 8741 Vot final respingere 178 167 7 0 4
  PL 624/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
13:43 8742 Vot final respingere 178 166 3 3 6
  PL 193/2010 pentru sprijinirea agenților economici și autorităților locale în vederea realizării obligațiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010
13:44 8743 Vot final respingere 178 169 2 1 6
  PL 463/2011 privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
13:44 8744 Vot final respingere 178 166 6 0 6
  PL 464/2011 privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
13:45 8745 Vot final respingere 174 162 6 0 6

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 18:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro